Определени е
ИмеОпределени е
Дата на преобразуване08.04.2013
Размер11.97 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://194.12.245.40:7000/Acts/Съдебни актове по Търговски дела/Съдебни актове постановени през
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е


Софийски окръжен съд, търговско отделение 1-ви състав в закрито заседание на 25.февруари две хиляди и седма година в състав:

Председател:Ради Йорданов


изслуша докладваното от съдията Йорданов гр.д. №5 по описа за 2004 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Постъпила е молба от синдика С. С. С. на "Ч. " ЕАД – в несъстоятелност със седалище гр.Б., С. област с искане да бъде разрешено извършването на публична продан по реда на чл.717а и сл. ТЗ на движими вещи: револвер „Агент” инв.№10-4977, пистолет „Перфекта” инв.№ 10-4981, газов пистолет инв.№10-5167, газов пистолет инв.№10-5171, газов пистолет инв.№10-5172 при начална цена определена от лицензиран оценител. Вещите от масата на несъстоятелността са собственост на длъжника, в негово владение и е изготвена оценка.

Съдът намира искането за основателно и ще следва да се разреши продажбата, тъй като дружеството-длъжник е обявено в несъстоятелност и следва да се осребри имуществото му. Събранието на кредиторите на 20.06.2006г. е взело решение за продажба на обособени вещи и имуществени права, същите са обособени като съвкупност и оценени.

По изложените съображения съдът


О П Р Е Д Е Л И:


РАЗРЕШАВА на основание чл.716 ал.2 и чл.717 ал.2 ТЗ на С. С. С. синдик на "Ч. " ЕАД – в несъстоятелност със седалище гр.Б., С. област да извърши продажба по реда на чл.717а и сл. ТЗ на движими вещи - револвер „Агент” инв.№10-4977, пистолет „Перфекта” инв.№ 10-4981, газов пистолет инв.№10-5167, газов пистолет инв.№10-5171, газов пистолет инв.№10-5172 при начална цена 100лв.

Препис от определението да се връчи на синдика.


СЪДИЯ:

Свързани:

Определени е iconОбн. Дв бр. 30 от 7 Април 2005г., изм. Дв бр. 86 от 26 Октмври 2007г
...
Определени е iconСъобщение за печата
В областта на рибарството министрите постигнаха политическо споразумение относно възможностите за риболов за 2013 г за определени...
Определени е icon3. Получени резултати На всяко пробно тяло бяха определени недостатъците, като вид, големина и степен на развитие. След това бяха определени размерите и масата
На всяко пробно тяло бяха определени недостатъците, като вид, големина и степен на развитие. След това бяха определени размерите...
Определени е iconПравно положение и конститутивни белези на общината
Понятието се използва в различни аспекти: административно-териториална единица с определени белези и органи, местната власт като...
Определени е iconРегламент (ЕО) №765/2008
Насоки по прилагане на Регламент (ЕС) №333/2011г за установяване на критерии за това кога определени типове скрап престават да бъдат...
Определени е iconСистема за пародонтална тъканна регенерация
Пародонтита е възпалително заболяване, което води до разрушаване на поддържащите тъкани на зъбите. Все още не са определени нито...
Определени е iconЕ биологична характеристика и означава своеобразен представител на живите същества, който е носител на определени видови черти. Той се отличава с характерна
Не всеки човешки индивид е личност. Не са личности малките деца, хората с тежки психични заболявания и лицата, които временно не...
Определени е iconРеферат на тема: " Същност, специфика и класификация на политическите конфликти"
Те могат да подбудят към участие в конфликт, когато се достатъчно силни. Ако субектите, участващи в конфликта, не са достатъчно мотивирани,...
Определени е iconПредявен е иск от ". и К., Е. против ". Д. З. район -б." за признаване за установено: че за периода от 25 2004 г до 31. 12. 2006 г действителната категория
Б ляв приток на р. С е втора и че не дължи сумата от 83 896,44 лв., представляваща разликата между дължимите такси, определени в...
Определени е iconСъобщение за печата
В областта на рибарството министрите постигнаха политическо съгласие относно възможностите за риболов за 2012 г за определени рибни...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом