Сведения, предоставени от държавите-членки, относно държавни помощи, отпуснати съгласно Регламент (ЕО) №68/2001 на Комисията от 12 януари 2001 г., изменен с
ИмеСведения, предоставени от държавите-членки, относно държавни помощи, отпуснати съгласно Регламент (ЕО) №68/2001 на Комисията от 12 януари 2001 г., изменен с
Дата на преобразуване29.01.2013
Размер37.87 Kb.
ТипРегламент
източникhttp://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/forms_docs/68_2004_bg.rtf
Сведения, предоставени от държавите-членки, относно държавни помощи, отпуснати съгласно Регламент (ЕО) № 68/2001 на Комисията от 12 януари 2001 г., изменен с Регламент (ЕО) № 363/2004 на Комисията от 25 февруари 2004 г., относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за ЕО по отношение на помощта за обучение


(Текст от значение за ЕИП)


(предоставят се в електронен формат по електронна поща на адрес stateaidgreffe@ec.europa.eu)


Помощ №:

XT (попълва се от DG COMP)/година

Държава-членка

Регион

Наименование на схемата за подпомагане или име на фирмата, която получава индивидуална помощ

Правно основание


Годишни разходи, планирани по схемата или общ размер на индивидуалната помощ, отпусната на компанията

Схема за подпомагане

Общ годишен размер

EUR … милиона

Гарантирани заеми

EUR … милиона

Индивидуална помощ

Общ размер на помощта

EUR … милиона

Гарантирани заеми

EUR … милиона

Максимален интензитет на помощта

В съответствие с член 4, параграфи 2—7 от регламента

Да


Не


Дата на изпълнение

../../20..

Продължителност на схемата или отпуснатата индивидуална помощ

До ../../20..

Цел на помощта

Общо обучение

Да

Специфично обучение

Да

Засегнати икономически отрасли

Всички отрасли, изпълняващи условията за помощ за обучение

Да
Отделни отрасли

Да
– Селско стопанство– Рибарство и аквакултури– Въгледобив– Всички производствени отраслиилиСтоманодобивКорабостроенеСинтетични влакнаМоторни превозни средстваДруги производствени отрасли– Всички услугиилиУслуги за морски превозДруги транспортни услугиФинансови услугиДруги услуги
Име и адрес на органа, отпускащ помощта

Име


АдресОтпускане на големи индивидуални помощи

В съответствие с член 5 от регламента

Да

НеСвързани:

Сведения, предоставени от държавите-членки, относно държавни помощи, отпуснати съгласно Регламент (ЕО) №68/2001 на Комисията от 12 януари 2001 г., изменен с iconРегламент (EO) №1782/2003 на съвета
Регламент (eиo) №2019/93, Регламент (EO) №1452/2001, Регламент (EO) №1453/2001, Регламент (EO) №1454/2001, Регламент (EO) №1251/1999,...
Сведения, предоставени от държавите-членки, относно държавни помощи, отпуснати съгласно Регламент (ЕО) №68/2001 на Комисията от 12 януари 2001 г., изменен с iconКомисия на европейските общности
ЕО) № 539/2001 на Съвета за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници...
Сведения, предоставени от държавите-членки, относно държавни помощи, отпуснати съгласно Регламент (ЕО) №68/2001 на Комисията от 12 януари 2001 г., изменен с iconРегламент (ЕО) №1157/2003 на комисията
Регламент (ЕО) №2535/2001 относно установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) №1255/1999 на Съвета относно режима...
Сведения, предоставени от държавите-членки, относно държавни помощи, отпуснати съгласно Регламент (ЕО) №68/2001 на Комисията от 12 януари 2001 г., изменен с iconРегламент (ЕО) №50/2004 на комисията
Регламент (ЕО) №2535/2001 относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) №1255/1999 на Съвета по отношение...
Сведения, предоставени от държавите-членки, относно държавни помощи, отпуснати съгласно Регламент (ЕО) №68/2001 на Комисията от 12 януари 2001 г., изменен с iconЕвропейска комисия
Настоящото предложение представлява преработване на Регламент (ЕО) №44/2001 на Съвета от 22 декември 2001 г относно компетентността,...
Сведения, предоставени от държавите-членки, относно държавни помощи, отпуснати съгласно Регламент (ЕО) №68/2001 на Комисията от 12 януари 2001 г., изменен с iconРегламент (ЕО) №2012/2003 на Комисията
Регламент (ЕО) №2535/2001 относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) №1255/1999 на Съвета по отношение...
Сведения, предоставени от държавите-членки, относно държавни помощи, отпуснати съгласно Регламент (ЕО) №68/2001 на Комисията от 12 януари 2001 г., изменен с iconРегламент на комисията (ЕК) №89/2001
Регламент на Съвета (еио) №574/72 относно въвеждането на процедура за прилагане на Регламент (еио) №1408/71 относно прилагането на...
Сведения, предоставени от държавите-членки, относно държавни помощи, отпуснати съгласно Регламент (ЕО) №68/2001 на Комисията от 12 януари 2001 г., изменен с iconСъобщение за печата
Съветът обсъди предложението за регламент за изменение на Директива 2001/18/ео по отношение на възможността на държавите членки да...
Сведения, предоставени от държавите-членки, относно държавни помощи, отпуснати съгласно Регламент (ЕО) №68/2001 на Комисията от 12 януари 2001 г., изменен с iconДокладчик
Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2001/18/eо по отношение на възможността на...
Сведения, предоставени от държавите-членки, относно държавни помощи, отпуснати съгласно Регламент (ЕО) №68/2001 на Комисията от 12 януари 2001 г., изменен с iconРегламент (ЕС) № / на комисията
Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом