Програма за националното състезание по физика VІІІ клас за учебната 2011/2012 година
ИмеПрограма за националното състезание по физика VІІІ клас за учебната 2011/2012 година
Дата на преобразуване28.01.2013
Размер23.6 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.rio-sofia-grad.com/index_files/news/2011/10/07/ns_fiz_8.docРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на образованието,

младежта и науката

ПРОГРАМА ЗА НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ФИЗИКА - VІІІ КЛАС


ЗА УЧЕБНАТА 2011/2012 ГОДИНА


 1. Програмата за Националното състезание по физика – VІІІ клас е разработена на основата на Държавните образователни изисквания (ДОИ) за учебно съдържание по физика и учебните програми по „Човекът и природата” – V и VІ клас и по „Физика и астрономия” – VІІ и VІІІ клас..

 2. Програмата е неразделна част от регламента за организиране и провеждане на Националното състезание по физика.

 3. Програмата за VІІІ клас включва и учебното съдържание по „Човекът и природата” – V и VІ клас, както и програмата по „Физика и астрономия” – VІІ клас.

 4. Разпределението на учебното съдържание е следното:


ЕСЕННО НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ 2011 г. – 1 ТЕМА – ДО 1.2. ВКЛЮЧИТЕЛНО (равноускорително движение)

ПРОЛЕТНО НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ 2012 г. – ОТ 1 ДО 5 ТЕМАТеми


МЕХАНИКА

1. Механично движение

  • движение на телата

  • равноускорително движение

  • свободно падане

  • равнозакъснително движение

  • графично представяне на равнопроменливите движения


2. Принципи на механиката


 • инерция, първи принцип на механиката

 • сили, втори принцип на механиката

 • действие и противодействие,трети принцип на механиката

 • събиране на сили (с еднакви и с противоположни посоки)

 • триене, сили на триене, приложение


3. Механична работа и енергия


 • работа и мощност

 • кинетична и потенциална енергия

 • закон за запазване на механичната енергията


4. Равновесие на телата


  • център на тежестта и равновесие на телата

  • равновесие на лост и макара


5. Механика на течности и газове


 • налягане и закон на Паскал

 • хидростатично налягане, скачени съдове

 • измерване на налягане

 • изтласкваща сила и закон на Архимед

ТОПЛИННИ ЯВЛЕНИЯ

6. Топлинно движение


 • топлинно движение на градивните частици на веществата

 • температура и вътрешна енергия

 • измерване на температурата, температурни скали


7. Запазване на енергията при топлинните процеси


 • топлообмен (количество топлина, специфичен топлинен капацитет)

 • работа при изменение на обема на газ

 • първи принцип на термодинамиката


8. Идеален газ


 • идеален газ

 • изотермен процес

 • изобарен и изохорен процес


9. Преходи между състоянията на веществата


 • топене и втвърдяване

 • изпарение, кипене и втечняване


10. Топлинни машини


 • коефициент на полезно действие

 • двигатели с вътрешно горене
Свързани:

Програма за националното състезание по физика VІІІ клас за учебната 2011/2012 година iconПрограма за националното състезание по физика ІХ клас за учебната 2011/2012 година
Програмата за Националното състезание по физика – ІХ клас е разработена на основата на Държавните образователни изисквания (дои)...
Програма за националното състезание по физика VІІІ клас за учебната 2011/2012 година iconПрограма за националното състезание по физика Х клас за учебната 2012/2013 година
Програмата за Националното състезание по физика – Х клас е разработена на основата на Държавните образователни изисквания (дои) за...
Програма за националното състезание по физика VІІІ клас за учебната 2011/2012 година iconПрограма за националната олимпиада по физика ІХ клас за учебната 2011/2012 година
Програмата за Националната олимпиада по физика – ІХ клас е разработена на основата на Държавните образователни изисквания (дои) за...
Програма за националното състезание по физика VІІІ клас за учебната 2011/2012 година iconПрограма за националната олимпиада по физика Х-ХІІ клас за учебната 2011/2012 година
Програмата за Националната олимпиада по физика – Х-ХІІ клас е разработена на основата на Държавните образователни изисквания (дои)...
Програма за националното състезание по физика VІІІ клас за учебната 2011/2012 година iconПрограма за националната олимпиада по физика ІХ клас за учебната 2012/2013 година
Програмата за Националната олимпиада по физика – ІХ клас е разработена на основата на Държавните образователни изисквания (дои) за...
Програма за националното състезание по физика VІІІ клас за учебната 2011/2012 година iconНо в рио светла Христова з а І клас поматематик а за учебната 2010/ 2011 година 31 учебни часа годишно изготвил : Маргарита Чавдарова
Учебната програма за задължителноизбираема подготовка по математика за първи клас е разработена в съответствие с дои и в съответствие...
Програма за националното състезание по физика VІІІ клас за учебната 2011/2012 година iconЗаповед №504 От 06. 04. 2012 г
Мон за организиране и провеждане на външно оценяване на учениците в VII клас на държавните и общинските училища през учебната 2011...
Програма за националното състезание по физика VІІІ клас за учебната 2011/2012 година iconНационално състезание „знам и мога – 2010/2011 учебна година
На 26. 02. 2011г в област Търговище се проведе областния кръг на Националното интердисциплинарно състезание „Знам и мога” за учениците...
Програма за националното състезание по физика VІІІ клас за учебната 2011/2012 година iconОбщински кръг „ученически игри-2012/2013 -сливен регламент по футбол
В третия се образува финална четворка (за V и VІІ клас) и финални тройки (за VІІІ х клас и ХІ хіі клас), в който се играе всеки срещу...
Програма за националното състезание по физика VІІІ клас за учебната 2011/2012 година iconСписък на учебниците за 10 а клас за учебната 2011 – 2012 година
Учебник зп: история и цивилизация за 9 клас; изд. „ „ просвета- софия „ ад; авт. Б. Гаврилов
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом