Регионален инспекторат по образованието – бургас
ИмеРегионален инспекторат по образованието – бургас
Дата на преобразуване28.01.2013
Размер27.56 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.smbburgas.com/NCH_10/2006/06_10.doc
РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – БУРГАС

СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ – СЕКЦИЯ БУРГАС


СЪСТЕЗАНИЕ ПО МАТЕМАТИКА „СВ. НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ” – 02.12.2006г.


Тема за десети клас

Тест

 1. Дадено е уравнението . От твърденията за корените му:

 1. те са реални и различни

 2. те са реални и отрицателни

 3. те са реални и положителни

са верни:

а) (1) б) (1) и (2) в) (1) и (3) г) (1), (2) и (3)

 1. Ако х1 и х2 са корените на уравнението стойността на израза е
  а) 25 б) -5 в) 5 или -5 г) 5

 2. Уравнението с параметри а и b има безброй много корени за a + b равно на:
  а) -1 б) 3 в) -3 г) 1

 3. Няма решения на неравенството в интервала:
  а) б) в) г)

 4. Сборът на острите ъгли на трапец е 90°, височината му е 2см, а основите 12см и 16см. Бедрата на трпаеца в см са:
  а) б) в) г)

 5. Основите на равнобедрен трапец са 24 и 12, а бедрото му е 10. Тангенсът на ъгъла между диагонал и голямата основа е:
  а) б) в) г)

 6. В правоъгълен триъгълник с дължини на катетите и 1, разстоянието между върха на правия ъгъл и центъра на вписаната в триъгълника окръжност е равно на:
  а) б) в) г)

 7. Ако е: ...................................

 8. В окръжност е вписан ΔАВС със страни АВ=5 и АС=7. допирателната към окръжността в т. С пресича правата АВ в т. D и СD=6. Отношението на лицата на триъгълниците АСD и ВСD е:........................................

 9. Уравнението има единствен реален корен за стойностите на параметъра k равни на:......................................

 10. Нека един шаран тежи М кг, а един кит – m кг. Обикновено . Тогава, ако:

  Къде е грешката?
  а) (1)(2) б) (4)(5) в) (5)(6) г) (6)(7)

 11. Нека . За стойността на А е вярно, че:
  а) 4<А<5 б) 3<А<4 в) г) -1<А<0

 12. Графиката на функцията е:
  а) права линия б) отсечка в) лъч г) два лъча с общо начало

 13. Изразът не зависи от за b равно на ......................

 14. Медицентърът на равнобедрен триъгълник с периметър 12 лежи на вписаната в триъгълника окръжност. Лицето на триъгълника е равно на: ...................................................

 15. Ако (x0, y0) e решение на системата уравнения , то x0 + y0 е равно на:
  а) б) 14 в) г)

 16. Най-малката стойност на разстоянието между реалните корени на уравнението е:
  а) 4 б) 2 в) 1 г) 5

 17. Сборът от координатите на пресечните точки на графиките на функциите са:
  а) 4 б) 58 в) г)

 18. Равнобедрен правоъгълен триъгълник АВС с катет a е завъртян в същата равнина на ъгъл 45° около върха С на правия ъгъл до триъгълника А1В1С. Лицето на общата част на двата триъгълника е:
  а) б) в) г)

 19. Окръжност с център О е вписана в равнобедрен трапец с основи 8 и 2 и се допира до бедрата му в точки M и N. Лицето на триъгълника MON е равно на: .....................................

Задача:


В правоъгълния Δ АВС е вписана окръжност, която се допира до АВ, ВС и АС съответно в точки D, M и N. Отсечките MQ и NP са височини в Δ DMN.

a) Да се намери радиусът на описаната около Δ DMN окръжност, ако PQ=d.

б) Ако PQ=1 и АD=3 да се намри лицето на Δ ОВО1, ако О и О1 са центровете съответно на вписаната в Δ АВС окръжност и външновписаната окръжност, допираща се до ВС и продълженията на страните АВ и АС.


Желаем Ви успех!

Добавете документ към вашия блог или уеб сайт

Свързани:

Регионален инспекторат по образованието – бургас iconМинистерство на образованието, младежта и науката регионален инспекторат по образованието – бургас
Рио – Бургас и Ресурсен център – Бургас инициират за втора поредна година поредица от открити уроци за представяне на добри практики...

Регионален инспекторат по образованието – бургас iconКонкурс на тема " аз съм българче"
Със съдействието на община бургас и регионален инспекторат по образованието, гр. Бургас и сдружение "образование и технологии"

Регионален инспекторат по образованието – бургас iconРегионален инспекторат по образованието сливен
За дейността на регионален инспекторат по образованието сливен за учебната 2010/2011 година

Регионален инспекторат по образованието – бургас iconМинистерство на образованието и науката регионален инспекторат по образованието – гр. Бургас
Пред Вас са тестовите задачи от общинския кръг на олимпиадата по география и икономика. Задачите са от три типа

Регионален инспекторат по образованието – бургас iconМинистерство на образованието и науката регионален инспекторат по образованието – гр. Бургас
Пред Вас са тестовите задачи от общинския кръг на олимпиадата по география и икономика. Задачите са от три типа

Регионален инспекторат по образованието – бургас iconРепублика българия министерство на образованието, младежта и науката Регионален инспекторат по образованието – бургас
На учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска...

Регионален инспекторат по образованието – бургас iconРегионален инспекторат по образованието – бургас
Отсечките вв1 и сс1 са височини в Δавс с ортоцентър т. Н и дължина на страните ав=2, вс=5 и ас косинусът на е равен на

Регионален инспекторат по образованието – бургас iconПокан а за участие в
Бургаска област, в партньорство с Община-Бургас и със съдействието на Регионален инспекторат по образование, Регионален експертно-консултативен...

Регионален инспекторат по образованието – бургас iconГодишен план за дейността на регионален инспекторат по образованието сливен в областта на предучилищното и училищното образование за учебната 2011/2012 година в изпълнение на програмата за развитие на образованието, науката и младежките политики в република българия (2009-2013 г.
За дейността на регионален инспекторат по образованието – сливен в областта на предучилищното и училищното образование за учебната...

Регионален инспекторат по образованието – бургас iconМинистерство на образованието, младежта и науката регионален инспекторат по образованието, софия-град

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом