Виметонанарод а
ИмеВиметонанарод а
Дата на преобразуване08.04.2013
Размер130.33 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.rsbelogradchik.org/105/4_4_PRISUDA - NOHD-chl.195 al.1 t.3 i 7 NK-61.doc
П Р И С Ъ Д А № 79


гр.Б., 19.04.2012 г.


В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А


Б. районен съд, 4-ти състав в публично съдебно заседание на деветнадесети април две хиляди и дванадесета година, в състав:


Председател: АННА КАЙТАЗКА

Съдебни заседатели: М.П.

К. А.


при участието на секретаря Н. С., в присъствието на прокурора ГЕОРГИ СВЕТОСЛАВОВ, като разгледа докладваното от съдия Кайтазка НОХД № 61 по описа за 2012г., въз основа на закона и данните по делото


П Р И С Ъ Д И :


ПРИЗНАВА подсъдимият Ц.Н.Г. - роден на 25.06.1985г. в гр.Б., жив. в с.И., обл.В., българин, български гражданин, неженен, с основно образование, осъждан, неработи, с ЕГН ....................... за ВИНОВЕН в това, че за времето от 01.05.2011г. до 21.06.2011г. в условията на продължавано престъпление и повторност, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот: на 01.05.2011 г. в м.”Цакин дол” в земл. на с.Г.О., отнел от владението на Г.И.Й. движими вещи: готварска печка, тесачка, 2 бр. мотики, косило, 2 бр.коси, 2 бр. гребла,, 1 бр. свредел, 1 бр. лозарска ножица, 1 бр. трионче,, 2 бр. емайлирани кофи,, 1 бр. метален стол, на обща стойност 326 лв., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои; на 02.05.2011 г. в с.Гранитово, отнел от владението на Е. П. М. движими вещи: меден котел с вместимост 10 л., 40 м. меден ел.проводник със сечение 6 кв.мм., 4 бр. метални лостове с дължина по 2 м., 3 бр. водосточни тръби с дължина 2,5 м. всяка, 4 бр. чукове, 20 бр.гаечни ключове, 2 бр. клещи, 10 винкела с дължина по 1 м. и брадва, на обща стойност 202 лв., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои; на 23.05.2011 г. в м.”Цакин дол” в земл. на с.Г.О., отнел от владението на П. Б. П. движима вещ- метална маса на стойност 40 лв., без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои; на 01.06.2011 г. в м.”Башовица” в земл. на с.Г.О., отнел от владението на К. Т. Н. – Щ. движими вещи: радиокасетофон, 2 бр. машини за пръскане на лозе, медна тава, 2 бр. бутилки от туристически газови котлони, 2 бр. медни капаци от тенджери и казан за варене на буркани 45 л., на обща стойност 360 лв., без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои; на 12.06.2011 г. в м.”Башовица” в земл. на с.Г.О., отнел от владението на В. Х. Т. движими вещи: газова бутилка 5 л. и около 3 м. ел.кабел, на обща стойност 49 лв., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои; на 15.06.2011 г. в м.”Башовица” в земл. на с.Г.О., отнел от владението на Е. И. Л. движими вещи: пернишка отоплителна печка на стойност 700 лв., без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои и на 21.06.2011 г. в с.И., отнел от владението на Г. И. Ц. движими вещи: газов пистолет, бутилка 2 л. вино на обща стойност 125 лв., без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като общата щета от престъплението е на стойност 1 172,00 лв. - поради което и на основание чл.195, ал.1, т.т.3 и 7 от НК във вр.чл.194, ал.1 от НК вр.чл.26 ал.1 от НК във вр. чл.36 и чл.58 А вр. ал.1 от НК вр. вр. чл.373 ал.2 от НПК вр. чл.372 ал.4 от НПК, го ОСЪЖДА на "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на осн. чл.61 т.2 от ЗИНЗС ОПРЕДЕЛЯ първоначален "строг" режим на изтърпяване на наказанието, като същото следва да се търпи в затвор на осн. чл.60 ал.1 от ЗИНЗС.

ОПРЕДЕЛЯ на осн.чл.25, ал.1 във вр. чл.23, ал.1 от НК едно общо, най-тежко наказание на Ц.Н.Г. /с посочена по-горе самоличност/, по настоящето НОХ дело №61/2012г. на РС-Б. и по НОХ дело №140/2011г. на РС-Б., а именно "лишаване от свобода" за срок от една година, като на осн. чл.61 т.2 от ЗИНЗС ОПРЕДЕЛЯ първоначален "строг" режим на изтърпяване на наказанието, като същото следва да се търпи в затвор на осн. чл.60 ал.1 от ЗИНЗС.

ОСЪЖДА подсъдимия Ц.Н.Г. /с посочена само личност/ да заплати на Е. П. М. от гр.Б., ул.”Л.Каравелов” № 9, с ЕГН ........................., на основание чл.45 от ЗЗД сумата 202.00 лв., представляваща обезщетение за нанесени с деянието имуществени вреди.

ОСЪЖДА подсъдимия Ц.Н.Г. /с посочена само личност/ да заплати на К. Т. Н. – Щ. от гр.С., ул.”Доспат” № 50, с ЕГН ........................, на основание чл.45 от ЗЗД сумата 360.00 лв., представляваща обезщетение за нанесени с деянието имуществени вреди.

На осн. чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия Ц.Н.Г. /с посочена по-горе самоличност/ да заплати по сметка на ОД-МВР-В. направените по делото разноски за вещо лице в хода на досъдебното производство, в размер на 35,00 лева, както и по сметка на ВСС – таксите по уважените граждански претенции – в размер на общо 100,00 лв. по двата гр. иска.

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ОС-В..


ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1./


2./

МОТИВИ към присъда № /18.04.2012г. по НОХ дело №61/2012г. по описа на РС-Б..


Срещу подсъдимия Ц.Н.Г. от с.И., обл. В. е повдигнато обвинение затова, че за времето от 01.05.2011г. до 21.06.2011г., в условията на повторност и продължавано престъпление, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот : на 01.05.2011 г. в м.”Цакин дол” в земл. на с.Г.О., отнел от владението на Г.И.Й. движими вещи: готварска печка, тесачка, 2 бр. мотики, косило, 2 бр.коси, 2 бр. гребла,, 1 бр. свредел, 1 бр. лозарска ножица, 1 бр. трионче,, 2 бр. емайлирани кофи,, 1 бр. метален стол, на обща стойност 326 лв., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои; на 02.05.2011 г. в с.Гранитово, отнел от владението на Е. П.М. движими вещи: меден котел с вместимост 10 л., 40 м. меден ел.проводник със сечение 6 кв.мм., 4 бр. метални лостове с дължина по 2 м., 3 бр. водосточни тръби с дължина 2,5 м. всяка, 4 бр. чукове, 20 бр.гаечни ключове, 2 бр. клещи, 10 винкела с дължина по 1 м. и брадва, на обща стойност 202 лв., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои; на 23.05.2011 г. в м.”Цакин дол” в земл. на с.Г.О., отнел от владението на П. Б. П. движима вещ- метална маса на стойност 40 лв., без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои; на 01.06.2011 г. в м.”Башовица” в земл. на с.Г.О., отнел от владението на К. Т. Н. – Щ. движими вещи: радиокасетофон, 2 бр. машини за пръскане на лозе, медна тава, 2 бр. бутилки от туристически газови котлони, 2 бр. медни капаци от тенджери и казан за варене на буркани 45 л., на обща стойност 360 лв., без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои; на 12.06.2011 г. в м.”Башовица” в земл. на с.Г.О., отнел от владението на В. Х. Т. движими вещи: газова бутилка 5 л. и около 3 м. ел.кабел, на обща стойност 49 лв., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои; на 15.06.2011 г. в м.”Башовица” в земл. на с.Г.О., отнел от владението на Е.И.Л. движими вещи: пернишка отоплителна печка на стойност 700 лв., без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои и на 21.06.2011 г. в с.И., отнел от владението на Г. И. Ц. движими вещи: газов пистолет, бутилка 2 л. вино на обща стойност 125 лв., без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като общата щета от престъплението е на стойност 1 172,00 лв. - престъпление по чл.195, ал.1, т.3 и 7 от НК вр. чл.26 ал.1 от НК.

По искане на подсъдимия, съдът е допуснал предварително изслушване на страните по делото по реда на чл.370 ал.1 от НПК.

Прокурорът поддържа повдигнатото обвинение, счита че то е доказано по безспорен начин и пледира на подсъдимия да бъде наложено наказание "лишаване от свобода" в размер над минималния за съответния състав по НК, което да се редуцира с 1/3 - предвид съкратеното съдебно производство, а също така и счита, че съдът следва да приложи разпоредбите на чл.23-25 ал.1 от НК – относно наказание, наложено на подсъдимия по н.о.х.д. № 140/2011г. на БРС.

Пострадалият от престъплението Е. П. М. е конституиран в качеството на граждански ищец. Приет е за съвместно разглеждане в наказателния процес, предявеният от него срещу подсъдимия, граждански иск за обезщетение за имуществени вреди в размер на 202 лв.

Пострадалата от престъплението К. Т. Н.-Щ. също е конституирана в качеството на граждански ищец. Приет е за съвместно разглеждане в наказателния процес, предявеният от нея срещу подсъдимия, граждански иск за обезщетение за имуществени вреди в размер на 360 лв.

В хода на съдебното производство, ищците поддържат исковете си и молят съда да ги уважи в предявения от тях съответен размер.

Подсъдимият Г., предвид допуснатото предварително изслушване, прави пълни самопризнания относно фактическата обстановка, изложена в обвин.акт, признава се за виновен и изразява съжаление.

Защитникът на подсъдимия, счита,че следва да се наложи наказание “лишаване от свобода” прилагайки чл. 55 НК, след което да бъде кумулирано със сега търпяното от подсъдимия наказание. Относно гр.искове – заявява, че следва да се уважат , в доказания размер на всеки от тях.

Съдът, като взе под внимание направените от подсъдимия по реда на чл.371 т.2 от НПК самопризнания в с.з., и прецени събраните и приобщени по делото писмени доказателства и доводите на страните, по реда на чл.14 и чл.18 от НПК, и на осн.чл.373 ал.3 вр.чл.372 ал.4 от НПК приема за установено следното:

От фактическа страна:

Подс. Ц.Н.Г. е роден на 25.06.1985г. в гр. Б., живее в с.И., обл.В., българин, български гражданин, без образование, неженен, осъждан, не работи, ЕГН .....................

Подс.Г. е осъждан с влезли в сила съдебни актове, както следва: 1./ С присъда по НОХД 84/2008г. на Районен съд Б., влязла в законна сила на 23.10.2008г. подсъдимият е осъден за деяние по чл.195 ал.1 т.3,4 и 5 НК, като му е наложено наказание “лишаване от свобода” за срок от една година, като на осн.чл.66 НК изпълнението на наказанието е отложено за срок от три години. 2./ С присъда по НОХД 51/2009 г. на Районен съд Б., влязла в законна сила на 25.05.2009г. подсъдимия е осъден за деяние по чл.195 ал.1 т.3,4 и 5 от НК, като му е наложено наказание “лишаване от свобода” за срок от шест месеца, като на осн.чл.66 НК изпълнението на наказанието е отложено за срок от три години. 3./ С присъда по НОХД 140/2011 г. на Районен съд Б., влязла в законна сила на 25.05.2009г. подсъдимия е осъден за деяние по чл.195 ал.1 т.3 и 7 от НК, като му е наложено наказание “лишаване от свобода” за срок от осем месеца, при режим «строг» с търпене в «затвор». На осн. чл.23-25 от НК съдът е определил на Г. едно общо, най-тежко наказание измежду тези по н.о.х.д №84/2008г. на БРС и н.о.х.д.№ 51/2009г. на БРС, а именно «лишаване от свобода» за срок от една година, като на осн. чл.66 от НК отлага изтърпяването му за срок от три години считано от 25.05.2009г. На осн. чл.68 от НК, съдът е постановил и отделното търпене от наказанието определено по н.о.х.д. № 140/11г. на БРС, така определеното общо наказание – 1 г. «лишаване от свобода», при строг режим, в затвор. 4./ С определение в сила от 10.11.2011г. по ч.н.д. №252/2011г. на БРС, съдът е оставил без уважение молба на Цв.Горанов за определяне на едно общо, най-тежко наказание измежду тези по н.о.х.д №84/2008г. на БРС , н.о.х.д.№ 51/2009г. на БРС и н.о.х.д.№140/2011г. на БРС.

Деянието по настоящето н.о.х.д.№61/2012г. на БРС е извършено в периода 01.05.2011г.-21.06.2011г., т.е. в изпитателния срок на общото наказание по н.о.х.д №84/2008г. на БРС и н.о.х.д.№ 51/2009г. на БРС.

На 01.05.2011 г. , подс.Цв.Г. разбил вратата на бунгало намиращо се в м.”Цакин дол” в земл. на с.Г.О., собственост на Г.И.Й.. Проникнал в бунгалото и от него взел: готварска печка, тесачка, 2 бр. мотики, косило, 2 бр.коси, 2 бр. гребла, 1 бр. свредел, 1 бр. лозарска ножица, 1 бр. трионче,, 2 бр. емайлирани кофи,, 1 бр. метален стол.

На 02.05.2011 г. в с.Г., подс.Г. разбил врата на къща, собственост по наследство на свид.Е. П. М.и от нея взел: меден котел с вместимост 10 л., 40 м. меден ел.проводник със сечение 6 кв.мм., 4 бр. метални лостове с дължина по 2 м., 3 бр. водосточни тръби с дължина 2,5 м. всяка, 4 бр. чукове, 20 бр.гаечни ключове, 2 бр. клещи, 10 винкела с дължина по 1 м. и брадва.

На 23.05.2011 г. подс.Г. разбил вратата на вилна посройка намираща се в м.”Цакин дол” в земл. на с.Г.О., собственост на свид.П. Б. П. От вилата Г. взел една метална маса.

На 01.06.2011 г. , Г. в м.”Башовица” в земл. на с.Г.О., разбил вратата на къща, собственост на пострадалата К. Т. Н. – Щ. и взел: радиокасетофон, 2 бр. машини за пръскане на лозе, медна тава, 2 бр. бутилки от туристически газови котлони, 2 бр. медни капаци от тенджери и казан за варене на буркани 45 л..

На 12.06.2011г., подс.Г. взлемил вратата на вила в м.”Башовица” в земл. на с.Г.О.. Вилата била собственост на свид. В.Х. Т. От вилата Г. взел: газова бутилка от 5 л. и 3 м. ел.кабел.

На 15.06.2011г. подс.Г. взломил друга вилна постройка същата в м.”Башовица”, земл. на с.Г.О.. От нея взел пернишка отоплителна печка. Вилата – и печката, съответно били собственост на свид. Е. И. Л.

На 21.06.2011г. в с.И., подс.Цв.Г. отново чрез взломяване – разбиване на врата, проникнал в къщата на свид. Г.И. Ц.

От дома й, Г. взел един газов пистолет и бутилка от 2 л. пълна с вино.

Всички откраднати вещи, подс.Г. пренасял у дома си, като в последствие продавал. Единствено газовият пистолет, собственост на свид.Ц. – Г. предал доброволно на полицията, а същият е възстановен на собственичката срещу разписка.

Видно от заключението на оценъчната експертиза, стойността на щетата е общо 1172,00 лв., а на възстановената такава /газов пистолет/– 120,00 лв.

Изложената фактическа обстановка съдът прие за установена, въз основа: самопризнанието на подсъдимия по реда на чл.371 т.2 от НК и приетите по делото писмени доказателства, събрани в хода на проведеното ДП № 385/2011г. на РУ-П -Б..

Доказа се авторството на деянието и вината на подсъдимия.

От правна страна:

При така приетата за установена фактическа обстановка, съдът прие, че подс. Ц. Н. Г. от обективна и субективна страна е осъществил състава на престъплението по чл.195 ал.1 т.3 и 7 НК във вр. чл.194 ал.1 НК във вр. чл.26 ал.1 от НК.

От обективна страна – за времето от 01.05.2011г. до 21.06.2011г. чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот : на 01.05.2011 г. в м.”Цакин дол” в земл. на с.Г.О., отнел от владението на Г.И.Й. движими вещи: готварска печка, тесачка, 2 бр. мотики, косило, 2 бр.коси, 2 бр. гребла, 1 бр. свредел, 1 бр. лозарска ножица, 1 бр. трионче, 2 бр. емайлирани кофи,, 1 бр. метален стол, на обща стойност 326 лв., без негово съгласие; на 02.05.2011 г. в с.Г., отнел от владението на Е.П.М. движими вещи: меден котел с вместимост 10 л., 40 м. меден ел.проводник със сечение 6 кв.мм., 4 бр. метални лостове с дължина по 2 м., 3 бр. водосточни тръби с дължина 2,5 м. всяка, 4 бр. чукове, 20 бр.гаечни ключове, 2 бр. клещи, 10 винкела с дължина по 1 м. и брадва, на обща стойност 202 лв., без негово съгласие; на 23.05.2011 г. в м.”Цакин дол” в земл. на с.Г.О., отнел от владението на П. Б. П. движима вещ- метална маса на стойност 40 лв., без негово съгласие; на 01.06.2011 г. в м.”Башовица” в земл. на с.Г.О., отнел от владението на К. Т. Н. – Щ. движими вещи: радиокасетофон, 2 бр. машини за пръскане на лозе, медна тава, 2 бр. бутилки от туристически газови котлони, 2 бр. медни капаци от тенджери и казан за варене на буркани 45 л., на обща стойност 360 лв., без нейно съгласие; на 12.06.2011 г. в м.”Башовица” в земл. на с.Г.О., отнел от владението на В.Х. Т. движими вещи: газова бутилка 5 л. и около 3 м. ел.кабел, на обща стойност 49 лв., без негово съгласие; на 15.06.2011 г. в м.”Башовица” в земл. на с.Г.О., отнел от владението на Е. И. Л. движими вещи: пернишка отоплителна печка на стойност 700 лв., без нейно съгласие и на 21.06.2011 г. в с.И., отнел от владението на Г. И. Ц.движими вещи: газов пистолет, бутилка 2 л. вино на обща стойност 125 лв., без нейно съгласие, като общата щета от престъплението е на стойност 1 172,00 лв.

Съдът прие, че престъплението е извършено в условията на продължавана престъпна дейност, тъй като всички деяния на подсъдимия, осъществяват поотделно един и същ състав на едно и също престъпление, извършени са в непосредствена последователност във времето, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, като всяко последващо деяние се явява от обективна и субективна страна продължение на първото.

Подс.Г. е извършил престъплението в условията на повторност по смисъла на чл.28, ал.1 от НК, тъй като към датата на инкриминираното деяние, предмет на настоящото дело, е бил осъждан с влязъл в сила съдебен акт за друго такова престъпление – видно от справката му за съдимост / по н.о.х.д №84/2008г. на БРС и н.о.х.д.№ 51/2009г. на БРС/. Съдът счете, че деянието на Г. представлява немаловажен случай, съгласно чл.195, ал.1, т.7 от НК, доколкото не може да се подведе по чл.93, т.9 от НК, предвид високата степен на общ. опасност деянията от този вид, голямата им разпространеност, както и с оглед обстоятелството, че е налице продължавана престъпна дейност, а стойността предмета на деянието е и висока .

От субективна страна – подс.Г. е действал при условията на пряк умисъл, като е съзнавал, че отнема вещи, които са чужди, съзнавал е, че отнемането не е въз основа на закона и е имал намерение да ги присвои и да се разпореди с тях като със свои. Подсъдимият е съзнавал обществено опасния характер на своето деяние, предвиждал е настъпването на общественоопасните последици от него и е искал настъпването им.

Съдът намира, че причините за извършване на престъплението са ниското правно съзнание на подсъдимия и желанието му да се облагодетелства по неправомерен начин, без полагане на труд.

По вида и размера на наказанието:

За извършеното от подс.Г. престъпление е предвидено наказа ние "лишаване от свобода" за срок от една до десет години.

Предвид това и провеждането на съдебното следствие при условията на съкратено такова във хипотезата му на чл.371 т.2 от НПК, съдът на осн. чл.373 ал.2 от НПК е длъжен при определяне наказанието да приложи разпоредбите на чл.58 А от НК, като или на осн. ал.1 от същата разпоредба – да определи наказанието в законовите норми и да го намали с една трета, или алтернативно да определи санкцията на подсъдимия, в условията на чл.55 от НК – ако това е по-благоприятно за дееца.

В настоящият казус, съдът намира, че не са налице условията на чл.55 от НК, за да преценява дали приложението му е по-благоприятно за дееца. Съдът не намира в настоящият казус многобройни или изключителни обстоятелства, които да са смекчаващи – престъпната проява на Г. е квалифицирана с признака “повторност”, той е бил осъждан вече за подобни прояви, налице е посегателство върху имуществото на няколко граждани, имуществените вреди са на висока стойност. При това положение, съдът счита, че не следва да оценява дейността на Цв.Г. в условията на чл.55 от НК. Респ. следва да определи полагащото му се наказание в условията на чл.58 А ал.1 от НК – т.е. в рамките на предвиденото в чл.195 ал.1 от НК, и след това да го редуцира с 1/3. При тези условия, съдът при преценката какво конкретно наказание да определи, взе под внимание от дена страна изразеното от подсъдимия съжаление за стореното и младата му възраст, но от друга – високата стойност на вредите, не възстановяването на щетите / с изкл. на една незначителна част/, и при съобразяване с установените от чл.36 от НК цели на наказанието, счете, че на подсъдимия съответства да бъде наложено наказание "лишаване от свобода" размер от една година и шест месеца. Но съобразно изискването на чл.58А ал.1 от НК, съдът определи на Г. по настоящето дело за реално изтърпяване наказание “лишаване от свобода” в размер на една година. На осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС, съдът определи първоначален "строг" режим на изтърпяване на наказанието, като то следва да се търпи в затворническо заведение - “затвор”

След като определи наказанието на Г., съдът се занима с въпроса за приложението на чл.25, ал.1 във вр. чл.23, ал.1 от НК по отношение на наказанията, наложени на подсъдимия по настоящето н.о.х.д № 61/2012г. на РС-Б. и н.о.х.д. №140/2011г. на РС-Б., тъй като деянията - предмет на посочените дела са в съотношение на реална съвкупност, извършени са преди да е имало влязъл в сила съдебен акт, за което и да е от тях. Съдът определи по тях едно общо, най-тежко наказание на подсъдимия Г. - "лишаване от свобода" за срок от една година, , като и това наказание следва да се търпи при режим “строг” в “затвор”.

По гражданските искове:

След като призна за виновен подс. Г. по повдигнатото му обвинение, съдът намери, че предявените срещу него от пострадалите Е. П. М. и К. Т. Н.– Щ. граждански искове с правно основание чл.45 от ЗЗД - са доказани по основание и размер.

Искът предявен от пострадалия М. е в размер 202,00 лв. Предвид събраните по делото гласни и писмени доказателства – обяснения на подсъдимия, показания на свидетелите и изготвена и приета съд.експертиза, съдът приема за установено, че стойността на инкриминираните вещи отнети от пострадалия М. е именно 202,00 лв. и претенцията на същия за обезщетение в претендирания размер от 202,00 лв. е основателна. Поради което и съдът уважи претенцията на гражданския ищец Е. П.М., като осъди подс. Цв.Г. да заплати на същия претендираната сума – а именно 202,00 лв.

Искът предявен от пострадалия К.Н. – Щ. е в размер 360,00 лв. Предвид събраните по делото гласни и писмени доказателства – обяснения на подсъдимия, показания на свидетелите и изготвена и приета съд.експертиза, съдът приема за установено, че стойността на инкриминираните вещи отнети от пострадалия Н.-Щ.е 360,00 лв. и претенцията на същата за обезщетение в претендирания размер от 360,00 лв. е основателна. Поради което и съдът уважи претенцията на гражданския ищец К. Т. Н.-Щ., като осъди подс. Г. да заплати на същата претендираната сума – а именно 360,00 лв.

По разноските и таксите:

На основание чл.189, ал.3 от НПК съдът осъди подсъдимият Цв.Г. да заплати по сметка на ОД-МВР-В. направените по делото разноски в размер на 35,00 лева / разноски за вещо лице на досъдебното производство/, както и по сметка на ВСС- общо 100,00 лв.- държавни такси върху уважените граждански претенции / по 50,00 лв. съответно по всеки от двата гр.иска/.

Воден от изложеното, съдът постанови присъдата си.


РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Свързани:

Виметонанарод а iconВиметонанарод а
Смолянският административен съд в публичното заседание на 09. 11. 2009год в състав
Виметонанарод а iconВиметонанарод а
Разградският административен съд, в публичното заседание на 17 октомври 2011год в състав
Виметонанарод а iconВиметонанарод а
Разградският административен съд, в публичното заседание на 08 октомври 2012год в състав
Виметонанарод а iconВиметонанарод а
Разградският административен съд, в публичното заседание на 15 ноември 2011год в състав
Виметонанарод а iconВиметонанарод а
Предявеният иск е за заплащане стойността на извършени подобрения с пр осн чл. 72 Закона за собствеността
Виметонанарод а iconВиметонанарод а
Софийски окръжен съд фирмено отделение, 4-ти състав, в закрито заседание на 13. 05. 2011 г
Виметонанарод а iconВиметонанарод а
Адм дело №32 по описа за 2008 година и за да се произнесе, взе предвид следното
Виметонанарод а iconВиметонанарод а
Женаварова к н а Х. д. №34/2008г по описа на Адмс-смолян, за да се произнесе, взе предвид следното
Виметонанарод а iconВиметонанарод а
Софийски окръжен съд фирмено отделение, в закрито заседание на 12. 01. 2010 год., в състав
Виметонанарод а iconВиметонанарод а
Костинбродски районен съд първи съдебен район в публично заседание на 04. 11. 2008 г в състав
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом