Общинабрацигов о списъ к
ИмеОбщинабрацигов о списъ к
страница1/3
Дата на преобразуване04.04.2013
Размер374.41 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.bratsigovo.eu/doc_adm/Списък.doc
  1   2   3


О Б Щ И Н А Б Р А Ц И Г О В О

С П И С Ъ К

На имотите-представляващи пасища с обща площ 1275.620 дка в землището на село Жребичко,община Брацигово, които са обявени за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на 29.03.2013год.


|по

ред

местност

ПИ с идентификатор

площ в кв.м.

НТП

1

ГОРКА

29522.2.10

3457

пасище

2

ГОРКА

29522.2.11

3117

пасище

3

ГОРКА

29522.2.7

17 845

пасище

4.

ГОРКА

29522.2.9

2896

пасище

5.

ГОРКА

29522.2.70

8534

пасище

6.

ГОРКА/ НИВИЩА

29522.2.28

4462

пасище

7.

ГОРКА/ НИВИЩА

29522.2.54

14919

пасище

8.

ГОРКА/ НИВИЩА

29522.2.56

5281

пасище

9.

ГОРКА/ НИВИЩА

29522.2.71

31723

пасище

10

ГОРКА/ НИВИЩА

29522.2.60

2462

пасище

11

ГОРКА/ НИВИЩА

29522.2.69

6012

пасище

12

ГОРКА/ НИВИЩА

29522.2.55

1408

пасище

13

ГОРКА/ НИВИЩА

29522.2.62

1032

пасище

14

ГОРКА/ НИВИЩА

29522.2.66

6264

пасище

15

ГОРКА/ НИВИЩА

29522.2.63

8858

пасище

16

ГОРКА/ НИВИЩА

29522.2.67

6576

пасище

17

ГОРКА / НИВИЩА

29522 .2. 72

6597

пасище

18.

ГАБЕРА

29522.2.202

7298

пасище

19

ГАБЕРА

29522.2.75

5571

пасище

20

ГАБЕРА

29522.2.76

6416

пасище

21

ГАБЕРА

29522.2.189

2333

пасище

22

ГАБЕРА

29522.2.191

2376

паси ще

23

ГАБЕРА

29522.2.193

1093

пасище

24

ГАБЕРА

29522.2.194

4772

пасище

25

ГАБЕРА

29522.2.196

5637

пасище

26

ГАБЕРА

29522.2.199

12607

пасище

27

ГАБЕРА

29522.2.192

1547

пасище

28

КУРТОВ ГРОБ

29522.1.12

3742

пасище

29

КУРТОВ ГРОБ

29522.1.15

47665

пасище
  1   2   3

Свързани:

Общинабрацигов о списъ к iconОбщинабрацигов о списъ к
На имотите-представляващи пасища с обща площ 1695. 808дка в землището на село Жребичко,община Брацигово, които са обявени за отдаване...
Общинабрацигов о списъ к iconСписъ к

Общинабрацигов о списъ к iconСписъ к

Общинабрацигов о списъ к iconСписъ к

Общинабрацигов о списъ к iconСписъ к

Общинабрацигов о списъ к iconСписъ к

Общинабрацигов о списъ к iconСписъ к

Общинабрацигов о списъ к iconСписъ к

Общинабрацигов о списъ к iconСписъ к

Общинабрацигов о списъ к iconСписъ к

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом