Формуляр по качеството
ИмеФормуляр по качеството
Дата на преобразуване28.01.2013
Размер30.21 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.globaltest-bg.com/FK 508-2 Zaiavka za izpitvane ot klient.rtfФОРМУЛЯР ПО КАЧЕСТВОТО

Код

ФК 508-2


Редакция

05


ЗАЯВКА ЗА ИЗПИТВАНЕ

Дата

30.06.2012


Страница

от до 1


Заявка за изпитване дата

Име на организацията

(възложител на изпитването)
МОЛ
Лице за контакт
ЕИК
ИН № ДДС
Адрес по регистрация
Адрес за кореспонденция
Телефон
Факс
E-mail
Попълва се от извършващият пробовземането на заявителя

Обект на изпитване

(подробно описание)
Производител
Държава
Място на вземане на пробата
Брой образци за изпитване
Опаковка на пробата
Документи за технически изисквания, съпътстващи пробата
Начин на доставяне на пробата


(Име на пълномощника

или номер на товарителницата)

Лично Чрез пълномощник Чрез куриерПредложен нормативен документ (БДС, EN, ISO, prEN, Наредба, Методика) по който да се проведе изпитването или изброяване на показателите
С възлагане на горното изпитване, възложителя

желае не желае

деклариране на неопределеност от изпитванията

Декларация от възложителя


С възлагане на изпитването декларирам, че съм запознат с Общите условия при възлагане на поръчки към ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ ООД

С възлагане на горното изпитване, възложителя

желае не желае

прилагане на снимки на изпитвания продукт в протокола от изпитване

Заявител:


Фамилия, подпис, печат

Попълва се от персонала на ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ ООД

Дата и час на представяне на пробата

Номер от входящ дневник

Номер на вътр.заявка


Получил пробата

Номер на поръчка в nZoom

Забележка:


Свързани:

Формуляр по качеството iconФормуляр по качеството
Фк 509-1 в заявка за участие в междулабораторни сравнителни изпитвания на лаборатория “Вирусология”
Формуляр по качеството iconФормуляр по качеството
Фк 509 – 1 п заявка за участие в междулабораторни сравнителни изпитвания на лаборатория „Паразитология”
Формуляр по качеството iconРаботен формуляр на проекта
Работният формуляр може да бъде изготвен на всеки официален за Европейски Съюз език
Формуляр по качеството iconФормуляр за кандидатстване
Моля попълнете четливо този формуляр – по възможност с пишеща машина или с черен химикал. Благодаря!
Формуляр по качеството iconФормуляр за кандидатстване
Моля, попълнете този формуляр и изпратете по електронен път на адрес или по факс на: 02/9616010 преди 23 март 2007 г
Формуляр по качеството icon1 Качеството като стратегическа цел на предприятието
Заедно с това обаче неутралността и независимостта на отделите по управление на качеството водят до висока самостоятелност на същите....
Формуляр по качеството iconФормуляр 3 Декларация
Членовете на научния колектив в състав според Формуляр 4 имат авторски права (основани на Чл. 3, Ал. 1; точки. 1 и 8 на запсп) върху...
Формуляр по качеството iconРегистрационен формуляр методически семинар на Джеръми Хармър
Моля изпратете попълнения формуляр на електронен адрес promotion@longman-bulgaria com или факс 052 655 504
Формуляр по качеството iconКонспект по дисциплината управление и контрол на качеството
Качество на продукцията. Термини и определения, свързани с качеството. Концепции за дефинирне на качеството
Формуляр по качеството iconФормуляр за жалба на ес
Настоящият формуляр може да се използва за подаване на жалба до железопътни оператори, продавачи на билети, началник гара и/или национални...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом