Христо Ботев"с. Врабево"
ИмеХристо Ботев"с. Врабево"
страница2/4
Дата на преобразуване28.01.2013
Размер0.77 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://bglog.net/ClientFiles/5b419307-b910-405e-a777-3649862aef43/БЕЛ Мат. ОС ДБТ ЧК ИИ ФВС Моду
1   2   3   4
ФКРУ


Хорариум: 32 седмици по 1,5 часа седмично = 48 часа годишно
Седмица


по ред


Дата


Т Е М А


Забележка

1.

1.


2.
Преразказ на приказка “Най – хубавите ръце”{стр. 80 и 81 от учебника}

Записване на преразказа

Преразказ

2.

3.
Поправка на преразказа / в учебната тетрадка/

Поправка на преразказ

3.

4.


5.
Преразказ на разказ “В гнездото” / стр.82 и 83 от учебника/

Записване на преразказа
4.

6.
Поправка на преразказа
5.

7.

8.
Диалог /с.84 в учебника/

Записване на диалога

Диалог

6.

9.
Поправка на диалога / в учебната тетрадка/
7.

10.


11.
Съчинение по картини /с.86 и 87 от учебника/

Записване на съчинението

Съчинение

8.

12.
Поправка на съчинението / в учебната тетрадка/
9.

13.


14.
Съчинение по картини / с. 88 и 89 от учебника/

Записване на съчинението

Правого-

вор,

правопис

10.

15.
Поправка на съчинението
11.

16

.

17.
Съчинение по преживяване / с.92 и 93 от учебника/

Записване на съчинението

12.

18.
Поправка на съчинението / в учебната тетрадка/
13.

19.

20.
Поздравителна картичка / с.90 от уч./

Записване на поздравителната картичка
14.

21.
Поправка
15.

22.

23.
Съобщение /с. 85/

Записване на съобщението

Съобщение

16.

24.
Поправка на съобщение
17.

25.

26.
Писане на покана /с.91 в учебника/

Записване на поканата

Покана

18.

27.
Поправка на поканата
19.

28.


29.
Преразказ на разказ: “Песента на чучулигата” / с.94 и 95 от учебника/

Записване на преразказа “Песента на чучулигата” / с.94 и 95 от учебника/

20.

30.
Поправка на преразказа: “Песента на чучулигата”

21.

31.

32
Писмо /стр. 96 и 97 от учебника/

Записване в учебната тетрадка

Повторе-

ние

22.

33.
Поправка на писмо / в учебната тетрадка/
23.

34.

35.
Описание /с.98 и 99 от учебника/

Записване на описанието

Описание

24.

36.
Поправка на описание / в учебната тетрадка/
25.

37.


38.
Преразказ на приказка: “Кой е по – силен” / с. 100 и 101 от учебника/

Записване на преразказа

Словоред

26.

39.
Поправка на преразказа: “Кой е по – силен”
27.

40.


41.
Описание на домашен любимец /с. 102 от учебника /

Записване на описанието в учебната тетрадка

Описание, домашен любимец

28.

42.
Поправка на описание на домашен любимец
29.

43.


44.
Преразказ на приказка: “Хитрото лисиче” /с. 104 – 105 от учебника/

Записване на преразказа: “Хитрото лисиче”
30.

45.
Поправка на преразказа: “Хитрото лисиче”
31.

46.

47.
Писмо / с. 103 в учебника/

Записване на писмото

Писмо

32.

48.
Поправка на писмо

ИЗВЪНКЛАСНО ЧЕТЕНЕ


Хорариум: 32 седмици по 0,5 часа седмично = 16 часа годишноСедмица


по ред


Дата


Т Е М А


Нови понятия


2.


1.

Когато дядо ходил на училище4.


2.

Гостенчето на Хитър Петър

6.


3.

Вълкът и свраката

8.


4.

Пленникът на великана

10.


5.

Пързалка за облаче

12.


6.

Робинзон

14.


7.

Многото имена на добрия старец

Изброява-

не


16.


8.

Питката

18.


9.

Нощите на морските птици

20.


10.

Алиса Търкуланка

22.


11.

Първи март в България

24.


12.

Стражата на кълвача

26.


13.

Лакомото мече

28.


14.

Лазарка

30.


15.

Вълшебниците

32.


16.

Как се редят кубчета


УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА


1.Общо представяне на учебната програма


Хорариум часове по учебен план

Седмично – 3,5 часа

Годишно – 112 часа за 32 учебни седмици


Учебната програма по математика за втори клас е разработена в съответствие с ДОИ за учебното съдържание {Наредба №2 от 18.05.2000 г.} и учебния план.

Учебното съдържание е разпределено в четири ядра: “Числа”, “Равнинни фигури”, “Измерване”, “Моделиране” и е естествено продължение на това от първи клас. Основен дял в учебното съдържание се отделя на аритметичните знания, включващи три теми: числата от 21 до 100; събиране и изваждане на двуцифрени числа; таблично умножение и деление. Едновременно с9 тях се въвеждат и геометричните знания, като видовете триъгълници, според страните и обиколка на триъгълник и правоъгълник, се изучават при събиране и изваждане на двуцифрени числа.Задълбочават се и се разширяват знанията за мерките и действията с еднородни именувани числа. Новите мерни единици за дължина / дециметър и метър/ се разглеждат при числата от 21 до 100, а мерните единици за време / минута, денонощие, седмица, месец, година/ - при табличното умножение и деление.


2.Цели на обучението по математика във втори клас:  • Усвояване на числата от 21 до 100, редицата на естествените числа до 100.

  • Усвояване на действията събиране и изваждане на двуцифрени числа и някои техни свойства.

  • Усвояване на табличното умножение и деление и някои техни свойства.

  • Запознаване с мерните единици за време: година, месец, седмица, денонощие, час, минута и връзките между тях.

  • Усвояване на знания за видовете триъгълници според страните и на уменията за намиране на обиколка на триъгълник и правоъгълник.

  • Овладяване на умения за описване на ситуации от реалния свят с математически модел / текстови задачи с две пресмятания/.

  • Усвояване на математическата символика и терминология, свързана с изучаваните математически понятия.

  • Развиване на познавателните способности на учениците: памет, мисловни операции, реч.

  • Изграждане на умения за самоконтроли самооценка.

о по ред


Дата


Т е м а


Нови понятия

1.

2.

3.

4.
Числата от 0 до 20

Събиране и изваждане на числата до 10

Събиране и изваждане на числата до 20

Събиране и изваждане на числата до 20
5.


6.

7.

8.
Триъгълник. Квадрат. Правоъгълник.Кръг. г. Отсечка.

Килограм.Сантиметър. Лев, стотинка. Час

Числата от 0 до 20. Обобщение

Проверете можете ли сами да решете зада –чите
9.

10.

11.


12.
Числата от 21 до 100

Числата до 100 – четене, писане, броене

Представяне на числата до 100 като сбор от десетици и единици

Сравняване на числата до 100

Едноцифрени, двуцифрени и трицифрени числа

13.

14.

15.

16.
Записване и сравняване на числата до 100

Метър

Дециметър

Метър. Дециметър. Сантиметър


Метър,

сантиметър,

дециметър

17.

18.

19.

20.
10 + 20 = 30; 30 – 10 = 20; 30 – 20 = 10

Разместително свойство на събирането

10 + 20 +30 = 60

Измерване и сравняване на страните на триъгълник, квадрат, правоъгълник

Разместително

свойство

на събирането

21.


22.

23

.

24.
Обиколка на триъгълник, правоъгълник, квадрат

Съдружително свойство на събирането

Разместително и съдружително свойство на събирането

{20 + 60} – 10] 60 – {10 + 20}.Скоби

Обиколка на геометрична фигура,съдружително свойство, разместително свойство,скоби, разкриване на скоби

25.

26.

27.

28.
50 + 3 = 53; 53 – 3 = 50; 53 – 50 = 3

27 + 30 = 57; 57 – 30 = 27; 57 – 27 = 30

42 + 5 = 47; 47 – 5 = 42; 47 – 42 = 5

Намиране на неизвестно събираемоНеизвестно събираемо

29.

30.

31.

32.
25 +12 = 37; 37 – 12 = 25; 37 – 25 = 12

{21 + 7} – 20}; {21 + 7} + 20

Текстови задачи с две пресмятания

Текстови задачи с две пресмятанияТекстова задача

33.

34.

35.

36.
Текстови задачи с две пресмятания

24 + 6 = 30

30 – 6 = 24

38 + 7 = 45Събиране с

преминаване

37.

38.

39.

40.
25 – 7 = 18

24 + 18 = 24; 24 + 28 = 52; 24 + 38 = 62

50-18 = 32

45 – 27 = 18; 45 – 18 = 27

Изваждане

със заемане

41.

42.

43.

44.
19 +39 + 28 = 96

54 + 46 = 100

100 – 68 = 32

28 + 39 + 33 = 100
45.


46.


47.

48.
Видове триъгълници според дължините на страните им

Видове триъгълници според дължините на страните им

Числата до 100. Събиране и изваждане

Решаване на задачи / “В книжарницата”, “ В магазина”/

Равностранен, разностранен, равнобедрен

триъгълник

49.


50.

51.

52.
Проверете можете ли сами да решите задачите

Редици и колони

3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 5 пъти по 3

4 пъти по 9 = 9 + 9 + 9 + 9Редица, колона

пъти повече, пъти по-малко

53.


54.

55.


56.
“…пъти повече от…”, “ пъти по – малко

от…”

2 + 2 + 2 = 6 или 2 + 2 + 2 = 3 пъти по 2

5 + 5 + 5 = 3 пъти по 5 = 15 или и 3.5.Произведение

Множители. Произведение. УмножениеМножители, произведение

57.

58.

59.

60.
Разместително свойство на умножението

Умножение с числото 2

Умножение с числото 2

Умножение с числото 5


Таблично умножение

61.

62.

63.

64.
Умножение с числото 5

Умножение с числото 10

Денонощие

Час. МинутаДенонощие

Час, минута

65.

66.


67.

68.
Съдружително свойство на умножението

Обиколка на равнобедрен триъгълник и правоъгълник

Деление

Деление с числото 2Делимо, делител,

частно

69.


70.

71.

72.
Деление с числото 2. Четно и нечетно

число

Деление с числото 5

Деление с числото 5

Деление с числото 10

Четно, нечетно

число

73.

74.

75. .
Връзка между умножение и деление

Намиране на неизвестен множител

Проверете можете ли сами да решите задачите


Неизвестен множи –

тел

76.

77.

78.
Умножение с числото 3

Деление с числото 3

Умножение и деление с числото 3
79.

80.

81.
Обиколка на равностранен триъгълник

Умножение с числото 4

Деление с числото 4
82.

83.

84.
Умножение и деление с числото 4

Обиколка на квадрат и правоъгълник

Умножение с числото 6
85.

86.

87.
Деление с числото 6

Умножение и деление с числото 6

Умножение и деление с числото 6
88.

89.

90.
Умножение с числото 7

Деление с числото 7

Умножение и деление с числото 7
91.

92.

93.
Седмица. Месец. Година

Умножение с числото 8

Деление с числото 8
94.

95.

96.
Умножение и деление с числото 8

Умножение и деление с числото 8

Умножение с числото 9
97.

98.

99.
Деление с числото 9

Умножение и деление с числото 9

Умножение с числото 1 и числото 0
100.

101.

102.
7 : 7 = 1; 7 : 1 = 7; 0 : 7 = 0

Умножение и деление с числата 2, 5 и 10

Умножение и деление с числата 3, 6 и 9
103.

104.

105.
Умножение и деление с числата 2, 4 и 8

Умножение и деление с числото 7

Проверете можете ли сами да решите задачите
106.

107.


108.
Годишен преговор. Числата до 100

Годишен преговор. Събиране и изваждане на числата до 100

Годишен преговор.Умножение и деление
109.


110.


111.
Годишен преговор.Решаване на текстови задачи

Годишен преговор. Видове триъгълници според страните. Правоъгълник. Квадрат.

Отсечка

Метър. Дециметър. Час. Минута. Денонощие. Седмица. Месец. Година
112.
Самостоятелна работа – изходно ниво на

учениците1   2   3   4

Свързани:

Христо Ботев\"с. Врабево\" iconПрограма 160 години от рождението на христо ботев
Ремонт на обекти, свързани с живота на Христо Ботев в Калофер и създаване на нова експозиция в Националния музей “Христо Ботев” –...
Христо Ботев\"с. Врабево\" iconІ: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Оу „Иван Хаджийски“, гр. Троян; Частична подмяна дограма, подови настилки и ремонт покрив общежитие към оу„Христо Ботев“, с. Врабево,...
Христо Ботев\"с. Врабево\" iconЛитература и библиотечно дело
Кметство и Народно читалище “Христо Ботев-1869” – Калофер, Национален музей “Христо Ботев”
Христо Ботев\"с. Врабево\" iconЛитература и библиотечно дело
Кметство и Народно читалище “Христо Ботев-1869” – Калофер, Национален музей “Христо Ботев”
Христо Ботев\"с. Врабево\" iconЛитература и библиотечно дело
Кметство и Народно читалище “Христо Ботев-1869” – Калофер, Национален музей “Христо Ботев”
Христо Ботев\"с. Врабево\" iconЛитература и библиотечно дело
Кметство и Народно читалище “Христо Ботев-1869” – Калофер, Национален музей “Христо Ботев”
Христо Ботев\"с. Врабево\" iconЛитература и библиотечно дело
Кметство и Народно читалище “Христо Ботев-1869” – Калофер, Национален музей “Христо Ботев”
Христо Ботев\"с. Врабево\" iconПроект „Да запазим човешките ценности и красотата на природата
Соу „Христо Ясенов”, гр. Етрополе, оу „Христо Ботев”, гр. Етрополе, оу „Христо Ботев”, с. Лопян, оу „Св. Св. Кирил и Методий”, с....
Христо Ботев\"с. Врабево\" iconХристо Ботев един световен поет Доклад
Ботев отдава цялата сила на таланта си на борбата и революцията. Макар и неголяма по обем, Ботевата поезия удивлява със своето идейно...
Христо Ботев\"с. Врабево\" iconХристо Ботев един световен поет
Идеята за величието на саможертвата в името на свободата е родила венеца на поетическото дело на Христо Ботев – величавата ода –...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом