Партньори Община Дордрехт | Община Варна Срок на проекта 1 януари 2008 / 30 юни 2009 Бюджет
ИмеПартньори Община Дордрехт | Община Варна Срок на проекта 1 януари 2008 / 30 юни 2009 Бюджет
Дата на преобразуване26.01.2013
Размер35.36 Kb.
ТипАнализ
източникhttp://www.namrb.org/doc09/Projectsheet_Dordrecht-VarnaBg.doc


Име на проекта Формиране на информирането


Партньори Община Дордрехт | Община Варна


Срок на проекта 1 януари 2008 / 30 юни 2009


Бюджет 60.523,19


Анализ на проблемните области Основния проблем на община Варна е неадекватното качество на предоставяните социални услуги на гражданите. Установените проблеми са:

 • Недостиг на предоставяната информация за съществуващите социални услуги

 • Липса на процедури в социалните служби за посещение при потребителите

 • Липса на „едно гише” за обслужване – гражданите са принудени да посещават различни институции

 • Мнението на служителите за непрестижния характер на дейностите в обслужващата сфераЦели на проекта Основната цел на проекта е подобряване качеството на живот на гражданите във Варна, чрез повишаване на използването на съществуващите социални услуги и постигане на по-добра информираност за тези услуги, комуникацията между гражданите, отделите за социално подпомагане и институциите. Целта ще бъде постигната чрез създаване на интегриран информационен център, където гражданите могат да получат пълна и изчерпателна информация за всички видове социални услуги, както и необходимите им документи за съответните услуги.


Очаквани резултати * Формулиране на стратегическа визия за предоставяне на информация за социалните услуги, поверени на дирекциите за социално подпомагане и домовете за социални услуги. Визията съдържа законовата рамка, формата и съдържанието на планирания информационен център.


* Развитие на плана за създаване на информационен център. Плана съдържа:

    • Главен процесен модел с описани основни проциси

    • Определяне на основния продукт и целева група/клиенти/

    • Организационна структура

    • Описание на взаимодействието с институциите, НПО и други организации

    • Комуникационен и PR план на информационния център

    • Условия за информационно технологични възможности

* Формулиране на план за прилагане за създаване на информационния център, вкл. персонал и оборудване

* Обучение на персонала на информационния център, за да е в състояние да информира и да се справя с всички видове въпроси и клиенти ефективно, ефикасно и клиентски ориентирано

* Създаване на информационен център на база стратегическата визия и план


Основна информация Варна е най-големия град на българското черноморие, с население 351 151 жители. Варна е втория по значение икономически център в България след София, основно благодарение на туризма. Освен това, Варна съчетава университетски център, пристанище и Генерален щаб на Българския военноморски флот.
Contact details Municipality of Dordrecht | Mrs. Gea Davids, Policy Advisor International Affairs | T: + 31 786 396 155 | F: + 31 786 396 417 |
http://cms.dordrecht.nl | Municipality of Varna | Ms. Mirella Donkova, Mayors Office | T: + 359 52 604 107 | F: + 359 52 234 341 | www.varna.bg


- Поради тези причини, много представители на различни целеви груп, имащи право на тези услуги не знаят за тяхното съществуване и не ги използват. Услугите не се използват с пълен капацитет и качеството на живот на бенефициентите на се повишава.

 • Варна е загрижена от недостига на приемни дни и структури за обслужване на гражданите в Дирекцията за социално подпомагане и и липса на политика за настаняване в домовете за социални услуги. Основно противоречие: предоставя се неофициална информация, но трябва да бъде официално потвърдена. Тези дейности ориентирани към обслужването не са официална часто от задълженията и се приемат за допълнително работа за същото ниско възнаграждение.

 • Различните институции във Варна са разположени в различни райони на общината. Гражданите на Варна, които се нуждаят от някаква форма на социална услуга, трябва да ходят в тези различни институции, за да бъдат обслужени.


Подцели на проекта са повишаване на знанията и капацитета на персонала, отделите за социално подпомагане и домовете за социални услуги и бъдещия персонал на информационния център, създаване на ефективен и ефикасен информационен център чрез изнасяне на примери и добри практики от община Дордрехт, Холандия и предоставяне на подкрепа и съвети за процесите и условията.Свързани:

Партньори Община Дордрехт | Община Варна Срок на проекта 1 януари 2008 / 30 юни 2009 Бюджет iconНсорб общини
Азия посреща община Варна за Деня на града 15 август. Днес от 16. 30 часа кметът Кирил Йорданов ще приеме гостите от побратимените...
Партньори Община Дордрехт | Община Варна Срок на проекта 1 януари 2008 / 30 юни 2009 Бюджет iconПрограма за намаляване нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества, оценка и управление качеството на атмосферния въздух в Община Варна юни, 2003
Община Варна е разположена в североизточната част на Република България. На изток общината граничи с Черно море, на север с община...
Партньори Община Дордрехт | Община Варна Срок на проекта 1 януари 2008 / 30 юни 2009 Бюджет iconИнформация за международното сътрудничество на община варна през 2006г
Посещение на делегация на Община Варна в Москва по случай Деня на града Срок: септември 2006г Състав: 3 души Необходими финансови...
Партньори Община Дордрехт | Община Варна Срок на проекта 1 януари 2008 / 30 юни 2009 Бюджет iconЗаседание на ос варна
Разглеждане на предложения за решения от пк “Финанси и бюджет” относно отчета на бюджета на община Варна за 2004 г
Партньори Община Дордрехт | Община Варна Срок на проекта 1 януари 2008 / 30 юни 2009 Бюджет iconПлан за ефективно и прозрачно управление 2009 г. Годишен план за ефективно и прозрачно управление в община свищов 2009 г
Община Свищов като пилотна община в проект на Националното сдружение на общините в Република България (нсорб) „Гражданите и общината...
Партньори Община Дордрехт | Община Варна Срок на проекта 1 януари 2008 / 30 юни 2009 Бюджет iconОбщинскисъвет варна
Общински съвет – Варна упълномощава Кмета на Община Варна да поиска от Републиканския бюджет временен безлихвен заем в размер на...
Партньори Община Дордрехт | Община Варна Срок на проекта 1 януари 2008 / 30 юни 2009 Бюджет iconЗакон за акцизите и данъчните складове
ДВ, бр. 109 от 20 декември 2007 г., изм., Дв, бр. 36 от 4 април 2008 г., изм., Дв, бр. 106 от 12 декември 2008 г., изм., Дв, бр....
Партньори Община Дордрехт | Община Варна Срок на проекта 1 януари 2008 / 30 юни 2009 Бюджет icon1. Питания и отговори на питания
Разглеждане на предложение от Кмета на Община Варна вх. № Рд-9-9302(40)/18. 03. 2009 г и на Председателя на Общинския съвет Варна...
Партньори Община Дордрехт | Община Варна Срок на проекта 1 януари 2008 / 30 юни 2009 Бюджет iconОбщина "мариц а" – област пловдив
Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове в законоустановения срок от 14 дни, Община „Марица” чрез настоящето публикуване...
Партньори Община Дордрехт | Община Варна Срок на проекта 1 януари 2008 / 30 юни 2009 Бюджет iconРепублика българия сметнапалата
Сметната палата за 2009 г и Заповеди №№ од-2-017 от 31. 08. 2009 г и од-2-028 от 19. 11. 2009 г на директора на Териториално поделение...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом