Изводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12
ИмеИзводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12
страница26/26
Дата на преобразуване10.10.2012
Размер2.59 Mb.
ТипАнализ
източникhttp://www.gb.government.bg/Documents/Regional_strategy_Gabrovo.doc
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26


1.1.1.2.

ЦОП – Габрово 1

ГабровоДДД2

Община Габрово

1.1.1.2.

ЦОП – Габрово3

ГабровоДДД

ИМКА

1.1.1.1.

ЦОП – Габрово

Габрово, ТрявнаСубсидии и индивидуални дарения

SOS Детски селища

1.1.1.4

ЦОП - Дряново

ДряновоДДД

НЧ "Развитие -1869"

1.1.1.3.

ЦОП - Севлиево4

СевлиевоДДД

МСС - България

1.1.1.1.

ЦОП – Трявна

ТрявнаПроект, ДДД

Община, доставчик

1.1.1.2.

1.1.3.2.

Звено "Майка и бебе"

ГабровоДДД

Община Габрово

1.1.2.1.

Общностен център за деца и техните семейства

ГабровоПроект

Община Габрово

1.1.2.2.

Кабинети семейно планиране – подготовка и функциониране5

Всички общинипроекти

РЦЗ, лични лекари, доставчик,

1.1.2.2.

1.3.1.3.

Дневен център за заместваща грижа за деца със специални потребности и Център за майчино и детско здраве - Габрово

ГабровоПроект, ДДД

Община, доставчик

1.1.1.3.

1.3.1.4.

Център за ранна интервенция

СевлиевоПроект, ДДД

МСС - България

1.1.2.4.

Здравни грижи

Всички общини


ЦОП, лични лекари, здравни медиатори

1.1.2.5.

Услуги в подкрепа на родителите за деца до 7г.

Всички общини


ЦОП, общини, лечебни заведение, ДСП, НПО

1.1.3.1.

Инициатива "Ранна превенция на изоставянето"

Всички общини


ЦОП, РЦЗ, общини, ОЗД

1.1.3.3.

Център спешен прием за деца – Севлиево

СевлиевоПроект, ДДД

Община, доставчик

1.1.3.4.

Общински политики за подкрепа на социалните ресурси на уязвими семейства6

Всички общини


Общини, ЦОП, СУ, ДСП

1.1.4.1.

Общински политики и мерки достъп до образование

Всички общини


Общини, РИО на МОН, училища

1.1.5.1.

1.1.5.3.

1.1.6.1.

Програми и кампании – превенция на рисково поведение

Всички училища в областта


МКБППМН, ЦОП, училища и ДГ, ДСП

1.1.5.2.

Обучение за разпознаване случаи на насилие

Всички общини


Регионален център за човешке ресурси

1.1.5.4.

Център за спешно настаняване на деца и жени преживели насилие

Нама договарянеПроект, ДДД

Община, доставчик

1.1.6.2.

Извънкласни и извънучилищни дейности

Училищата в областтаПроектно финансиране

Училища, НПО, РИО, ЦОП

1.2.2.1.

Развитие на дейности по приемна грижа

Всички общини


ЦОП

1.2.2.2.

SOS Детско селище

ТрявнаSOS Киндердорф и индивидуални дарения

SOS Детски селища

1.2.3.

Услуги в подкрепа на осиновяването

Габрово


Съвет по осиновява-не, РДСП, ОЗД,ЦОП

1.3.1.1.

ЦСРИ - Трявна

ТрявнаДДД

Община Трявна

1.3.1.2.

ЦСРИ за деца от аутистичния спектър «Келер» - Габрово

ГабровоПроект до 31.12.2010. От 2011г. ДДД

Община Габрово, Община Тун /Швейцария/, СД „Равен старт – 2008”

1.3.2.1.

Дневен център за деца и младежи с увреждания – Габрово

ГабровоДДД

Фондация "Грижи за деца със специални потребности"

1.3.2.1.

Дневен център за деца и младежи с увреждания –Севлиево

СевлиевоДДД

МСС - България

1.3.2.1.

3.1.2.4.

Дневен център за деца и възрастни с увреждания – Дряново

ДряновоДДД

ДУПУЛ

2.3.1.1.

ЦНСТ за деца със специални потребности до 7г. от ДМСГД

ГабровоПроект, ДДД

Община, доставчик

2.3.1.1.

ЦНСТ за деца със специални потребности от 7 – 18г.

ГабровоПроект, ДДД

Община, доставчик

2.3.1.1.

ЦНСТ за деца с тежки увреждания от ДДМУИ

ГабровоПроект, ДДД

Община, доставчик

2.3.1.2.

ЦНСТ за деца до 7г. от ДМСГД

ГабровоПроект, ДДД

Община, доставчик

2.3.1.2.

ЦНСТ за деца от 7 – 18г. от ДДЛРГ

ГабровоПроект, ДДД

Община, доставчик

2.3.1.2.

ЦНСТ за деца до 7г. - Севлиево

СевлиевоПроект, ДДД

Община, доставчик

2.3.1.2.

ЦНСТ за деца от 7 – 18г. Севлиево

СевлиевоПроект, ДДД

Община, доставчик

2.4.1.

ДМСГД – Габрово

ГабровоВторостепенен разпоредител с бюджетни кредити

Министерство на здравеопазването

2.4.2.

ДДЛРГ – Габрово

ГабровоДДД

Община Габрово

2.4.3.

ДДЛРГ – Севлиево

СевлиевоДДД

Община Севлиево

2.5.1.1.

Наблюдавано жилище за младежи

ГабровоПроект, ДДД

Община Габрово

2.5.1.1.

Наблюдавани жилища 1 и 2

СевлиевоДДД

МСС България

2.5.2.1.

ЦНСТ за младежи от ДДЛРГ

ГабровоДДД

Община Габрово

2.5.2.2.

Защитено жилище за младежи с увреждания

СевлиевоПроект, ДДД

Община, доставчик

2.5.2.3.

ЦНСТ за възрастни с увреждания

ГабровоПроект, ДДД

Община, доставчик

2.5.3.2.

Програми за професионална квалификация и заетост за младежи напуснали СИ - изпълнение

Област РусеБюджет ДБТ, ОПРЧР

ДБТ, общини

2.5.3.4.

Общинска политика – жилище за младежи от СИ

Всички общиниБюджет община

Общини, РДСП


3.1.1.1.

ЦСРИ за хора употребяващи ПАВ- Габрово

ГабровоПроект, ДДД

Община, доставчик

3.1.1.2.

ЦСРИ на зрително затруднени лица

ДряновоПроект, ДДД

Съюз на слепите

3.1.1.3.

ЦСРИ на зрително затруднени лица

ГабровоДДД

Съюз на слепите

3.1.2.4.

Дневен център за възрастни с увреждания

ГабровоДДД

БАЛИЗ

3.1.2.5.

Дневен център за възрастни с психични разстройства

ГабровоПроект, ДДД

Община, доставчик

3.1.2.6.

Дневен център за възрастни с увреждания

СевлиевоПроект, ДДД

Община, доставчик

3.1.2.6.

Дневен център за възрастни с увреждания

ТрявнаДДД

Община Трявна

3.1.2.7.

Клуб на инвалида

Всички общиниОбщински бюджет, НПО
3.2.1.2.

ДВХУИ

с. Батошево, община СевлиевоДДД

Община Севлиево

3.2.1.2.

3.2.2.4.

ЦНСТ за хора УИ - 2 броя

СевлиевоПроект, ДДД

Община, доставчик

3.2.1.3.

ДВХФУ - Севлиево

СевлиевоДДД

Община Севлиево

3.2.1.3.

3.2.2.4.

ЦНСТ за възрастни с физически увреждания – 2бр.

СевлиевоПроект, ДДД

Община, доставчик

3.2.1.4.

ДВПР

с. Радовци, община ДряновоДДД

Община Дряново

3.2.1.4.

3.2.2.3.

Преходно жилище

с. Радовци, община ДряновоПроект, ДДД

Община, доставчик

3.2.1.4.

3.2.2.2.

Защитено жилище

ДряновоПроект, ДДД

Община, доставчик

3.2.1.5.

ДВХД

ДряновоДДД

Община Дряново

3.2.1.5.

3.2.2.4.

ЦНСТ за възрастни с деменция

ДряновоПроект, ДДД

Община, доставчик

3.2.1.6.

ДВХФУ - Габрово

ГабровоДДД

Община Габрово

3.2.2.1.

Защитено жилище за хора с ФУ

ДряновоДДД

СД"Дружество за соц. Подпомагане"

3.2.2.1.

Защитено жилище - Дряново

с. Гостилица, община ДряновоДДД

Община Дряново

3.2.2.1.

Защитено жилище 1 и 2 - Дряново

с. Царева ливада, община ДряновоДДД

ДУПУЛ

3.2.2.4.

ЦНСТ за възрастни с психични разстройства

Няма договарянеПроект, ДДД

Община, доставчик

3.4.2.1.

Център за временно настаняване-приют

ГабровоПроект, ДДД

Общини, доставчик

3.4.2.2.

Областен съвет по наркотични вещества и Превантивно информационен център – продължаване на дейността

ГабровоДДД

Община Габрово

3.1.2.2.

4.1.1.1.

Домашен социален патронаж

Габрово, Дряново, Севлиево, ТрявнаОт общински бюджет

Общините

4.1.1.3.

Обществена трапезария

ГабровоОт общински бюджет

Община Габрово

4.1.1.3.

Обществена трапезария

Габрово, Трявнапроект

Общините

4.1.1.3.

Обществена трапезария

Дряновопроект

Община Дряново

4.1.1.3.

Обществена трапезария

СевлиевоОт проект

Община Севлиево

3.1.2.1.

4.1.2.

Личен асистент

Всички общиниОП "РЧР"

общини

3.1.2.1.

4.1.2.

Домашен помощник – разширяване на дейността

Габрово, ТрявнаОП "РЧР"

общини

3.1.2.1.

4.1.2.

Домашен помощник – запазване и устойчивост

Дряново, СевлиевоОП "РЧР"

общини

3.1.3.1.

Дневен център за стари хора – Габрово

ГабровоДДД

Общинско дружество на инвалидите Габрово

3.1.3.1.

Дневен център за стари хора – Дряново

ДряновоДДД

СД "Дружество за социлано подпомагане"

3.1.3.2.

Дневен център за стари хора – Дряново

с. Царева ливада, община ДряновоПроект, ДДД

Община, доставчик

3.1.3.2.

Дневен център за стари хора – Севлиево

СевлиевоПроект, ДДД

Община, доставчик

3.1.3.3.

Клуб на пенсионера

Всички общиниОбщински бюджет

общини

4.2.1.1.

Дом за стари хора

с. Добромирка, община СевлиевоДДД

Община Севлиево

4.2.1.1.

4.2.2.1.

ЦНСТ за стари хора

СевлиевоПроект, ДДД

Община, доставчик

4.2.1.2.

Дом за страи хора с отделение за лежащо болни

с. Стоките, община СевлиевоДДД

Община Севлиево

4.2.1.2.

Дом за стари хора

ТрявнаДДД

Община Трявна

4.2.2.1.

ЦНСТ 1 и 2 за стари хора

ГабровоПроект, ДДД

Община, доставчик

4.2.2.3.

Регионален хоспис - предоставяне на услуги

ДряновоПо чл. 98, ал. 1 от ЗЛЗ

Община Габрово


Раздел Г: Приложения


Приложение 1: Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област Габрово.
1 Подготвен от фондация “Социални реформи за развитие и интеграция” по проект финансиран от УНИЦЕФ. Анализът обхваща социалните услуги за деца и семейства, които са държавно-делегирана дейност.

1 Стойностите са показани като средногодишна стойност, която ще се планира.

1 Стойностите за услугите ЛА, СА и ДП са показани като средногодишни

1 Закон за администрацията и Устройствен правилник на областните администрации

1 Периодът на изграждане и подготовка за стартиране(или трансформиране) на услугите е отбелязан с ............ във времевия график

2 За краткост използваме “ДДД” като съкращение за Държавно делегирана дейност

3 Периодът на предоставяне на социални услуги за потребителите е отбелязан с ............ във времевия график

4 Трансформирането или разширяването на социални услуги е отбелязано с ............ във времевия график

5 Периодът на предоставяне на смесени междусекторни услуги за потребителите е отбелязан с ............ във времевия график

6 Периодът на предоставяне на смесени междусекторни услуги за потребителите е отбелязан с ............ във времевия график

1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26

Свързани:

Изводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12 iconС решение №6 прието на заседание
Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в област Велико Търново
Изводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12 iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово
Състояние на инфраструктурата – транспортна инфраструктура и транспортен достъп 14
Изводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12 icon3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10
Мерки и дейности по Направление 1: Развитие на услуги в общността за превенция на социалното изключване и изолация 23
Изводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12 icon2. Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Добрич 13
Дейност 1 Продължаване на дейността на Дневен център за възрастни с психични разстройства гр. Добрич. Услугата е предоставена за...
Изводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12 icon2. Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Добрич 13
Дейност 1 Продължаване на дейността на Дневен център за възрастни с психични разстройства гр. Добрич. Услугата е предоставена за...
Изводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12 iconОдобрил: Николай Ангелов кмет на Община Балчик Съгласувал: Евдокия Великова Директор Дирекция „Социално подпомагане гр. Балчик Общинска стратегия за развитие на социалните услуги
Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Балчик стр. 9
Изводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12 iconРъководител на екипа: Катя Горанова Русе, 19 Юни 2006 г. Съдържание списък на авторския колектив 3
Оценка на анализа на икономическото и социалното развитие на общината (анализ на ситуацията), съдържателно отношение 12
Изводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12 iconРепублика българия
Пластформ“ оод, гр. Габрово, код булстат: 107010172 Ю, с адрес на управлението: област Габрово, община Габрово, гр. Габрово, ул.”Бодра...
Изводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12 iconРепублика българия
Еик : 121529513 Ю, седалище и адрес на управлението: област Габрово, община Габрово, гр. Габрово, ул.”Бодра смяна”, №21, с лице,...
Изводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12 iconРепублика българия
Еик: 107521117, седалище и адрес на управлението: област Габрово, община Габрово, гр. Габрово, бул. “Априлов”, №8
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом