Христо Ботев"с. Врабево"
ИмеХристо Ботев"с. Врабево"
страница1/4
Дата на преобразуване28.01.2013
Размер0.77 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://bglog.net/ClientFiles/5b419307-b910-405e-a777-3649862aef43/БЕЛ Мат. ОС ДБТ ЧК ИИ ФВС Моду
  1   2   3   4
УТВЪРДИЛ

ДИРЕКТОР:…………………………
При ОУ „ Христо Ботев”с. Врабево”


ЗА УЧЕБНАТА ……./……… ГОДИНА


Изготвил……………………………………..


БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА  1. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОГРАМАТАОбучението по български език и литература във втори клас се реализира като съставна част от езиковото и литературното обучение в културно – образователната област “Български език и литература” в системата на общообразователната подготовка.

Във втори клас продължава процесът на овладяване на езикови и литературни знания, започнал в първи клас, като усвоените начални знания за езиковите и речевите единици и за художествената образованост се обогатяват и надграждат, уточняват и задълбочават. Формираните в първи клас начални комуникативно – речеви умения и компетентности се усъвършенстват и допълват чрез езиковото и литературното обучение, чрез специалните за тази цел уроци във втори клас.

Обучението по български език и литература, формирането на комуникативно – речеви умения обуславят комплексния характер на учебния предмет “Български език и литература” във втори клас.

Учебната програма по български език и литература за второ клас се реализира във рамките на 224 учебни часа годишно, които се провеждат в 32 учебни седмици по седем часа седмично, както следва:


БЕ – Български език - 2 часа седмично (64 часа годишно)

Л – Литература (възприемане и осмисляне на литературно произведение) – 3 часа (96 часа годишно)

РР – Развитие на речта (формиране на комуникативно-речеви умения) – 1,5 часа седмично (48 часа годишно)

ИКЧ – Извънкласно четене – 0,5 (16 часа годишно)


Овладяването на езикови знания и на знания за художествената образност, достъпни за възрастта, съдействат за формиране на комуникативно – речеви компетентности – за развитието на устната и писмената реч на учениците, на уменията им да общуват, на познавателните им интереси и творческите им способности, на мисленето, паметта и въображението им.


2.ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ВЪВ ВТОРИ КЛАС


Чрез обучението по български език и литература във втори клас се цели:

  • Усъвършенстване на уменията на учениците да четат правилно, съзнателно и изразително, да пишат грамотно и четливо;

  • Овладяване и задълбочаване на знанията за строежа на езика и езиковите и речевите единици, за някои правописни, правоговорни и пунктуационни и граматически норми;

  • Усъвършенстване на уменията на учениците за възприемани и осмисляне на художествен текст, за интерпретацията му с помощта на учителя при изучаване на кратки по обем и достъпни като съдържание литературни произведения; за споделяне на впечатления за прочетеното литературно произведение; за самостоятелно четене на художествени и научнопопулярни текстове, подходящи за възрастта;

  • Усъвършенствате на комуникативно – речевите умения за ориентация в комуникативна ситуация, за съобразяване с комуникативната цел и за адекватен избор на изразни средства за нейното реализиране; за конструиране на текст, за с9ъздаване на собствен текст по определена словесна или визуална опора с помощта на учителя;

  • Развитие на устната и писмената реч, мисленето, паметта и въображението, познавателните интереси и творческите способности на второкласниците.БЪЛГАРСКИ ЕЗИК


Хорариум: 32 седмици по 2 часа седмично = 64 часа годишно
Седмица


по ред


Дата


Т Е М А


Нови понятия


1.


1.

2.

Текст, изречение, дума, звук. Преговор

Текст, изречение, дума, звук. Преговор.
2.

3

4.
Диктовка. Входно ниво на учениците

Звуков състав на думата. Преговор
3.

5.

6.
Звуков състав на думата. Преговор

Думи с щ, ю, я. Преговор

Звуков състав на думата

4.

7.

8.
Думи с йо, ьо. Преговор

Пренасяне на части от думата. Преговор
5.

9.

10.
Самостоятелна работа

Общуване


Общуване

6.

11.

12.
Азбука

Правописен речник

Правописен речник

7.

13.

14.
Дума. Значение на думата

Звуков състав на думата. Гласни

Гласни, съгласни

8.

15.

16.
Сричка

Ударение

Едносрични и многосрични думи, ударение

9.

17.

18.
Изговор и правопис на гласните

Изговор и правопис на гласните

Правоговор, правопис

10.

19.

20.
Звучни и беззвучни съгласни

Звучни съгласни в края на думата

Звучни съгласни,беззвучни съгласни

11.

21.

22.
Звучни съгласни пред беззвучни

Звуков състав на думата. Обобщение
12.

23.

24.
Самостоятелна работа

Съществително име

Съществително име

13.

25.

26.
Съществително име.Упражнение

Род на съществителните имена
14.

27.

28.
Число на съществителното име

Род на съществителните имена

Мъжки род, среден род, женски род

15.

29.

30.
Съществителни нарицателни имена

Съществителни нарицателни имена

Нарицателно име

16.

31.

32.
Съществителни собствени имена

Съществителни собствени имена

Собствено име

17.


33.

34.
Съществителни умалителни имена

Съществително име.Обобщение

Умалителни имена

18.

35.

36.
Самостоятелна работа

Прилагателно име

Прилагателно име

19.

37.

38.
Прилагателно име. Упражнение

Съгласуване на прилагателното със съществителното име

съгласуване

20.

39.

40.
Правопис на прилагателните имена

Прилагателно име. Обобщение
21.

41.

42.
Самостоятелна работа

Глагол

глагол

22.

43.

44.
Глагол.Упражнение

Число на глагола

Единствено и множествено число

23.

45.

46.
Правопис и правоговор на глаголите

Правопис и правоговор на глаголите.Упражнение
24.

47.

48.
Глагол. Обобщение

Самостоятелна работа
25.

49.

50.
Изречение

Изречение.Упражнение

Словоред на изречението

26.

51.

52.
Съобщително изречение

Съобщително изречение. Упражнение

Видове изречения, разказно изречение

27.

53.

54.
Въпросително изречение

Въпросително изречение. Упражнение
28.

55.

56.
Изречение. Обобщение

Самостоятелна работа
29.

57.

58.
Текст

Заглавие на текст

Текст, тема на текста

30.

59.

60.
Текст. Упражнение

Текст. Обобщение
31.

61.

62.
Годишен преговор. Гласни и съгласни

Годишен преговор. Дума
32.

63.

64.
Годишен преговор. Дума

Годишен преговор. Изречение. Текст

ЛИТЕРАТУРА


Хорариум: 32 седмици по 3 часа седмично = 96 часа годишно
Седмица


по ред


Дата


Т Е М А


Нови понятия

1.

1.

2.

3.
Разговор за отминалото лято

Гатанка. На училище. Къде?

Светлина. Гатанка. Пословица


гатанка

2.

4.

5.

6.
Най – хубавото

Джепето купува буквар

Джепето купува буквар
3.

7.

8.

9.
Нарисуваният град

Ученият син

Гатанките прочети…
4.

10.

11.

12.
Недочетената книжка

Патиланско училище

Патиланско училище

Литературен герой

5.

13.

14.

15.
Хубави са всички

Художници

Думите, на които поставиха крилца
6.

16.

17.

18.
Песничка

Тананик

Магаре и вълк
7.

19.

20.

21.
Врабчето и лисицата

Врабчето и лисицата

Ден на будителите

Приказка за животни

8.

22.

23.

24.
Героите питат

Смешен котарак

Котка със звънец
9.

25.

26.

27.
Няма що

Под стряхата

Мравката и захарта
10.

28.

29.

30.
Мравката и захарта

Весел карнавал

Слънцето и облакът
11.

31.

32.

33.
Лисица и щъркел

Приказките молят…

Лошата дума
12.

34.

35.

36.
Зима иде

Ех, че време, ех, че сняг

Зима
13.

37.

38.

39.
Рождество

Приказка

Катеричкина Коледа
14.

40.

41.

42.
Катеричкина Коледа

Честитка на сурвакари

Срещу Нова година
15.

43.

44.

45.
Да се чудиш

Гатанки ще ви задам

Космонавт
16.

46.

47.

48.
Най – голямото богатство

Градината на народите

Златната ябълка
17.

49.

50.

51.
Родна стряха

Иска ми се

Татковина
18.

52.

53.

54.
Песен за приятелството

Пипи попада в схватка

Пипи попада в схватка
19.

55.

56.

57.
Карлсон

Карлсон

История с куче
20.

58.

59.

60.
История с куче

Пожарът

Пожарът
21.

61.

62.

63.
Стар Димо

Рада войвода

Синеокият рибар

Народна песен, повторение

22.

64.

65.

66.
Баба Марта

Първото кокиче

Мартенички
23.

67.

68.

69.
Трети март

Поздрав на мама

Мама

Описание

24.

70.

71.

72.
Радост

Къде е пролетта?

Иде пролет
25.

73.

74.

75.
Най – добрата люлка

Мама

Най – хубавото “Що е то?”
26.

76.

77.

78.
Най – хубавото “Що е то?

Кораб

Баба
27.

79.

80.

81.
Сестричка

Сестричка

Врабеца
28.

82.

83.

84.
Тюленчето

Тюленчето

Къпането на мечетата
29.

85.

86.

87.
Великденски свещици

Срещу Великден

Пътници и мечкаБасня

30.

88.

89.

90.
Вълк и щърк

Името на май. Май

Вълшебната градина
31.

91.

92.

93.
Закачка

Вълшебното дърво

Покана за рожден ден
32.

94.

95.

96.
Защо усмихват се…

Празник

Заветният ден


  1   2   3   4

Свързани:

Христо Ботев\"с. Врабево\" iconПрограма 160 години от рождението на христо ботев
Ремонт на обекти, свързани с живота на Христо Ботев в Калофер и създаване на нова експозиция в Националния музей “Христо Ботев” –...
Христо Ботев\"с. Врабево\" iconІ: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Оу „Иван Хаджийски“, гр. Троян; Частична подмяна дограма, подови настилки и ремонт покрив общежитие към оу„Христо Ботев“, с. Врабево,...
Христо Ботев\"с. Врабево\" iconЛитература и библиотечно дело
Кметство и Народно читалище “Христо Ботев-1869” – Калофер, Национален музей “Христо Ботев”
Христо Ботев\"с. Врабево\" iconЛитература и библиотечно дело
Кметство и Народно читалище “Христо Ботев-1869” – Калофер, Национален музей “Христо Ботев”
Христо Ботев\"с. Врабево\" iconЛитература и библиотечно дело
Кметство и Народно читалище “Христо Ботев-1869” – Калофер, Национален музей “Христо Ботев”
Христо Ботев\"с. Врабево\" iconЛитература и библиотечно дело
Кметство и Народно читалище “Христо Ботев-1869” – Калофер, Национален музей “Христо Ботев”
Христо Ботев\"с. Врабево\" iconЛитература и библиотечно дело
Кметство и Народно читалище “Христо Ботев-1869” – Калофер, Национален музей “Христо Ботев”
Христо Ботев\"с. Врабево\" iconПроект „Да запазим човешките ценности и красотата на природата
Соу „Христо Ясенов”, гр. Етрополе, оу „Христо Ботев”, гр. Етрополе, оу „Христо Ботев”, с. Лопян, оу „Св. Св. Кирил и Методий”, с....
Христо Ботев\"с. Врабево\" iconХристо Ботев един световен поет Доклад
Ботев отдава цялата сила на таланта си на борбата и революцията. Макар и неголяма по обем, Ботевата поезия удивлява със своето идейно...
Христо Ботев\"с. Врабево\" iconХристо Ботев един световен поет
Идеята за величието на саможертвата в името на свободата е родила венеца на поетическото дело на Христо Ботев – величавата ода –...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом