Съобщение за печата
ИмеСъобщение за печата
Дата на преобразуване10.10.2012
Размер79.83 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.consilium.europa.eu/uedocs/NewsWord/BG/foraff/112686.docСЪВЕТ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

BG

5471/10 (Presse 7)

(OR. en)
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЕЧАТА
Относно:
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЕЧАТА

Извънредно заседание на Съвета

Външни работи

Брюксел, 18 януари 2010 г.
Председател Г-жа Catherine ASHTON
Върховен представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност


Основни резултати от заседанието на Съвета

Съветът, свикан на извънредно заседание от върховния представител, изрази съболезнованията си и солидарността си с народа на Хаити за многобройните човешки жертви и разрушенията, причинени от земетресението на 12 януари. Той оцени работата, извършена от властите на Хаити и организациите за подпомагане, и приветства бързата реакция в световен план във връзка с тази криза.

Съветът приветства първоначалните ангажименти на ЕС и неговите държави членки в размер на 122 милиона евро за хуманитарна помощ, както и на 100 милиона евро за нехуманитарна помощ, основно за възстановяване на способностите на правителството. Той изрази готовността на ЕС да предостави допълнителна помощ в отговор на възникващите потребности, в т.ч. за осигуряване на достатъчна степен на сигурност на място.

Накрая Съветът посочи, че ще разгледа отново този въпрос на следващото заседание на Съвета по външни работи на 25 януари 2010 г.

СЪДЪРЖАНИЕ1

УЧАСТНИЦИ Error: Reference source not found

ОБСЪДЕНИ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ В ХАИТИ — Заключения на Съвета Error: Reference source not found

ДРУГИ ОДОБРЕНИ ТОЧКИ

няма

УЧАСТНИЦИ

Заседанието бе председателствано от г жа Catherine ASHTON, върховен представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Правителствата на държавите-членки и Комисията бяха представени, както следва:

Белгия:

Г н Charles MICHEL Министър по въпросите на сътрудничеството за развитие

България:

Г-н Константин Димитров Заместник министър на външните работи

Чешка република:

Г жа Helena BAMBASOVÁ Заместник министър на външните работи

Дания:

Г жа Ulla TØRNÆS Министър на сътрудничеството за развитие

Германия:

Г н Werner HOYER Държавен министър, Министерство на външните работи

Естония:

Г н Raul MÄLK Постоянен представител

Ирландия:

Г н Peter POWER Заместник министър в Министерството на външните работи (със специална отговорност за отвъдморското развитие)

Гърция:

Г н Theodoros N. SOTIROPOULOS Постоянен представител

Испания:

Г н Miguel Ángel MORATINOS Министър на външните работи и сътрудничеството

Франция:

Г н Alain JOYANDET Държавен секретар, отговарящ за сътрудничеството и франкофонията, към министъра на външните работи и европейските въпроси

Италия:

Г н Vincenzo SCOTTI Държавен секретар на външните работи

Г н Guido BERTOLASO Държавен секретар в кабинета на министър председателя, отговарящ за разрешаване на кризата с отпадъците в региона Кампаня

Кипър:

Г н Andreas MAVROYIANNIS Постоянен представител

Латвия:

Г н Normunds POPENS Постоянен представител

Литва:

Г н Rytis MARTIKONIS Постоянен представител

Люксембург:

Г жа Marie Josée JACOBS Министър по въпросите на семейството и интеграцията, министър на равните възможности

Унгария:

Г н Gábor IVÁN Постоянен представител

Малта:

Г н Richard CACHIA CARUANA Постоянен представител

Нидерландия:

Г н Bert Gerard KOENDERS Министър по въпросите на сътрудничеството за развитие

Австрия:

Г н Michael SPINDELEGGER Федерален министър на европейските и международните въпроси

Полша:

Г н Pawel WOJCIECHOWSKI Заместник държавен секретар, Министерство на външните работи

Португалия:

Г н João GOMES CRAVINHO Държавен секретар за външните работи и сътрудничеството

Румъния:

Г н Doru Romulus COSTEA Държавен секретар по международни въпроси, Министерство на външните работи

Словения:

Г н Igor SENČAR Постоянен представител

Словакия:

Г жа Oľga ALGAYEROVÁ Държавен секретар в Министерство на външните работи

Финландия:

Г н Paavo VÄYRYNEN Министър на външната търговия и развитието

Швеция:

Г н Gunilla CARLSSON Министър за помощите за развитие

Обединено кралство:

Г н Mike FOSTER Парламентарен държавен секретар в Министерството на международното развитие


Комисия:

Г н Karel de GUCHT Член

ОБСЪДЕНИ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ В ХАИТИ — Заключения на Съвета

Съветът проведе задълбочени разисквания във връзка с положението в Хаити, както и по отношение на операциите за спешно подпомагане и на дългосрочните усилия за възстановяване. Той прие следните заключения:

 1. Европейският съюз изразява най дълбоките си и искрени съболезнования, съпричастност и солидарност с народа на Хаити, с други нации и със служителите на международни организации, включително ООН, за многобройните човешки жертви и разрушенията, причинени от земетресението на 12 януари, което се добави към и без това нестабилното положение в страната. Споделяме скръбта на семействата на десетките хиляди загинали и изразяваме искреното си съчувствие на ранените в това бедствие.

 2. Предвид размерите на бедствието и като жест на солидарност с жертвите на земетресението върховният представител, в тясно сътрудничество с испанското председателство и Европейската комисия, свика това извънредно заседание на Съвета по външни работи (външни работи/развитие и хуманитарна помощ), за да се подчертае необходимостта от своевременна и съгласувана реакция въз основа на хуманитарните принципи и за да се обмислят необходимите действия през следващите седмици и месеци.

 3. Съветът приветства положените усилия от страна на властите и гражданското общество на Хаити, както и на ООН, Международното движение на Червения кръст, други двустранни донори като САЩ, Международната организация на франкофонията (МОФ) и неправителствените организации, да окажат помощ на народа на Хаити и дълбоко оценява работата на организации за подпомагане и на отделни лица в ЕС. Съветът поздравява Доминиканската република за действията ѝ при тази криза. ЕС запазва готовност да предостави подпомагане на Доминиканската република.

 4. Съветът приветства усилията в световен мащаб за реагиране на тази криза и твърдо подкрепя централната и цялостната координираща роля на Организацията на обединените нации при международните усилия за подпомагане.

 5. Съветът беше информиран за действията на ЕС за реагиране на земетресението и за усилията за спасяване на човешки живот и за облекчаване на страданията. Съветът приветства бързите действия на Европейския съюз и на държавите членки за своевременно предоставяне на спешна хуманитарна помощ и за разполагане на експерти в хуманитарната област и гражданската защита от Комисията и държавите членки, както и усилията на държавите членки в областта на консулското сътрудничество. Първият приоритет беше изпращането на спасителни екипи за търсене на затрупани, разполагащи с военни и инженерни способности, като понастоящем се поставя акцент върху осигуряването на спешна медицинска, санитарна и продоволствена помощ, вода, медицински съоръжения, подслон, логистика и далекосъобщения. Съветът подчертава необходимостта от подходяща степен на сигурност на място, за да се гарантира безопасен и безпрепятствен достъп до доставките на помощ. ЕС и неговите държави членки изразяват готовност да предоставят допълнително подпомагане въз основа на текущата оценка на потребностите, включително по целесъобразност военни и граждански средства в отговор на искане от ООН.

 6. Във връзка с това Съветът беше информиран за установените от ООН потребности от допълнително подпомагане за превоз и доставка на хуманитарна помощ и за действията на мисията на ООН за стабилизиране на Хаити (MINUSTAH) да гарантира подходяща степен на сигурност на място. Съветът приканва върховния представител да установи приноса на държавите членки в отговор на тези потребности, както по отношение на гражданските, така и във връзка с военните средства, и по целесъобразност да представи предложения за координираното мобилизиране на тези средства във възможно най кратък срок.

 7. Съветът приветства също първоначалния ангажимент на Европейската комисия да предостави общо 30 милиона евро хуманитарна помощ, както и този на държавите членки за допълнителни 92 милиона евро. След обявения от ООН призив за спешна помощ в размер на 575 милиона щатски долара, ЕС изрази желание да осигури допълнителна хуманитарна помощ в отговор на възникващите потребности. Съветът приветства също предварителния финансов принос от инструментите на ЕС в размер на 100 милиона евро за своевременна нехуманитарна помощ, която е насочена най вече към възстановяването на способностите на правителството. Съветът приветства също предложението на Комисията да изпрати съвместен екип от експерти на ЕС, които да оценят най належащите потребности, по специално в подкрепа на капацитета на властите на Хаити. По отношение на евентуалния принос на държавите членки, Съветът ще разгледа отново въпроса на следващото си заседание на 25 януари 2010 г.

 8. Съветът призовава за своевременното свикване на международна конференция след пълна оценка на потребностите след бедствието и във връзка с това приветства началото на координирана оценка на потребностите след бедствието, поставено от ООН и Световната банка. Съветът специално изтъква, че усилията за възстановяване трябва да следват националните приоритети, да отчитат принципите за намаляване на риска от бедствия, да спазват принципите за ефективност на помощта и да вземат предвид необходимостта от укрепване на институциите в Хаити, за да могат те да изпълняват своите основни функции, свързани с управлението.

 9. Във връзка с това Съветът отправя искане да се осигурят във възможно най кратък срок действия на целия ЕС за мобилизиране на следкризисната рехабилитация, възстановяване и реконструкция по отношение на дългосрочните потребности от развитие на Хаити, които използват пълноценно всички ресурси, експертен опит и финансиране, предоставени от ЕС и държавите членки, отчитат приноса на държавите членки към многостранните органи и ясно разглеждат разделението на задачите между институциите на ЕС и държавите членки, като изцяло обвързват помощта, възстановяването и развитието. В тези действия се включва приносът на партньорите на ЕС в областта на развитието и най вече групата държави от АКТБ и Карибския форум (CARIFORUM), като се отчита възможното въздействие на настоящата криза върху съседните държави. Действията за реагиране на ЕС следва да вземат предвид по широките усилия на международната общност в подкрепа на Хаити. Съветът взема под внимание, че по предварителни данни от Комисията финансовият принос от инструментите на ЕС за финансиране на дългосрочните действия по реагиране ще възлязат на 200 милиона евро.

 10. Трябва да се осигури възможно най висока степен на взаимодействие между всички компоненти на реагирането в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план.

 11. Съветът очаква допълнителни действия, в т.ч. по точка 10, и ще разгледа отново тези въпроси на следващото си заседание на 25 януари 2010 г.

ДРУГИ ОДОБРЕНИ ТОЧКИЗА ПЕЧАТА

Rue de la Loi, 175 B – 1048 BRUXELLES Тел.: +32 (0)2 281 9442 / 6319 Факс: +32 (0)2 281 8026

press.office@consilium.europa.eu http://www.consilium.europa.eu/Newsroom

5471/10 (Presse 7)

BG

Свързани:

Съобщение за печата iconРъководство Стъпка-по-Стъпка
Създаване на електронна реклама” (файл Outlook PressRelease doc), предоставя инструкции относно използването на приложението Outlook....
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Министър Moratinos представи на Съвета приоритетите на испанското председателство
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Конкурентоспособност (вътрешен пазар, промишленост, научни изследвания и космическо пространство)
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Конкурентоспособност (вътрешен пазар, промишленост, научни изследвания и космическо пространство)
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом