Запове д №346/27. 11. 2012 г
ИмеЗапове д №346/27. 11. 2012 г
Дата на преобразуване08.04.2013
Размер48.31 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://docs.hadzhidimovo.com/referendum/Zapoved-izbiratelni-sekcii.docx

ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО
З А П О В Е Д

346/27.11.2012 г.


На основание чл. 7, ал 4 от ЗПУГДВМС, чл. 71, ал.2 и ал. 3 от Избирателния кодекс и чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА


О Б Р А З У В А М:


ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ за произвеждане на национален референдум на 27.01.2013 г. съгласно приложението, което е неразделна част от тази заповед.


Определям номерата на избирателните секции в общината в съответствие с Решение № 11-НР от 19.11.2012 г. на ЦИК, съгласно приложението.


Настоящата заповед да се обяви публично във всички населени места в община Хаджидимово. Копие от нея да се изпрати на РИК – град Благоевград.


Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на Секретаря на общината.


ЛЮДМИЛ ТЕРЗИЕВ


Кмет на община Хаджидимово


П Р И Л О Ж Е Н И Е


към Заповед № 346/27.11.2012 г.

на кмета на община ХаджидимовоСекция

Населено място

Обхват на секцията

Място на гласуване/адрес

Брой избиратели

015200001

Гр. хаджидимово

Улици: „Васил Левски”, „Георги Бенковски”, „Гоце Делчев”, „Илинденци”, „Климент Охридски”, „Македония”, „Места”, „Младост”, „Спартак”, „Св. Димитър”и кв. Трети.


Пенсионерски клуб – І-ви етаж776

015200002

Гр. Хаджидимово

Улици: „Баба Тонка”, „Бачо Киро”, „Бор”„Васил Левски”, „Георги Измирлиев”, „Гоце Делчев”, „ Даме Груев”, „Димо Хаджидимов”, „Драма”, „Елин Пелин”, „Иван Вазов”„Илинденци”, „Кирил и Методии”, „Климент Охридски”, „Македония”, „Места”, „Опълченска”, „Ореляк „Отец Паисий”, „Пейо Яворов”,”Петър Берон”, „Пирин”, „Победа”, „Спартак”, „Теменуга”, „Цар Иван Шишман”.


Заседателна зала в ОбА – І-ви етаж857

0152000003

Гр. Хаджидимово

Улици” „Акация”, „Ангел Кънчев”, „Генерал Жостов”, „Вихрен”, „Възрожденска”, „Бреза”, „Димо Хаджидимов”, „Драма”, „Кирил и Методий”, „Панайот Волов”, „Петър Берон”, „Прогрес”, „Свети Георги”, „Тодор Каблешков”, „Хан Омуртаг” „Цар Иван Асен”, „Цар Калоян”, „Цар Самуил”, „Цар Освободител” и местност „Тумбата”.


Пенсионерски клуб – І-ви етаж865

015200004

С. Блатска

С. Блатска

Читалище- І-ви етаж

663

0152000005

С. Петрелик

С. Петрелик

Кметство

158

0152000006

С. Теплен

С. Теплен

Кметство

400

0152000007

С. Беслен

С. Беслен

Кметство

626

0152000008

С. Садово

С. Садово

Пенсионерски клуб

388

0152000009

С. Гайтаниново

С. Гайтаниново

Кметство

70

0152000010

С.Нова Ловча и с. Парил

С. Нова Ловча и с. Парил

Кметство

71

015200011

С.Копривлен

Улици: „Александър Стамболийски”, „Здравец”, ”Атанас Тешовски”, „Васил Левски”, „Яне Сандански”, „Георги Бенковски”, „Граничар”, „Драма”, „Христо Ботев”, „Цар Симеон”, „Изгрев”, „Илинден”, „Завода”, „Мрамора”, „Младост”, „Петър Берон”, „Освобождение”, „Бачо Киро”, „Парка”, „Първи май”, „Славянска”, „Стопански двор”, „Тодор Паница”, „Шипка”, „ Юрий Гагарин”, „Свети Димитър”.ОУ „Никола Вапцаров”- І-ви етаж663

015200012

С. Копривлен

Улици: „Яне Сандански”, „Драва”, „Драма”, „Кокиче”, „Цар Калоян”, „Завода”, „Мрамора”, „Хан Аспарух”, „Свети Георги”, „Паисий Хилендарски”, „Кирил и Методи”, „Бачо Киро”, „Гоце Делчев”, „Славянска”, „Шипка”.


ОУ „Никола Вапцаров”- І-ви етаж542

015200013

С. Абланица

Улици: „Анещи Узунов”, „Балтачица”, „Бузлуджа”, „Васил Левски”, „Даме Груев”, „Дунав”, „Елин Пелин”, „Кокиче”, „Места”, „Октомври”, „Орфей”, „Свилен Русев”, „Тридесет и пета” и „Тридесет и шеста”.

СОУ „Паисий Хилендарски” – І-ви етаж839

015200014

С. Абланица

Улици: „Асен Джикаров”, „Балтачица”, „Вела Пеева”, „Родопа”, „Драма”, „Елин Пелин”, „Кавала”, „Кирил и Методий”, „Кокиче”, „Крали Марко”, „Неврокоп”, „Орфей”, „П. Р. Славейков”, „Победа”, „Свилен Русев”, „Тодор Паница”, „Чавдар Войвода”.Пенсионерски клуб
743

015200015

С. Абланица

Улици: „Александър Стамболийски”, „Анещи Узунов”, „Бистрица”, „Васил Левски”, „Димо Хаджидимов”, „Драма”,, „Елин Пелин”, Йордан Йовков”, „Отец Паисий”, „Свобода”, „Славянка”, „Теменуга”, „Тодор Паница”, „Христо Ботев”, „Чавдар Войвода”,”Юрий Гагарин”, „


Основна сграда към СОУ „Паисий Хилендарски” – І-ви етаж736015200016

С. Илинден

С. Илинден

Общоселски клуб

98

015200017

С. Лъки

С. Лъки

Пенсионерски клуб

47

015200018

С. Тешово

С. Тешово

Кметство

189

015200019

С. Ново Лески

С. Ново Лески

Училище „Христо Ботев” – І-ви етаж

404

015200020

Гр. Хаджидимово

Чл. 35, ал. 2 и

чл. 242, ал. 7 от ИКСвързани:

Запове д №346/27. 11. 2012 г iconНовости (все страницы) почта (все страницы)
Ндс не облагается в связи с применением усн, ст ст. 346. 12 и 346. 13 главы 26. 2 Нк РФ
Запове д №346/27. 11. 2012 г iconЗапове д №011 /10. 10. 2012 год
Във връзка с изпълнението на предстоящите Държавни първенства – сезон: 2012-та/2013-та година
Запове д №346/27. 11. 2012 г iconРеспублики Молдова Бюро по миграции и беженцам
Мd-2012 мун. Кишинэу, бул. Штефан чел Маре 124 тел.: 544-603, 255-346, 233-200; факс: 272-203
Запове д №346/27. 11. 2012 г iconОбщина казанлък
Наредба No 15 на ОбС и Заповеди No No 1854 и 1861 oт 12. 10. 2012 г на кмета на община Казанлък, във връзка с Решения No No 345 и...
Запове д №346/27. 11. 2012 г iconЗапове д №89 Кюстендил, 12. 04. 2012 г
Закона за администрацията и във връзка с чл. 137, ал. 1 и чл. 141, ал. 1 от Закона за горите и предложение на директора на рдг –...
Запове д №346/27. 11. 2012 г iconДава ход на делото и докладва
Представям и моля да се приеме като доказателство по делото Служебна бележка изх. №03-346/11. 09. 2012 г., издадена от Агенция по...
Запове д №346/27. 11. 2012 г iconЗапове д № рд-09-­­­­­­­­770/04. 07. 2012 г., гр. Пловдив
Нурвдгт – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, вр с изпълнението на Решение...
Запове д №346/27. 11. 2012 г iconПоради спад в стойността на обезпечението по облигационния заем на „артекс инженеринг ад с булстат: 175 155 346 в размер на 6 000 000. 00 /шест милиона/ евро
Артекс инженеринг” ад с булстат: 175 155 346 в размер на 6 000 000. 00 /шест милиона/ евро под 120 на Общо събрание на облигационерите...
Запове д №346/27. 11. 2012 г iconЗапове д
Относно: Поправителни изпити, сесия май 2012 година за учениците от последния гимназиален клас
Запове д №346/27. 11. 2012 г iconЗапове д № рд – 14 – 356 /05. 06. 2012 г
На основание чл. 90, ал. 1 и чл. 91 от Кодекса на труда (КТ), във връзка с чл. 37, ал. 4 и ал. 6 от Закона за народната просвета...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом