Разпореждан еград София 12. 2008г
ИмеРазпореждан еград София 12. 2008г
Дата на преобразуване28.01.2013
Размер33.72 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://194.12.245.40:7000/Acts/Съдебни актове по Наказателни дела/Съдебни актове постановени пре
Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е


град София ,1. 12. 2008г.


Яника Бозаджиева – съдия докладчик по НОХД № 672 /2008г. по описа на Софийски Окръжен съд ,след като се запознах с материалите по делото на осн.чл. 248,ал.2 НПК установих ,че делото е подсъдно на съда ,няма основания за прекратяване или спиране на наказателното производство ,но на предварителното производство са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила ,които са довели до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия и които се изразяват в следното :

Обвинителният акт не е съобразен с изискванията на чл.246 НПК.

Видно от диспозитива на същия Софийска Окръжна прокуратура обвинява Петър Иванов Паликарски с ЕГН- 7305197220 за извършено престъпление по чл. 124, ал.1 пр.3 НК за това ,че :

„на 15.05. 2008г. в гр. София е причинил на Христо Тасев Литарски /със сътответно ЕГН/ смърт по непредпазливост ,вследствие на умишлено нанесена на 25.04.2008 г. в с. Врачеш ,обл. Софийска ,лека телесна повреда”

Така повдигнато обвинението не става ясно кое е мястото на извършване на деянието – с. Врачеш или гр. София.

Следва да се повдигне обвинение за конкретно деяние ,което се характеризира със строго индивидуални параметри : време ,МЯСТО и начин на извършване.

Изпълнителното деяние от своя страна винаги също се изразява в конкретно действие и ли бездействие на дееца , с което се засягат обществени отношение и настъпва престъпния резултат- обществено опасните последици. При това няма значение мястото ,на което са се проявили последните – при повдигане на обвинението важно е да се посочи прецизно и конкретно мястото на осъществяване на изпълнителното деяние ,което може да бъде само едно за този вид престъпление , тъй като изпълнителното деяние, е единствено.

Аналогичен ще бъде случая ,при който е осъществено престъпление по транспорта пр. в с. Врачеш ,а смъртта на пострадалия настъпва в болнично заведение в гр. София -последното населено място е ирелевантно за обвинението.

На второ място :

При излагане на обстоятелствената част на обвинителния акт се създава неяснота относно вида на телесната повреда ,която е нанесъл подсъдимия на пострадалия – лека или тежка телесна повреда. Обвинителният акт подробно описва в какво се изразяват уврежданията ,съставляващи тежка телесна повреда.

Ако обвинението твърди, че подсъдимият е причинил на пострадалия тежка телесна повреда е налице противоречие между обстоятелствена част и диспозитив на обвинителния акт ,както и неправилна квалификация по предложение 3 на чл. 124 ,ал.1 НК.

Предназначението на обвинителния акт е да очертае обективните и субективни параметри на главния факт- предмета на доказване.

Ролята му е , освен това да информира подсъдимия в какво конкретно престъпление е обвинен – като словесна и текстова квалификация на базата на пълно ,точно и подробно излагане на обстоятелствата от фактическата обстановка.

Очевидно е ,че в този си вид обвинителният акт не може да изпълни ролята си за очертаване на предмета на доказване по делото.

В съществена степен е нарушено правото на защита на подсъдимия / обвиняем на досъдебното производство / да се запознае с обвинението против него и да събира и сочи доказателства за оборване тезата на прокуратурата.- ТР №2 /7.10.2002г. по т. н. д. № 2 /2002 г. – докладчик – зам. Председателя на ВСР Румен Ненков :

„Главното предназначение на обвинителния акт е да формулира така обвинението ,че да определи предмета на доказване от гледна точка на извършеното престъпление и участието на обвиняемия в него и по този начин се поставят основните рамки на процеса на доказване и осъществяване правото на защита .” По- нататък в това решение ,че сочи ,че нарушението е винаги съществено и обосновава връщане на делото в предходната процесуална фаза щом липсва яснота относно елементи на престъпния състав. Такива безспорно са мястото на извършване на деянието и вида на телесна повреда ,която е причинена на пострадалия .

Всичко това обосновава извода за липса на конкретизация и прецизност в обвинението ,така ,както е повдигнато с обвинителния акт ,което е отстранимо нарушение ,обосноваващо връщане на делото на прокуратурата.

Съдът намира ,че това право е нарушено още при привличането на лицето и предявяване на обвинението и именно поради това следва тези действия да бъдат повторени ,за да бъдат отстранени нарушенията ,посредством прецизиране на обвинението като място на извършване ,като задължително следва да се спази правилото за словесна и текстова идентичност на повдигнатото обвинения. В крайна сметка това се съотнася и до процесуалните действия ,свързани с предявяване на събраните доказателства по разследването ,за да може обвиняемият да установи подкрепя ли се конкретното обвинение от така събраните доказателства и да организира защитата си.


С оглед на изложеното и на осн.чл.249,вр.чл.248,ал.2 т.3 НПК


Р А З П О Р Е Ж Д А М :


ПРЕКРАТЯВАМ съдебното производство по НОХД № 672 /078г. по описа на Софийски Окръжен съд и ВРЪЩАМ делото на Окръжна прокуратура София за отстраняване на допуснати съществени нарушения на процесуалните правила.

РАЗПОРЕЖДАНЕТО не подлежи на обжалване.


СЪДИЯ :
Свързани:

Разпореждан еград София 12. 2008г iconГражданско сдружение "младост софия" Град София, ж к. Младост, бл. 76, сутерен, тел. 0886 77 23 53
На основание заповед рд-06-152/23. 04. 2008г и рд-06-153/23. 04. 2008г на кмета на район „Младост” даваме следните становища, възражения...
Разпореждан еград София 12. 2008г iconВюрт България еоод, еик 831363720
Фактури №121077/ 14. 04. 2008г., №121197/ 14. 04. 2008г., №128913/ 13. 05. 2008г., и №130065/ 16. 05. 2008г. Направено е и искане...
Разпореждан еград София 12. 2008г iconКодекс за социално осигуряване (загл. Изм. Дв, бр. 67 От 2003 Г.)
Март 2008г., изм. Дв бр. 43 от 29 Април 2008г., изм. Дв бр. 67 от 29 Юли 2008г., изм. Дв бр. 69 от 5 Август 2008г., изм. Дв бр. 89...
Разпореждан еград София 12. 2008г iconЗапове д
Закона за филмовата индустрия /зфи/, протокол №1 от 27. 05. 2008г на нхкдк, резолюция на Министъра на културата на писмо на иа „нфц”...
Разпореждан еград София 12. 2008г iconИ за да се произнесе, взе предвид следното
Производството е образувано по жалба с вх.№4153/14. 10. 2008г и поправени такива наречена "уточнение" от 21. 10. 2008г и от 04. 11....
Разпореждан еград София 12. 2008г iconСтатистически данни за превозените пътници по международните пътническите полети, извършени от/до летищата София, Варна и Бургас през 2008г
Довните международни пътнически превози у нас се осъществяват основно от летище София. Трафикът по редовни международни линии от/до...
Разпореждан еград София 12. 2008г iconДоклад за дейността
Важни събития за „билборд” ад, настъпили през четвъртото тримесечие на 2008г. (01. 10. 2008г. – 31. 12. 2008г.)
Разпореждан еград София 12. 2008г iconДоклад за дейността
Важни събития за „биоиасис” ад, настъпили през четвъртото тримесечие на 2008г. (01. 10. 2008г. – 31. 12. 2008г.)
Разпореждан еград София 12. 2008г iconДоклад за дейността
Информация за важни събития, настъпили през първото тримесечие на 2008г. (01. 01. 2008г. 31. 03. 2008г.)
Разпореждан еград София 12. 2008г iconДоклад за дейността
Важни събития за „дървообработване” ад, настъпили през третото тримесечие на 2008г. (01. 07. 2008г. – 30. 09. 2008г.)
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом