Решение за откриване на процедурата
ИмеРешение за откриване на процедурата
Дата на преобразуване30.01.2013
Размер9.2 Kb.
ТипРешение
източникhttp://www.minfin.bg/tdocs/1216114762.doc
СЪДЪРЖАНИЕ


на документацията за възлагане на обществена поръчка чрез открит конкурс с предмет:

Изпълнение на допълнителни строително монтажни работи на обект: „Разширение и реконструкция на ГКПП - Гюешево” 1. Решение за откриване на процедурата

 2. Обявление за обществената поръчка

 3. Изисквания и указания за подготовка на офертата

 4. Методика за класиране на участниците

 5. Списък на необходими документи

 6. Приложение № 1 - Ценова оферта

 7. Приложение № 2 - Техническа оферта

 8. Приложение № 3 – Техническо задание

 9. Приложение №3а – Количествена сметка

 10. Приложение № 4 - Декларация по чл.56 от ЗОП за мин. цени на труда

 11. Приложение № 5 - Декларация по чл.47, ал.1 от ЗОП

 12. Приложение №6 - Декларация по чл.47, ал.2 от ЗОП

 13. Приложение № 7 - Декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП

 14. Приложение № 8 - Декларация подизпълнител

 15. Приложение № 9 - Декларация запознаване със строителния обект

 16. Приложение №10 – Сведение за кандидата

 17. Приложение №11– Проект на договор

Свързани:

Решение за откриване на процедурата iconРешение за откриване на процедурата
Приложение №5 – Образец на декларация по по чл. 47, ал. 1, т. 2, т. 3, ал. 2, т. 1, т. 2а, т. 3 и т. 4 и ал. 5 т. 2 от зоп
Решение за откриване на процедурата icon1. Решение за откриване на процедурата
Декларации по чл. 56 от Закона за обществените поръчки и за съгласие за подизпълнител
Решение за откриване на процедурата iconРешение за откриване на процедурата
Vii разяснения по документацията за участие и информация за отваряне на ценовите оферти
Решение за откриване на процедурата iconРешение за откриване на процедурата
Организиране на иновативно културно събитие-фестивал „созополис” в 2(две) издания
Решение за откриване на процедурата iconРешение за откриване на процедурата
Настоящата документация е изготвена на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и съдържа
Решение за откриване на процедурата iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка 3
Решение за откриване на процедурата iconРешение за откриване на процедура
Списък на задължителните документи за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка по нвмоп
Решение за откриване на процедурата iconДокументация за участие в открита процедура
Решение № р-23/21. 06. 2012 година за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка
Решение за откриване на процедурата icon1. Решение за откриване на процедурата
Доставка на хранителни продукти за общинските детски заведения на територията на столична община – район „връбница”
Решение за откриване на процедурата iconРешение за откриване на процедурата
...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом