Христо Ботев"с. Врабево"
ИмеХристо Ботев"с. Врабево"
страница4/4
Дата на преобразуване28.01.2013
Размер0.77 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://bglog.net/ClientFiles/5b419307-b910-405e-a777-3649862aef43/БЕЛ Мат. ОС ДБТ ЧК ИИ ФВС Моду
1   2   3   4/

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ и спорт
Дата

Тема

Цел

Забележки

1.
ЛА – Уводен, Физ.упр. в дн. режим;
ПИ “Бягай на място”2.
ЛА – Измерване на физическата дееспособност – бягане на 50 м; скок дължина от място
ПИ “Бягай на място”3.
ЛА – Измерване на физическата дееспособност – бягане на 50 м; скок дължина от място
ПИ “Врабци и врани”4.
ЛА - Измерване на физическата дееспособност –
бягане 200 м; хвърляне на плътна топка с две ръце над глава

ПИ “Бягай на място”5.
ЛА – Бягане, Скачане, РФК – скоростно-силови

ПИ “Подскачащият кръг”
ПИ “Врабци и врани”6.
ЛА – Бягане, Скачане, РФК - комплексно

ПИ “Подскачащият кръг”
ПИ “Врабци и врани”7.
ЛА – Бягане, Скачане, Хвърляне РФК - издръжливост

ПИ “Лови топката”
ПИ “Врабци и врани”8.
ЛА – Хвърляне, скачане, бягане, РФК – скоростно-силови

ПИ “Лови топката”
ПИ “Освободи игрището от топки”9.
ЛА – Бягане, Скачане, Хвърляне РФК - комплексно

ПИ “Подскачащият кръг”

Щафетна игра10.
ЛА – Бягане, Скачане, Хвърляне РФК - издръжливост

ПИ “Подскачащият кръг”

Непрекъснато бягане 4 мин.11.
ЛА – Бягане, Скачане, Хвърляне РФК скоростно-силови

ПИ “Освободи игрището от топки”12.
ЛА – Бягане, Хвърляне, Скачане, РФК комплексно

ПИ “Надскачане”

Щафетна игра с хвърляне на пл.топка13.
ЛА – Скачане, Бягане, Хвърляне РФК издръжливост

ПИ “Улучи бухалките”
Непрекъснато бягане 4:30 мин14.
ЛА – Хвърляне, Скачане, Бягане, РФК скоростно-силови

ПИ “Освободи игрището от топки”

Бягане, редувано с ходене15.
ЛА – Бягане, Хвърляне, Скачане, РФК комплексно

ПИ “Най-добрите скачачи”

Щафетна игра с хвърляне на пл.топка16.
ЛА – Бягане, Хвърляне, Скачане, РФК издръжливост

ПИ “Гоненица”

ПИ “Летяща топка”17.
ЛА – Хвърляне, Бягане, Скачане, РФК скоростно-силови

ПИ “Подскачащите капитани”

ПИ “Летяща топка”
Кръгово занимание18.
ЛА – Бягане, Хвърляне, Скачане, РФК комплексно

ПИ “Най-добрите скачачи”

Щафетна игра с хвърляне на пл.топка19.
Г – Статични равновесни упражнения
Строеви упражнения
РФК – комплексно; кръгова занимание20.
Г – Отскоци и прескоци

Статични равновесни упражнения
Строеви упражнения
РФК - издръжливост21.
Г – Упражнения на земя
Отскоци и прескоци
Статични равновесни упражнения
Строеви упражнения

РФК – скоростно-силови22.
Г – Строеви упражнения
Упражнения на земя
Отскоци и прескоци

РФК - комплексно23.
Г - Отскоци и прескоци

Строеви упражнения
Упражнения на земя
РФК – издръжливост24.
Г – Упражнения на земя

Отскоци и прескоци

Строеви упражнения

РФК – скоростно-силови25.
Г – Динамични равновесни упражнения

Статични равновесни упражнения

Упражнения на земя

Отскоци и прескоци

РФК – комплексно (кръгово занимание)26.
Г – Упражнения на земя

Отскоци и прескоци

Динамични равновесни упражнения

РФК – скоростно-силови27.
Г – Отскоци и прескоци

Динамични равновесни упражнения

Статични равновесни упражнения

Упражнения на земя

РФК – издръжливост28.
Г – Упражнение на земя

Отскоци и прескоци

Динамични равновесни упражнения

Статични равновесни упражнения

РФК – скоростно-силови29.
Г – Статични равновесни упражнения

Упражнения на земя

Отскоци и прескоци

Динамични равновесни упражнения

РФК – комплексно30.
Г – Динамични равновесни упражнения (равн.ходене)

Статични равновесни упр.

Упражнения на земя

Отскоци и прескоци

РФК - издръжливост31.
Г – Статични равновесни упражнения

Отскоци и прескоци

РФК – комплексно32.
Г – Отскоци и прескоци

Динамични равновесни упражнения

Статични равновесни упражнения

Упражнения на земя

РФК - скоростно-силови33.
Г – Статични равновесни упражнения

Отскоци и прескоци

Динамични равновесни упражнения

РФК – Комплексно34.
Г – Динамични равновесни упражнения

Статични равновесни упражнения

Отскоци и прескоци

РФК – издръжливост35.
Г – Упражнения на земя

Динамични равновесни упражнения

Статични равновесни упражнения

РФК – скоростно-силови36.
Г – Отскоци и прескоци

Динамични равновесни упражнения

Упражнения на земя

РФК – комплексно37.
Г – Упражнения на земя

Динамични равновесни упражнения

РФК – скоростно-силови38.
СИ – Подаване и ловене на топка

РФК – издръжливост39.
СИ – Водене на топка

Подаване и ловене на топка

РФК – скоростно-силови40.
СИ - Хвърляне (нанасяне на удар)

Водене на топка

Подаване и ловене на топка

РФК – издръжливост41.
СИ – Подаване и ловене на топка

Хвърляне (нанасяне на удар)

Водене на топка

РФК – скоростно-силови42.
СИ – Водене на топка

Подаване и ловене на топка

Хвърляне (нанасяне на удар)

РФК – комплексно43.
СИ – Хвърляне (нанасяне на удар)

Водене на топка

Подаване и ловене на топка

РФК – издръжливост44.
СИ – Подаване и ловене на топка

Хвърляне, водене на топка

РФК – издръжливост45.
СИ – Подаване и ловене на топка

Хвърляне (нанасяне на удар)

Водене на топка

РФК – скоростно-силови46.
СИ – Водене на топка

Подаване и ловене на топка

Хвърляне (нанасяне на удар)

РФК – комплексно47.
СИ – Хвърляне (нанасяне на удар)

Водене на топка

Подаване и ловене на топка

РФК – издръжливост48.
СИ – подаване и ловене на топка

Хвърляне (нанасяне на удар)

Водене на топка

РФК – скоростно-силови49.
СИ – Водене на топка

Подаване, ловене, хвърляне на топка

РФК – комплексно50.
СИ – Водене на топка

Подаване и ловене на топка

Хвърляне (нанасяне на удар)

РФК – комплексно51.
СИ – Хвърляне (нанасяне на удар)

Водене на топка

Подаване и ловене на топка

РФК – издръжливост52.
СИ – Подаване и ловене на топка

Хвърляне (нанасяне на удар)

Водене на топка

РФК – комплексно53.
СИ – Хвърляне (нанасяне на удар)

Подаване и ловене на топка

СПИ “Пас”

РФК – издръжливост54.
СИ – СПИ “Клинбол”, “Биене в цел”, “Лови топка”

РФК – скоростно-силови55.
СИ – СПИ “Клинбол”, “Биене в цел”, “Бийте средните”

РФК – комплексно56.
СИ – Хвърляне (нанасяне на удар)

СПИ “Пас”

РФК – издръжливост57.
СИ – СПИ “Клинбол”, “Биене в цел”, “Лови топка”

РФК – скоростно-силови58.
СИ – СПИ “Вкарай гол”, “Клинбол”

РФК – Издръжливост59.
СИ – СПИ “Вкарай гол”, “Клинбол”, “Народна топка”

РФК – скоростно-силови60.
СИ – СПИ “Лови топката”, “Спаси се с тупкане”, “Народна топка”

РФК – комплексно61.
СИ – СПИ “Клинбол”, “Пас”

РФК – издръжливост62.
ЛА – Контролно измерване на постиженията63.
ЛА – Контролно измерване на постиженията64.
ЛА – Контролно измерване на постиженията
2 час седмично (64 часа годишно)


МОДУЛ ФИЗИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ ВТОРИ КЛАС
Дата

Тема
Забележки

1. – 4.
ПИ с атлетически характер “Зайци в градината”
ЩИ със съревнователен характер “Съчетана поща”
СПИ “Пас”5. – 8.
ПИ с бягане “Кучешка колиба”, “Риболов”
Игри с ритане на топка “Вкарай гол”
ЩИ между класовете
СПИ “Пази се от топката”9. – 12.
ПИ за развиване на физическите качества “Лови топката”
ПИ с хвърляне “Подай топката на другаря”
ЩИ между класовете
СПИ за постигане на двигателни умения от спортните игри баскетбол, футбол13. – 14.
Игри при снежни условия
Моделиране на снежен човек
Бой със снежни топки15. – 16.
Игри при зимни условия
Хвърляне на снежни топки във вертикална цел
”Защитено снежно поле17. – 18.
Игри при зимни условия “Кой ще заеме шейната?”19. – 20.
Игри при зимни условия
Хвърляне на снежни топки в хоризонтална цел

Бой със снежни топки21. – 24.
Подвижни игри с атлетически характер (строеви, бягане, скачане, ритане на топка), “Вълк и овце”, “Риболов”, “Вкарай гол”
ЩИ за развиване на двигателните качества
СПИ за постигане на двигателни умения от ЛА “Пази се от топката “Освобождаване от топките”25. – 28.
Подвижно-музикални игри, щафета игра с подскачане
СПИ “Пас”29. – 32.
Излет в Лесопарка
ЩИ със съревнователен характер
СПИ “Футбол” и друг вид спорт за развиване на двигателни умения

32 часа годишно
1   2   3   4

Свързани:

Христо Ботев\"с. Врабево\" iconПрограма 160 години от рождението на христо ботев
Ремонт на обекти, свързани с живота на Христо Ботев в Калофер и създаване на нова експозиция в Националния музей “Христо Ботев” –...
Христо Ботев\"с. Врабево\" iconІ: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Оу „Иван Хаджийски“, гр. Троян; Частична подмяна дограма, подови настилки и ремонт покрив общежитие към оу„Христо Ботев“, с. Врабево,...
Христо Ботев\"с. Врабево\" iconЛитература и библиотечно дело
Кметство и Народно читалище “Христо Ботев-1869” – Калофер, Национален музей “Христо Ботев”
Христо Ботев\"с. Врабево\" iconЛитература и библиотечно дело
Кметство и Народно читалище “Христо Ботев-1869” – Калофер, Национален музей “Христо Ботев”
Христо Ботев\"с. Врабево\" iconЛитература и библиотечно дело
Кметство и Народно читалище “Христо Ботев-1869” – Калофер, Национален музей “Христо Ботев”
Христо Ботев\"с. Врабево\" iconЛитература и библиотечно дело
Кметство и Народно читалище “Христо Ботев-1869” – Калофер, Национален музей “Христо Ботев”
Христо Ботев\"с. Врабево\" iconЛитература и библиотечно дело
Кметство и Народно читалище “Христо Ботев-1869” – Калофер, Национален музей “Христо Ботев”
Христо Ботев\"с. Врабево\" iconПроект „Да запазим човешките ценности и красотата на природата
Соу „Христо Ясенов”, гр. Етрополе, оу „Христо Ботев”, гр. Етрополе, оу „Христо Ботев”, с. Лопян, оу „Св. Св. Кирил и Методий”, с....
Христо Ботев\"с. Врабево\" iconХристо Ботев един световен поет Доклад
Ботев отдава цялата сила на таланта си на борбата и революцията. Макар и неголяма по обем, Ботевата поезия удивлява със своето идейно...
Христо Ботев\"с. Врабево\" iconХристо Ботев един световен поет
Идеята за величието на саможертвата в името на свободата е родила венеца на поетическото дело на Христо Ботев – величавата ода –...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом