Община долна митрополия, област плевен
ИмеОбщина долна митрополия, област плевен
Дата на преобразуване29.01.2013
Размер44.89 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.dolnamitropolia.bg/Dokumenti/Objavi/Doc/Objava2.docx

ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

О Б Я В А


Община Долна Митрополия обявява на 30.11.2012 г. от 11.00 ч. публично оповестен присъствен конкурс за отдаване под наем за срок от три години на части от имоти, публична общинска собственост, представляващи 24 бр. терени за монтиране на автомати за кафе и топли напитки на територията на общината, съгласно схеми за разполагане, съгласувани от Главния архитект на Общината и одобрени с Решение № 135/19.04.2012 год. На Общински съвет – Долна Митрополия, както следва:

1.1. Кметство Байкал:

1.1.1. Един кв. м. тротоарно пространство, находящо се на ул. „Георги Димитров“ № 32 за разполагане на 1 бр. кафе автомат;

1.1.2. Един кв. м. тротоарно пространство, находящо се на ул. „Георги Димитров“ № 47 за разполагане на 1 бр. кафе автомат;

1.2. Кметство Биволаре:

1.2.1. Един кв. м. тротоарно пространство, находящо се на ул. „Витоша“ № 11 за разполагане на 1 бр. кафе автомат;

1.2.2. Един кв. м. от тротоарно пространство, находящо се на ул. „Крайбрежна“ № 14 за разполагане на 1 бр. кафе автомат;

1.2.3. Един кв. м. пред входа на Народно Читалище „Пробуда“ за разполагане на 1 бр. кафе автомат;

1.3. Кметство Брегаре:

1.3.1. Един кв. м. от тротоарно пространство, находящо се на ул. „Георги Димитров“ № 59а за разполагане на 1 бр. кафе автомат;

1.3.2. Един кв. м. от тротоарно пространство, находящо се на ул. „Георги Димитров“ № 62 за разполагане на 1 бр. кафе автомат;

1.3.3. Един кв. м. тротоарно пространство, находящо се на ул. „Георги Димитров“ № 105 за разполагане на 1 бр. кафе автомат;

1.4. Кметство Горна Митрополия:

1.4.1. Един кв. м. тротоарно пространство, находящо се на ул. „Георги Димитров“ № 5 за разполагане на 1 бр. кафе автомат;

1.4.2. Два кв. м. тротоарно пространство, находящо се на ул. „Александър Стамболийски“ № 17 за разполагане на 2 бр. кафе автомата;

1.5. гр. Долна Митрополия:

1.5.1. Един кв. м. тротоарно пространство, находящо се на ул. „Съединение“ № 23 за разполагане на 1 бр. кафе автомат;

1.5.2. Един кв. м. тротоарно пространство, находящо се на ул. “Св.Св.Кирил и Методий“, до автоспирка спирка – център – посока Плевен – Тръстеник за разполагане на 1 бр. кафе автомат;

1.5.3. Един кв. м. тротоарно пространство, находящо се на ул. „Св.Св.Кирил и Методий“, до автоспирка – център – посока Долна Митрополия – Плевен за разполагане на 1 бр. кафе автомат;

1.5.4. Един кв. м. от дворно място, находящо се на ул. Трети март, до РУП – Долна Митрополия – 1 бр. кафе автомат;

1.6. Кметство Крушовене:

1.6.1. Един кв. м. тротоарно пространство, находящо се на ул. „Георги Димитров“ № 51 за разполагане на 1 бр. кафе автомат;

1.6.2. Един кв. м. пред входа на административна сграда – Кметство за разполагане на 1 бр. кафе автомат;

1.7. Кметство Подем:

1.7.1. Един кв. м. тротоарно пространство, находящо се на ул. „Вит“ № 42 за разполагане на 1 бр. кафе автомат;

1.8. Кметство Ореховица:

1.8.1. Един кв. м. тротоарно пространство, находящо се на ул. „Иван Вазов“ № 1 за разполагане на 1 бр. кафе автомат;

1.8.2. Един кв. м. пред входа на административна сграда – Кметство, находяща се на пл. „Възраждане“ № 9 за разполагане на 1 бр. кафе автомат;

1.9. Кметство Ставерци:

1.9.1. Един кв. м. тротоарно пространство, находящо се на ул. „Георги Димитров“ № 11 за разполагане на 1 бр. кафе автомат;

1.9.2. Един кв. м. тротоарно пространство, находящо се на ул. „Беласица“ № 13 за разполагане на 1 бр. кафе автомат;

1.10. Кметство Тръстеник:

1.10.1. Един кв. м. тротоарно пространство, находящо се на ул. „Фердинанд Александров“ пред сграда Спортен тотализатор за разполагане на 1 бр. кафе автомат;

1.10.2. Един кв. м. пред входа на Народно читалище „«Неофит Рилски-1872», находящо се на пл.„България“ за разполагане на 1 бр.кафе автомат;

1.10.3. Един кв. м. пред входа на Административна сграда – Кметство, находяща се на пл. „България“ за разполагане на 1 бр. кафе автомат.

  • Начална месечна конкурсна цена в размер на 391.00 (Триста деветдесет и един) лв. без ДДС или 469.20 лв. (Четиристотин шестдесет и девет лв. и 20 ст. ) с ДДС (общо за всички обекти) определена, съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Долна Митрополия;

  • Цена на тръжна документация - 30.00 лв. (тридесет лева) без ДДС или 36.00лв. (тридесет и шест лева) с ДДС, внесена в срок до 16.00 ч. на 29.11.2012 год. в касата на общински център за услуги и информация, или по банков път - IBAN BG27STSA93008410032300 BIC STSABGSF Вид плащане 447000 банка ДСК клон Долна Митрополия.

  • Депозит за участие в размер на 10 % от началната конкурсна цена, внесен в касата на Общината в стая (106) или по банков път - IBAN BG79STSA93003300701573; BIC STSABGSF, банка ДСК-клон Долна Митрополия до 16.00 ч. на 29.11.2012 година.

  • Специални технически изисквания към кафе автоматите: Да предлагат минимум 16 вида напитки, минимум четири вида кафе, включително нескафе и безкофеиново; Да бъдат зареждани с фабрично запечатани галони минерална, трапезна или изворна вода; Да бъдат снабдени със SMS оповестяване при повреда; Да са енергоспестяващи и технически обезопасени; Да са собственост на кандидата; Да са с осигурено собствено или специализирано сервизно обслужване; Да могат да предлагат повече от един артикул единично на цена не повече от 0.30 лв.; Да са на пълен автомат (автоматично поставяне на чаша и захар), да са настроени да приемат монети от 0.05 до 1.00 лв., включително и да връщат ресто; Качеството на предлаганите продукти следва да е високо, отговарящо на изискванията на нормативната и стандартизационата уредба в Република България за произход, срок на годност и съхранение при определени температурни условия.

  • Право на участие в конкурса има всеки търговец, по смисъла на Търговския закон на Република България, или който е регистриран на територията на ЕС и отговаря ня условията, посочени в конкурсната документация.

  • При липса на кандидати повторен конкурс ще се проведе на 07.12.2012 г. в същият час и при същите условия, като закупуването на документация и внасяне на депозита за участие е до 16.00 часа на 06.12.2012 година.

За справки и информация тел. 06552 22–81, или на e-mail: obshtina@dolnamitropolia.bg, http://www.dolnamitropolia.bg
гр. Долна Митрополия, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ 39, тел./факс 064/680-704gl_pruefsiegel-iso9001_black

e-mail: obshtina@dolnamitropolia.bg, http://www.dolnamitropolia.bg

Свързани:

Община долна митрополия, област плевен iconОбщина долна митрополия, област плевен
На основание Решение №360 от 26. 02. 2013 год на Общински съвет – Долна Митрополия и Заповед № рд–08– 112 от 07. 03. 2013 год на...
Община долна митрополия, област плевен iconОбщина долна митрополия, област плевен
На основание Заповед № рд-08-488/22. 08. 2012 год на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура
Община долна митрополия, област плевен iconОбщина долна митрополия, област плевен
На основание Заповед № рд-08-655/16. 11. 2012 год на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура
Община долна митрополия, област плевен iconОбщина долна митрополия, област плевен
Допуснатите кандидати трябва да се явят на 13. 03. 2012 г в сградата на Община Долна Митрополия ул. „Св. Св. Кирил и Методий” №39,...
Община долна митрополия, област плевен iconОбщина долна митрополия, област плевен
Община Долна Митрополия обявява публични търгове на 22. 06. 2012 г за отдаване под наем на земеделска земя от Общински поземлен фонд...
Община долна митрополия, област плевен iconОбщина долна митрополия, област плевен
Община Долна Митрополия обявява публични търгове на 26. 06. 2012 г за отдаване под наем на земеделска земя от Общински поземлен фонд...
Община долна митрополия, област плевен iconОбщина долна митрополия, област плевен
Община Долна Митрополия обявява публични търгове на 25. 06. 2012 г за отдаване под наем на земеделска земя от Общински поземлен фонд...
Община долна митрополия, област плевен iconОбщина долна митрополия, област плевен
Община Долна Митрополия обявява публични търгове на 12. 06. 2012 г за отдаване под наем на земеделска земя от Общински поземлен фонд...
Община долна митрополия, област плевен iconОбщина долна митрополия, област плевен
Кмета на община Долна Митрополия се обявяват публични търгове с явно наддаване, за отдаване под наем на земеделска земя с начин на...
Община долна митрополия, област плевен iconBg-долна Митрополия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Община Долна Митрополия, ул."Св. Св. Кирил и Методий" №39, За: Пепа Герашка Директор дирекция "утсд", България 5855, Долна Митрополия,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом