Срещу подсъдимия е в р е повдигнато обвинение и същия е предаден на съд за това, че на 07. 05. 2009г., в Г. Д… е държал огнестрелно оръжие, пистолет марка
ИмеСрещу подсъдимия е в р е повдигнато обвинение и същия е предаден на съд за това, че на 07. 05. 2009г., в Г. Д… е държал огнестрелно оръжие, пистолет марка
Дата на преобразуване08.04.2013
Размер53.93 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://judiciary-bg.org/courts/rc/devin/wa.nsf/5761458cc34e6f6bc22574f900590b80/640761c0fbc655d3
Срещу подсъдимия Е.. В.. Р.., е повдигнато обвинение и същия е предаден на съд за това, че на 07.05.2009г., в Г.Д… е държал огнестрелно оръжие, пистолет марка “Sieger”, кал.9мм., с № 30… /газсигнален пистолет, с премахнат преграден дифузьор – цевна муфа/, без да има за това надлежно разрешение, предаден с протокол за доброволно предаване от 07.05.2009г.на РУ на М. – Д…, престъпление по чл.339, ал.1 НК.

В съдебно заседание Районният прокурор поддържа обвинението. Счита, че събраните в рамките на наказателното производство доказателства установяват по безспорен начин престъплението. Предлага определяне на наказание лишаване от свобода за срок от шест месеца, при първоначален строг режим за изтърпяване.

Подсъдимият лично и с А.Ж… Ч… разбира обвинението. Не се признава за виновен. Оспорва фактите изложени в обвинителния акт.

Съдът, прие от фактическа и правна страна следното:

На 07.05.2009г. свидетеля В.. С.. С... и свидетеля В.. В... М... и двамата служители на РУ на М. – Д… осъществявали дежурство. Около 00.10ч. получили обаждане от оперативния дежурен да проверят водач на мотоциклет, за който се предполагало, че го управлява след употреба на алкохол. На път за Бензиностанция „МБМ” – Г.Д… полицейските служители настигнали с патрулния автомобил мотоциклетист, който завил към бензиностанцията. Полицаите спрели след него и решили да извършат проверка на документите на водача. При проверката установили, че мотоциклета се управлява от подсъдимия Е.. В.. Р..., от с.Б…, обл.С., който не представил документи. По време на проверката свидетеля С… и свидетеля М.. забелязали, че подсъдимия носи на кръста си пистолет. Свидетеля С... попитал подсъдимия Р.. „какъв е този пистолет”, а последният му отговор, че е газов пистолет и е лично негов. След това подсъдимия Р… дал доброволно пистолета на свидетеля С… и казал, че притежава фактура за него, но се намира в домът му. Тъй като подсъдимия Р… бил видимо пиян, свидетеля С… му казал да предаде доброволно пистолета в полицията, а когато представи фактура ще му бъде върнат. Подсъдимия Р... бил приведен от полицаите в РУ на М. – Д…, където свидетеля С.. съставил протокол за доброволно предаване на пистолета от 07.05.2009г., подписан от подсъдимия. Пистолетът предаден от Р.. бил марка Sieger”, кал.9мм., с № 30… и бил зареден с два газови патрона, единият в пълнителя, а другия в цевта. След това пистолета бил оставен на съхранение в РУ на М. – Д….

На 07.05.2009г. сутринта служителя от служба „КОС” при РУ на М. – Д…, свидетеля С.. С... огледал предадения от подсъдимия Р... пистолет и установил, че в цевта на пистолета липсва газоразпръсквача. Пистолетът бил с два броя халосни патрони.

В хода на проверката в Н. при ОД на М. – С. е извършено изследване на предадения от подсъдимия Р.. газсигнален пистолет марка Sieger”, кал.9мм., с №30…, като вещото лице дава заключение, че представения пистолет е фабричен газсигнален, с премахнат преграден дифузьор, без който пистолетът представлява огнестрелно оръжие.

От представената справка от служба „КОС” се установява, че към момента на извършване на престъплението на Е.. Р... не са издавани съгласно ЗКВВООБ разрешения образец № 1, 2, 3 и 4 за придобиване, съхранение, носене и употреба на огнестрнелно оръжие и боеприпаси, както и не са постъпвали искания за издаване на разрешения за придобиване и дейности свързани с огнестрелни оръжие и боеприпаси. Предаденият от подсъдимия Р… пистолет марка Sieger”, кал.9мм., с № 30… не е регистриран и заведен, не се води на отчет в масивите на М., тъй като по смисъла на ЗКВВООБ газовият пистолет към монета на закупуването му от магазин на „Л… С… - ЛИ” – Г.С… не представлява огнестрелно оръжие.

По делото е приложена фактура на закупения от подсъдимия Е.. Р... пистолет марка Sieger”, кал.9мм., с № 30….

От заключението на вещото лице по назначената балистична експертиза се установи, че представения за изследване пистолет е сигнално газов, марка “Sieger”, кал.9мм., с № 30…, фабрично произведен в Т…. След премахване на преградния дифузьор пистолетът представлява огнестрелно оръжие по смисъла на чл.4 ЗКВВООБ. Пистолетът е годен за стрелба и може да произвежда изстрели със самоделни патрони, използвайки гилзи за газсигнален пистолет, снарядени с единична сачма с диаметър до 4 мм. или множество сачми с диаметър от 0,1 до 0,4мм. От проведените експерименти, измерената скорост при стрелба с газсигнален пистолет е твърде висока и проектилите могат да поразят жизнено важни органи. Не е възможно липсващият от пистолета преграден дифузьор да падне случайно, това може да се осъществи след целенасочена техническа намеса от човек, с помощта на подходящо техническо средство. Без преградния дифузьор могат да се изстрелват твърди частици с различна форма с диаметър или размер до 0,4мм. Представените два патрона за изследване са халосни, кал.9мм., предназначени за стрелба с газсигнални пистолети и същите са годни за употреба.

Подсъдимият е осъждан повече от два пъти на наказание лишаване от свобода, чието изтърпяване не е било отложено.

При тези данни от фактическа страна, съдът прие, че подсъдимия Е.. В.. Р... от обективна и субективна страна е осъществил състава на престъпление по чл.339, ал.1 НК, тъй като на 07.05.2009г., в Г.Д… е държал огнестрелно оръжие, пистолет марка “Sieger”, кал.9мм., с № 30…, чрез преработването му от газсигнален пистолет с премахнат преграден дифузьор – цевна муфа, без да има за това надлежно разрешение, предаден с протокол за доброволно предаване от 07.05.2009г.на РУ на М. – Д….

От субективна страна деянието е извършено при пряк умисъл, тъй като е съзнавал обществената опасност на деянието, неговите обществено опасни последици, с които е бил съгласен и пряко е искал и целял тяхното настъпване.

Съдът не споделя защитната теза изложена от защитника на подсъдимия за недоказаност на обвинението от обективна и субективна страна, тъй като предаденото от него оръжие бил газов пистолет закупен с фактура. Тази защитна теза за невиновност не се подкрепя от събраните по делото писмени и гласни доказателства, от които по несъмнен начин се установява виновво извършено от подсъдимия деяние по чл.339, ал.1 НК. Изп. деяние е извършено чрез придобиване на газов пистолет, преработен чрез премахване на вградения в него газоразпръсквач, което го прави годно огнестрелно оръжие, за което се изисква надлежно разрешение по реда на ЗКВВООБ. Деянието е извършено и от субективна страна, тъй като самото преработване на оръжието е умишлено, с цел да бъде използвано като огнестрелно.

При определяне вида и размера на наказанието съдът отчете конкретната степен на обществена опасност на деянието и извършителя, смекчаващите и отекчаващи вината обстоятелства. Като смекчаващи прие доброволното предаване на оръжието. Като отекчаващи миналите осъждания на наказание лишаване от свобода, по които изпълнението не е било отложено, което не е оказало необходимия предупредителен и възпитателен ефект, липса на критично отношение към извършеното и подценяване на обществената опасност на извършеното. Като съобрази смекчаващите и отегчаващите вината обстоятелства, прие, че за постигане целите на наказанието по чл.36 НК и най - вече за поправяне на подсъдимия справедливо по вид и размер наказание в конкретния случай, определено на основание чл.339, ал.1, във връзка с чл.54 НК се явява наказанието “лишаване от свобода за срок от осем месеца”, считано от влизане в сила на присъдата.

На основание чл.61, т.2 ЗИН съдът определи първоначален „строг режим” за изтърпяване на наказанието в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. Този режим се определя, съгласно чл.60, ал.1 ЗИН на осъдените с изключение на тези по чл.59, ал.1 ЗИН и рецидивистите, тъй като подсъдимият е рецидивист, с оглед миналите му осъждания на наказание лишаване от свобода повече от два пъти, което е било реално изтърпяно.

Веществените доказателства пистолет марка “Sieger”, кал.9мм., с № 30… и 2 бр.патрони за него, намиращи се на съхранение в РУ на М. – Д… отне в полза на държавата, на основание чл.53, ал.2, б.„а” НК, като вещи предмет на престъплението притежаването, на които е забранено.

Съдът осъди Е.. В.. Р... да заплати разноски по делото в размер на 75.00 лв. за експертиза, в полза на ОД на М. – С. и 22.00лв., в полза на бюджета на съдебната власт, на основание чл.189, ал.3 НПК.

Мотивиран от изложените съображения, съдът постанови присъдата си.

Р. СЪДИЯ

Свързани:

Срещу подсъдимия е в р е повдигнато обвинение и същия е предаден на съд за това, че на 07. 05. 2009г., в Г. Д… е държал огнестрелно оръжие, пистолет марка iconСрещу подсъдимия о д з е повдигнато обвинение и същия е предаден на съд за престъпление по чл. 216, ал. 1 Нк, за това, че на 11. 04. 2009г., в гр. Д…
К, за това, че на 11. 04. 2009г., в гр. Д…, обл. Смолян, кв. Н…, ул.“М…” №… противозаконно е унищожил, разрушил с кирка чужда недвижима...
Срещу подсъдимия е в р е повдигнато обвинение и същия е предаден на съд за това, че на 07. 05. 2009г., в Г. Д… е държал огнестрелно оръжие, пистолет марка iconИ за да се произнесе взе в предвид следното
З.”, в лек автомобил марка “Р. Л.”, с рег. № е държал огнестрелно оръжие, газов пистолет марка “ ”, кал.* мм., с № и боеприпаси 8...
Срещу подсъдимия е в р е повдигнато обвинение и същия е предаден на съд за това, че на 07. 05. 2009г., в Г. Д… е държал огнестрелно оръжие, пистолет марка iconС присъда по нохд №1358/2011г на горс подсъдимият Д. М. М. е признат за виновен в това, че на 29. 10. 2010г в с. П. на ул."Р. К." № държал огнестрелно оръжие
Горс подсъдимият Д. М. М. е признат за виновен в това, че на 29. 10. 2010г в с. П. на ул.”Р. К.” № държал огнестрелно оръжие, боеприпаси...
Срещу подсъдимия е в р е повдигнато обвинение и същия е предаден на съд за това, че на 07. 05. 2009г., в Г. Д… е държал огнестрелно оръжие, пистолет марка iconСрещу подсъдимия з з к безработен, е повдигнато обвинение и същият е предаден на съд за престъпление по чл. 279, ал. 1 Нк, във връзка с чл. 18, ал. 1 Нк, за
Р. Гърция в Р. България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места, като опита е останал...
Срещу подсъдимия е в р е повдигнато обвинение и същия е предаден на съд за това, че на 07. 05. 2009г., в Г. Д… е държал огнестрелно оръжие, пистолет марка iconСрещу подсъдимия В. Д. Г., роден год., в Г. Л живущ в Г. П., Ж. „Т. В. А, А., бъл гр, женен, осъждан, със средно образование
А 730157 и боеприпаси 8 бр хаосни патрони, калибъ, 9 мм., като този пистолет е бил преработен, чрез премахване на газоразпръсквателна...
Срещу подсъдимия е в р е повдигнато обвинение и същия е предаден на съд за това, че на 07. 05. 2009г., в Г. Д… е държал огнестрелно оръжие, пистолет марка iconИ въз основа на закона и доказателствата
Г. П., в помещение в пункт за изкупуване на метали на „Р*” оод, находящо се под кв. 182 в същия Г. е държал огнестрелно оръжие и
Срещу подсъдимия е в р е повдигнато обвинение и същия е предаден на съд за това, че на 07. 05. 2009г., в Г. Д… е държал огнестрелно оръжие, пистолет марка iconСрещу подсъдимата и й з е повдигнато обвинение и същата е предадена на съд за престъпление по чл. 194, ал. 1 Нк, за това, че на 08. 06. 2009г., около
НК, за това, че на 08. 06. 2009г., около обяд, в Г. Д…, обл. С., в дома на К… М… К…, находящ се в Г. Д…, ул.“Я…” №… от джоба на панталона...
Срещу подсъдимия е в р е повдигнато обвинение и същия е предаден на съд за това, че на 07. 05. 2009г., в Г. Д… е държал огнестрелно оръжие, пистолет марка iconПротив подсъдимия И. Х. А. е повдигнато обвинение с правно основание в чл. 216 ал. VІ от нк във връзка с чл. 216 ал.І от нк. Подсъдимия се признава за виновен
Против подсъдимия И. Х. А. е повдигнато обвинение с правно основание в чл. 216 ал. VІ от нк във връзка с чл. 216 ал.І от нк. Подсъдимия...
Срещу подсъдимия е в р е повдигнато обвинение и същия е предаден на съд за това, че на 07. 05. 2009г., в Г. Д… е държал огнестрелно оръжие, пистолет марка iconКъм Присъда №52 на С. районен съд от 22. 11. 2010 г по нохд №331/2010 г по описа на същия съд
Съдът е сезиран с обвинителен акт на С. районна прокуратура от … г., с който е повдигнато обвинение срещу следните лица
Срещу подсъдимия е в р е повдигнато обвинение и същия е предаден на съд за това, че на 07. 05. 2009г., в Г. Д… е държал огнестрелно оръжие, пистолет марка iconСрещу подсъдимия Г. Д. И. е повдигнато обвинение за това,че на ХХ хх ххххг в района на Рудник „Т. север село К., област С. З., е извършил непристойни
НК. Прокурора поддържа изцяло така повдигнатото обвинение,като моли да се наложи наказание лишаване от свобода за срок от една година,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом