Прочетете и следвайте тези инструкции за безопасност преди да използвате закупения от вас продукт на Trust. Това са минимални предпазни мерки за безопасно
ИмеПрочетете и следвайте тези инструкции за безопасност преди да използвате закупения от вас продукт на Trust. Това са минимални предпазни мерки за безопасно
Дата на преобразуване27.01.2013
Размер62.94 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.bulcom2000.com/img/OBIAVI/Trust_Safety_Information_83978.doc
Прочетете и следвайте тези инструкции за безопасност преди да използвате закупения от вас продукт на Trust. Това са минимални предпазни мерки за безопасно използване на вашия продукт на Trust. Трябва да спазвате и всички останали неупоменати тук разумни предпазни мерки.


Всички устройства


 • Неправилната инсталация, употреба и поддръжка на продукта крие опасност от сериозни наранявания или повреда на продукта.

 • Не използвайте продукта за цели, различни от описаните в ръководството за употреба.

 • Продуктът е предназначен за домашна и офис употреба, освен ако не е посочено друго.

 • Използвайте само аксесоари, посочени от производителя.

 • Не се опитвайте да отваряте, разглобявате, модифицирате, повреждате или поправяте продукта.

 • Не използвайте продукта във влажна среда или в близост до вода.

 • Почиствайте продукта със суха кърпа. Изключете захранващия кабел от контакта преди да почиствате продукта.

 • Не поставяйте продукта в близост до източник на топлина (като радиатор) или открит огън (напр. запалени свещи).

 • Не поставяйте продукта върху нестабилна повърхност.

 • Дръжте продукта и резервните му части далеч от деца и домашни любимци.

 • Не се опитвайте да прегъвате силно, режете, удължавате, завързвате на възел, стъпвате върху или използвате кабелите по начин, различен от упоменатия в ръководството за употреба.

 • Пазете продукта далеч от топлина.

 • Когато изключвате захранващия кабел от контакта, не дърпайте кабела, а щепсела.

 • Ако продуктът е повреден, незабавно спрете да го използвате.

 • Ако продуктът загрее, незабавно спрете да го използвате и го изключете от контакта.

 • Когато използвате компютър или ноутбук, може да усетите дискомфорт или напрежение в тялото. Ако това се случи, спрете да използвате продукта и се консултирайте с лекар.

 • Вземете предвид всички предписания относно ергономичността (напр. правилно положение на тялото, време за работа между почивките, работно място, атмосфера и др.). Поискайте съвет от лекар или друго квалифицирано здравно лице.

 • Измивайте ръцете си след работа с продуктите.

 • Trust не носи отговорност за щети, предизвикани от неправилната употреба на продукта.

 • Trust не носи отговорност за каквито и да било непреки, случайни, особени или произлизащи от тях щети.


Устройства, използващи електричество


 • Използвайте само захранването, вървящо с продукта.

 • Използвайте само електричество от стандартен електрически контакт.

 • Включете продукта в електрически контакт, който е леснодостъпен.

 • Уверете се, че електрическите контакти доставят същия вид електричество, обозначен върху захранването на продукта, и по волтаж [V], и по честота [Hz].

 • Не претоварвайте електрическия контакт.

 • Преди да използвате продукта, уверете се, че захранването, захранващия кабел и електрическия контакт не са повредени.

 • Ако захранващият кабел е отделно от захранването, първо свържете кабела към захранването, а след това включете другия край на кабела в изправен електрически контакт.

 • При гръмотевична буря изключвайте продукта от контакта.

 • Изключвайте продукта от контакта, ако няма да го използвате за дълъг период от време.Устройства, използващи батерии

 • Ако батериите не се използват правилно, това може да доведе до прегряване, изтичане или експлозия на батериите.

 • Уверете се, че батериите са поставени правилно в продукта, като проверите упътването и маркерите върху продукта.

 • Когато сменявате батериите, използвайте батерии само от същия тип и ампераж.

 • При зарядни батерии: зареждайте ги само с адаптера, който върви с продукта.

 • Махнете батериите от продукта, ако няма да използвате продукта за дълго време.

 • Махнете батериите от продукта, ако са изхабени, стари или текат.

 • Недейте да отваряте, нагрявате или хвърляте батерии в огън.

 • Недейте да смесвате нови със стари батерии или батерии от различен тип.

 • Ако батериите текат, не ги докосвайте и избягвайте контакт на течността с кожата или дрехите си. Не използвайте продукта повече.

 • Спазвайте местните наредби за изхвърляне на батерии.


Безжични устройства (радио честота)


 • Слаб радио обхват може да бъде предизвикан от:

 • Метални предмети в близост или между предавателя и приемника

 • Изтощени батерии

 • Други безжични устройства в близост

 • Приемането е ограничено, когато сигналът минава през бетонни стени и подове.

 • Няма гаранция, че в дадена ситуация няма да се появят смущения в радио сигнала.

 • Внимавайте, когато използвате безжични устройства, ако имате пейсмейкър или сте зависими от друго животоспасяващо и чувствително електронно оборудване, защото устройството предава радио сигнали.

 • Изключете продукта (ако има бутон за включване и изключване) или извадете батериите преди да се качите на самолет.

 
Лазерни устройства


 • Не насочвайте лазерния лъч към очите си.

 • Не насочвайте лазерния лъч към очите на други хора.

 • Не насочвайте лазерния лъч към огледало или друга отразяваща повърхност, за да не попадне отражението на лазерния лъч в нечии очи.

 • Внимавайте да не надраскате лещите.Зарядни устройства

 • Никога не поставяйте батерии за еднократна употреба в зарядното устройство.

 • Зареждайте зарядните батерии само със зарядното устройство, което върви с продукта.


Клавиатури, кийпади, мишки, таблети, трекболи, гейм контролери

 • Когато използвате клавиатура, мишка, кийпад, таблет, гейм контролер или друго входно устройство, може да усетите дискомфорт или напрежение в тялото си. Ако това се случи, спрете да използвате продукта и отидете на лекар. Това може да се случи и в момент, когато не работите на компютъра.

 • Вземете предвид всички предписания относно ергономичността (напр. правилно положение на тялото, време за работа между почивките, работно място, атмосфера и др.). Поискайте съвет от лекар или друго квалифицирано здравно лице.

 • Правете често почивки и разнообразявайте задачите си.


Слушалки с микрофон


 • Когато включвате продукта, поставяйте бутона за регулиране на силата на звука на най-ниско положение.

 • Бавно увеличавайте силата на звука докато достигнете желаното ниво.

 • Не слушайте много силно звук, за да не повредите ушите си. Когато използвате слушалките, трябва да чувате и разговорите около вас.

 • Ако усетите дискомфорт в ушите, намалете силата на звука или спрете да използвате продукта и си проверете слуха.


Интерфейсни карти + захранвания


 • Преди да отворите кутията на компютъра, уверете се, че захранващите кабели са изключени.

 • Внимавайте докато отваряте кутията и поставяте продукта вътре.

 • Използвайте само здрави и качествени инструменти за отварянето и затварянето на кутията.

 • Не докосвайте други части в компютърната кутия, освен посочените в ръководството за употреба.


Модеми

 • Ако плащате за Интернет на час, уверете се, че не сте свързани към Интернет, когато приключите. За тази цел изключете модема от бутона или изключете захранващия кабел от контакта.


Чанти за преносими компютри

 • Не слагайте допълнителен товар в чантата.


Адаптери за захранването


 • Ако адаптерът има бутон за превключване на отдаваната мощност, уверете се, че превключвателят е поставен на правилната мощност.


Тонколони

 • Когато включвате продукта, поставяйте бутона за регулиране на силата на звука на най-ниско положение.

 • Бавно увеличавайте силата на звука докато достигнете желаното ниво.

 • Не слушайте много силно звук, за да не повредите ушите си. Когато използвате тонколоните, трябва да чувате и разговорите около вас.

 • Ако усетите дискомфорт в ушите, намалете силата на звука или спрете да използвате продукта и си проверете слуха.


Филтри/ непрекъсваеми токозахранвания


 • Не използвайте в животоподдържащи ситуации или други ситуации, където повреда в продукта може да доведе до щети или недопустими рискове.


Разрешаване на проблеми


На адрес www.trust.com/xxxxx (където вместо xxxxx напишете парт номера на продукта, който може да откриете на етикета на продукта), можете да намерите най-често задаваните въпроси, драйвъри и ръководства.

/3Свързани:

Прочетете и следвайте тези инструкции за безопасност преди да използвате закупения от вас продукт на Trust. Това са минимални предпазни мерки за безопасно iconИнструкции за дистанционно управление на климатик
Прочетете тези „инструкции” внимателно, за да може да използвате климатика безопасно и правилно
Прочетете и следвайте тези инструкции за безопасност преди да използвате закупения от вас продукт на Trust. Това са минимални предпазни мерки за безопасно iconИнструкции за дистанционно управление на климатик
Прочетете тези „инструкции” внимателно, за да може да използвате климатика безопасно и правилно
Прочетете и следвайте тези инструкции за безопасност преди да използвате закупения от вас продукт на Trust. Това са минимални предпазни мерки за безопасно iconКомпютърни монитори, компютри, лаптопи, сервиз, подръжка стк-корп еоод
Прочетете и следвайте тези инструкции, когато свързвате и използвате вашия компютър
Прочетете и следвайте тези инструкции за безопасност преди да използвате закупения от вас продукт на Trust. Това са минимални предпазни мерки за безопасно iconКомпютърни монитори, компютри, лаптопи, сервиз, подръжка стк-корп еоод
Прочетете и следвайте тези инструкции, когато свързвате и използвате вашия компютърен монитор
Прочетете и следвайте тези инструкции за безопасност преди да използвате закупения от вас продукт на Trust. Това са минимални предпазни мерки за безопасно iconПредпазни мерки
Моля прочетете внимателно “Предпазните мерки” за да сте сигурни че използвате уреда правилно
Прочетете и следвайте тези инструкции за безопасност преди да използвате закупения от вас продукт на Trust. Това са минимални предпазни мерки за безопасно iconИнструкция за употреба Мерки за безопасност
Следните мерки за безопасност ще предпазят потребителите от рискове за тяхното здраве и от повреда на уреда. Моля, прочетете внимателно...
Прочетете и следвайте тези инструкции за безопасност преди да използвате закупения от вас продукт на Trust. Това са минимални предпазни мерки за безопасно iconИзползване на Microsoft продукти Инструкции за безопасност
Прочетете тези инструкции за безопасност и условията на гаранцията, която върви с вашето Microsoft устройство
Прочетете и следвайте тези инструкции за безопасност преди да използвате закупения от вас продукт на Trust. Това са минимални предпазни мерки за безопасно iconПроизводство и дизайн на биокамини
Моля,прочетете тези инструкции внимателно преди първото използване на биокамината и спазвайте инструкциите за безопасност
Прочетете и следвайте тези инструкции за безопасност преди да използвате закупения от вас продукт на Trust. Това са минимални предпазни мерки за безопасно iconИнструкции за употреба и безопасност
Благодарим Ви, че избрахте фурните за вграждане oranier. По-долу в тези инструкции за употреба е описано как да инсталирате, използвате...
Прочетете и следвайте тези инструкции за безопасност преди да използвате закупения от вас продукт на Trust. Това са минимални предпазни мерки за безопасно iconMedisana mtv, Germany Преглед на оперативните елементи
Важна информация! Запазете за бъдещо ползване! Прочетете инструкция за употреба внимателно преди да използвате това устройство, особено...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом