Общинанесебъ р
ИмеОбщинанесебъ р
Дата на преобразуване29.01.2013
Размер15.71 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.nesebarinfo.com/2OTGOVOR_ZAPITVANE_2.doc
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р


Р А З Я С Н Е Н И Е


по документацията за участие в обществена поръчка, открита процедура по опростени правила по ЗОП , с предмет: „ Избор на оператор на обществени фиксирани телефонни мрежи за предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на Община Несебър „


Във връзка с постъпили въпроси от лице, закупило конкурсна документация за участие в обществена поръчка, открита процедура по опростени правила по ЗОП , с предмет: „ Избор на оператор на обществени фиксирани телефонни мрежи за предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на Община Несебър „

и на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОП, даваме следните разяснения:


Въпрос: Във връзка с Раздел II: Методика на оценка на офертите при ценови показатели – К1 Показател К1.1 – Описание е записано „Цена на месечна абонаментна такса за 3 (три) ISDN BRI, включително автоматичен вход и цена на месечна абонаментна такса за всички прави телефонни постове 147“, а в Приложение № 3 – Ценово предложение Подпоказател К1.1 – за услугите от Списък 1 е записано „Общо за услугите от Списък 1 – за 1 ISDN PRI, включително автоматичен вход и цена на месечна абонаментна такса за всички прави телефонни постове 173“. Моля уточнете какво ще оценява методиката по ценови показател К1.1 и какво да бъде посочено в показател К1.1 в Приложение 3 – Ценово предложение


Отговор: Във връзка с Раздел II: Методика на оценка на офертите при ценови показатели – К1 Подпоказател К1.1 – „Цена на месечна абонаментна такса за 3 (три) ISDN BRI, включително автоматичен вход и цена на месечна абонаментна такса за всички прави телефонни постове 147 (сто четиридесет и седем) от Списък 1“ ще се оценява „Цена на месечна абонаментна такса за 3 (три) ISDN BRI, включително автоматичен вход и цена на месечна абонаментна такса за всички прави телефонни постове 147 (сто четиридесет и седем) от Списък 1“. В Приложение №3 - Ценово предложение Подпоказател К1.1 – за услугите от Списък 1 да се посочи „Общо за услугите от Списък 1 – 3 (три) ISDN BRI, включително автоматичен вход и цена на месечна абонаментна такса за всички прави телефонни постове 147“.


Възложител :....................

/Иван Гургов – Зам. Кмет /

Упълномощен съгл. Заповед №1696 /16.11.2011 г.

Свързани:

Общинанесебъ р iconОбщинанесебъ р обявление

Общинанесебъ р iconОбщинанесебъ р
Бургас. С влезлия в сила подробен устройствен план парцеларен план, описан по-горе се засягат реални части от имоти – частна собственост,...
Общинанесебъ р iconОбщинанесебъ р заповед №72 Гр. Несебър,24. 01. 2013 год
Пристан за риболовни и туристически лодки и яхти и морски клуб за обучение на младежи и туристи за използване на морски съдове, като...
Общинанесебъ р iconОбщинанесебъ р запове д
Закона за местните данъци и такси и Писмо изх.№08-00-368/28. 10. 2011 год на Кметство Равда, Писмо изх.№908/21. 10. 2011 г на звено”бкс”...
Общинанесебъ р iconОбщинанесебъ р гр. Несебър,ул."Еделвайс" №10, отд. „Капитално строителство и проектиране" тел: 0554 / 29350 и 29364
Несебър,ул.”Еделвайс” №10, отд. „Капитално строителство и проектиране” тел: 0554 / 29350 и 29364
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом