За прием на ученици в първи клас за учебната 2011/2012 Г
ИмеЗа прием на ученици в първи клас за учебната 2011/2012 Г
Дата на преобразуване28.01.2013
Размер21.41 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://raichokarolev.com/images/stories/kriterii_za_1_klas_2011-2012.doc
КРИТЕРИИ

ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2011/2012 Г.

По т. 3: Редът условията за прием на ученици в първи клас за учебната 2011/2012 г. в СОУ „Райчо Каролев” се определя от:

Чл. 35, ал. 1 от ППЗНП: В първи клас постъпват деца на 7 години, навършени в съответната календарна година. Деца, навършили 6 години, могат да постъпят в І клас по преценка на родителите или настойниците им, ако физическото и умственото им развитие позволява това.

Чл. 41, ал. 1 от ППЗНП: На децата, завършили подготвителна група или подготвителен клас, се издава Удостоверение за училищна готовност.    1. Приемане на критерии за прием на ученици в първи клас за учебната 2011/2012 г.

4.1. Критерии за приемане на ученици в първи клас за учебната 2011/2012 г.

1. В първи клас постъпват деца на 7 години, навършени или ще навършат в съответната календарна година;

2. Деца, навършили 6 години, могат да постъпят в І клас по преценка на родителите или настойниците им, ако физическото и умственото им развитие позволява това и ако имат удостоверение за училищна готовност;

3. деца, завършили подготвителна група и в срок до 15.06.2011 г. представят в СОУ „Райчо Каролев” удостоверение за завършена подготвителна група;

4. деца, живеещи в района на училището;

5. деца, чиито брат или сестра са настоящи ученици в училището;

6. деца, на които родителите или настойниците работят в СОУ „Райчо Каролев” ;

7. деца, които са сираци или полусираци;

8. деца със специални образователни потребности и/или хронични заболявания;

9. деца, които живеят извън град Габрово, в населени места, за които училище „Райчо Каролев” е определено като „Средищно училище”;

10. деца на самотни родители;

11. деца , на които родителите работят в предприятия (фирми), които се намират в района на училището;

12. деца, на които родителите са пожелали да ги запишат като ученици в първи клас в СОУ „Р. Каролев”, но не живеят в района на училището, ако след изчерпване на местата по т. от 1 до 11 има свободни места.

Длъжностното лице, което ще завежда с вх. № заявленията на родителите е Иванка Николова Стоева – секретар ЗАТС.

Срок: до 01.09.2011 г.

    1. Комисия от длъжностни лица, които ще изготвят списъци на бъдещите първокласници и групите за целодневна организация на учебния ден.

Списъците на бъдещите първокласници следва да бъдат подготвени от комисия в състав:

Председател: Силвия Христова пом.-директор УД

Членове: Георги Димитров – ръководител компютърен кабинет

Велина Коева – учител по информационни технологии

Участие на учителите на ІV клас в родителските срещи , организирани от детските градини.

Детските градини в района на училището са: ЦДГ „Слънце”, ЦДГ „Явор”, ОДЗ „Дъга”, ЦДГ с. Враниловци и ЦДГ с. Поповци.

Не е разрешено на учители от СОУ „Р. Каролев” да посещават детски градини, извън района на училището и да участват в родителски срещи по повод обхвата на подлежащи на задължително обучение в първи клас.

По т. 2: В момента в училище има постъпили 89 заявления на родители, които са пожелали техните деца да постъпят в първи клас в училище „Р. Каролев” за учебната 2011/2012 г.

Срок: 20.03.2011 г.

Свързани:

За прием на ученици в първи клас за учебната 2011/2012 Г iconНа приетите в първи клас ученици за учебната 2011/2012 година

За прием на ученици в първи клас за учебната 2011/2012 Г iconСъгласно правилата за прием на ученици в V клас на пмг "Акад. Боян Петканчин" – гр. Хасково за учебната 2009-2010 година
...
За прием на ученици в първи клас за учебната 2011/2012 Г iconСъгласно правилата за прием на ученици в V клас на пмг "Акад. Боян Петканчин" – гр. Хасково за учебната 2008-2009 година ( приети на пс на 11. 03. 2008 г.)
...
За прием на ученици в първи клас за учебната 2011/2012 Г iconСъгласно правилата за прием на ученици в V клас на пмг "Акад. Боян Петканчин" – гр. Хасково за учебната 2009-2010 година ( приети на пс на 11. 03. 2008 г.)
Включени са учениците от 4 клас за учебната 2008-2009г., които са участвали поне в едно от посочените съсезания в правилника за прием...
За прием на ученици в първи клас за учебната 2011/2012 Г iconНа основание чл. 147, ал. 1, т. 9, чл. 150, ал. 1, т. 6 от ппзнп във връзка с приемането на ученици в Първи клас за учебната 2011/2012 година

За прием на ученици в първи клас за учебната 2011/2012 Г iconЗаповед №504 От 06. 04. 2012 г
Мон за организиране и провеждане на външно оценяване на учениците в VII клас на държавните и общинските училища през учебната 2011...
За прием на ученици в първи клас за учебната 2011/2012 Г iconОсновно училище „доктор петър берон" – гр. Ямбол ул. „Кожух планина" №17; тел: 046/66 68 32; e-mail
...
За прием на ученици в първи клас за учебната 2011/2012 Г iconНо в рио светла Христова з а І клас поматематик а за учебната 2010/ 2011 година 31 учебни часа годишно изготвил : Маргарита Чавдарова
Учебната програма за задължителноизбираема подготовка по математика за първи клас е разработена в съответствие с дои и в съответствие...
За прием на ученици в първи клас за учебната 2011/2012 Г iconViii соупче "Ал. С. Пушкин" гр. Варна списък на приетите ученици в първи клас за учебната 2012/2013Г
Соупче "Ал. С. Пушкин" гр. Варна списък на приетите ученици в първи клас за учебната 2012/2013Г
За прием на ученици в първи клас за учебната 2011/2012 Г iconДържавен план-прием на ученици след VІІ клас в училищата по изкуствата и по културата за учебната 2012/2013 Г. В гр. София
План-прием за VІІІ клас 80 ученика, 3 паралелки по специалностите: пиано, цигулка, виола, виолончело, контрабас, арфа, класическа...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом