Тема: суетата на мъдростта
ИмеТема: суетата на мъдростта
Дата на преобразуване30.01.2013
Размер43.79 Kb.
ТипИзложение
източникhttp://www.blagodat-bg.net/docs/sermons/sur1311403831.doc


Заглавие: Нещастието да си умен

Библейски текст: Еклесиаст 1:12-18

Предмет: мъдростта

Тема: суетата на мъдростта

Изложение на целта: наблюдения за суетата на мъдростта

І. Суетата на мъдростта като средство

ІІ. Суетата на мъдростта като цел

Увод: Всичко е суета. Това звучи много крайно. Няма ли нищо стойностно?

За да докаже, че всичко е суета Соломон подхожда към две неща, които могат да осмислят живота – това са две противоположности – мъдростта и хедонизма.

Сега ще говорим за суетата на мъдростта.

Напред, науката е слънце!

Учи, за да не работиш!

Ученото си е учено!

Еклесиаст 1:12-18

„12. Аз, проповедникът, бях цар над Израил в Йерусалим;

13. и предадох сърцето си да издиря и да изпитам чрез мъдростта за всичко, което става под небето. Тежък е този труд, който Бог е дал на човешките синове, за де се трудят в него.

14. Видях всички дела, които се вършат под слънцето; и, ето, всичко е суета и гонене на вятъра.

15. Кривото не може да се изправи; и това, което е недоизпълнено, не може да се брои.

16. Аз се съвещавах със сърцето си и казах: Ето, станах велик и съм умножавал мъдростта си повече от всички, които са били преди мене в Йерусалим. Да! Сърцето ми е имало голям опит в мъдрост и знание.

17. И предадох сърцето си, за да позная мъдростта и да позная лудостта и безумието. Познах, че и това е гонене на вятър.

18. Защото в многото мъдрост има много досада; и който увеличава знание, увеличава и печал.”

От тук започва секцията, в която авторът говори в първо лице единствено число. Той ни въвежда в своето лично преживяване. Всичко, за което говори е изпитано от него в живота. Това не е теория, а житейски опит.

Той започва с най-ценното нещо в този свят – мъдростта, за да покаже суетата на живота.

Ето една идея за литературната структура на текста:

А – ст. 12 – Аз, над Ерусалим

Б – ст. 13 – Предадох сърцето си, чрез мъдростта

В – ст. 14 – Видях, суета, гонене на вятър

Г – ст. 15 – кривото, недоизпълненото

А1 – ст. 16 – Аз, Ерусалим

Б1 – ст. 17 а, б – предадох сърцето си

В1 – ст. 17 в, 18 – Познах, суета и гонене на вятър

В центъра има една важна мисъл, която е ключ за разбиране на двете изказвания преди и след нея.

В горната част мъдростта е представена като средство за изследване на света, в долната тя е представена като цел на живота.

И в двата случая тя е обявена за суета.

І. Суетата на мъдростта като средство – ст. 12-14

Как е представена мъдростта?

Чрез нея може да се изпитват нещата – ст. 13.

Тя е свързана със знанието – ст. 16.

Тя е противоположност на безумието – ст. 17

Т.е. мъдростта ти дава възможност да изследваш и преценяваш този свят.

Соломон „предава сърцето си” да издири чрез мъдростта нещата в света. Това е едно пълно посвещаване, ангажиране на изследователски труд. Изводите, които прави преди 3000 г. са валидни и днес:

1. Тежък е този труд

Първият извод е по отношение на самият процес на изпитване на нещата чрез мъдростта.

Това е един тежък и непосилен труд – цялото познание, което съществува трябва да бъде взето предвид. Днес познанието е още по-развито. Колко време учи един студент по медицина. А за да специализира. И познава ли всичко относно тялото, здравето, болестите? Не, само много малко в една област.

А какво да кажем за всички останали дялове на познанието за живота и света?

Този труд не носи положителни резултати, за това е тежък.

2. Всичко е суета и гонене на вятър

Това е заключението на мъдростта като средство за изследване на живота. Колкото повече се замисляш, колкото по-мъдър и знаещ ставаш, толкова повече стигаш до това заключение.

Защо е така?

Заради центъра на този пасаж:

Ст. 15

Кривото не може да се изправи, недоизпълненото не може да се брои (добави).

Т.е този свят е дълбоко повреден. Той е непоправим чрез усилията и мъдростта на човека.

Какво е кривото в този свят – в човешката природа и в заобикалящия ни свят. Има недостатъчност има липси, слабости. Цялата човешка мъдрост не е достатъчна да промени това.

Нещо повече – тя не може да обясни защо нещата стоят по този начин – защо има криво и непълнота.

Ако се ограничим до живота под слънцето, без Божията намеса и откровение, човешката мъдрост е тежък труд и суета.

ІІ. Суетата на мъдростта като цел – ст. 16-18

И все пак, може би ще си кажем – да трупаш мъдрост е едно голямо удовлетворение и това може да носи щастие само по себе си.

Прави ли те познанието щастлив. Мъдростта като цел в живота осмисля ли го достатъчно?

Мъдростта е представена в количествено и качествено отношение.

1. Обемът на мъдростта (количествено) – ст. 16

Соломон е бил по-мъдър от всички. Това не е самохвалство. Библията ни описва мъдростта и влиянието на Соломон над всички останали народи и как всички са идвали, за да се възхищават на мъдростта му.

2. Стойността на мъдростта (качествено) – ст. 17

За да видим каква е стойността на мъдростта тя е съпоставена с лудостта и безумието.

Има разлика между двете ако ги сравним. Качествено мъдростта е по-добра от безумието. В живота е по-добре да бъдеш мъдър, отколкото глупав.

Но въпреки тази качествена разлика, въпреки стойността на мъдростта, която надминава стойността на безумието, пак – това е суета. Този мой опит за съпоставяне, това мое начинание – суета и гонене на вятър.

Ето всъщност резултатът от всичко:

Ст. 18 – мъдрост  досада; знание  печал

Защо?

Защото всяко познание потвърждава това, че светът е повреден и колкото по-мъдър ставаш, толкова по-добре разбираш, че не можеш нищо да промениш.

Така с всяко увеличаване на мъдростта расте и чувството за безполезност, безпомощност и безнадеждност.

Заключение:

Пътувах с автобус до Варна в петък (27.02.09). Шофьорът – разбирам само от коли и жени, с други глупости не ме занимавайте.

1. Ако изключим Бог от сметките – глупакът или мъдрецът е по-щастлив? Защо?

2. Има ли реална полза от мъдростта, с какво променя живота?

3. Важи ли ст. 18 за вярващия човек?

4. Какво трябва да е отношението ни към познанието и мъдростта?

5. Как християнското познание решава проблема със ст. 15?

6. От какво значение е познанието за спасението? А невежеството?


Свързани:

Тема: суетата на мъдростта iconТема : суетата на съществуването без Бог
Изложение на целта: разглеждам някои аспекти на суетата на съществуването без Бог
Тема: суетата на мъдростта iconТема : суетата на съществуването без Бог
Изложение на целта: разглеждам някои аспекти на суетата на съществуването без Бог
Тема: суетата на мъдростта iconТеория на торсионните полета възгледите, разбиранията за света
Ако Любовта във Всемира създава живота, то Мъдростта и Невинността го крепи, а Дхармата е тяхното проявление. Хармонията и Равновесието...
Тема: суетата на мъдростта iconСъществуват три главни принципа: Принципът на Любовта, на Мъдростта и на Истината
Повикай Любовта, Мъдростта и Истината, да станеш разумен човек. Любовта, Мъдростта и Истината да бъдат основа на вашия живот. Любовта...
Тема: суетата на мъдростта iconОт определенията по речници, най-точно мъдростта е "благоразумие, съобразителност, предпазливост, спокойствие, хладнокръвие". Точно както си го представят
Знанието е безценно и безплатно, а за мъдростта трябва да се плати около живот време. Но мъдростта си отива с мъдреца, а знанието...
Тема: суетата на мъдростта iconТема: аспекти на суетата
Видяхте ли как е заглавието на днешната проповед? Животът е ужасен. А видяхте ли как е заглавието на проповедта за следващата събота?...
Тема: суетата на мъдростта iconПрограма на Школа Път на Мъдростта за II триместър (януари-март) на Учебната 2011/12 година
Национална програма на Школа Път на Мъдростта за II триместър (януари–март) на Учебната 2011/12 година
Тема: суетата на мъдростта iconСъборен ден или панаир на суетата
Разхождайки се из лагера, брат Куртев бил неприятно изненадан от присъствието на амбулантни търговци, бозаджии, бюрекчии, геврекчии,...
Тема: суетата на мъдростта iconПерли на мъдростта
Чайка вкара гол в мач между ученически отбори в Англия заглавие в. Монитор Х. 99
Тема: суетата на мъдростта iconКакво знаете за древногръцката митология?
Коя е гръцката богиня на мъдростта, войната, изкуствата, занаятите, правосъдието и техническите умения?
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом