Анализ на стихотворението "Потомка" от Елисавета Багряна
ИмеАнализ на стихотворението "Потомка" от Елисавета Багряна
Дата на преобразуване29.01.2013
Размер71.99 Kb.
ТипАнализ
източникhttp://www.belschool.net/files/domashniraboti/8/v/14.doc
Анализ

на стихотворението “Потомка” от Елисавета Багряна


 1. Предварителна представа за автора

Предварителната представа за авторката съставяме от презентацията за нея.


Основна тема на творчеството й е родът, семейството. В нейните произведения оживяват спомените й за домът, близките, за Родината. Поезията и е неизменно обвързана с националното ни битие и тя пише за трудностите в живота с присъщата за българите борбеност и свободолюбив дух.


 1. Жанрова определеност на текста (особености на жанра в конкретния текст)


Литературният жанр, в който текстът попада, е лирика.

Особености на жанра в конкретния текст :

 • графичното оформление на текста

 • наличието на рими : “портрети”- “завети”; “род”- “живот”; “кръв”- “пръв

 • в текста са изразени преживяванията и чувствата на героинята : “не знам”, “усещам в мене”, “аз /…/ обичам
 1. Заглавие на художествения текст (знаковост на заглавието)Заглавието на стихотворението е “Потомка”

Потомък означава наследник на някакъв род, който притежава чертите му и се държи като истински негов представител; неговата съдба е определена от съдбата на предшествениците му.


 1. Авторски текстове (фрагменти)В конкретния текст не съществуват : а) предговори в) бележки

б) следговори г) автоинтерпретации


 1. ПаратекстовеКонкретният текст не съдържа : а) мото

б) посвещение


 1. Конструктивни особености на текстаа) части Текстът е разделен на 6 части – куплети


б) случки В творбата е вплетена случка, но тя е по-скоро въображаема :


Може би прабаба тъмноока,

в свилени шалвари и тюрбан,

е избягала в среднощ дълбока

с някой чуждестранен, светъл хан.


Конски тропот може би кънтял е

из крайдунавските равнини

и спасил е двама от кинжала

вятъра, следите изравнил.


Ключова дума в нея е “може би”, изразяваща вероятност. Поетесата рисува тази случка инстинктивно, по интуиция, черпейки представата за действията на “прабаба” си от своето собствено поведение. Определя я като своенравна, смела и свободолюбива, винаги следваща порива на желанията си, с което всъщност характеризира себе си. За фон на събитието е избрана нощта, символен образ на тайнственото, на опасното и риска. Щрихирайки образите на далечните предци, поетесата се радва на силната им обич, на дързостта им, обгръща ги с романтична светлина и не осъжда правото им на личен избор в любовта, в живота и смъртта.


в) пейзажи


Конски тропот може би кънтял е

из крайдунавските равнини

и спасил е двама от кинжала

вятъра, следите изравнил.


Затова аз може би обичам

необхватните с око поля,

конски бяг под плясъка на бича,

волен глас, по вятъра разлян.


Изобразените картини в тези стихове разкриват свободата, устрема на освободената душа. Конският тропот, конският бяг символизират сила, непризнаваща прегради. Крайдунавските равнини, необхватните с око поля, вятърът – това е просторът, без ограничения, норми и забрани, където човек следва повика на сърцето си.


г) диалог


В конкретния текст диалог не съществува, нито между героите, нито между автора и читателя.


д) описания


В творбата само на едно място става дума за качествата на дадена личност, а именно – на поетесата-героиня. “Може би съм грешна и коварна” е поетически израз по пътя на силната женска интуиция. Поставените под въпрос характеристики отново налагат идеята за неизменно съществуващата връзка между потомката и нейните прадеди.


е) лирически и други отстъпления


В творбата няма лирически или други отстъпления.


 1. Механизъм на дублиране на текстовите структуриа) повторения

- лексикални няма

- сюжетни няма

- семантични няма


б) откъси, резюмиращи целия текст


В конкретната творба първите два стиха са въвеждащи, а последните два – обобщаващи; но не може да съществува резюмиращ откъс, защото смисълът на произведението се съдържа в цялостния текст.


 1. Образ на светаа) модел


Моделът на света е такъв, където властват родовите закони и ценности, но чрез въображаемото събитие на бягството поетесата ни въвежда в един нов свят на силни страсти и емоции, свят на езическо опиянение от силата на живота и любовта.


б) време


Това е времето на езическото ни минало и прабългарското племенно начало, когато всяко противопоставяне на общоприетите принципи е немислимо и несъмнено се счита за грях.


в) пространство


Пространството, което обхваща стихотворението, съдържа вечните проблеми за волността и свободата, за правото да следваш сърцето си, за желанията, за бунта и непримирението. 1. Образ на светаа) имплицитен читател

б) експлицитен читател


За конкретния текст читателят е имплицитен, не е точно определен и изяснен. Стихотворението по-скоро е монолог.


 1. Лингвистични техникиа) стилистични средства

- епитети “древна, скитническа, непокорна”, “тъмноока”, “свилени”, “чуждестранен”, “светъл”, “волен”, “грешна”, “коварна”, “вярна

- сравнения няма

- олицетворение няма

- инверсия “щерка вярна”, “прабаба тъмноока”


б) включване на различни езици няма


в) предаване на чужд оттенък на българските лични имена чрез наставки няма


г) лексикални особености няма


д) синтактични особености

Често се среща размяна на местата на подлог, сказуемо и другите части на изречението.


е) фонетични особености

Спазените рими придават ритъм, цялост, завършеност на стихотворението. Интонацията е постигната чрез повторението и акцентирането върху важните думи и основната идея на стихотворението.


 1. Културни универсалииа) сюжетни схеми, мотиви и образи


- сюжетни схеми Творбата е изградена на схемата теза – антитеза. ;

Авторката започва темата с отсъствието на предметно-материални следи за родовото си минало, а в следващите пет куплета се противопоставя на тази липса с присъствието на много по-ценните черти и качества, които е наследила от предците си. Третият и четвъртият куплет играят ролята на доказателство за това, но дори и то е само плод на въображението й.


- мотиви Мотивите на тази творба, нейната цел, е да се докаже, че със или без да познаваш рода си, корените си, ти принадлежиш на това семейство и неговата кръв е и твоя кръв, а съдбата ти е определена от съдбата на предците ти.

- образи В творбата има изградени два образа на “потомката” и на “прабабата” – идентични що се отнася до пориви, желания и страсти.


б) символи и символни аранжименти


- непокорната кръв символ на бунта, разрушават се навиците, спокойствието, примирението

- грехът символ на нарушена забрана, на противопоставяне на обществените норми

- “свилени шалвари”, “тюрбан”, “тъмноока” всичко това е символ на езическото, тайнственото, екзотичното

- “конски тропот”, “конски бяг”, “крайдунавските равнини” символизират свободата, простора


в) смислово-емоционални опозици няма

г) топоси няма

д) темпорални модели


- ретроспекция връщане в миналото, когато са живели предците й, но това е по-скоро въображаемо проследяване на действията им

- проекция няма

- ретардация няма


 1. Форми на междутекстовите връзкиа) цитат няма

б) перифраза няма

в) пародия няма

г) полемика няма

д) алюзия няма 1. Техники за вътрешнотекстовото декодиране / ключове към разбирането на целия текст


моя род”, “техните завети”, “древна, скитническа, непокорна кръв”, “прабаба тъмноока”, “конски тропот”, “грешна и коварна”, “щерка вярна”, “моя кръвна майчице-земя


Добряна Даскалова VІІІв


Свързани:

Анализ на стихотворението \"Потомка\" от Елисавета Багряна iconЕлисавета Багряна "Потомка"
Средства, насочващи процеса на разбирането в стихотворението на Елисавета Багряна “Потомка”
Анализ на стихотворението \"Потомка\" от Елисавета Багряна iconЕлисавета багряна тест
В дебютната стихосбирка „Вечната и святата” на Елисавета Багряна, стихотворението „Кукувица” е едно от символните заглавия в поезията...
Анализ на стихотворението \"Потомка\" от Елисавета Багряна iconПлан за интерпретативно съчинение върху "Потомка" от Елисавета Багряна и "Жена" от Блага Димитрова
Увод: в българската литература жената е разкрита като майка и като стожер на духовността в дома. Тя олицетворява връзката в семейството,...
Анализ на стихотворението \"Потомка\" от Елисавета Багряна iconОбразът на жената в стихотворенията "Потомка"(Елисавета Багряна ) и "Жена" ( Блага Димитрова)
В центъра на стихотворенията “Жена “ и “Потомка”стои смислово богатият образ на жената. Художествената задача е да се осмисли съдбата...
Анализ на стихотворението \"Потомка\" от Елисавета Багряна iconДни на Елисавета Багряна
...
Анализ на стихотворението \"Потомка\" от Елисавета Багряна iconЖената един необятен свят
В българската литература се налага принципът ролята на мъжа да е водеща, но постепенно с творби като “Потомка” на Елисавета Багряна...
Анализ на стихотворението \"Потомка\" от Елисавета Багряна iconПотомка от Елисавета Багряна
То ни насочва директно към проблематиката на текста. Чрез него наследницата на тези родови черти / потомката / се връща към важен...
Анализ на стихотворението \"Потомка\" от Елисавета Багряна iconСтихии елисавета багряна
...
Анализ на стихотворението \"Потомка\" от Елисавета Багряна iconСтихотворението "Зов" от Елисавета Багряна
Стиховете във “Вечната и святата” са една слънчева среща между човека и света. Две основни състояния на човек, заключен зад три врати,...
Анализ на стихотворението \"Потомка\" от Елисавета Багряна iconЕлисавета Багряна за вас, деца любими

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом