Решение за откриване на процедурата копие Обявление за обществената поръчка Технически изисквания на «бдж-пътнически превози»
ИмеРешение за откриване на процедурата копие Обявление за обществената поръчка Технически изисквания на «бдж-пътнически превози»
Дата на преобразуване29.01.2013
Размер15.71 Kb.
ТипРешение
източникhttp://bdz.bg/files/2012/publicorder/102012/odeala/sadarjanie.docБДЖ ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕОOД

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

ул. “Иван Вазов” № 3, София 1080 www.bdz.bg

тел.: (+359 2) 987 88 69; (+359 2 ) 932 43 35 bdz_ passengers @bdz.bg

факс (+359 2) 981 89 40

Д О К У М Е Н Т А Ц И ЯЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЗОП С ПРЕДМЕТ:

Доставка на одеала, възглавници, чаршафи, калъфки за възглавница и хавлиени кърпи за оборудване на предстоящите за доставка спални вагони на „БДЖ-Пътнически

превози” ЕООД”, със следните обособени позиции:


Обособена позиция № 1 – Доставка на одеала с размери 150/220 см -1200 бр.

Обособена позиция № 2 – Доставка на възглавници с размери 50/70 см -1200 бр.

Обособена позиция № 3 – Доставка на единични чаршафи с размери 150/220 см -5000 бр.

Обособена позиция № 4–Доставка на калъфки за възглавници с размери 50/70 см -3000 бр.

Обособена позиция № 5 – Доставка на хавлиени кърпи с размери 50/50 см -3000 бр.


СЪДЪРЖАНИЕ:


  1. Решение за откриване на процедурата - копие

  2. Обявление за обществената поръчка

3. Технически изисквания на «БДЖ-Пътнически превози» ЕООД

4. Указания за подготовка на офертата за участие в открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка

5. Образец на Оферта – Приложение №1

6. Образец на Ценови оферти, за всяка Обособена позиция - Приложение №2, 2а, 2б, 2в, 2г

7. Проект на договор за доставка на одеала, възглавници, чаршафи, калъфки за възглавница и хавлиени кърпи - Приложение №3

8. Образец на Банкова гаранция за участие - Приложение №4

9. Образец на Банкова гаранция за изпълнение - Приложение №5

10. Декларация по чл.47,ал.1,т.1,ал.2,т.2 и 5 и ал.5, т.1 от ЗОП - Приложение №6

11. Декларация по чл.47, ал.1,т.2 и 3, ал.2,т.1,3 и 4 и ал.5, т.2 от ЗОП - Приложение №7

12. Декларация във връзка с чл.56, ал.1,т.8 от ЗОП - Приложение №8

13. Декларация във връзка с чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП - Приложение №9


открита с Решение № 15/31.10.2012 г.

Свързани:

Решение за откриване на процедурата копие Обявление за обществената поръчка Технически изисквания на «бдж-пътнически превози» iconЧаса по покана на Изпълнителния директор на „бдж" еад, се проведе среща между ръководствата на "бдж" еад, "бдж товарни превози" еоод, "бдж пътнически
Бдж" еад, "бдж товарни превози" еоод, "бдж пътнически превози" еоод, "бдж тпс /Локомотиви/" еоод и ръководствата на синдикалните...
Решение за откриване на процедурата копие Обявление за обществената поръчка Технически изисквания на «бдж-пътнически превози» iconОт 10. 30 часа, на основание § 5 от Преходни и заключителни разпоредби н ктд 2009 г и във връзка с писмо с изх. №62/16. 07*2010 г вх. №34-00-445/16. 07. 2010
Бдж" еад, "бдж товари превози" еоод, "бдж пътнически превози" еоод, "бдж тпс /Локомотиви/" еоод ръководствата на синдикалните организации...
Решение за откриване на процедурата копие Обявление за обществената поръчка Технически изисквания на «бдж-пътнически превози» iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Іv. Изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
Решение за откриване на процедурата копие Обявление за обществената поръчка Технически изисквания на «бдж-пътнически превози» iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
Решение за откриване на процедурата копие Обявление за обществената поръчка Технически изисквания на «бдж-пътнически превози» iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
Решение за откриване на процедурата копие Обявление за обществената поръчка Технически изисквания на «бдж-пътнически превози» iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
Решение за откриване на процедурата копие Обявление за обществената поръчка Технически изисквания на «бдж-пътнически превози» iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
Решение за откриване на процедурата копие Обявление за обществената поръчка Технически изисквания на «бдж-пътнически превози» iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
Решение за откриване на процедурата копие Обявление за обществената поръчка Технически изисквания на «бдж-пътнически превози» iconПриложение №4
Вас обществена поръчка по реда и условията на глава осем „а” от зоп с предмет : „Изграждане на локални компютърни мрежи и системна...
Решение за откриване на процедурата копие Обявление за обществената поръчка Технически изисквания на «бдж-пътнически превози» iconБдж-пътнически превози" еоод ул. „Иван Вазов" №3 гр. София оферт а
Представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка по реда и условията на глава осем „а” от зоп с предмет...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом