Догово р за покупка/продажба на въздушна пушка
ИмеДогово р за покупка/продажба на въздушна пушка
Дата на преобразуване29.01.2013
Размер10.6 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.airguns.bg/files/st_beer/Dogowor.doc
Д О Г О В О Р

за покупка/продажба на въздушна пушка


Днес на ………………………………. г. в гр. ……………………….


1. ПРОДАВАЧ


................................................................................................................................................

ЕГН .........................., л.к. ........................, изд. на .......................г. от ...............................

Адрес гр……………… ул / ж.к к-с…………………….…….. №……

Блок……. Вх……… ап………. тел……………………………..


2. КУПУВАЧ


................................................................................................................................................

ЕГН .........................., л.к. ........................, изд. на .......................г. от ...............................

Адрес гр……………… ул / ж.к к-с…………………….…….. №……

Блок……. Вх……… ап………. тел……………………………..


сключиха настоящият договор за следното:

Продавачът продава на купувача въздушна пушка:

Вид: .............................................................................................................................

Марка: .........................................................................................................................

Модел: .........................................................................................................................

Калибър: .....................................................................................................................

Сериен номер: ............................................................................................................

Придружена с бележка/копие/ от магазина. Пушката е в такова състояние в каквото е в момента на продажбата.

Купувачът заяви, че е съгласен и купува, описаната в настоящия договор въздушна пушка, за сумата ………..лева /……………………………/, която е изплатил напълно.


Продавач:............................ Купувач……………………


/…………………………………./ /…………………………………../

Свързани:

Догово р за покупка/продажба на въздушна пушка iconСъсед рани дете с пушка | 14. 07. 2012 02: 24 | Труд | стр. 10
Лили Станчева е била простреляна с въздушна пушка от жител на бл. 36 на варненския квартал „Аспарухово, докато си ближела сладоледа...
Догово р за покупка/продажба на въздушна пушка iconТаблица със сигналите при различните видове опасности и средства за предаването им
Внимание! Внимание! Внимание! “Въздушна опасност! Въздушна опасност! Въздушна опасност! Текстът се повтаря неколкократно, след което...
Догово р за покупка/продажба на въздушна пушка iconДогово р за покупко-продажба на дървесина на корен
Днес, год в гр. Угърчин се сключи настоящият договор за покупко – продажба между
Догово р за покупка/продажба на въздушна пушка iconДогово р за покупко-продажба на дървесина на корен
Днес, год в гр. Угърчин се сключи настоящият договор за покупко – продажба между
Догово р за покупка/продажба на въздушна пушка iconПолуавтоматична въздушна пушка "Кросман"
Сащ на новите системи оръжия с патрони в калибър 56мм фирма ge разработила умалена и опростена модификация на М134 за този патрон,...
Догово р за покупка/продажба на въздушна пушка iconДогово р за продажба на организирани групови и индивидуални туристически пътувания и услуги в българия и чужбина
Днес в гр. София се сключи настоящия агентски договор между
Догово р за покупка/продажба на въздушна пушка icon33. Договори за възмездно придобиване на права. Продажба. Обща характеристика и видове. Задължения на страните. Отговорност на продавача за евикция и за
Продажба на наследство. Търговска продажба – особености. Международна продажба на
Догово р за покупка/продажба на въздушна пушка iconПроекто догово р за покупко продажба на дървесина
Община гр. Угърчин, представлявана от Валентин Стайков Вълчев – кмет и Галина Рускова главен счетоводител, булстат с адрес на управление:...
Догово р за покупка/продажба на въздушна пушка iconДогово р за покупко-продажба на метални отпадъци
Бургас, регистрирано в Агенцията по вписванията, ин по ддс bg 812114069, еик 812114069, представлявано от г-н в качеството му на...
Догово р за покупка/продажба на въздушна пушка iconТема: строителство, строителен контрол
Депутатите отмениха тек­ста, който предвиждаше при продажба на земеделски имот собственикът да представя пред нотариуса писмена декларация,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом