Взети решения на 28. 10. 2011: Протокол 1 общинск и   съве т – бурга с препис – извлечение  от Протокол № 1  от заседанието на 28. 10. 2011 година  дневен  ред
ИмеВзети решения на 28. 10. 2011: Протокол 1 общинск и   съве т – бурга с препис – извлечение  от Протокол № 1  от заседанието на 28. 10. 2011 година  дневен  ред
Дата на преобразуване29.01.2013
Размер10.07 Kb.
ТипЗаседание
източникhttp://burgascouncil.org/upload/ РЕШЕНИЯ на 28.doc
ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ на 28.10.2011: Протокол 1

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – Б У Р Г А С


ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от Протокол № 1 

от заседанието на 28.10.2011 година 

ДНЕВЕН  РЕД :


1.Избор на председател на Общинския съвет, съгласно чл.21, ал.1, т.3 във връзка с чл.24, ал.1 от ЗМСМА.


РЕШЕНИЕ:


Избира Снежина Минчева Маджарова за Председател на Общински съвет Бургас мандат 2011 – 2015.


………………………………………………………………………..

 

2.Избор на временна комисия за изработване на Проект за Правилник за работата на Общинския съвет и постоянните комисии към него.


     РЕШЕНИЕ:


1. Избира временна комисия за изработване на проект за Правилник за работата на Общинския съвет и постоянните комисии към него в състав от седем общински съветници : Снежина Минчева Маджарова, Живко Димитров Димитров, Стоян Евтимов Димитров, Костантин Йорданов Луков, Вълчо Иванов Чолаков, Евгений Николов Мосинов и Константин Живков Бачийски.

2. Определя срок за изработване на проекта - 03.11.2011 год.

………………………………………………………………………..

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:(п) Сн. Маджарова

Свързани:

Взети решения на 28. 10. 2011: Протокол 1 общинск и   съве т – бурга с препис – извлечение  от Протокол № 1  от заседанието на 28. 10. 2011 година  дневен  ред iconПрепис – извлечение: решение №14
По протокол №3 от заседание на общинския съвет състояло се на 07. 12. 2011 год
Взети решения на 28. 10. 2011: Протокол 1 общинск и   съве т – бурга с препис – извлечение  от Протокол № 1  от заседанието на 28. 10. 2011 година  дневен  ред iconОбщинскисъвет пирдо п
Препис-извлечение от протокол №3 от заседание на Обс-пирдоп, проведено на 01. 12. 2011 г
Взети решения на 28. 10. 2011: Протокол 1 общинск и   съве т – бурга с препис – извлечение  от Протокол № 1  от заседанието на 28. 10. 2011 година  дневен  ред iconПрепис – извлечение: решение №8
По протокол №2 от заседание на общинския съвет състояло се на 29. 11. 2011 год
Взети решения на 28. 10. 2011: Протокол 1 общинск и   съве т – бурга с препис – извлечение  от Протокол № 1  от заседанието на 28. 10. 2011 година  дневен  ред iconПрепис-извлечение
От Протокол 25 на заседание на Общинския съвет Раднево, проведено на 26. 02. 2009 г от 15. 00 ч., на което са взети следните
Взети решения на 28. 10. 2011: Протокол 1 общинск и   съве т – бурга с препис – извлечение  от Протокол № 1  от заседанието на 28. 10. 2011 година  дневен  ред iconПрепис-извлечение
От Протокол 29 на заседание на Общинския съвет Раднево, проведено на 22. 04. 2009 г от 14. 00 ч., на което са взети следните
Взети решения на 28. 10. 2011: Протокол 1 общинск и   съве т – бурга с препис – извлечение  от Протокол № 1  от заседанието на 28. 10. 2011 година  дневен  ред iconПрепис-извлечение
От Протокол 2  на заседание на Общинския съвет Раднево, проведено на 23. 11. 2007 г от  00 ч., на което са взети следните
Взети решения на 28. 10. 2011: Протокол 1 общинск и   съве т – бурга с препис – извлечение  от Протокол № 1  от заседанието на 28. 10. 2011 година  дневен  ред iconДневен ред
РД10-9302/129/22. 10. 2010 г на решения на Общински съвет-Варна №№2595-5, 2596-5, взети по протокол №27 от заседание на 06, 07. 10....
Взети решения на 28. 10. 2011: Протокол 1 общинск и   съве т – бурга с препис – извлечение  от Протокол № 1  от заседанието на 28. 10. 2011 година  дневен  ред iconПрепис-извлечение от протокол №28
Стражица, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация през мандат 2007 – 2011 година, чл. 92 от Кодекса за...
Взети решения на 28. 10. 2011: Протокол 1 общинск и   съве т – бурга с препис – извлечение  от Протокол № 1  от заседанието на 28. 10. 2011 година  дневен  ред iconДневен ред
Оспорване с вх.№РД11-9302/29/02. 02. 2011 г на Решение на Общински съвет-Варна №2951-3-1 от Протокол №31/19, 20. 01. 2011 г
Взети решения на 28. 10. 2011: Протокол 1 общинск и   съве т – бурга с препис – извлечение  от Протокол № 1  от заседанието на 28. 10. 2011 година  дневен  ред iconПрепис-извлечение от протокол №12
...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом