Шуменски университет
ИмеШуменски университет
Дата на преобразуване27.01.2013
Размер17.37 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://shu.bg/tadmin/upload/storage/332.doc

KONSTANTIN

PRESLAVSKY

UNIVERSITY

S H U M E N

ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

КАТЕДРА “ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ “


ДИСЦИПЛИНА СПОРТ - ВОЛЕЙБОЛ


Информационен пакет за студента


КОНСПЕКТ


Литература


 1. Гигов Д., Тактика на волейбола, МиФ София, 1972

 2. Гигов Д.,Обучение и тренировка в тактиката на волейбола, ЕЦНПКФКС-ВИФ”Г.Димитров” София, 1979

 3. Чакъров Т. и Митев Г., Единна програма по волейбол, ЦС на БСФС-БФВ София, 1987

 4. Петров Л., Баскетбол, волейбол, хандбал-100 упражнения за обучение и тренировка, изд.”Бойка” В.Търново, 2003

 5. Кючуков Б., Волейбол – учебник за студентите от НСА, С., 2004.

 6. Крумова А., Сн. Томова, Волейбол, В.Т., 2002.

 7. Жечев В., Методика на обучение по спортни игри, Благоевград, 2003.


Форми на самостоятелна работа


  • самостоятелна работа с литература в университетската и други библиотеки и литературни фондове;

  • посещение, наблюдение и анализ на тренировъчни занимания по волейбол с различни възрастови групи.;

  • наблюдение, запис и анализ на официални волейболни срещи от спортния календар на представителните отбори от региона.

  • самоконтрол на личната теоретична и практико-методическа подготовка;

  • други.


Условия за допускане до изпитна процедура


70 % участие в практическите занимания


Схема/елементи, процедура на изпита, критерии за оценяване знанията и уменията на студентите, присъждане на кредити.


Текуща оценка на базата на изпълнение на норматив с технически елементи на волейболната игра и тактически умения за игра в нападение и защита


Въз основа на успешно положен изпит и текущ контрол на студента се присъждат ............ кредита.


Пакетът е изготвен от ст. пр. д-р Т. Симеонова


Свързани:

Шуменски университет iconШуменски университет
Дисертационният труд е обсъден от катедра „Икономика и моделиране” при Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” на 18....
Шуменски университет iconПроект за земеделие в България - личен избор, европейски резултат" Емануила Валериева Станева, Шуменски университет "
Емануила Валериева Станева, Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", филиал в гр. Варна, специалност "Туризъм"
Шуменски университет iconШуменски университет
За осведоменост и съгласие по студентска мобилност с цел обучение по секторна програма „еразъм”
Шуменски университет iconШуменски университет
Нощувка и хранене /закуска, обяд, вечеря/ за членове на семейството на курсиста – 25 лв на човек
Шуменски университет iconШуменски университет
Област на висшето образование: Педагогически науки Професионално направление: Педагогика на обучението по …
Шуменски университет icon"Повишаване на информационната сигурност при web базирано обучение", с
Атанас Иванов Начев, “Университет по библиотекознание и информационни технологии”, гр. София, Шуменски университет “Епископ Константин...
Шуменски университет icon"Изследване на методите и средствата за дистанционно обучение в разпределена мрежова среда", с
Атанас Иванов Начев, “Университет по библиотекознание и информационни технологии”, гр. София, Шуменски университет “Епископ Константин...
Шуменски университет icon"Изследване на съвременните методи за сбор, класификация и разпределение на информацията със специално предназначение", с
Атанас Иванов Начев, “Университет по библиотекознание и информационни технологии”, гр. София, Шуменски университет “Епископ Константин...
Шуменски университет iconШуменски университет
Област на висше образование: шифър Педагогически науки Професионално направление: шифър Педагогика на обучението по
Шуменски университет iconУченическите екскурзии динамичен образователен метод в япония и българия
Публикувано в: сборник „40 години шуменски университет”, международна конференция, секция науки за земята, септември 2011
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом