Разпореждан е
ИмеРазпореждан е
Дата на преобразуване28.01.2013
Размер12.84 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://84.22.27.98:7000/DELA/ДЕЛА/Граждански дела/2012 година/01-2012/Razp-1865-11.doc
Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

Б., 09.01.2012 г.


Б. РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, пети състав в закрито заседание на девети януари две хиляди и дванадесета година, в състав:


ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИЛИЯ ИЛИЕВ


Като разгледа докладваното от съдията ИЛИЕВ гражданско дело № 1865 по описа за 2011 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 129, ал. 2 от ГПК, във вр. с ал. 1 от ГПК.

При извършената проверка на редовността на исковата молба предявена от адв. Ц. С., пълномощник на Н. С. Вулева със съдебен адрес за призоваване в гр. С., с оглед постъпилия отговор на исковата молаб, съдът констатира, че същата е нередовна поради следното: искът е предявен от Н. С. Вулева, а в представеният по делото нотариален акт за продажба на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане същата е записана с имената Н. С. С., поради което съдът


Р А З П О Р Е Д И:


ОСТАВЯ БЕЗ ДВИЖЕНИЕ исковата молба на адв. Ц. С., пълномощник на Н. С. В.с вх. № 7734/24.10.2011 г. по описа на Районен съд - Б.


УКАЗВА на ищеца, с оглед преценка допустимостта на иска, и му предоставя възможност в едноседмичен срок от съобщението да представи с копие за ответника удостоверение за идентичност на лице с различни имена на ищцата Н. С. В.и Н. С. С., с което е записана в представеният по делото нотариален акт за продажба на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане.


При неизпълнение на указанията в срок производството по делото ще бъде прекратено и исковата молба ще бъде върната.
РАЙОНЕН СЪДИЯ:


Свързани:

Разпореждан е iconРазпореждан е
Владимир иванчев – съдия-докладчик по пр вх. №2790 от 14. 11. 2008 г взех предвид следното
Разпореждан е iconРазпореждан е
Е л е н с к и я т районен съд в закрито разпоредително заседание на шести август през две хиляди и девета година в състав
Разпореждан е iconРазпореждан е
С. окръжен съд, търговско отделение, 4 –ти състав, в закрито заседание на 08 май 2009г в състав
Разпореждан е iconРазпореждан е
...
Разпореждан е iconРазпореждан е
Районен съд – Б., V граждански състав в закрито заседание на двадесет и четвърти януари две хиляди и единадесета година в състав
Разпореждан е iconРазпореждан е
...
Разпореждан е iconРазпореждан еград София 12. 2008г
Видно от диспозитива на същия Софийска Окръжна прокуратура обвинява Петър Иванов Паликарски с егн- 7305197220 за извършено престъпление...
Разпореждан е iconРазпореждан е
Днес на 04. 06. 2012г., Асима Вангелова-Петрова, Председател на Карловския районен съд, като разгледах докладваното гражданско дело...
Разпореждан е iconРазпореждан е
Софийски окръжен съд, търговско отделение, іі-ри състав, в закрито заседание на двадесети март през две хиляди и тринадесета година...
Разпореждан е iconРазпореждан е
Софийският окръжен съд, търговско отделение, 2-ри състав в разпоредително заседание на четиринадесети юли през две хиляди и десета...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом