Детско участие в национална мрежа за децата детското участие за нмд
ИмеДетско участие в национална мрежа за децата детското участие за нмд
Дата на преобразуване07.04.2013
Размер34.59 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://nmd.bg/wp-content/uploads/2012/08/Child-participation_NNC-OS_June2012.doc
ДЕТСКО УЧАСТИЕ
В
НАЦИОНАЛНА МРЕЖА ЗА ДЕЦАТАДетското участие за НМД

Свободното изразяване на мнение е ключово право на всяко дете, гарантирано от Конвенцията на ООН за правата на детето. А задължение на всеки отделен възрастен и/или организация е по адекватен начин да потърси и да се съобрази с това мнение, когато осъществява каквито и да е дейности, засягащи децата.

По тази причина една от основните цели в стратегическия план на Национална мрежа за децата е именно изграждането на политика за допитване и включване на децата в дейностите на организацията.

Ние виждаме детското участие не като отделна посока от нашата работа, а като интегриран във всички наши проекти и дейности процес, който протича и се развива непрекъснато и двупосочно (от децата към НМД и обратно). Така от една страна ние получаваме ценна обратна връзка от децата за всички аспекти на нашата работа, а от друга – подпомагаме самите деца да развият ключови умения и способности за гражданско участие и активност.

Дейности досега

Няколко дейности са проведени досега с цел изграждане на обща концепция на НМД за детско участие:

 • Множество работни срещи на екипа на НМД, експерти и членуващи организации за изчистване на основни принципи за детско участие

 • Конкретни опити за включване на деца в дейностите на НМД като: международни участия в дейности на Eurochild; Кампанията „Мнение от значение” със своята интернет страница и дейности като „Голямото клякане за по-чисти училищни тоалетни” и т.н.

 • Проведено обучение и работна дискусия в началото на май 2011 с представители на 11 организации от НМД за по-ефективното въвличане на деца в дейността на организацията.

 • Включване на деца още в начален етап на съставянето на концепцията, а именно в нашето общо събрание на 23, 24 и 25 юни 2011. След направения анализ в офиса на НМД с участието на колеги от Асоциация „Родители” и Асоциация в средата на юли 2011 се взе решение да се продължи нашата обща работа с децата, както и да се потърси по-задълбочено участието на членовете на НМД.

 • Провеждане на детски лагер в с. Гергини, Габровско през септември 2011 с деца от организациите членове на НМД.ДЕТСКО ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ НА НМД

На базата на натрупания от гореописаните дейности опит и обратната връзка от децата – участници стигнахме до извода, че е необходимо да инициираме и създадем отделен проект на НМД за детско участие, който да следва дейността на организацията.

Цели на проекта:

 1. Да развива цялостна политика за активното участие на деца и млади хора в дейността на НМД;

 2. Да бъде създадена активна общност от деца и млади хора на национално ниво, ангажирани с каузите на НМД;

 3. Да бъдат насърчавани членовете на НМД да разработят своя политика за детско участие и да го прилагат във всички свои дейности;

 4. Да се създават и популяризират добри практики за детско участие;

 5. Да се популяризира на всички обществени равнища правото на децата да участват във взимането на решения по въпроси, които ги засягат.

Дейности:

 1. Обявяване на конкурс сред организациите членове на НМД за включване в проекта всяка година през летния период;

 2. Избор на организациите, желаещи да задълочат своето познание и работа в областта на детското участие;

 3. Организиране на лагер за детско участие с деца и възрастни от организациите в началото на месец септември

 4. Развитие на онлайн платформа за общуване.

 5. Второ участие на децата и организациите по време на общото събрание в специален форум и насърчаването им за участие в онлайн платформата на НМД.

ДЕТСКО УЧАСТИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА НМД от 6 до 10 юни 2012

Всички организации, участващи в работния лагер на 7 до 10 септември 2011 г. се канят отново със същите деца да участват в общото събрание на НМД от 6 до 10 юни 2012 във Варна в местността „Св. Константин и Елена” в дома на учените. На същото място ще се провежда и общото събрание. НМД поема всички разходи по пътуването и настаняването на участниците.


Цели на детското участие в общото събрание:

 1. Да представим достъпно и разбираемо дейността и екипа на НМД пред група деца и млади хора, така че те да могат да се включат активно и по избран от тях начин .

 2. Да чуем мнението на самите деца и млади хора за дейността на мрежата от представения отчет.

 3. Да насърчим децата и младите хора да участват в планирането на стратегията на НМД.

 4. Да изработим обща стратегия за това как да се участва ефективно в онлайн платформата.Кандидатстване:

Всяка организация – член на НМД е добре да покани 2 деца, които вече са участвали в работния лагер през септември миналата година.


Условия за участие

 1. Организацията да вземе решение, че иска да участва в изграждането и подпомагането на детското участие в НМД и собствената си организация;

 2. Децата-участници трябва да имат желание за участие в детската мрежа на НМД;

 3. Възрастните ясно и по достъпен начин да преведат горепосочените цели на тяхното бъдещо участие;

 4. Организациите да излъчат координатор/възрастен/, който да участва с децата на лагера и да има тази роля за организацията в бъдеще;

 5. Да бъде взето писмено съгласие от страна на родителите или настойниците за участие на детето;

 6. Организациите да заявят писмено участие до 21 май 2012 на office@nmd.bg

 7. Ние ще издадем официална бележка за освобождаване от училище на децата

Свързани:

Детско участие в национална мрежа за децата детското участие за нмд iconУстав на сдружение с нестопанска цел "Национална мрежа за децата" глава първа
Национална мрежа за децата” е сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза по смисъла на Закона за...
Детско участие в национална мрежа за децата детското участие за нмд iconНационален детско-юношески конкурс за музикално и танцово изкуство с международно участие
Право на участие в конкурса имат всички деца и младежи, разделени в пет възрастови групи
Детско участие в национална мрежа за децата детското участие за нмд iconЗаявка за участие национална научна конференция с международно участие „геонауки 2011

Детско участие в национална мрежа за децата детското участие за нмд iconУважаеми колега, От 18. 10. до 20. 10. 2012 г
Национална конференция по детска неврология, психиатрия и психология на развитието с международно участие. Организатор на събитието...
Детско участие в национална мрежа за децата детското участие за нмд iconЗаявление/application form за участие в Международният фестивал на детско-юношеските дарования"златната рибка"
За участие в Международният фестивал на детско-юношеските дарования"златната рибка"
Детско участие в национална мрежа за децата детското участие за нмд iconЗаявка за участие в Първата Национална конференция на общините с минерални води
Таксата за участие в Конференцията се заплаща по банков път, по банкова сметка на бапв
Детско участие в национална мрежа за децата детското участие за нмд iconОбявление покана за участие
Община Минерални бани Ви кани да изразите своя интерес за участие като изпълнител на консултантска услуга по предоставяне на техническа...
Детско участие в национална мрежа за децата детското участие за нмд iconФормуляр заявк а
За участие в двадесет и първите международни детско – юношески хорови празници “добри войников” шумен
Детско участие в национална мрежа за децата детското участие за нмд iconПрограма на общото събрание на Национална мрежа за децата
Съобщаване на местоположението за работа по тематични работни групи (трг) след обяда
Детско участие в национална мрежа за децата детското участие за нмд iconРегионална библиотека "Проф. Беню Цонев" Ловеч Клуб „Работилница за таланти"
Основна идея и цел на създателите на Клуба са да подпомага и развива детското четене и работата на децата с книгата, да стимулира...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом