Държавен съдебен изпълнител при районен съд гр. Търговище обявление №37
ИмеДържавен съдебен изпълнител при районен съд гр. Търговище обявление №37
Дата на преобразуване29.01.2013
Размер18.15 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.rs-tar.org/obsis/objavl-37.10.doc
ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ при РАЙОНЕН СЪД гр.Търговище

О Б Я В Л Е Н И Е №37


Подписаният Валентин Владимиров, ДСИ при РС гр.Търговище, обявявам на интересуващите се, че от 30.10.2012г. до 28.11.2012г., – 17.00ч., ще се проведе в канцеларията ми в РАЙОНЕН СЪД гр.Търговище, публична продан, приключваща в края на работното време на последния ден, на следния НЕДВИЖИМ ИМОТ, принадлежащ на ГЕНКА СТОЯНОВА ЕВТИМОВА, от гр.Търговище, кв.”Въбел”, ул.”Цар Борис I” №27 - длъжник по изпълнението, находящ се в гр.Търговище, кв.”Въбел”, ул.”Цар Борис I” №27, за удовлетворяване вземането на РУМЕН ЕНЧЕВ ПАНАЙОТОВ, в качеството си на баща и законен представител на ЦВЕТОМИРА РУМЕНОВА ЕНЧЕВА и СТОЯН РУМЕНОВ ЕНЧЕВ – взискател по И.Д. №37/2010г., а ИМЕННО:

1/6ид.ч. от ДВОРНО МЯСТО с площ от 548 кв.м. /ПИ 73626.501.82/, ведно с МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с квадратура 84 кв.м., външно измазана / ПИ 73626.501.82.1/, ПОЛУМАСИВНА ПРИСТРОЙКА КЪМ КЪЩАТА – ЛЯТНА КУХНЯ с квадратура 31 кв.м./ПИ 73626.501.82.2/, СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА, пристроена към лятната кухня с квадратура 9 кв.м../ПИ 73626.501.82.3/, ПАЯНТОВА СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА, построена на границата със съседа от източната страна с квадратура 29кв.м., покривът на която е паднал /ПИ 73626.501.82.4/, при граници на имота - ПИ 73626.501.333; ПИ 73626.501.81; ПИ 73626.502.323; ПИ 73626.501.83, който имот е ограден с ограда от мрежа на бетонни колове, ОЦЕНЕН за 13 000.00 лв.

Началната цена, от която ще започне наддаването за 1 /6 ид.ч. от недвижимия имот е 1 625.00 лв. /т.е. 75% от пазарната стойност/.

Депозитът за участие от 10%, съответно наддавателната стъпка е 162.50 лв.

Върху имота има вписана възбрана в полза на взискателя.

Интересуващите се от недвижимия имот могат да се явяват в канцеларията на СИС при РС-Търговище всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Всички желаещи да огледат недвижимия имот могат да сторят това в дните за оглед, а именно вторник и четвъртък от 13.00 до 16.00 ч. в кв.Въбел, гр.Търговище, при Кметския наместник на кв.Въбел.

Задатакът от 10% върху началната цена на продаваемия се недвижим имот за участие в търга се внася предварително по сметка на Държавен съдебен изпълнител в „МКБ Юнионбанк АД – ФЦ Търговище, IBAN: BG 71CBUN91953300408410

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на РС, което се отразява във входящия регистър /чл.489,ал.4 ГПК/.

На 29.11.2012г. в 9,00 часа в сградата на Районния съд в присъствието на явилите се наддавачи, ДСИ съставя протокол и обявява купувача съгласно чл.492, ал.1 ГПК.

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

/В.Владимиров/

Свързани:

Държавен съдебен изпълнител при районен съд гр. Търговище обявление №37 iconДържавен съдебен изпълнител при районен съд гр. Търговище обявление №80
Марин тинев бахнев от гр. Търговище, от 30. 01. 2012г до 28. 02. 2012г ще се проведе в сградата на Районния съд в гр. Търговище публична...
Държавен съдебен изпълнител при районен съд гр. Търговище обявление №37 iconДържавен съдебен изпълнител при районен съд гр. Пещера
Унджиева, Държавен съдебен изпълнител при Районен съд гр. Пещера обявявам на интересуващите се, че от 22. 10. 2012г до 22. 11. 2012г...
Държавен съдебен изпълнител при районен съд гр. Търговище обявление №37 iconДържавен съдебен изпълнител при районен съд гр. Пещера обявлени е
Нджиева, Държавен съдебен изпълнител при Районен съд гр. Пещера обявявам на интересуващите се, че от 09. 04. 2013г до 09. 05. 2013г...
Държавен съдебен изпълнител при районен съд гр. Търговище обявление №37 iconДържавен съдебен изпълнител при районен съд гр. Пещера обявлени е
Унджиева, Държавен съдебен изпълнител при Районен съд гр. Пещера обявявам на интересуващите се, че от 23. 07. 2012г до 23. 08. 2012г...
Държавен съдебен изпълнител при районен съд гр. Търговище обявление №37 iconДържавен съдебен изпълнител при районен съд гр. Търговище обявление №18
Къща, със застроена площ 74 кв м и Две пристойки със застроена площ общо 100 кв м. Имотът е водоснабден и електрифициран, при цена...
Държавен съдебен изпълнител при районен съд гр. Търговище обявление №37 iconДържавен съдебен изпълнител при районен съд гр. Павликени ул. „ В. Петлешков „ №1 А, тел. 0610/53371 обявление по изп дело №7/2007 г
Ивайло Албертов Евтимов, с адрес : с. Върбовка, общ. Павликени, за удовлетворяване на вземането на Държавен фонд „ Земеделие „, чрез...
Държавен съдебен изпълнител при районен съд гр. Търговище обявление №37 iconОбявление по изпълнително дело 160/2010г
Днес 04. 07. 2011г подписаният Велин Енев държавен съдебен изпълнител,при Карловски районен съд обявявам на интересуващите се,че...
Държавен съдебен изпълнител при районен съд гр. Търговище обявление №37 iconОбявление по изпълнително дело №37/2012г
Днес 07. 05. 2012г подписаният Илиян Миланов държавен съдебен изпълнител при Карловски районен съд обявявам на интересуващите се,...
Държавен съдебен изпълнител при районен съд гр. Търговище обявление №37 iconИ за да се произнесе взе предвид следното
И. И. мл юрисконсулт при Териториална дирекция "Д. р. ", гр. С. ул. А." №, срещу Постановление от 14. 05. 2009 г на държавен съдебен...
Държавен съдебен изпълнител при районен съд гр. Търговище обявление №37 iconДо държавен съдебен изпълнител при районен съд гр. Бяла слатина

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом