Калина Палас", гр. Трявна, Конферентна зала „Трявна"
ИмеКалина Палас", гр. Трявна, Конферентна зала „Трявна"
Дата на преобразуване05.04.2013
Размер111.6 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.prss-bg.org/sites/default/files/2 Участници, СП, 29-30.06, Трявна_0.docxСРЕЩА НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ

НА

СЪДИЛИЩА-МОДЕЛИ И СЪДИЛИЩА-ПАРТНЬОРИ


29 – 30.06.2012 г.

Хотел „Калина Палас”, гр. Трявна, Конферентна зала „Трявна”


Подредбата е по азбучен ред съгласно имената
Име

Институция

Позиция

1

Агнеса Ставарова

Окръжен съд – Враца

Председател

2

Ангел Гагашев

Районен съд – Сливен

Председател

3

Андрю Кели

Посолство на САЩ в България

Секретар по политически въпроси

4

Анелия Ананиева

Административен съд – София област

Председател

5

Антоанета Монева

Окръжен съд – Ловеч

Председател

6

Боряна Димитрова

Окръжен съд – Бургас

Председател

7

Валери Михайлов

Висш съдебен съвет

Директор дирекция „Информационни системи”

8

Васил Петков

Районен съд – Ямбол

Председател

9

Вельо Велев

Висш съдебен съвет

Член на ВСС

10

Вергиния Димитрова

Административен съд – София област

Съдия, Член на Комитета по оценка

11

Веселин Монов

Районен съд – Добрич

Председател

12

Веселин Хаджиев

Районен съд – Пловдив

Председател

13

Виолета Ангелова

Посолство на Кралство Великобритания в България

Правосъдие и вътрешни работи и Права на човека

14

Владимир Пензов

Районен съд - Благоевград

Зам. председател

15

Вяра Петракиева – Велинова

Районен съд – Трявна

Председател

16

Георги Ангелов

Институт „Отворено общество” – София

Старши икономист

17

Георги Милушев

Окръжен съд – Кърджали

Председател

18

Георги Николов

Районен съд – Сливница

Председател

19

Георги Чемширов

Административен съд – Велико Търново

Председател

20

Георги Шопов

Висш съдебен съвет

Член на ВСС

21

Диана Ковачева

Министерство на правосъдието

Министър на правосъдието

22

Деница Вълкова

Министерство на правосъдието

Зам. министър на правосъдието

23

Деница Станкова

Административен съд – Варна

Съд. администратор

24

Деян Денев

Окръжен съд – Силистра

Председател

25

Диана Петкова

Административен съд – Ямбол

Председател

26

Димитър Думбанов

Районен съд – Разлог

Председател

27

Димитър Кючуков

Окръжен съд – Ямбол

Председател

28

Димитър Узунов

Районен съд – Сандански

Председател

29

Димитър Фикиин

Висш съдебен съвет

Член на ВСС

30

Драгомир Йорданов

Национален институт на правосъдието

Директор

31

Екатерина Николова

Районен съд - Благоевград

Председател

32

Елга Цонева

Административен съд – Русе

Председател

33

Елен Маламов

Окръжен съд – Смолян

Зам. председател

34

Елена Бангиева

Апелативен и Окръжен съд – Варна

Връзки с обществеността, Член на Комитета по оценка

35

Елка Ерменкова

Окръжен съд – Благоевград

Съдия

36

Емил Стоев

Окръжен съд – Разград

Зам. председател

37

Енчо Енчев

Окръжен съд – Добрич

Председател

38

Ерна Якова - Павлова

Районен съд – Варна

Председател

39

Жанета Трифонова

Административен съд – Ямбол

Съд. администратор, Член на Комитета по оценка

40

Ива Ковалакова-Стоева

Административен съд – Разград

Председател

41

Иван Йорданов

Районен съд – Крумовград

Председател

42

Ивета Парпулова

Окръжен съд – Пазарджик

Председател

43

Игнат Колчев

Районен съд – Чепеларе

Председател, Член на Комитета по оценка

44

Илияна Попова

Апелативен съд – Велико Търново

Председател

45

Калин Баталски

Районен съд – Радомир

Председател

46

Катя Бельова

Окръжен съд – Благоевград

Председател

47

Катя Христова

Министерство на правосъдието

Началник кабинет

48

Кирил Гогев

Висш съдебен съвет

Член на ВСС

49

Костадинка Наумова

Висш съдебен съвет

Член на ВСС

50

Красимир Влахов

Върховен касационен съд

Зам. предедател

51

Красимира Василева

Висш съдебен съвет

Началник отдел „ЮОДК при ВСС”, Дирекция „Правна”

52

Кремена Борисова

Административен съд – Шумен

Председател

53

Латинка Светозарова

Висш съдебен съвет

Директор дирекция „Връзки с обществеността и протокол”

54

Ленко Ленков

Фондация „Америка за България”

Програмен директор „Гражданско общество”

55

Малина Александрова

Министерство на правосъдието

Директор на Дирекция "Връзки с обществеността и протокол" 

56

Мариана Мончева

Районен съд – Добрич

Съдия

57

Мариана Тунтева

Районен съд - Благоевград

Системен администратор

58

Мария Ангелова

Районен съд – Хасково

и.ф. Председател

59

Мария Карагьозова

Районен съд – Гоце Делчев

Председател

60

Мая Маркова

Окръжен съд - Велико Търново

Председател

61

Методий Лалов

Софийски районен съд

и.ф. Председател

62

Миглена Тянкова

Окръжен съд – Хасково

Председател

63

Милен Славов

Окръжен съд – Варна

Зам. председател, Член на Комитета по оценка

64

Минка Кирчева

Районен съд – Добрич

Съдия

65

Минко Минков

Окръжен съд – Габрово

Зам. председател

66

Мирослав Начев

Окръжен съд – Кюстендил

Председател

67

Михаил Алексов

Районен съд – Трън

Председател

68

Надя Парпулова

Министерство на правосъдието

Директор дирекция „Управление на международни програми и проекти"

69

Нели Батанова

Окръжен съд – Шумен

Председател

70

Нели Дончева

Административен съд – Видин

Председател

71

Павел Неделчев

Районен съд - Севлиево

Председател

72

Павлина Тонева

Районен съд - Горна Оряховица

Председател

73

Пламен Стоилов

Висш съдебен съвет

Член на ВСС

74

проф. д-р Лазар Груев

Върховен касационен съд на Р Бъгария

Председател

75

Ради Йорданов

Софийски окръжен съд

и.ф. Председател

76

Радка Петрова

Висш съдебен съвет

Член на ВСС

77

Радостина Михайлова

Посолство на САЩ

Правен сътрудник

78

Радостина Михалкова

Посолство на САЩ в България

Правен експерт

79

Росица Сбиркова

Административен съд – Смолян

Председател

80

Светла Данова

Висш съдебен съвет

Член на ВСС

81

Светла Иванова

Висш съдебен съвет

Началник отдел „Връзки с обществеността”

82

Светозара Петкова

САК, Консултант към Американската агенция за международно развитие (ААМР)

Адвокат

83

Севдалина Герова

Окръжен съд – Габрово

Председател

84

Силвия Димитрова

Административен съд – Враца

Председател

85

Славка Каменова

Висш съдебен съвет

Главен секретар

86

Сотир Цацаров

Окръжен съд – Пловдив

Председател

87

Стела Цонева

Окръжен съд – Габрово

Връзки с обществеността

88

Татяна Александрова

Окръжен съд – Враца

Зам. председател

89

Теодора Нинова

Висш съдебен съвет

Член на ВСС

90

Теодора Точкова

Административен съд – Хасково

Председател

91

Тоньо Тонев

Окръжен съд – Стара Загора

Председател

92

Цветанка Табанджова

Висш съдебен съвет

Член на ВСС

93

Яна Колева

Районен съд – Бургас

Председател


Име

Институция

Позиция

94

Велислава Делчева

ПРСС

Председател на УС

95

Вержиния Ананиева

ПРСС

Координатор проекти

96

Галина Кирова

ПРСС

Финансов мениджър

97

Ива Тончева

ПРСС

Медиен експерт

98

Любомир Тодораков

Агенция „Алфа Рисърч”

Изследовател – Социални проучвания

99

Марин Кошутов

ПРСС

ИТ експерт

100

Нина Делимаринова

ПРСС

Правен консултант

101

Силвина Собаджиева

ПРСС

Правен консултант

102

Станислав Стоянов

Агенция „Алфа Рисърч”

Управляващ партньор
Програма за развитие на съдебната система

София 1407, бул. „Никола Й. Вапцаров” № 25, ет. 1

office@prss-bg.org

www.prss-bg.org

Свързани:

Калина Палас\", гр. Трявна, Конферентна зала „Трявна\" iconОбщина трявна
Приложение към програмата за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Трявна – Решение №129, взето на заседание...
Калина Палас\", гр. Трявна, Конферентна зала „Трявна\" iconBg-трявна: Проектиране и изпълнение обявление за поръчка строителство
Община Трявна, ул. "Ангел Кънчев" №21, За: арх. Люция Декова, рбългария 5350, Трявна, Тел.: 0677 62496/121/, e-mail:, Факс: 0677...
Калина Палас\", гр. Трявна, Конферентна зала „Трявна\" iconДо Община Трявна Регионална Инспекция по околната среда и води
След запознаване с проекта на оуп на община Трявна и в качеството си на граждани, родом от град Трявна, заинтересувани от устойчивото...
Калина Палас\", гр. Трявна, Конферентна зала „Трявна\" iconОбщина трявна обявлени е
Уведомяваме Ви, че със Заповед №317/04. 07. 2011 г на Кмета на община Трявна е допуснато чрез възлагане от заинтересованите лица...
Калина Палас\", гр. Трявна, Конферентна зала „Трявна\" iconBg-община Трявна: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Община Трявна, ул. Ангел Кънчев №21, За: инж. Боряна Иванова, рбългария 5350, Община Трявна, Тел.: 0677 62410, e-mail:, Факс: 0677...
Калина Палас\", гр. Трявна, Конферентна зала „Трявна\" iconОбщина трявна
Приложение №1 към решение №4, взето на заседание на общински съвет трявна на 29. 01. 2010 Г., Протокол №1
Калина Палас\", гр. Трявна, Конферентна зала „Трявна\" icon17. 08. 07 Арх. Тотева: „Сега Трявна е в най-привлекателния си вид Минка минчева
Възхищават на ця­лостния облик на Трявна. Как се постига продължа­ването на традицията във възрожденската архи­тектура днес, когато...
Калина Палас\", гр. Трявна, Конферентна зала „Трявна\" iconBg-трявна: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Община Трявна, ул. "Ангел Кънчев" №21, За: инж. Радостина Пухтова, Елена Колева, рбългария 5350, Трявна, Тел.: 0677 62496/105/; 0677...
Калина Палас\", гр. Трявна, Конферентна зала „Трявна\" iconПрограма за опазване на околната среда на община трявна
Приложение №1 към решение №129, взето на заседание на общински съвет трявна на 30. 11. 2010 Г., Протокол №12
Калина Палас\", гр. Трявна, Конферентна зала „Трявна\" iconЗапове д №573 гр. Трявна, 10. 08. 2012 г
Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Заповед №371/07. 08. 2012 год на кмета на община...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом