Решение №154
ИмеРешение №154
Дата на преобразуване08.04.2013
Размер78.95 Kb.
ТипРешение
източникhttp://www.ac-smolian.org/info/acts/2009-2a/ADMD-83-09-R-ZKVVOOB.doc

Р Е Ш Е Н И Е № 154ГР. СМОЛЯН, 22.07.2009г.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д ААДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СМОЛЯН ……………….в публично заседание

на първи юли, две хиляди и девета година…….. в състав:


ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА ЖЕНАВАРОВА

ЧЛЕНОВЕ:


при секретаря ЗЛАТКА РЯХОВА

при участието на прокурора ДАНИЕЛА АНГЕЛОВА

след като изслуша докладваното от съдията Женаварова адм.д. №83/2009г. по описа на АдмС-Смолян, за да се произнесе, взе предвид следното:


Производството е по реда на чл.25, ал.2 във вр. с ал.1 от Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите /ЗКВВООБ/ във вр. с дял Трети, гл.Х АПК.

Производството по делото е образувано по жалба от Д.К.И. срещу Наказателно постановление-Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №8/08.07.2008г. на Началника на РПУ-Девин, в частта му, с която жалбоподателят е лишен на основание чл.25, ал.2 ЗКВВООБ от право за носене на огнестрелно оръжие за срок от 10 години. В жалбата се твърди, че органът издал АУАН и НП не притежава компетентност по чл.32, ал.1 и ал.2 във вр. с чл.24, ал.1 ЗКВВООБ; че не е спазена изискуемата по чл.24, ал.2 ЗКВВООБ форма на административния акт – заповед, като не е указано и в какъв срок и пред кой орган може да се обжалва наложената ПАМ. Твърдят се и допуснати съществeни нарушения на административнопроизводствените правила, изразяващи се в необоснованост на извода на административния орган, че жалбоподателят неправомерно е употребил огнестрелно оръжие, като той твърди, че е стрелял с газов, а не с боен, пистолет и че това е станало при условия на неизбежна отбрана за самозащита. Жалбоподателят моли да бъде прогласена нищожността на оспорения административен акт или той да бъде отменен. Претендира за направените от него по делото съдебни разноски.

Жалбоподателят Д.К.И., в съд.з. лично и с пълномощника си адв.Т. поддържа жалбата.

Ответникът по жалбата началника на РУ на МВР-Девин се представлява от юриск.Д., който ангажира становище, че жалбата е неоснователна, а оспореният административен акт - законосъобразен.

Зам.окръжният прокурор също дава заключение по делото, че жалбата следва да бъде отхвърлена като неоснователна.

Административен съд-Смолян като взе предвид изложеното в жалбата и становищата на страните и прокурора, и като обсъди събраните по делото писмени и гласни доказателства, прие за установено от фактическа страна следното:

С Наказателно постановление-Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №8/2008г. на началника на РПУ-Девин, в частта на т. 3 от него, Д.К.И. е лишен на основание чл.25, ал.2 ЗКВВООБ от право за носене на огнестрелно оръжие за срок от 10 години. В акта са изложени мотиви, че на 22.06.2008г. около 5.30 часа в гр.Девин, ул.”Освобождание” пред дискотека “Роял” в явно нетрезво състояние, жалбоподателят по време на скандал е употребил законно притежаван пистолет “ЧЗ-75D”, кал.9х9мм, №L2882 не по предназначение за самоотбрана, като е възпроизвел изстрел и е създал опасност за живота и здравето на гражданите.

Относно фактическата обстановка изложена като мотиви за издаване на оспорения административен акт, по делото са разпитани посочените от страните свидетели. Свидетелят М.К. установява, че на 22.06.2008г. към 3-4 часа сутринта трябвало да пътува заедно с Д. И. от гр.Д. за С., при което жалбоподателя взел от каса в апартамента в който нощували огнестрелното си оръжие – пистолет и го оставил в сака с багажа си. Жалбоподателят обяснил, че трябва да се види с някого в дискотеката и свидетелят останал да го изчака в колата, като последния твърди, че И. не е взел пистолета от сака. Свидетелят М.Б., охрана в дискотека “Роял” в гр.Д., твърди, че на влизане в заведението жалбоподателят му оставил на съхранение газов пистолет “Блукомпакт”, черен на цвят, като при проверката за друго оръжие не открил такова. По делото е разпитан като свидетел и К.Б., който установява, че в дискотеката са се спречкали с И.; поради което след около 20-30 минути когато се срещнали отново на излизане от заведението, се извинили един на друг, но приятелите на свидетеля решили че скандала продължава и за да защитят Б. започнали да блъскат и удрят жалбоподателя, който успял да се изкубне и произвел един изстрел във въздуха на 2-3 метра от хората, с оръжието, което междувременно на излизане от дискотеката свидетелят Б. му върнал. Свидетелите Б. и Б. сочат, че при изстрела се усетила миризма на газ. След изстрела събраните хора се разбягали, а жалбоподателят тръгнал към колата си, където обяснил на свидетеля К., че е бил бит и че трябва да отиде в полицията. Свидетелят Т.К., полицай в РПУ-Девин, установява, че по време на наряда си чул произвеждане на изстрел, заради което и по подаден сигнал отишъл пред дискотека “Роял”, където заварил десетина души. Свидетелят К. сочи, че К. Б. му обяснил, че имало човек с който са се сдърпали и който извадил пистолет, възпроизвел изстрел и избягал в посока на Спа хотел “Девин”. Полицаят се насочил в тази посока, където на паркинга до една кола заварил жалбоподателят, който му предал боен пистолет и казал, че стрелял с него. При претърсването нямал друго оръжие в себе си, свидетелят сочи, че не е претърсвал колата. Разпитани като свидетели, полицаите К., В. К. и С.С. установяват, че в сградата на РУ жалбоподателят бил тестван за употреба на алкохол и техническото средство отчело 1,78промила. По делото е представена и експертна справка, от която се установява, че концентрацията на алкохол във взетата на 22.06.2008г., в 8:15ч. кръвна проба на Д. К.И. е 1,65 промила. Тримата свидетели съставили АУАН за това че И. е носил пристолет“ЧЗ-75D” без разрешението за това, че носи оръжието след употреба на алкохол и че го употребява не по предназначение за самоотбрана, като възпроизвежда изстрел и създава опасност за живота и здравето на граждани; при което свидетелите твърдят, че И.не е възразил, че е стрелят с газов пистолет и към онзи момент въобще не е споменавал друго оръжие.

Наказателното постановление - Заповед за прилагане на принудителна административна мярка е съобщено на жалбоподателя на 25.08.2009г., а жалбата до районен съд срещу него, видно от пощенското клеймо върху плика, с който тя е постъпила в РУ на МВР-Девин, е подадена на 01.09.2009г.

С решение №170/07.01.2009г. по н.а.х.д.№134/2008г. по описа на Районен съд-Девин, оставено в сила с решение №23/16.04.2009г. по к.н.а.х.д.№21/2009г. по описа на Административен съд-Смолян, е потвърдено наказателно постановление №8/08.07.2008г., издадено от началника на РПУ-Девин, в частта му, с която на жалбоподателя Д. К. И. са наложени административни наказания - на основание чл.29, ал.1 ЗКВВООБ глоба в размер на 100лв. и на основание чл.27 ЗКВВООБ глоба в размер на 400лв. за нарушение на чл.15б, ал.1, т.4 ЗКВВООБ.

При така установената фактическа обстановка, административният съд прави следните правни изводи:

Производството е по реда на чл.25, ал.2 ЗКВВООБ във вр. с дял Трети, гл.Х АПК.

Жалбата е подадена от надлежна страна в срока по чл.149, ал.1 АПК, като в нея е направено и искане за прогласяване на нищожност на административния акт, което съгласно чл.149, ал.5 АПК може да се прави без ограничения във времето; т.е. жалбата е процесуално допустима. По съществото на оспорването, съдът взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по жалба срещу Наказателно постановление - Заповед за прилагане на принудителна административна мярка административен акт, в частта му, с която на основание чл.25, ал.2 ЗКВВООБ на жалбоподателя е отнето правото за носене на огнестрелно оръжие за срок от 10 години, поради това, че след употреба на алкохол е ползвано не по предназначение. Съдът намира, че предвид съдържанието на акта, в оспорената в настоящото производство част – с него се ограничават за определен срок придобити от жалбоподателя права, заповедта за прилагане на принудителна административна мярка, макар да е наименована и наказателно постановление, представлява индивидуален административен акт по смисъла на чл.21, ал.1 АПК.

Доколкото съгласно чл.40, ал.1, чл.41, ал.1, чл.43, ал.1 и чл.44, ал.1 от Правилника за прилагане на ЗКВВООБ, разрешения за извършване на дейности с огнестрелни оръжия и боеприпаси може да издава и началника на РП, той е и компетентен административен орган да лишава от това право, като налага съответната ПАМ.

Предвид гореизложеното съдът намира, че оспореният административен акт е валиден - издаден е от компетентен орган в съответно изискуемата писмена форма, поради което искането за прогласяването му за нищожен ще следва да бъде отхвърлено. По унищожаемостта на акта, съдът взе предвид следните съображения:

Относно доводите в жалбата, че АУАН е съставен от некомпетентен орган и в нарушение на правилата за това, административният съд намира, че в случая се касае за принудителна мярка, взета по реда на чл.22 и чл.23 ЗАНН, а не за наказателно постановление, издадено по реда на глава Трета ЗАНН. При налагане на ПАМ не се изисква съставяне на АУАН, както в процедурата по налагане на административно наказание с НП, а направо се издава административният акт за мярката. Т.е. актът за установяване на административно нарушение №8/02.07.2008г., въз основа на който е издадено оспореното в настоящото производство наказателно постановление, е от значение в производството по налагане на административни наказания за нарушения по чл.29, ал.1 и по чл.15б, ал.1, т.4 ЗКВВООБ; като нарушенията допуснати в административнонаказателната процедура са ирелевантни в производството по прилагане на ПАМ.

Пропуска да се посочи в наказателното постановление, че в частта му за прилагане на ПАМ, то подлежи да оспорване пред друг съд и по друг ред от тези за обжалването на административното наказание, не нарушава правото на защита на жалбоподателя, който своевременно е подал жалба, включително и срещу лишаването му от право да носи огнестрелно оръжие. Т.е. сам по себе си този пропуск не е основание за отмяна на заповедта.

Относно доводите в жалбата за необоснованост на изводите на административния орган, че Иванов е използвал законно притежаваното от него огнестрелно оръжие не по предназначение и по начин създаващ опасност за живота и здравето на гражданите, съдът намира, че в производството по установяване на законосъобразността на заповедта за налагане на ПАМ съгласно чл.170, ал.1 АПК в тежест на административния орган е да установи пред съда, че са били налице всички фактически основания за издаването на акта, и изпълнението на законовите изисквания при това. Съгласно чл.171, ал.1, изр.ІІ АПК съдът е изслушал непосредствено като свидетели лицата дали сведения пред административния орган. В тази връзка, доколкото установяват непосредствено възприети от тях факти, съдът намира, че следва да даде вяра на показанията на свидетелите К., Б. и Б., дадени под страх от наказателна отговорност по чл.290 НК, които свидетели установяват, че И. е възпроизвел изстрела, за който му е наложена ПАМ, с газов пистолет, като в същото време законно притежаваното от него огнестрелно оръжие е било в сака, намиращ се в личния му автомобил. Свидетелите полицаите К., К. и С. не са очевидци, нямат непосредствени впечатления от инцидента и възпроизвеждат сведения от други лица относно стрелбата. При така възприетите за установени фактически обстоятелства, съдът намира, че не се доказва наличието на всички визирани в хипотезата на чл.25, ал.2 във вр. с ал.1 ЗКВВОБ предпоставки, поради което оспореният административен акт за издаване на принудителна административна мярка ще следва да бъде отменен.

Предвид гореизложените съображения, административният съд счита, че ще следва да отмени оспореното Наказателно постановление-Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №8/08.07.2008г. на Началника на РПУ-Девин, в частта му, с която жалбоподателя Д.К. И. е лишен на основание чл.25, ал.2 ЗКВВООБ от право за носене на огнестрелно оръжие за срок от 10 години, като незаконосъобразна. На основание чл.143, ал.1 АПК, Районно управление на МВР-Девин ще следва да заплати на жалбоподателя направените от него съдебни разноски за държавна такса – 10лв.; като по делото не се установяват направени разноски за адвокатско възнаграждение.

С оглед горното и на основание чл. 172, ал.2 АПК, Административен съд-Смолян

Р Е Ш И :


ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.К.И., с ЕГН-, от гр.С., ул.”” №, относно искането за обявяване нищожност на Наказателно постановление-Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №8/08.07.2008г. на Началника на РПУ-Девин, В ЧАСТТА МУ по т.3, с която жалбоподателят е лишен на основание чл.25, ал.2 ЗКВВООБ от право за носене на огнестрелно оръжие за срок от 10 години.

ОТМЕНЯ Наказателно постановление-Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №8/08.07.2008г. на Началника на РПУ-Девин, В ЧАСТТА МУ по т.3, с която Д. К.И., с ЕГН-, от гр.С., ул.”” №, е лишен на основание чл.25, ал.2 ЗКВВООБ от право за носене на огнестрелно оръжие за срок от 10 години.

ОСЪЖДА Районно управление на МВР-гр.Девин да заплати на Д. К. И., с ЕГН-, от гр.С., ул.”” №, съдебни разноски в размер на 10лв.

Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:

Свързани:

Решение №154 iconС решение №154/08. 01. 2010 г., постановено по нахд №834/2009 г
В жалбата се развиват доводи за неправилност и незаконосъобразност на първоинстанционното решение в частта, с която е
Решение №154 iconРешение no 154 от 8 февруари 1994 г
Административната комисия на европейските общности за социално осигуряване на мигриращите работници
Решение №154 iconРешение №372 (Протокол №40/24. 07. 2003г.)
На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от змсма, чл. 154, ал. 1, т. 2, чл. 156 и чл. 266 от Търговския закон, ОбС
Решение №154 iconРешение №154
...
Решение №154 iconРешение №154 Гр. С
Софийският окръжен съд, гражданско отделение, в публично съдебно заседание на девети февруари през две хиляди и единадесета година,...
Решение №154 iconРешение №154 20. 06. 2008г., гр. Хасково
Административен съд – хасково, в публично заседание на осемнадесети юни през две хиляди и седма година в състав
Решение №154 iconДо Директора на нзок до Председателя на нсоплб
След което на основание т. 154. 2 на Решение №рд-ус-04-17 от 20. 01. 2009 на ус на нзок ме задължава да попълня кредитно известие...
Решение №154 iconПроизводството е образувано по жалба на "Енергоремонт -холдинг", със седалище и адрес на управление С., бул. "Ген. Тотлебен" №34, чрез гл изп директор Т
Заместник-началника на Дирекция за национален строителен контрол, с което на основание чл. 237, ал. 1, т. 1 от зут е наложено “имуществена...
Решение №154 iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Производството е въззивно-по реда на чл. 258 и сл. Гпк и е образувано по въззивна жалба на Н. К. С.,Р. К. З.,Й. К. Н. и З. К. А.,всички...
Решение №154 iconРешение Челябинской городской Думы от 23 сентября 1997 г. N 14/4
Руководствуясь статьей 15 Федерального закона от 28. 08. 95 N 154-фз "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации",...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом