Общински съвет елена
ИмеОбщински съвет елена
Дата на преобразуване29.01.2013
Размер16.63 Kb.
ТипРешение
източникhttp://mandat2007-2011.obs.elena.bg/resolution/2009/92_23.10.2009_p15.docx

gerb

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА

5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24

e-mail: obs@elena.bg

Телефон/факс: 06151/65-57

web: obs.elena.bgРЕШЕНИЕ


92/23.10.2009г.


ПРОТОКОЛ № 15/23.10.2009г.


ОТНОСНО: Даване съгласие от Общински съвет – Елена (ОбС) за кандидатстване на община Елена по Проект „Красива България”, за финансиране изпълнението на проекти на територията на община Елена, за 2010 година


На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Елена


РЕШИ:


Общински съвет – Елена дава съгласие за кандидатстване по Проект „Красива България”, за финансиране на следните проекти през 2010 г.:

Мярка 01 Подобряване на градска среда”:

1. Ремонт Църква „Свети пророк Илия” – с. Буйновци;

2. Ремонт Църква „Въведение Богородично” – с. Дрента – ремонт фасади и покрив;

3. Ремонт Църква „Успение Богородично” – с. Руховци – ремонт фасади и покрив;

4. Ремонт сграда пенсионерски клуб (бивш) – гр. Елена.

Мярка 02 Подобряване на социална инфраструктура”:

1. Ремонт Детска ясла – гр. Елена;

2. Ремонт Детска градина – с. Каменари, община Елена;

3. Благоустрояване дворно пространство ЦДГ „Ана Брадел” – гр. Елена.

Мярка 02-02 „Спешно подпомагане на Социални домове”:

1. Ремонт Дом за деца и младежи с умствена изостаналост „Надежда” – с. Илаков рът.


Определя финансово съучастие на община Елена, както следва:

За проектите по Мерки 01„Подобряване на градска среда” и 02 „Подобряване на социална инфраструктура” - в размер – минимум 50% от стойността, необходима за реализация на всеки отделен проект.

За проекта по Мярка 02-02 „Спешно подпомагане на Социални домове”- в размер – минимум 20% от стойността, необходима за реализация.


СИМЕОН КЪНЧЕВ

Председател на
Общински съвет – Елена

Свързани:

Общински съвет елена iconОбщински съвет елена
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 15, ал. 5 от зут, чл. 35, ал....
Общински съвет елена iconОбщински съвет елена
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 15, ал. 5 от зут, чл. 35, ал....
Общински съвет елена iconОбщински съвет елена
Относно: Даване съгласие от Общински съвет – Елена (ОбС) за кандидатстване на община Елена по Проект “Красива България”, за финансиране...
Общински съвет елена iconОбщински съвет – елена
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от змсма, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 16. 10. 2008 г. (четвъртък)...
Общински съвет елена iconОбщински съвет – елена
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от змсма, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 21. 09. 2011 г. (сряда)...
Общински съвет елена iconОбщински съвет – елена
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от змсма, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 10. 08. 2011 г. (сряда)...
Общински съвет елена iconОбщински съвет – елена
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от змсма, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 16. 10. 2009 г. (петък)...
Общински съвет елена iconОбщински съвет – елена
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от змсма, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 25. 06. 2009 г. (петък)...
Общински съвет елена iconОбщински съвет – елена
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от змсма, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 26. 01. 2010 г. (вторник)...
Общински съвет елена iconОбщински съвет – елена
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от змсма, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 16. 08. 2010 г. (понеделник)...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом