Република българия европейски съюз сметна палата Делегация на Европейската комисия в България
ИмеРепублика българия европейски съюз сметна палата Делегация на Европейската комисия в България
Дата на преобразуване29.01.2013
Размер29.9 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.bulnao.government.bg/files/_bg/Twin2_osn.docРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Сметна палата Делегация на Европейската комисия

в БългарияСтартира финансиран от Европейския съюз

проект за по-нататъшно развитие

на Сметната палата на Република България


Туининг-проектът1 “По-нататъшно развитие на независимата институция за външен одит на публичния сектор”, финансиран по Програма ФАР на Европейския съюз, ще стартира официално на 18 януари 2005 г. с работна среща и пресконференция.

Туининг-проектът се изпълнява чрез работна програма, съгласувана между Сметната палата на Република България (бенефициент по проекта) и върховните одитни институции на Федерална Република Германия и Испания. Туининг договорът е част от цялостен проект с бюджет 2 млн. евро и включва и компонент за доставка на ИТ оборудване.


Проектът е продължение на постигнатите резултати по туининг проекта “Укрепване на независимата институция за външен одит на публичния сектор” по Програма ФАР 2000 г. с партньори ВОИ на Обединеното кралство и на Холандия. Проектът проследява резултатите от осъществения “лек” туининг проект между ВОИ на България, Германия и Испания за одит на държавния дълг. Проектът е продължение и на Стратегическия план за развитието на Сметната палата (1999–2002 г.), осъществен с подкрепата на СИГМА/ОИСР.


Целта на проекта е да продължи развитието на Сметната палата на Република България като независима и професионална институция за външен одит, способна да прилага законодателството на Европейската общност и да осигури високо равнище на компетентност и ефективност при извършването на различните видове одити в съответствие с изискванията и добрите практики на ЕС.


Компонентите на проекта са:


  • По-нататъшно развитие на правната рамка на външния одит, включително на одитните стандарти на Сметната палата на Република България и указанията за тяхното прилагане, както и на Наръчника на одитора.
  • По-нататъшно укрепване на управленския и административния капацитет на Сметната палата на Република България и териториалните й поделения.
  • Подобряване на уменията на одиторите при извършване на одит на изпълнението, одит на средства от ЕС и одит на изпълнението на бюджета.
  • Цялостно изграждане на информационната система на Сметната палата на Република България.


Проектът се наблюдава и оценява от Европейската комисия. Делегацията на Европейската комисия в България осъществява подкрепа и редовен мониторинг на постигнатия напредък през целия период на изпълнението на проекта. Изпълнението се координира и наблюдава и от съответни звена в Министерството на финансите.

Продължителността на туининг проекта е 22 месеца. Съгласно подписания договор за туининг проектът стартира с официалното съобщение за одобрение на Делегацията на ЕК в България от 28 октомври 2004 г.


Проектът се координира от г-н Аксел Центнер (старши одитор от Федералната сметна палата на Германия), съветник по туининг проекта в Сметната палата на Република България.


За допълнителна информация:


АКСЕЛ ЦЕНТНЕР,

съветник по туининг проекта в Сметната палата

на Република България


тел. (359 2) 981 8799

E-mail: Axel_Zentner@web.de

София, Ул. “Екзарх Йосиф” 37

Сметна палата на Република България


По-подробна информация за проекта на Интернет страницата

на Сметната палата: www.bulnao.government.bg

1Туининг - основен инструмент на предприсъединителната помощ на ЕС за институционално изграждане. Целта е да се помогне на страните кандидатки за създаването на модерни и ефективни администрации със структури, човешки ресурси и управленски умения, необходими за прилагането на правото на Общността, които отговарят на същите стандарти, както в страните членки.
Свързани:

Република българия европейски съюз сметна палата Делегация на Европейската комисия в България iconРепублика българия сметна палата
С подкрепата на Европейската комисия, по Програма фар стартира туининг-проект за укрепване на Сметната палата на Република България....
Република българия европейски съюз сметна палата Делегация на Европейската комисия в България iconУправлението на оперативните програми се нуждае от централизация и от опростена система, казва българският представител в Европейската сметна палата Надежда Сандолова Интервю на Наделина Анева
Работила е в министерството на промишлеността и в банкови институции. През 1995 г е избрана в Първия състав на българската Сметна...
Република българия европейски съюз сметна палата Делегация на Европейската комисия в България iconРепублика българия сметна палата доклад
Дипломатическия институт към министъра на външните работи по правителствената стратегия за повишаване на административния капацитет...
Република българия европейски съюз сметна палата Делегация на Европейската комисия в България iconРепублика българия сметна палата доклад
Дипломатическия институт към министъра на външните работи по правителствената стратегия за повишаване на административния капацитет...
Република българия европейски съюз сметна палата Делегация на Европейската комисия в България iconРепублика българия сметна палата доклад
Сметната палата за 2005 г и на основание Заповед № од-6-121 от 15. 12. 2005 г на директора на Териториалното поделение на Сметна...
Република българия европейски съюз сметна палата Делегация на Европейската комисия в България iconПосещение на делегация на Сметната палата на Република България във Виетнам
Делегация на Сметната палата на Република България е на посещение във Виетнам от 13 до 16 Май 2008
Република българия европейски съюз сметна палата Делегация на Европейската комисия в България iconРепублика българия сметна палата доклад
Сметната палата за 2010 г и в изпълнение на Заповед № ор-1-2 от 25. 01. 2010 г., издадена от Лидия Руменова, член на Сметната палата...
Република българия европейски съюз сметна палата Делегация на Европейската комисия в България iconЦентър за европейски програми Обучителен семинар Предизвикателствата на Структурните фондове Как да успеем!
Г-жа Юдит голдщайн, Съветник "Регионално развитие и структурни фондове", Делегация на Европейската комисия в България
Република българия европейски съюз сметна палата Делегация на Европейската комисия в България iconРепублика българия сметна палата доклад
Сметната палата на Република България за 2009 г и в изпълнение на заповед № ор-02-01 от 16. 02. 2009 г., издадена от Горица Грънчарова...
Република българия европейски съюз сметна палата Делегация на Европейската комисия в България iconРепублика българия сметна палата доклад
Сметната палата за 2006 г и в изпълнение на заповед № од-1-009 от 10. 03. 2006 г на директора на Териториалното поделение на Сметна...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом