Самопроверка тест за аналитично четене
ИмеСамопроверка тест за аналитично четене
Дата на преобразуване10.10.2012
Размер64.85 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.myschoolbel.info/TEST_912klas/Slaveikov_Ralica_Test.doc
САМОПРОВЕРКА

ТЕСТ ЗА АНАЛИТИЧНО ЧЕТЕНЕ

Прочетете следния откъс от Пенчо-Славейковата поема „Ралица” и отговорете на въпросите след него.

Из „Ралица”

Като оназ вечерница в небето

една бе в село Ралица девойка,

и цяло село лудо бе по нея.

Сиротно чедо беше тя. Отколя

замина нейний татко по гурбет –

замина, и ни вест, ни кост от него;

а майка й отведоха с дене

кахъри в гроба. Ралица остана

при леля си, и като свое чедо

я тя отгледа, - гърлицата както

отглежда своя рожба, докато

се на крила самичка тя възмогне.

От Беш бунар ли с пълни бели менци

тя привечер се връщаше с другарки,

спреваряха се кой през кой вода

да й напий; а в празник на хоро,

кой не луди до нея да се хване? –

Че модрият й поглед бе западнал,

като мъгла на всички на душата,

и мислите им все около нея

се виеха, кат сърмений колан

о кръшната й тънка половина...

Блазе й с хубост” – казваха едни;

Блазе комуто на честта се падне” –

обаждаха се други. А с глава

посвиваха пък трети, век живели,

свят узнали – шепнейки из ниско:

Блазе й...Ех, кабил ни край не е

на хубаво да води тая хубост.”

За Ралица залиташе най-вече

Стоичко Влаха, заможен и личен

ерген, един на майка и баща.

Но ней сърцето беше дало вест,

и тегнеше душата й към други:

примамили я бяха со дене

на Ива Бойкин ваклите очи

и думите му благи, като ранна

роса при пролет. Вреди ли невреда,

че сиромах е Иво!... Двама лика

и прилика, един за друг родени, -

един у друг залюбени не чудом.

Той беше строен явор столоват,

тя тънка, вита, кършена лоза:

лоза се окол явора обви –

около Ива Ралица девойка!


1. Сравнението на героинята с вечерница в първите две строфи внушава нейната:

а) доброта

б) красота

в) уникалност

г) нравствена чистота

2. Стихът „цяло село лудо бе по нея” внушава, че общността изпитва към Ралица:

а) уважение

б) съчувствие

в) неодобрение

г) магнетично привличане

3. Архаичното наречие „отколя” е синоним на:

а) отдавна

б) скоро

в) миналата година

г) преди 12 години


4. Според откъса бащата на Ралица е:

а) заминал да търси работа далеч от родното място

б) емигрирал в чужбина

в) избягал от родината си

г) изоставил близките си

5. Фразеологичният израз „ни вест, ни кост” означава:

а) липса на писмо

б) влошено здраве

в) пълна неизвестност

г) загинал при неясни обстоятелства

6. Коя от изброените думи не е синоним на „кахъри”:

а) грижи

б) тревоги

в) мъки

г) задължения

7. Лелята на Ралица е сравнена с:

а) екзотична птица

б) митологично същество

в) гургулица

г) домашна птица

8. Стиховете „спреваряха се кой през кой вода/ да й напий; а в празник на хоро,/ кой не луди до нея да се хване?” представят:

а) всеобщата любов към Ралица

б) почитането на традиционните ритуали

в) интереса на ергените към Ралица

г) социалната принадлежност на героинята

9. Определението „модър” означава:

а) син

б) мъдър

в) весел

г) покоряващ

10. Посочете невярното твърдение:

а) Хубостта на Ралица вълнува нейните съселяни.

б) Хубостта на Ралица буди възхищение у околните.

в) Хубостта на Ралица предизвиква неясна тревога и усещане за обреченост у по-старите хора в селото.

г) Хубостта на Ралица предизвиква у околните люта завист към бъдещия и избраник.

11. Обособената част „шепнейки из ниско” създава усещане за:

а) загадъчност, тайнственост

б) неискреност

в) прикритост

г) тишина и спокойствие

12. В стиховете „За Ралица залиташе най-вече/ Стоичко Влаха, заможен и личен/ ерген” подчертаният глагол не означава, че Стоичко:

а) харесва Ралица

б) обича Ралица

в) е силно увлечен по Ралица

г) е привлечен от Ралица

13. В традиционните фолклорни представи „личен ерген” означава:

а) богат

б) смел

в) решителен

г) достоен

14. Според разбиранията на патриархалната общност „един на майка и баща” не е равнозначно на:

а) егоист

б) неоспорим наследник на родовото богатство

в) предпочитан брачен партньор

г) обграден с цялото внимание на родителите си

15. Определението „вакли” е синоним на:

а) черни

б) тъжни

в) красиви

г) добри

16. С коя от изброените фрази не може да бъде продължено изречението Ралица е направила избора си между Стоичко и Иво...

а) интуитивно

б) импулсивно

в) чрез разумна преценка на качествата на двамата

г) вслушвайки се в гласа на сърцето си

17. Кое от изброените внушения не се съдържа в стиховете „Той беше строен явор столоват/ тя тънка, вита, кършена лоза:/ лоза се окол явора обви – / около Ива Ралица девойка”:

а) за близостта между Ралица и Иво

б) за хармонията в отношенията между Ралица и Иво

в) за привличането помежду им

г) за бурната им драматична любов

18. Кой от следните редове не сочи според смисъла на откъса ниво на противопоставяне между Иво и Стоичко:

а) социално положение

б) отношението на Ралица

в) отношението им към Ралица

г) взаимоотношения с Ралица

19. Кой от изброените начини за представяне на герой не се среща при изобразяването на Ралица в откъса:

а) портретна характеристика

б) речева характеристика

в) отношението на другите герои

г) биографичен коментар

20. Кой от следните мотиви не е въведен чрез откъса:

а) за любовта

б) за привлекателната мощ на женската хубост

в) за обсебващата сила на злото

г) за взаимоотношенията между индивид и общност

21. Коя от следните смислови връзки не се проблематизира в откъса:

а) сирашка участ – подкрепа от общността

б) любовно щастие – ревност

в) физическа красота – обаяние

г) индивидуално излъчване – съдбовна предопределеност

22. Коя от изброените особености на откъса не е пряко повлияна от фолклора:

а) физическата характеристика на Ралица

б) споменатите елементи от бита и обредите – гурбетчийството, напиването на водата на девойката, празничното хоро...

в) разгърнатите сравнения

г) мотивът за индивидуалния избор на героинята

23. Според откъса Ралица и Иво не са:

а) лика прилика

б) щастливо влюбени

в) обвързани по волята на патриархалната общност

г) предопределени един за друг

24. Кое кара старите хора да твърдят „на хубаво не води тая хубост”:

а) житейският им опит

б) присъщият им скептицизъм

в) неодобрението им към Ралица

г) липсата на виталност

25. Коя от изброените особености на откъса не е пряко свързана с ролята му на експозиция на поемата:

а) представянето на героите

б) въвежденето на основните мотиви

в) фолклорните изразни средства

г) разкриването на миналото на Ралица


ОТГОВОРИ:


1. в)

2. г)

3. а)

4. а)

5. в)

6. г)

7. в)

8. а)

9. а)

10. г)

11. а)

12. г)

13. г)

14. а)

15. а)

16. а)

17. г)

18. в)

19. б)

20. в)

21. б)

22. г)

23. г)

24. а)

25. в)


Свързани:

Самопроверка тест за аналитично четене iconТест за проверка на уменията за четене/аналитично четене, писане, смятане и правене на аргументирани изказвания
Силна буря, придружена от градушка, се разрази снощи във Видин. Падналите огромни тополи от силния вятър затвориха за кратко пътя...
Самопроверка тест за аналитично четене iconОсмисляме ли като четем тест за проверка на уменията за аналитично четене
Мъжът ми се е върнал, бог да го убие! Не знам какво значи тая работа, защото никога досега не се е прибирал по това време; може да...
Самопроверка тест за аналитично четене iconТест за самопроверка
Какъв е характерът на правителството, създадено след преврата от 8/9 септември 1944 г?
Самопроверка тест за аналитично четене iconPocketbook 701       Release notes 30/11/2010               Version 3
Коригирани са настройките в режима на четене, премахнахме излишния ред, дублиращ „Четене през нощта”
Самопроверка тест за аналитично четене iconУдовлетворена ли сте от този законопроект и ще предложите ли някакви изменения в периода до второто четене?
Фокус: Проф. Михнева, на първо четене мина законопроектът за паметниците на културата, който вие, историците, очаквате от дълго време....
Самопроверка тест за аналитично четене iconУпражнение №12
Колоквиум и тест (пред квестори) върху невротропни средства (без анестетици и aналгетици) и тест
Самопроверка тест за аналитично четене iconРезюме на система за инвентаризация на дълготрайни материални активи, документи, стоки и др. „Invent" на фирма „рфид българия" еоод
Базирана е на uhf rfid технология. Това гарантира висока скорост на четене и запис, четене от голямо разстояние и без пряка видимост...
Самопроверка тест за аналитично четене iconОсновни формули Статистически анализ на едномерни емпирични разпределения
Мнмк за аналитично изглаждане на динамични редове при предположение за праволинейна тенденция на развитие
Самопроверка тест за аналитично четене iconГрупа 45 технически университет – София катедра "теоретична електротехника" курсова работа
Да се пресметнат и изчертаят графиките на указаните от преподавателя преходни процеси (аналитично и с pspice) при
Самопроверка тест за аналитично четене iconСамопроверка какво знаете за пенчо славейков и неговото творчество
Идейно-естетическите възгледи на Пенчо Славейков се формират под влияние на немската индивидуалистична философия
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом