Евгени Сираков Постъпила април 2003
ИмеЕвгени Сираков Постъпила април 2003
Дата на преобразуване10.10.2012
Размер9.36 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.phys.uni-sofia.bg/annual/arch/96/abstr/96-12-bg.doc
Евгени Сираков, Йорданка Михайлова. НЯКОИ АСПЕКТИ НА ВЛИЯНИЕ НА СТРАТИФИКАЦИЯТА И ИНВЕРСИИТЕ ВЪРХУ ДИФУЗИЯТА ОТ МИГНОВЕН ТОЧКОВ ИЗТОЧНИК В ПГС


В работата се разглежда дифузия от мигновен точков източник при конвективни и устойчиви условия в планетарния граничен слой (ПГС), а също при отчитане на инверсии. Задачата се свежда до две по- прости такива- за хоризонтална и вертикална дифузия. Параметризира се чрез външни параметри (законите на съпротивление на ПГС) или чрез класовете за устойчивост на Пасквил- Търнър. Разглеждат се някои аспекти за описание на хоризонталната дифузия чрез статистически моменти. Анализира се влиянието на стратификацията, грапавостта и инверсиите върху полетата на концентрацията, центъра на тежестта, дисперсиите,коефициентите на асиметрия и ексцес. Оценени са също времената за релаксация за достигане на различни асимптотични режими при силна неустойчивост и устойчовост в ПГС.

Евгени Сираков Постъпила април 2003


Софийски университет “Св. Климент Охридски”

Физически факултет

Катедра “Метеорология и геофизика”

Бул. “Дж. Баучър” 5

София 1164, България

Е-mail: -@phys.uni-sofia.bg

Свързани:

Евгени Сираков Постъпила април 2003 icon5 кръщения през април 2011!! Евгени Малев
Евгени Малев беше кръстен на 2 арил от баща му Николай Малев във ВеликоТърново
Евгени Сираков Постъпила април 2003 iconРешение №4 от 18. 04. 2006 г на кс на рб по конст д. №11/2005 г
Людмил Нейков, Румен Янков, Живан Белчев, Лазар Груев, Мария Павлова, Емилия Друмева, Владислав Славов, Евгени Танчев, при участието...
Евгени Сираков Постъпила април 2003 iconПрограма 7 Април /Понеделник/ 2003 г
Моля, да потвърдите Вашето участие до 1 април 2003 г на телефоните на “Българска фондова борса София” ад: 986 58 63; 987 90 23 –...
Евгени Сираков Постъпила април 2003 iconОсвобождаване на учениците от учебния предмет "физическо възпитание и спорт" Нормативна уредба
Наредба №3 от 15 април 2003 г за системата на оценяване (Наредба №3 от 15 април 2003 г.)
Евгени Сираков Постъпила април 2003 iconПравилник за устройството и дейността на училищните настоятелства
Отменен с § 67, т. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Правилника за изменение и допълнение на Правилника за прилагане...
Евгени Сираков Постъпила април 2003 iconРечниц и
Александров, Евгени Речник по международни отношения / Евгени Александров. София : Тракия-М, 2001; 341(03)/А51
Евгени Сираков Постъпила април 2003 iconЕвгени Кирилов: Тревожно е положението с усвояването на евросредствата, но управлението е прекалено гордо, за да го признае
Европейският депутат от групата на социалистите и демократите Евгени Кирилов пред Агенция “Фокус”
Евгени Сираков Постъпила април 2003 iconРешение от 23 януари 2003 г на І отделение на Съда, станало окончателно на 23 април 2003 г

Евгени Сираков Постъпила април 2003 iconПостъпила е молба от адв. Д. Д., пълномощник на З. Я. А. от гр. Кърджали с егн взискател по изпълнително дело №48/2010 г на чси росен Сираков, с рег. №
Кърджали, Кърджалийска област, бул. "България" №47, Комплекс "Орфей", офис №2 ак "Д. и партньори”, с която на основание чл. 250 и...
Евгени Сираков Постъпила април 2003 iconВ законоустановения срок не са депозирани възражения от взискателя „Ф. А. Е., Г. и от длъжника Х. А. Т
Росен Сираков по изп дело №758/2009г., представляващо запор върху мпс с дк№ к 8597 ар, за което твърди, че бил негова собственост...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом