Министерство на земеделиет о и храните областна дирекция "земеделие"-варна общинска служба по земеделие – вълчи дол
ИмеМинистерство на земеделиет о и храните областна дирекция "земеделие"-варна общинска служба по земеделие – вълчи дол
Дата на преобразуване27.01.2013
Размер64.33 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.mzh.government.bg/odz-varna/Files/grafik_2.doc
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ВАРНА

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ВЪЛЧИ ДОЛ

п. код 9280, град Вълчи Дол, адрес гр.Вълчи Дол, телефон 05131/2612

E-mail: obszg_vdol1991@abv.bg


Изх.№ РД 05-1307/13.07.2011г.


О Б Я В Л Е Н И Е


НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ


Във връзка с дейността на сформираните по Заповед от Директора на ОД ”Земеделие” Комисии по реда на чл.37”в” ал.1 от ЗСПЗЗ ,

Обявяваме График за заседанията на Комисиите по места, както следва:

ОБЛАСТ ВАРНАГРАФИК ЗА ЗАСЕДАНИЯТА НА КОМИСИИТЕ ПО ЧЛ.37в ЗСПЗЗ
Землище

Община

Дата

Начален час

Място на провеждане

Заповед №

1

2

3

4

5

6

БОЯНА

ВЪЛЧИ ДОЛ

27.07.2011

10,00ч

ОСЗ-Вълчи дол

РД11-10-217 от 02.06.2011

БРЕСТАК

ВЪЛЧИ ДОЛ

27.07.2011

10.30ч

ОСЗ-Вълчи дол

РД11-10-217 от 02.06.2011

ВОЙВОДИНО

ВЪЛЧИ ДОЛ

27.07.2011

11,00ч

ОСЗ-Вълчи дол

РД11-10-217 от 02.06.2011

ВЪЛЧИ ДОЛ

ВЪЛЧИ ДОЛ

27.07.2011

11.30ч

ОСЗ-Вълчи дол

РД11-10-217 от 02.06.2011

ГЕН. КИСЕЛОВО

ВЪЛЧИ ДОЛ

27.07.2011

12,00ч

ОСЗ-Вълчи дол

РД11-10-217 от 02.06.2011

ГЕН.КОЛЕВО

ВЪЛЧИ ДОЛ

27.07.2011

13,00ч

ОСЗ-Вълчи дол

РД11-10-217 от 02.06.2011

ДОБРОТИЧ

ВЪЛЧИ ДОЛ

27.07.2011

13.30ч

ОСЗ-Вълчи дол

РД11-10-217 от 02.06.2011

ЕСЕНИЦА

ВЪЛЧИ ДОЛ

27.07.2011

14,30ч

ОСЗ-Вълчи дол

РД11-10-217 от 02.06.2011

ЗВЪНЕЦ

ВЪЛЧИ ДОЛ

27.07.2011

15,00ч

ОСЗ-Вълчи дол

РД11-10-217 от 02.06.2011

ИЗВОРНИК

ВЪЛЧИ ДОЛ

27.07.2011

15.30ч

ОСЗ-Вълчи дол

РД11-10-217 от 02.06.2011

ИСКЪР

ВЪЛЧИ ДОЛ

27.07.2011

16,00ч

ОСЗ-Вълчи дол

РД11-10-217 от 02.06.2011

КАЛОЯН

ВЪЛЧИ ДОЛ

28.07.2011

10,00ч

ОСЗ-Вълчи дол

РД11-10-217 от 02.06.2011

КАРАМАНИТЕ

ВЪЛЧИ ДОЛ

28.07.2011

10.30ч

ОСЗ-Вълчи дол

РД11-10-217 от 02.06.2011

КРАКРА

ВЪЛЧИ ДОЛ

28.07.2011

11,00ч

ОСЗ-Вълчи дол

РД11-10-217 от 02.06.2011

МИХАЛИЧ

ВЪЛЧИ ДОЛ

28.07.2011

11,30ч

ОСЗ-Вълчи дол

РД11-10-217 от 02.06.2011

ОБОРИЩЕ

ВЪЛЧИ ДОЛ

28.07.2011

12,00ч

ОСЗ-Вълчи дол

РД11-10-217 от 02.06.2011

Р. ВОЙВОДА

ВЪЛЧИ ДОЛ

28.07.2011

13,00ч

ОСЗ-Вълчи дол

РД11-10-217 от 02.06.2011

СТРАХИЛ

ВЪЛЧИ ДОЛ

28.07.2011

13.30ч

ОСЗ-Вълчи дол

РД11-10-217 от 02.06.2011

СТ.КАРАДЖА

ВЪЛЧИ ДОЛ

28.07.2011

14,30ч

ОСЗ-Вълчи дол

РД11-10-217 от 02.06.2011

ЧЕРВЕНЦИ

ВЪЛЧИ ДОЛ

28.07.2011

15,00ч

ОСЗ-Вълчи дол

РД11-10-217 от 02.06.2011

ЩИПСКО

ВЪЛЧИ ДОЛ

28.07.2011

15.30ч

ОСЗ-Вълчи дол

РД11-10-217 от 02.06.2011


Заседанията са публични и на тях могат да присъстват представители на собствениците, на ползвателите и други заинтересовани лица.


Председател на Комисията :............................

/ Снежана Димитрова/

Свързани:

Министерство на земеделиет о и храните областна дирекция \"земеделие\"-варна общинска служба по земеделие – вълчи дол iconМинистерство на земеделието и храните областна дирекция "земеделие" хасково
Ос “ Земеделие”, гр. Харманли към Гл дирекция “ Аграрно развитие” в од “ Земеделие”, Хасково
Министерство на земеделиет о и храните областна дирекция \"земеделие\"-варна общинска служба по земеделие – вълчи дол iconМинистерство на земеделието и храните
Зспзз, във връзка с чл. 3, ал. 4 от Устройствен правилник на областните дирекции „Земеделие” и с оглед Доклад вх.№ Рд-04-66/7//25....
Министерство на земеделиет о и храните областна дирекция \"земеделие\"-варна общинска служба по земеделие – вълчи дол iconМинистерство на земеделието и храните областна дирекция "земеделие" габрово запове д
На основание чл. 37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
Министерство на земеделиет о и храните областна дирекция \"земеделие\"-варна общинска служба по земеделие – вълчи дол iconРешение №131 от 5 май 2011 г
Относно: Предложение от Началника на Общинска служба по земеделие –гр. Сандански, относно предоставяне на земи от Общински поземлен...
Министерство на земеделиет о и храните областна дирекция \"земеделие\"-варна общинска служба по земеделие – вълчи дол iconГ-н Г. И. С., Егн *, адрес с. Л., общ. Б., обжалва решение №1768/09. 01. 2009 г. (изх.№08-1394/09. 01. 2009 г.) на Общинска служба Земеделие Б., с което на
Общинска служба Земеделие Б., с което на наследниците на И. С. В., бивш жител на с. Л., общ. Б., роден на 06. 09. 1903 г и починал...
Министерство на земеделиет о и храните областна дирекция \"земеделие\"-варна общинска служба по земеделие – вълчи дол iconВълчи дол – град на 30 години
Вълчи дол за град. В продължение на десетина дни се проведоха състезания по плажен волейбол за купата на кмета на общината, по табла,...
Министерство на земеделиет о и храните областна дирекция \"земеделие\"-варна общинска служба по земеделие – вълчи дол iconИнформация за областна дирекция "земеделие"-гр. Видин и общински служби по земеделие в област видин
Информация за областна дирекция “земеделие”-гр. Видин и общински служби по земеделие в област видин
Министерство на земеделиет о и храните областна дирекция \"земеделие\"-варна общинска служба по земеделие – вълчи дол iconОбщинска администрация
Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на детска ясла и млечна кухня към одз „Здравец“ гр. Вълчи дол, двхуи с. Оборище...
Министерство на земеделиет о и храните областна дирекция \"земеделие\"-варна общинска служба по земеделие – вълчи дол iconBg-вълчи дол: Изграждане обявление за обществена поръчка строителство
Община Вълчи дол, пл."Христо Ботев" №1, За: Даниела Петкова, България 9290, Вълчи дол, Тел.: 05131 2317, e-mail: oba, Факс: 05131...
Министерство на земеделиет о и храните областна дирекция \"земеделие\"-варна общинска служба по земеделие – вълчи дол iconОбластна дирекция "земеделие " – габрово
На основание чл. 47ж, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ппзспзз/, във...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом