Производството е по реда на чл. 306, ал. 1 т. 4 от нпк
ИмеПроизводството е по реда на чл. 306, ал. 1 т. 4 от нпк
Дата на преобразуване08.04.2013
Размер59.16 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://blagoevgraddc.judiciary-bg.org/courts/dc/blagoevgrad/wa.nsf/c91d41f5e1c826cac2257a31003e8
Производството е по реда на чл. 306, ал.1 т.4 от НПК.

Релевантните факти за разпореждане на съда с веществените доказателства са :

По делото е постановена присъда , влязла в сила на 12.05.2008 год. след като е била проверена по касационен ред , с която А Б е осъден на лишаване от свода с продължителност от 20 години. Наказанието не е приведено в изпълнение .

В присъдата няма произнасяне по чл. 301, ал.1 т.11 от НПК за веществените доказателства, които са :

1.1 бутилка от 700 Г. узо "Барбаянис";

2.1 бутилка от червено вино Кабарне — Совиньон от 700 Г.;

3.1 бутилка 1 литър гроздова ракия;

4.1 бутилка пластмасова от "кока-кола" от 1 л.;

5.4 бр. стъклени чаши осмоъгълни;

6.1 брой стъклена часа с дръжка за лед;

7.пластмасова солница — 1 брой;

8.метален визитник;

9.кръгъл кристален пепелник с угарки;

10.кутия цигари БТ с виолетова запалка ;

11.кутия цигари м. "Давидов" със запалка;

12.отривки от лява и дясна ръка и контрола от А К Б;

13. отривки от лява и дясна ръка и контрола от И К Б;

14.отривки от лява и дясна ръка на Т П;

15.отривки от лява и дясна ръка на П Б;

16.газов пистолет — 1 бр. никелиран с кафява дървена дръжка ;

17. 4 бр. газови патрони поставени в пълнителя ;

18. 22 бр. дактилоскопни следи поставени в бял книжен плик;

19. гилза от пистолет, намерена на местопроизшествието;

20. пакетче, в което се съдържат сравнителни материали от пистолетите на И Л Н и М Ж;

21. 1 бр. гилза от пистолет, иззета от водоема над с. И;

22. плик с иззети лични вещи П. обиска на обв. Б;

23. плик с 3 бр. секретни ключове от квартирата на македонските граждани в Г. С, ул. "В К" 12 и позволително за носене на оръжие на името на П Б предадени от Г Б;

24. секретен ключ от квартирата на македонските граждани, предаден от В М;

25. вещи, иззети от района на водоема над с. И /13 бр. патрони за пушка "Флоберка", 1 бр. патрон боен от автомат "Калашников"/;

26. плик, съдържащ 2 бр. гилзи 12 калибър, 1 бр. куршум без гилза, 8 бр. патрони, 1 бр. четка за смазване;

27. иззети нокти и косми от труповете на П Б и Т П;

28. една гилза от пистолет и 2 бр. проектили, иззети от местопроизшествието;

29. 2бр. маратонки със знака на "Н", синьо, бяло, бежово;

30.черна трикотажна риза с дълъг ръкав;

31.черно яке марка "Руканор" 1 бр.;

32.тъмносиньо долнище от анцуг марка "Руканор" 1 бр. ;

33.пакет дрехи, иззети от трупа на ПБ ;

4.пакет дрехи, иззети от трупа на Т Пр.

Съдът намира, че приложени към делото до самото му унищожаване, следва да останат веществените доказателства под № 12-15 /включително/ , както № 18, № 20 и № 27 - отривки от лява и дясна ръка и контрола от И Б; отривки от лява и дясна ръка и контрола от А К отривки от лява и дясна ръка на Т П ; отривки от лява и дясна ръка на П Б; 22 бр. дактилоскопни следи, поставени в бял книжен плик; пакетче, в което се съдържат сравнителни материали от пистолетите на И Л Н и М Г Ж; иззети нокти и косми от труповете на П Б и Т П. Те с изземването им от лицата , респ. труповете, са придобити от органите на досъдебното производство и по тази причина не подлежат на отнемане, нито могат да бъдат върнати на собственика им, респ. неговите наследници. Тъй като са вещи без стойност, подлежат на унищожаване, но няма никаква причина това унищожаване да стане преди изтичане на срока на съхранение на делото в архив.

Основано на чл. 53, ал.2 б.”а” НК на отнемане в полза на държавата подлежат веществените доказателства под № 16 -17, 19, 21,25,26,28 - газов пистолет — 1 бр. никелиран с кафява дървена дръжка; 4 бр. газови патрони поставени в пълнителя; гилза от пистолет, намерена на местопроизшествието; 1 бр. гилза от пистолет, иззета от водоема над с. Илинденци ; плик, съдържащ 2 бр. гилзи 12 калибър, 1 бр. куршум без гилза, 8 бр. патрони, 1 бр. четка за смазване; вещи иззети от района на водоема над с. Илинденци /13 бр. патрони за пушка "Флоберка", 1 бр. патрон боен от автомат "Калашников"/; една гилза от пистолет и 2 бр. проектили, иззети от местопроизшествието, тъй като притежаването на същите е забранено.

Останалите веществени доказателства са дрехи или вещи, които не подлежат на отнемане. По отношение на тях следва да бъде постановено връщане на провоимащия или на наследниците му, тъй като е известно лицето , от които са иззети и няма спор за собствеността им. Обектите под № от 1 до 11 /бутилка от 700 Г. УЗО "Барбаянис"; бутилка от червено вино Кабарне — Совиньон от 700 Г.; 1 бутилка 1 литър гроздова ракия;1 бутилка пластмасова от "кока-кола" от 1 л.; 4 бр. стъклени чаши осмоъгълни;1 брой стъклена часа с дръжка за лед; пластмасова солница — 1 брой;метален визитник; кръгъл кристален пепелник с угарки; кутия цигари БТ с виолетова запалка и кутия цигари м. "Давидов" със запалка, са движими вещи иззети от жилището, което са обитавали жертвите на престъплението, поради което и същите следва да бъдат върнати на наследниците на Т П и П Б. На същите следва да върнат и дрехите , иззети от трупа на П и Б – веществени доказателства № 33 и 34. На наследниците на Б следва да се върне и позволително за носене на оръжие на името му, предадено от Г Б. Секретните ключове от квартирата са били предадени от В М, наемодателка , поради което и на нея следва да се върнат веществените доказателства: плик с 3 бр. секретни ключове от квартирата на македонските граждани в Г. С, ул. "В" 12 и секретен ключ от квартирата на македонските граждани .

П. обиск от осъдения Б са иззети лични вещи / веществено доказателства № 22/. Дрехите - 2бр. маратонки със знака на "Найк", синьо, бяло, бежово ; черна трикотажна риза с дълъг ръкав; черно яке марка "Руканор" 1 бр.; тъмносиньо долнище от анцуг марка "Руканор" 1 бр. , също са му принадлежали , поради което и те следва да му бъдат върнати.

Мотивиран по този начин, съдът


ОПРЕДЕЛИ:


Постановява отнемане в полза на държавата на :газов пистолет — 1 бр. никелиран с кафява дървена дръжка; 4 бр. газови патрони поставени в пълнителя; гилза от пистолет намерена на местопроизшествието; 1 бр. гилза от пистолет иззета от водоема над с. И ; плик, съдържащ 2 бр. гилзи 12 калибър, 1 бр. куршум без гилза, 8 бр. патрони, 1 бр. четка за смазване; вещи иззети от района на водоема над с. Илинденци /13 бр. патрони за пушка "Флоберка", 1 бр. патрон боен от автомат "Калашников"/; една гилза от пистолет и 2 бр. проектили, иззети от местопроизшествието.

Постановява връщане на наследниците на Т Пи на наследниците на П Б на веществените доказателства: бутилка от 700 Г. узо "Барбаянис"; бутилка от червено вино Кабарне — Совиньон от 700 Г.; 1 бутилка 1 литър гроздова ракия;1 бутилка пластмасова от "кока-кола" от 1 л.; 4 бр. стъклени чаши осмоъгълни;1 брой стъклена часа с дръжка за лед; пластмасова солница — 1 брой;метален визитник; кръгъл кристален пепелник с угарки; кутия цигари БТ с виолетова запалка и кутия цигари м. "Давидов" със запалка.

Постановява връщане на наследниците на Т П на пакет с дрехи иззети от трупа на Т П

Постановява връщане на наследниците на П Б на пакет с дрехи иззети от трупа на П Б и позволително за носене на оръжие на името му, предадено от ГБ .

Постановява връщане на В М на плик с 3 бр. секретни ключове от квартирата на македонските граждани в Г. С, ул. "В" 12 и секретен ключ от квартирата на македонските граждани, предаден от В.

Постановява връщане на плик с иззети лични вещи П. обиска на обв. Б и на 2бр. маратонки със знака на "Найк", синьо, бяло, бежово ; черна трикотажна риза с дълъг ръкав; черно яке марка "Руканор" 1 бр.; тъмносиньо долнище от анцуг марка "Руканор" 1 бр. на А К Б.

Да останат приложени към делото отривки от лява и дясна ръка и контрола от И К Б; отривки от лява и дясна ръка и контрола от А К; отривки от лява и дясна ръка на Т П; отривки от лява и дясна ръка на П Б; 22 бр. дактилоскопни следи поставени в бял книжен плик; пакетче, в което се съдържат сравнителни материали от пистолетите на И Л Н и М Г Ж; иззети нокти и косми от труповете на П Б и Т П.

Определението може да се обжалва, респ. протестира, в 7-модневен срок от съобщаването му пред АС-С. по реда на глава двадесет и втора от НПК.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:


ЧЛЕН СЪДИЯ:


СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

Свързани:

Производството е по реда на чл. 306, ал. 1 т. 4 от нпк iconПроизводството е по реда на чл. 306,ал. 1, т. 4 от нпк
Моли на осн чл. 306, ал. 1, т. 4 от нпк, ос-к да се произнесе с определение, с което да върне на оправдания подсъдим М. Х. отнетия...
Производството е по реда на чл. 306, ал. 1 т. 4 от нпк iconПроизводството е по реда на чл. 306 ал. 1 т. 4 Нпк и касае произнасянето по въпроса за веществени доказателства : бинокъл и усилвател за касетофон

Производството е по реда на чл. 306, ал. 1 т. 4 от нпк iconИ за да се произнесе, взе предвид следното
Настоящото производството е с правно основание чл. 306, ал. 1, т. 4 Нпк, във връзка с чл. 189, ал. 3 от нпк
Производството е по реда на чл. 306, ал. 1 т. 4 от нпк iconИ,за да се произнесе, взе предвид следното
Производството пред осб е въззивно, по реда на Глава 21 нпк във връзка с чл. 306,ал. 3 във връзка с ал. 1,т. 1 Нпк и е образувано...
Производството е по реда на чл. 306, ал. 1 т. 4 от нпк iconВъззивната инстанция е сезирана за проверка на Определение №9194 от 14. 12. 2010 год., постановено по реда на чл. 306 ал. 1 т. 1 Нпк от Районен съд- б по чнд №
Определение №9194 от 14. 12. 2010 год., постановено по реда на чл. 306 ал. 1 т. 1 Нпк от Районен съд- б по чнд №1005 по описа за...
Производството е по реда на чл. 306, ал. 1 т. 4 от нпк iconПо реда на чл. 306, ал. 1, т. 4 Нпк благоевградският окръжен съд, в настоящия състав, е компетентният да отстрани пропуска си да се произнесе за възлагането на
По реда на чл. 306, ал. 1, т. 4 Нпк благоевградският окръжен съд, в настоящия състав, е компетентният да отстрани пропуска си да...
Производството е по реда на чл. 306, ал. 1 т. 4 от нпк iconПроизводството пред Благоевградски окръжен съд е по реда на чл. 306 ал. 1 т. 1 от нпк вр чл. 25 от нк и е образувано по молба на осъдения В. И. Т., изтърпяващ
По делото са събрани писмени доказателства. Изискани са и са приложени наказателни дела от общ характер, приключили по отношение...
Производството е по реда на чл. 306, ал. 1 т. 4 от нпк iconПо реда на чл. 306, ал. 1, т. 4 Нпк благоевградският окръжен съд, в настоящия състав, е компетентният да отстрани пропуска си да се произнесе относно
По реда на чл. 306, ал. 1, т. 4 Нпк благоевградският окръжен съд, в настоящия състав, е компетентният да отстрани пропуска си да...
Производството е по реда на чл. 306, ал. 1 т. 4 от нпк iconЗа да се произнесе, взе предвид следното
Осб е въззивно, по реда на чл. 341,ал. 2 и сл. Нпк във връзка с чл. 306,ал. 3 Нпк и е образувано по саморъчно изготвена жалба на...
Производството е по реда на чл. 306, ал. 1 т. 4 от нпк iconОпределени е №89 17. 05. 2012г гр. Гълъбово гълъбовският районен съд наказателен
Производството е по чл. 306, ал. 1, т. 1 от нпк за определяне на едно общо наказание на основание чл. 25 във вр с чл. 23 от нк
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом