Решение n 20 гр. Сандански 05. 01. 2011 г
ИмеРешение n 20 гр. Сандански 05. 01. 2011 г
Дата на преобразуване08.04.2013
Размер86.14 Kb.
ТипРешение
източникhttp://rs-sandanski.com/case_files/20111250200011.doc
Р Е Ш Е Н И Е N 20

гр.Сандански – 05.01.2011 г


В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А


Санданският районен съд в публично заседание на пети януари две хиляди и единадесета година,в състав:


Председател: Димитър Узунов

при секретаря: Валентина Томова


разгледа докладваното от съдия Узунов а.н.х.д.N 20111250200011 по описа за 2011 г и въз основа на закона и доказателствата,съдът:


Р Е Ш И :


НАЛАГА на нарушителите Б. В. М. - роден на 13.10.1984 г,в гр.XXXXXXX,обл.XXXXXXXXXXX,с постоянен адрес гр.XXXXXXXXXXXX,български гражданин,със средно образование, неженен, безработен, неосъждан, с ЕГН XXXXXXXXX,

В. В. Г. - роден на 13.12.1969 г,в гр.XXXXXXXXX,обл.XXXXXXXXXXXX,с постоянен адрес гр.XXXXXXXXXXX,български гражданин,със средно-специално образование, неженен, безработен, неосъждан, с ЕГН XXXXXXXX и

А. В. Г. - роден на 23.12.1967 г,в гр.XXXXXXXX,обл.XXXXXXXXXXXXX,с постоянен адрес гр.XXXXXXXXXX,български гражданин,със средно образование, женен, работи, неосъждан, с ЕГН XXXXXXXXXXX,АДМИНИСТРАТИВНИ НАКАЗАНИЯ от по 15(петнадесет) денонощия задържане в структурните звена на МВР за всеки един от нарушителите, за това,че:

  • на 01.01.2011 г,около 02.зо ч,пред механа “XXXXXXXXXX”,намиращ се в гр.XXXXXXXXX са извършили непристойна проява на публично място,пред повече хора, изразена в скарване,сбиване по между си и стрелба с газов пистолет от А. Г. по Б. М.,с което нарушавайки обществения ред и спокойствие,са осъществили състава на чл.1,ал.2 от УБДХ.

На основание чл.9,ал.1 от УБДХ да се уведоми работодателя за задържането на А. В. Г..


Препис от протокола да се изпрати на РП-гр.Сандански за евентуалното образуване на наказателно производство.


Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


РАЙОНЕН СЪДИЯ:

мотиви:


Съставен е акт за констатиране прояви на дребно хулиганство против Б. В. М., В. В. Г. и А. В. Г.,тримата от гр.XXXXXXXX,обл.XXXXXXXXXX,за това,че:


  • на 01.01.2011 г,около 02.зо ч,пред механа “XXXXXXXXX”,намиращ се в гр.XXXXXXXX са извършили непристойна проява на публично място,пред повече хора, изразена в скарване,сбиване по между си и стрелба с газов пистолет от А. Г. по Б. М.,с което нарушили обществения ред и спокойствие.


Нарушителите дават обяснения,като отричат извършването на хулиганските прояви.Въпреки това поднасят извинение за случилото се.Защитниците на нарушителите пледират за постановяване на оравдателно решение,като алтернативно искат налагане на наказание глоба.От защитата на В. и А. Г. се сочат гласни доказателства.

Съдът след като прецени събраните доказателства,намира за установено от фактическа страна следното:


На 31.12.2010 г срещу 01.01.2011 г,нарушителите празнували новогодишната вечер в механа “XXXXXXXXX” – Б. М. е бил на масата на баща си,а В.Г. бил на отделна маса със съпругата си Б. В..Бащата на Б. М. излежавал присъда за разпространение на наркотични вещества,но тази вечер бил в отпуск.В. Г. през м.04.2010 г бил освободен от затвора,поради изтърпяване на наказание “лишаване от свобода” за разпространение на наркотици.Между бащата на Б. М. и В. Г. имало неуредени финансови взаимоотношения.


Към 02.15-20 ч Б. М. се приближил към В. Г.,попитал го кога ще уреди финансовите си задължения към баща му.Станало спречкване между двамата,при което Б. ударил В..Последният напуснал заведението,отишъл с автомобил до домът на неговия брат А. Г. в гр.XXXXXXXX и го довел до механа “XXXXXXXXX”.При влизане в двора на заведението,В. държал в ръка нож,който с движение на ръката си насочил към Б. М..В този момент той е бил пред входа на заведението и държал гумена палка.Между двамата станало сбиване,като в помощ на Б. М. се притекли две неустановени лица,които заедно с М. нанесли няколко удара по главата на В. Г.,с които бил свален на земята.А. Г. извадил газов пистолет и произвел от непосредствена близост няколко изстрела в лицето на Б. М.,които засегнали лявото му око и вежда.Единият от нустановените лица,нанесъл удар с нож по тялото на стрелялия,при което му причинил прободна рана в дясната част на гръдния кош.А. Г. бил ударен и с метален бокс в главата,причинивявайки му голяма рана.Пред заведението имало голямо множество от клиентите,сред които настанала паника.Конфликтът бил преустановен след намесата на полицията,а пострадалите – Б. М. и А. Г. транспортирани до центъра за оказване на неотложна медицинска помощ.

Б. М. е 26 годишен.Неосъждан,безработен и неженен.

В. Г. е 41 годишен,осъждан за ръководене на престъпна група с цел разпространение на наркотични вещества

А. Г. е 44 годишен.Работи,женен,неосъждан.


Гореизложената фактическа обстановка,съдът намира за установена,след като прецени и анализира съвместно отделните доказателства,в тяхната взаимовръзка и последователност. Фактическите констатации се подкрепят частично от показанията на св.Б. В.,В. Г.,Д. С.,Ц. А. и Н. Г..Съдът кредитира показанията на св.В., св.Г. и св.Г.,в частта относно поведението на Б. М.,като показанията относно поведението на В. и А. Г.в,съдът не им дава вяра,тъй като ги намира за заинтересовани в полза на последните двама,с които първата живее на съпружески начала с В. Г.,а вторият и третият – е техен приятел.Съдът кредитира показанията на св.А. и Г. в частта,относно поведението на В. Г. и А. Г.,като показанията им засягащи деятелността на Б. М.,съдът не кредитира,тъй като двамата свидетели са в приятелски отношения с последния и ги намира за заинтересовани.

Имайки предвид,че обясненията на подсъдимия,освен източник на доказателства са и средство за защита,съдът намира обясненията на всеки един от нарушителите относно собственото си поведение,за изцяло защитни , тенденциозни ,необосновани ,непоследователни и опровергаващи се от кредитираните гласни доказатества.Съдът кредитира обясненията на А. и В. Г. само в частта относно поведението на Б. М..Съдът от друга страна дава вяра на обясненията на М. единственост в частта,относно поведението на двамата братя.Защитната версия на нарушителите в разглеждания случай застъпват тезата,че те не са извършили хулигански действия,а са били предизвикани,но показанията на кредитираната група свидетели,както и кредитираните обяснения изцяло и обективно разкриват вътрешната неубедителност на част от обясненията на нарушителите.


Позовавайки се на установената фактическа обстановка съдът намира,че следва да се ангажира административно-наказателната отговорност на нарушителите Б. М.,В. Г. и А. Г. за допуснати нарушения по чл.1,ал.2 от УБДХ,тъй като са налице признаците от обективна и субективна страна на състава.


Установи се,че на 01.01.2011 г,около 02.00 ч в заведението,в което нарушителите чествали настъпващата нова година,е станало скарване,което прерастнало в сбиване помежду им на паркинга пред заведението.Установи се,че А. Г. е произвел няколко изстрела по Б. М. с газов пистолет.С тези действия – скарването между Б. М. и В. Г. в заведението,сбиването между тях пред механата и стрелбата с газов пистолет от страна на А. Г.,съдът намира,че нарушителите са осъществили от обективна страна нарушението по чл.1,ал.2 от УБДХ.

Тези простъпки са крайно непристойни,които са извършени по недопустим начин на публично място,каквото е механа “XXXXXXXXX” и паркинга пред нея.


От субективна страна нарушението е извършено при форма на вината пряк умисъл.Умисълът на едно лице към определено нарушение се установява не само от неговите обяснения,но преди всичко от неговите обективни действия.В разглеждания случай се установи,че нарушителя М. първо се скарал с В. Г.,после двамата се сбили пред заведението,а А. Г.,когато отишъл пред заведението,за да окаже “помощ” на брат си,взел със себе си газов пистолет за “всеки случай”.От всички фактически действия и на тримата нарушители прозира,че те ясно са съзнавали общественоопасният характер на деянието и неговите последици и са целяли тяхното настъпване.


Анализирани в тяхната връзка,доказателствата по делото по категоричен начин установяват обстоятелствата,досежно факта на извършване на нарушението,начина на осъществяването му,авторството и субективната страна на деянето.


При безспорната установеност на наличието на признаците от обективна и субективна страна,съдът намира,че административно-наказателната отговорност на тримата нарушители следва да бъде ангажирана за допуснатите нарушения по чл.1,ал.2 от УБДХ – В. Г. и Б. М. – за скарването и сбиването по между си,а А. Г. – за стрелбата по М. с газовия пистолет.


При реализацията на отговорността на нарушителите,съдът ръководейки се от принципите в чл.54 НК,отчете като отегчаващо отговорността обстоятелство изключително високата степен на обществена опасност на деянията и дейците,обусловено от конкретното своеобразие на обстоятелствата,при които е извършено деянието.


Съдът отчете,като отегчаващи още и следните обстятелства: мястото на извършване на деянията – във и пред заведение,където и имало голямо множество клиенти,времето за осъществяването му – в момент на празнинство от голяма група хора,проявената упоритост и жестокост при извършване на нарушенията – Б. М. е със сериозно увредено зрение в резултат на стрелбата по него,а А. Г. – с дълбоки прорезна и контузно-разкъсна рана,съответно в гръдния кош и по главата,интензитета и начина на осъществяване на нарушенията – викане,крещене,нанасяне на удари с палка,с юмуруци и стрелба с оръжеие.Установи се от свидетелските показания,че нарушителите били употребили алкохол по повод настъпващата нова година,поради което в групата на отежняващите отговорността обстоятелство съдът поставя и пияното състояние им състояние.В тази група съдът поставя и обремененото съдебно минало на В. Г.,който е осъден на ефективно лишаване от свобода за ръководство на организирана престъпна група,с цел разпространение на наркотични вещества.


Като смекчаващо отговорността обстоятелство,съдът отчете единствено чистото съдебно минало на нарушителите Б. М. и А. Г. – двамата са неосъждани и добрата трудова характеристика за последния.

Анализирайки посочените обстоятелства,съдът счете,че на нарушителите следва да им бъде наложено наказание при изключителен превес на отегчаващите отговорността обстоятелства,поради което и им определи максимално предвиденото в санкцията на чл.1,ал.1 УБДХ наказание от по 15 денонощия задържане в структурните звена на МВР за нарушението,което всеки един от тях е допуснал.


Престоят и на тримата нарушители ще отнеме възможността им да вършат нови нарушения.Освен това постигането на целите на наказанието,неминуемо налага изтърпяване на наказания с определения срок,предвид високата лична обществена опасност на дейците и на извършеното от тях деяние.Съдът не счита,че нарушителите са действали при условията на неизбежна отбрана.Съдът намира за неоснователни и доводите на защитата по алтернативното им искане,че с оглед на смекчаващите вината обстоятелства следва да се наложи по-лекото,предвидено в чл.1,ал.1 от УБДХ наказание “глоба”,тъй като съдът счита,че това по вид наказание не съответствува на тежестта на извършеното и от друга страна – от проявената особена дързост на нарушителите по време на съставомерните действия,съдът прави извод,че постигането на целите,както на индивидуалната,така и на генералната превенция,не би станало с налагане на претендираните от защитата наказания.Обществото иска спазване на установения ред на поведение на публични места,гарантирана сигурност в тях и справедливост при определяне размера и вида на наказанията на виновните лица,дръзнали да нарушат правилата за поведение.С постановените спрямо нарушителите наказания,съдът намира,че е отговорил на изискванията на обществото.


Причина за извършване на хулиганските прояви съдът съзира в ниските морално-волеви качества и задръжки на нарушителите и демонстрираното чувство за безнаказаност.

И тъй като деянията на нарушителите са особено нагли,безрамни,грубо нарушават нравствените принципи и чувства на гражданите и по най-груб начин са засегнали интересите на личността и обществото,съдът намира,че са налице достатъчно данни за извършени престъпления от общ характер от страна на нарушителите,поради което разпореди препис от протокола от съдебното заседание и препис от постановения съдебен акт да се изпратят на РП-гр.Сандански за предприемане на следващите се от това действия.


По тези съображения съдът постанови решението си,изложено в диспозитива.


РАЙОНЕН СЪДИЯ:Свързани:

Решение n 20 гр. Сандански 05. 01. 2011 г iconРешение №1596 гр. Сандански, 22. 06. 2011 г
Районен съд сандански в публично заседание на 16. 06. 2011 година в следния състав
Решение n 20 гр. Сандански 05. 01. 2011 г iconРешение №1316 гр. Сандански, 26. 05. 2011 г
Районен съд сандански в публично заседание на 03. 05. 2011 година в следния състав
Решение n 20 гр. Сандански 05. 01. 2011 г iconРешение №834 гр. Сандански, 23. 03. 2011 г
Районен съд сандански в публично заседание на 10. 03. 2011 година в следния състав
Решение n 20 гр. Сандански 05. 01. 2011 г iconРешение №64 гр. Сандански, 11. 01. 2011 г
Сандански районен съд в публично заседание на единадесети януари две хиляди и единадесета година, в състав
Решение n 20 гр. Сандански 05. 01. 2011 г iconРешение №2275 гр. Сандански, 14. 09. 2011 г
Сандански районен съд в публично заседание на четиринадесети септември две хиляди и единадесета година, в състав
Решение n 20 гр. Сандански 05. 01. 2011 г iconРешение №1601 гр. Сандански, 22. 06. 2011 г
Сандански районен съд в публично заседание на двадесет и втори юни две хиляди и единадесета година, в състав
Решение n 20 гр. Сандански 05. 01. 2011 г iconРешение №52 от 20 февруари 2012 г
Относно: Вх.№123/ 30. 01. 2012 г предложение от Андон Тотев Кмет на община Сандански, относно приемане на окончателен годишен план...
Решение n 20 гр. Сандански 05. 01. 2011 г iconОферт а
За участие в открита процедура с предмет “Доставка на хранителни продукти за ддуи – с. Петрово, общ. Сандански, Дневни детски ясли-Сандански,...
Решение n 20 гр. Сандански 05. 01. 2011 г iconГр. Сандански, 26. 20. 2011 г
Районен съд –сандански, гражданско отделение, втори състав в публично заседание на 11. 10. 2011 година в следния състав
Решение n 20 гр. Сандански 05. 01. 2011 г iconРешение №52/26. 10. 2011 г на Д. на тп на Н. Б., с което е оставено в сила
Административният орган с Писмо изх.№ Мп-1377/25. 02. 2011 г.(стр. 52) е поискал от управителя на дат см. Автостопанство Г. Сандански,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом