Списъ к на публикациите на доц д-р Иван Илиев Иванов за периода 2005 2010 год. Издаване на учебник /учебно помагало
ИмеСписъ к на публикациите на доц д-р Иван Илиев Иванов за периода 2005 2010 год. Издаване на учебник /учебно помагало
Дата на преобразуване29.01.2013
Размер18.59 Kb.
ТипУчебник
източникhttp://www.neaa.fractime.net/users/files/4062/20849864461980021713.doc
С П И С Ъ К


на публикациите на доц.д-р Иван Илиев Иванов

за периода 2005 - 2010 год.


Издаване на учебник /учебно помагало/

Едно учебно помагало / за нуждите а ЦСДК/, И. Иванов, „Методика на обучението”, Габрово, 2006г.


Публикувани статии в научни списания

 1. Върбанов Хр., И. Иванов, Т. Янкова, Функционално проектиране на иглен механизъм на верижна шевна машина, Известия на Технически университет – Габрово, т. 31, 2005г., с. 15-20.


Участие с доклади в научни конференции


международни:

 1. I. IVANOV, H. VARBANOV AND K. DRUMEV, OPTIMIZATION SYNTHESIZE OF NEEDLE MECHANISM FOR WARP KNITTED MACHINE OB-7, XIII ROMANIAN TEXTILE AND LEATHER CONFERENCE CORTEP 2007, 18-20.X.2007, IASI, RPMANIA.
 • национални:

 1. Друмев Кр., И. Иванов, Експериментално изследване динамиката на кухо вретено „Преномит”, Механика на машините, година XIV, книга 2, Варна, 2006.

 2. Иванов И., Хр. Върбанов, Кр. Друмев, Оптимизационен синтез на механизма на иглите на основоплетачна машина ОВ-7, Механика на машините, година XV, кн. 2, Варна, 2007.

 3. Иванов И. Хр. Върбанов, Кр. Друмев, Сравнителен анализ на конецоопъвачните механизми при шевните машини, Дни на механиката във Варна, 8-10. IX година, 2008.

 4. Владимиров П., Д. Спиров, Ст. Стойчев, И. Иванов, Динамични изследвания на грайферна шевна машина, Дни на механиката във Варна, 8-10. IX, 2008.

 5. Спиров Д., П. Владимиров, Ст. Стойчев, И. Иванов, Честотно регулируемо електрозадвижване на шевна машина, Дни на механиката във Варна, 8-10. IX, 2008.

 6. И. Иванов, Хр. Върбанов, Кр. Друмев, Сравнителен анализ на иглените механизми при верижните машини, XIV научна конференция с международно участие ЕМФ 2009, 17-20.IX.2009, Созопол.

7. Кр. Друмев, Хр. Върбанов, Ив. Иванов. Сравнителен анализ на иглените механизми при грайферните шевни машини. (доклада е изнесен на „Общотектилна научна конференция ‘09”, София 17-18.09.2009. - предстои да бъде отпечатан в сп. Текстил и облекло) • университетски:

 1. Друмев. Кр., И. Иванов, Д. Генов, Изследване на влиянието на факторите честота на въртене на вретеното и скорости на доставящия и издърпващ вал върху качествените показатели на ефектна прежда „Преномит”, UNITEX'05, Габрово, 2005.

 2. Лозанов Л., И. Иванов, Кр. Друмев, Статистически приемателен контрол при допустимо число на дефектните изделия, равно на нула, UNITEX'05, Габрово, 2005.

 3. Друмев Кр., И. Иванов, Изследване на влиянието на факторите честота на въртене на вретеното и скорости на доставящия и издърпващ вал върху разтегливостта на ефектна прежда „Преномит”, UNITEX'06, Габрово, 2006.

 4. Друмев Кр., Д. Генов, И. Иванов, Изследване влиянието на изтеглянето и центровката върху степента на изправяне на памучните влакна на изтеглителна машина „RIETER”, UNITEX'07, Габрово, 2007.

Свързани:

Списъ к на публикациите на доц д-р Иван Илиев Иванов за периода 2005 2010 год. Издаване на учебник /учебно помагало iconДоц д-р Иван Илиев Атанасов
Нови експериментални методи, приложения и перспективи”, разработен от доц д-р Иван Илиев Атанасов от Агробиоинститут, София за присъждане...
Списъ к на публикациите на доц д-р Иван Илиев Иванов за периода 2005 2010 год. Издаване на учебник /учебно помагало iconСписък на част от публикациите за периода 1998-2010 г на доц д-р арх. Регина Павлова Райчева
Вътрешна архитектура”, учебник за студентите от лту, Изд. Къща на лту, София, 1998
Списъ к на публикациите на доц д-р Иван Илиев Иванов за периода 2005 2010 год. Издаване на учебник /учебно помагало iconСписък на публикациите на доц д-р Маргарита Кръстева Тодорова за периода 2005-2010 година
Хр. Монева, М. Тодорова, Модел на интелектуална система за търсене и класифициране на учебни материали в разпределена среда, International...
Списъ к на публикациите на доц д-р Иван Илиев Иванов за периода 2005 2010 год. Издаване на учебник /учебно помагало iconУчебници -2010 / 2011 учебна година
Информационни технологии, учебно помагало за IX и X, автор Ивайло Иванов, изд.”Нова звезда ”
Списъ к на публикациите на доц д-р Иван Илиев Иванов за периода 2005 2010 год. Издаване на учебник /учебно помагало iconИнформация за публикациите, участие в проекти, конференции и специализации на проф. Дин Иван илиев стоянов катедра «нова и най-нова история на българия», иф на вту за периода 2006–2010 г. Публикации
Любен Каравелов : Нови щрихи към живота и дейността му. – В. Търново : Унив изд. “Св св. Кирил и Методий”, 2008. – 130 с
Списъ к на публикациите на доц д-р Иван Илиев Иванов за периода 2005 2010 год. Издаване на учебник /учебно помагало iconПетко Щерев Илиев за периода 1971 до 2010 година
Искра Богданова Христова-Балканска и др ; Отг ред. Александър Димитров, Митко Димитров. София : Наука и изкуство, 2005. 928 с.  Isbn...
Списъ к на публикациите на доц д-р Иван Илиев Иванов за периода 2005 2010 год. Издаване на учебник /учебно помагало iconОт заседанието на фс на фетт, състояло се на 11. 10. 2005 г от 14
Отсъстват: доц. Е. Шойкова болна, доц. С. Цанова болна, доц. П. Карамански, доц. И. Илиев, доц. М. Маринов, студент М. Грозданова,...
Списъ к на публикациите на доц д-р Иван Илиев Иванов за периода 2005 2010 год. Издаване на учебник /учебно помагало iconСписъ к на публикациите на доц д-р Георги Хинков Иванов, секция "Лесовъдство", Институт за гората при бан
Ербакамов, Г., Г. Хинков, В. Стипцов. 1996. Опит за преоценка на мъждряна (Fraxinus ornus L.) като ценен дървесен вид. Наука за гората,...
Списъ к на публикациите на доц д-р Иван Илиев Иванов за периода 2005 2010 год. Издаване на учебник /учебно помагало iconОт заседанието на фс на фетт, състояло се на 18. 10. 2005 г от 14
Отсъстват: проф. Р. Иванов, проф. Т. Таков, доц. А. Кръстева, доц. С. Цанова, доц. П. Карамански, доц. Е. Гаджева, доц. К. Денишев,...
Списъ к на публикациите на доц д-р Иван Илиев Иванов за периода 2005 2010 год. Издаване на учебник /учебно помагало iconСписък на публикациите
История на българския народ през хv–хvii в. В таблици, схеми, карти и тестове. Учебно помагало. Уи “Св св. Кирил и Методий”. В. Търново,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом