Реши : признава
ИмеРеши : признава
Дата на преобразуване08.04.2013
Размер48.3 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://blagoevgradrc.judiciary-bg.org/Courts/RC/Blagoevgrad/wa.nsf/e3a2ce731f73417ac22576640047a
Съдът на основание чл.6 ал.1 б. "а" от УБДХ, съдът


Р Е Ш И :


ПРИЗНАВА нарушителят В. Т. П. – роден на 26.03.1959 г. в гр.Б., живущ в същия град, ул.”С. С.” №11, българин, български гражданин, женен, осъждан, висше, учител по физкултура в * – Б., с ЕГН:* за ВИНОВЕН в това, че на 17.08.2010 г. около 22:30 часа в жилищна сграда, находяща се на ул.”С. С.” №11 в гр.Б. на стълбите се е държал оскърбително към Н. Х. С., като е хващал същата за шията, предизвикал е скарване и сбиване с Н. Х. С. и Т. Я. С., както и произвел два изстрела с газов пистолет по посока на последния в областта на лицето му, с което нарушил обществения ред и спокойствие и осъществил действия на дребно хулиганство по смисъла на чл.1, ал.2 от УБДХ, поради което и на основание чл.1, ал.1 от УБДХ му НАЛАГА административно наказание „Задържане в поделенията на МВР” за срок от 3 денонощия.

На основание чл.59 от НК от така наложеното наказание ПРИСПАДА времето, през което нарушителя В. Т. П. е бил задържан в 01 РУ „Полиция” – Б. за срок от 24 часа.

Веществените доказателства – газов пистолет „Валтро”, мод. 9 мини, с фаб №Ф43483 да се върне на нарушителя П..

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


РАЙОНЕН СЪДИЯ:


МОТИВИ:

Производството е по реда на чл. 4 и сл. от УБДХ и е образувано по акт за констатиране на дребно хулиганство срещу В. Т. П., с ЕГН * за това, че на 17.08.2010 г. около 22.30 часа в жилищна сграда, находяща се на ул. С. С. № 11 срещайки се на стълбите с Х. А. П. е възникнал спор, относно неуредени имотни отношения, като към тях се приближила и Н. Х. С., при което В. П. хванал за шията С., на което очевидец бил съпругът й Т. С.. След това В. П. отишъл в дома си, взел притежавания от него газов пистолет и възпроизвел два изстрела срещу Т. С., с което нарушил обществения ред и спокойствие, изразяващо се в явно неуважение към обществото и гражданите – нарушение по чл. 1, ал. 2 от УБДХ.

Нарушителят в съдебно заседание се явява лично, не ангажира адвокат и се защитава сам, признава се за виновен и изразява съжаление за станалото. Моли съда да постанови решение, с което да го оправдае.

Съдът, след като съобрази събраните по делото писмени и гласни доказателства, намира за установено от фактическа страна следното:

На 17.08.2010 г. около 22.30 часа нарушителят В. Т. П. в жилищна сграда находяща се на ул. С. С. № 11 срещайки на стълбите Х. А. П. между тях възникнал спор относно неуредени имотни отношения. Към спорещите лица се приближила и Н. Х. С. с цел да прекрати пораждащият се скандал. Като видял свидетелката С. нарушителят В. П. се ядосал и й казал, че тя не може да му прави забележки, приближил се към нея и я хванал за шията. В този момент от апартамента си на горната площадка излязъл съпругът на свидетелката С. - свидетелят Т. Я. С.. Като видял какво се случва със съпрутата му С. изтласкъл В. П. по стълбите към първия етаж. Тогава нарушителят В. П. влязъл в дома си и взима притежавания от него газов пистолет и отново се врнал на стълбите, където насочил пистолета към Т. С. и възпроизвел два изстрела срещу него на разстояние от около два метра. Единият от изстрелите поразил С. в областта на лицето и той изгубил равновесие и паднал на стълбищната площадка в безпомощно състояние. В. П. възползвайки се от състоянието на С. запонал да нанася удари по тялото му. Когато свидетелкятя С. видяла, че бият съпругът й и изстрелите са били насочени към него сигнализирала за случилото се в 01 РУ “Полиция” – Б.. На място на инцидента пристигнал автопатрул в състав: полицай П. и С., които прекратили развитието на инцидента и съпроводили пострадалия С. до ЦСМП – Б. за оказване на медицинска помощ. След пристигането на автопатрула и за изясняване на случая нарушителят П. бил откаран в 01 РУ “Полиция” – Б., където бил задържан за срок от 24 часа по ЗМВР.

От приложената справка за съдимост на нарушителя, се установява, че същият е осъждан.

Горната фактическа обстановка, съдът намира за установена по безспорен и категоричен начин от събрания доказателствен материал по делото. Показанията на разпитаните свидетели П., С., С. и С. са логични, хронологично последователни и еднопосочни, като същите са категорични, че на посоченото в акта място и време нарушителят е осъществил описаното поведение, като същите са станали свидетели на случващото се.

При така направените фактически констатации съдът намира, че нарушителят В. П. на инкриминираните дата, място и време от обективна и субективна страна с действията си – скарване, нанасяне на удари с крак по тялото на С., възпроизвеждане на изстрели с газов пистолет, насочен към лицето на С. е нарушил обществения ред и е демонстрирал неуважение към друг гражданин и обществото, незачитане на установените в обществото ценности със съзнаването и искането да причини увреждане на здравето на пострадалия С.. Тези негови действия се установяват от ангажираните гласни доказателства по делото, като свидетелите С. и С. са категорични, че именно П. е осъществил разглежданото деяние. Словесните пререкания и репликите на П. са били възприети от тях. Съдът счита, че се касае за дребно хулиганство по смисъла на чл. 1 ал.2 от УБДХ. По категоричен начин се установиха действията на нарушителя, изразяващи се в скарване, хващане за шията на свидетелката С., нанасяне на удари с крак по отношение на свидетелят С. и възпроизвеждане на изстрели с газов пистолет. Разглежданата непристойна проява е осъществена безмотивно, пред хора, находящи се в този момент на това обществено място, което безусловно я характеризира, като хулиганска по смисъла на цитирания текст и насочена към нарушаване на обществения ред и спокойствие.

Деянието, извършено от П. и от субективна страна характеризира осъществяването на действия на дребно хулиганство. Същият е съзнавал, че извършват непристойна проява, като нанася удари с крак по тялото на С. и възпроизвеждане на изстрели с газов пистолет, насочен към лицето на С., което не е обществено възприетия и законово определен ред за общуване и отношение към гражданите. Още повече, че извършването на непристойни прояви, като констатираните е недопустимо и несъвместимо от гледна точка на възприетия нормален обществен ред и спокойствие, тъй като нарушителят е съзнавал, че неговото поведение не е нормално и общоприето такова, съзнавал е обществената опасност на деянието, както и общественоопасните последици, които могат да настъпят, но съзнателно и виновно е извършил нарушението.

При определяне на вида и размера на наказанието, съдът се съобрази със смекчаващите и отегчаващи вината обстоятелства. За смекчаващи вината обстоятелства съдът приема липсата на други прояви по УБДХ, това че нарушителят дава обяснения за случилото се, с което допринася за разкриване на обективната истина, както и изразеното съжалява за случилото се. Като отежняващи вината обстоятелства съдът възприе предходни осъждания на нарушителят П..

По изложените съображения съдът намира, че П. следва да бъде признат за виновен, като при ангажиране на административната му отговорност, съгласно УБДХ. При определяне на наказанието му следва да се има предвид вида и характера на извършеното административно нарушение, както и да се съобразят възприетите смекчаващите и отегчаващите вината обстоятелства. Като адекватно такова наказание съдът намира наказанието „задържане в поделенията на МВР” за срок от 3 (три) денонощия, като на основание чл. 59 от НК се приспадне времето, през което нарушителят П. е бил задържан за срок от 24 часа в 01 РУП - Б. на основание чл. 63, ал. 1, т. 8 от ЗМВР.

По изложените съображения съдът постанови акта си.


РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Свързани:

Реши : признава iconРеши : признава
Б. В. П., с което нарушил обществения ред и спокойствие, поради което и на основание чл. 1 ал. 1 от убдх му налага административно...
Реши : признава iconСъдът реши : признава
Указа за борба с дребното хулиганство, поради което и на същото основание вр чл. 1 пр. 2 от убдх съдът му налага административно...
Реши : признава iconРеши : признава
Нк го освобождава от наказателна отговорност и му налага административно наказание ”глоба” в размер на 1000 /хиляда/ лева, като го...
Реши : признава iconРеши: признава
А. У. и С. А. на публично място, предизвикало възмущението на гражданите и намесата на органите на реда, поради което и на осн чл....
Реши : признава iconРеши : признава нарушителя В. М. А
Симитли. Поради своята ниска степен на обществена опасност деянието не представлява престъпление по чл. 325, ал. 1 от нк, а административно...
Реши : признава iconСъдът реши: признава
Това не е Ваша работа” и „Какви сте Вие фалшиви полицаи” и викал на висок глас „Пребиха ме”, с което нарушил обществения ред и спокойствие,...
Реши : признава iconВъз основа на закона и доказателствата, съдът реши: признава
Фк витоша, като го оправдава по вмененото му нарушение на чл. 25, ал. 2 вр с чл. 21 от Закона за опазване на обществения ред при...
Реши : признава iconРеши : Признава нарушителя С. Т. С
Поради своята ниска степен на обществена опасност деянието не представлява престъпление по чл. 325 от нк, а административно нарушение...
Реши : признава iconРеши : признава нарушителя С. Н. П
С. П. грубо е нарушил обществения ред, на обществено място, с което е осъществен състава на чл. 1 ал. 2 от Указа за борба с дребното...
Реши : признава iconПрисъди : признава и. В. К
Признава и. В. К. роден на г в гр. Н., обл. С., българин, български гражданин, с незавършено начално образование, неженен, осъждан,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом