Конспект за докторантски конкурс по журналистика (семиотика на реклама)
ИмеКонспект за докторантски конкурс по журналистика (семиотика на реклама)
Дата на преобразуване10.10.2012
Размер41.12 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/92944/712108/version/1/file/Semiotika na


Факултет по журналистика и масова комуникация

Софийски университет „Св. Климент Охридски”
Конспект

за докторантски конкурс по журналистика

(СЕМИОТИКА На РЕКЛАМА) – 2012/2013 г.


 1. Рекламната комуникация; Рекламата - определения и класификации; Целите на рекламната комуникация

 2. Кодовете

 3. Потребителите и рекламните апели; Апелите за хумора в рекламата; Потребителите и сегментирането

 4. Националните ценности и рекламата; Етническите взаимоотношения и рекламата; Интеркултурните характеристики и рекламата

 5. Социалните класи и рекламата; Социалните роли и рекламата; Стиловете на живот и рекламата; Еталонът и рекламата

 6. Семейството и рекламата; Феминизмът и рекламата

 7. Теорията на Юнг и рекламата; Пирамидата на Мезлоу и рекламата

 8. Теориите за равновесието и рекламата; Теориите за селф концепта и рекламата; Теорията на Мюри (Миггау) и рекламата

 9. Теориите за интерпретирането на съобщенията и рекламата; Теориите за оценяването и рекламата

 10. Постмодернизмът и рекламата

 11. Рекламистите, рекламодателите и рекламоносителите (медиите); Идеализираните рекламодатели (красивото тихо величие)

 12. Теориите за създаване на съобщенията; Теориите за ситуациите; Теориите за процесите

 13. Характеристиките на стоките; Жизненият цикъл на стоките; Цените на стоките и дистрибуцията им

 14. Рекламните канали; Рекламата във вестниците; Рекламата в списанията

 15. Радиорекламата; Телевизионната реклама

 16. Външната реклама; Транзитната (транспортната) реклама; Интернет рекламата

 17. Рекламните аргументации

 18. Вербалната структура на рекламата; Слоганът; Рекламното заглавие; Ехо-фразата; Четивността на рекламните текстове

 19. Рекламните изображения; Плановете; Ракурсите; Цветовете; Композициите; Кадрите и монтажите

 20. Сравнителната реклама

 21. Художествените стилове

 22. Комуникативните стратегии и подходи; Обърнатата пирамида; Драматизираната реклама; Моделът на загадката

 23. Наративът; Свидетелствата на известните личности; Свидетелствата на обикновените хора

 24. Диалогираната реклама; Рекламата инструкция; Рекламата-списък

 25. Скандалът като рекламна комуникативна стратегия; Комуникативните стратегии на герила маркетинга

 26. Рекламният контекст и контекстната реклама; Ambient Media (Нетрадиционната реклама)

 27. Шумовете в рекламната комуникацияСледващите въпроси са от книгата „Absolut Semiotics in an Absolut World”

 1. Парадигми и алфабети

 2. Структуриране на алфабетите и парадигмите – система на опозициите

 3. Инвариант/Вариант

 4. Символните знаци

 5. Иконичните знаци

 6. Индексите. Знаковата система на тялото

 7. Индексите. Вестемната знакова система

 8. Индексите. Декоремната знакова система

 9. Индексите. Хроматемната знакова система

 10. Индексите. Знаковите системи на разстоянията и на пространствата

 11. Индексите. Архитектурната знакова система

 12. Език и реч

 13. Означаващо и означавано

 14. Стойност на знака

 15. Означавано – означаващо. Модели с три и четири променливи

 16. Сема/семема. Компонентният анализ

 17. Семантично поле

 18. Падежната схема - Знаци за предмети

 19. Падежната схема - Знаци за пространствени отношения

 20. Падежната схема - Знаци за времеви отношения

 21. Падежната схема - Знаци за начините, по които протичат действията

 22. Падежната схема - Знаци за количествени отношения

 23. Диахрония и синхрония

 24. Денотации и конотации

 25. Семиозисът – как се развиват знаковите системи

 26. Семиозисът – интертекстуалността

 27. Тропите – сравнения и метафори

 28. Метонимии

 29. Хиперболи и литоти

 30. Синтаксис. Синтагми и текстове

 31. Контекстът. Как свързваме знаците със заобикалящата ги комуникативна среда

 32. Кохеренции и кохезии

 33. Свързванията

 34. Интегрираните маркетингови комуникации

 35. Прагматиката

 36. Семиотичните интерпретации

 37. РедактираниятаСледващите въпроси са от книгата „Герои и красавици в рекламата”

 1. Героичните наративи

 2. Персонажите – Героите; Злодеите; Хубавиците; Помощниците

 3. Действията (функциите) - Въвеждащите (иницииращите) действия; Влошаващите действия; Подобряващите действия; Героичните действия; възхваляващите функции

 4. Вълшебните средства - предметите и оръжията; локомошъните

 5. Хронотопът и неговите времеви и пространствени характеристикиБиблиография

Задължителна литература

Кафтанджиев, Хр. Герои и красавици в рекламата.

Кафтанджиев, Хр. Хармония в рекламната комуникация. Много презаредена.

Кафтанджиев, Хр. Absolut Semiotics in an Absolut World.

Броевете на списание ProGRAFICA за 2008, 2009, 2010 и 2011 година


Препоръчителна литература

Доганов, Димитър. Рекламата каквато е.

Доганов, Димитър и Дуранкев. Речник на рекламните термини.

Bovee, Courtland and W. Arens. Contemporary Advertising. Irwin. 1989.

Книгите на английски и руски по реклама в библиотеката на ФЖМК и в Народната библиотека.

Списание "Journal of Advertising Research"

Списание "Journal of Consumer Research"

Списание "Journal of Marketing"Свързани:

Конспект за докторантски конкурс по журналистика (семиотика на реклама) iconКонспект за докторантски конкурс по журналистика
Абазов, Тодор. Структура и анализ на публицистичното произведение. – Съвременна журналистика, кн. 2, 1989
Конспект за докторантски конкурс по журналистика (семиотика на реклама) iconКонспект за докторантски конкурс по журналистика (международна журналистика) 201
Медии и общество. Медийна култура. Теории за природата и функционирането на медиите
Конспект за докторантски конкурс по журналистика (семиотика на реклама) iconКонспект за докторантски конкурс по журналистика (икономическа журналистика) 201
Медии и общество. Медийна култура. Теории за природата и функционирането на медиите
Конспект за докторантски конкурс по журналистика (семиотика на реклама) iconКонспект за докторантски конкурс по журналистика
Арико, С. Един поглед в дълбочина върху техниката за интервюиране на Ориана Фалачи. Съвременна журналистика, 1988, бр
Конспект за докторантски конкурс по журналистика (семиотика на реклама) iconКонспект за докторантски конкурс по журналистика (международна журналистика) 2011/2012
Медии и общество. Медийна култура. Теории за природата и функционирането на медиите
Конспект за докторантски конкурс по журналистика (семиотика на реклама) iconКонспект за докторантски конкурс по журналистика
Икономическа, юридическа, социологическа и общокултурна подготовка на спортния журналист
Конспект за докторантски конкурс по журналистика (семиотика на реклама) iconКонспект за докторантски конкурс по журналистика
Медии и общество. Медийна култура. Теории за природата и функционирането на медиите
Конспект за докторантски конкурс по журналистика (семиотика на реклама) iconКонспект за докторантски конкурс по журналистика
Индивидуален и групов лайфстайл. Социални детерминанти на груповите стилове на живот
Конспект за докторантски конкурс по журналистика (семиотика на реклама) iconКонспект за докторантски конкурс по журналистика
Медии и общество. Медийна култура. Теории за природата и функционирането на медиите
Конспект за докторантски конкурс по журналистика (семиотика на реклама) iconКонспект за докторантски конкурс по журналистика
Медии и общество. Медийна култура. Теории за природата и функционирането на медиите
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом