Общи търговски условия с венид еър общи разпоредби
ИмеОбщи търговски условия с венид еър общи разпоредби
Дата на преобразуване26.01.2013
Размер84.3 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://venidair.com/img/bg.doc
ОБЩИ ТЪРГОВСКИ УСЛОВИЯ С ВЕНИД ЕЪР

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

В допълнение на всички приложими нормативни актове, договори и конвенции, следните условия за работа и сътрудничество представляват част от договора за предоставяне на корпоративни полети между контрагентите.

1. ВАЛИДНОСТ И ПРИЛОЖЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТЯВАНЕ НА КОРПОРАТИВНИ ПОЛЕТИ

1.1 Договорът за предоставяне на корпоративни полети се прилага към всички основни договори за предоставяне на корпоративни полети, подписани между Венид Еър и Чартьора. Общите условия на чартьора не се прилагат спрямо Венид Еър.

1.2 Всякакви допълнителни споразумения, изменения и анекси към договора за предоставяне на корпоративни полети се извършват в писмена форма и влизат в сила само след писмено потвърждение от страна на Венид Еър.

1.3 Чартьорът е съгласен да предостави договора за корпоративни полети на своите пътници за тяхно сведение.

2. ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ

2.1 Операторът се задължава да осигури и предостави надлежно оборудван и зареден самолет с екипаж, които напълно да отговорят на нормативните изисквания към момента на договорения старт на полета.

2.2 Графиците, посочени в съответното потвърждение за дадена заявка или в договора за предоставяне на корпоративни полети са обвързващи и задължителни за оператора. Операторът носи отговорност само за забава и други безпокойства по време на оперирането на полета, ако има персонална вина за това съгласно т.8. Пътниците трябва да положат грижи да пристигнат достатъчно време преди полета. Операторът не отговаря за закъснения, причинени от ненавременно пристигане на пътници.

2.3 Операторът и капитанът на полета вземат окончателното решение как да изпълнят полета, за да запазят безопасността и сигурността му на нужното ниво, без да предоставят на Чартьора право да възражение.

2.4 Превозването на деца под 12-годишна възраст, които не се придружават от възрастен, изисква получаване на предварително одобрение от страна на оператора.

2.5 Операторът си запазва правото да откаже превоз на пътници и транспортиране на стоки, ако:

- такава мярка се налага поради причини за сигурност и/или ред;

- такава мярка се налага, за да не се допусне нарушаване на законодателството на страните, от които се излита, над чиято територия се прелита, или в които се каца;

- поведението на даден пътник, неговото психично или физическо състояние е такова, че:

- същият се нуждае от специални грижи от оператора, които пилотите не могат да предоставят или които биха могли да осигурят като направят неприемливи разходи;

- причинява значителни и/или повтарящи се безредици или неговото присъствие на борда е неприемливо за останалите пътници; - ако сам се излага на опасност или излага на опасност останалите лица или обекти или безопасността на полета като цяло.

2.6 Ако на самолета се наложи да извърши алтернативно кацане поради лоши атмосферни условия или поради друга причина, самолетът се пренасочва към първоначално планираното летище, само и единствено по искане на клиента, като това става за негова сметка. Ако самолетът остане на такова алтернативно летище за следващ курс или излети обратно, всички неизползвани разходи, които са били предварително платени, се възстановяват на клиента или могат да се ползват от него при други полети.

2.7 Ако, дори след окончателното подписване на договора, се наложи промяна в маршрута, която е извън контрола на влияние на оператора, и съответно това доведе до натрупване на допълнително летателно време, респективно допълнителни разходи, последните се поемат и са за сметка на чартьора.

3. БАГАЖ

3.1 Всеки пътник може да носи 20 кг багаж (макс. 5 кг, от който е ръчен багаж). Капитанът има право да наложи по-нисък лимит на багажа към всяко място на борда поради причина за безопасност, в зависимост от конкретния случай.

3.2 Поради причини за безопасност, опасни предмети, като посочените по-долу, не трябва да се носят в багажа на пътниците:

- всякакви материали, които застрашават самолета, неговият интериор или пътниците, особено експлозивни материали, газ под налягане, оксидиращи, магнетизиращи, запалими, токсични или агресивни субстанции.

- всякакви предмети, които са забранени в държавите, от които се излита, над които се прелита и в които се каца.

- живи животни и домашни любимци могат да се превозват след предварителна договорка.

4. ДОКУМЕНТИ НА ПЪТНИЦИТЕ, ИМИГРАЦИОННИ И МИТНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

4.1 Чартьорът е длъжен да гарантира, че всички пътници носят личните си документи, които са необходими за планирания полет.

4.2 Чартьорът носи отговорност пред оператора за всички разходи от всякакво естество, които могат да възникнат поради небрежност и неспазване на изискванията за качване на борда от страна на пътниците.

4.3 Ако по заповед на съответните власти даден пътник трябва да бъде върнат обратно до мястото на излитане или до друго място, поради това, че същият има отказ да преминава или влиза в дадена страна, този клиент трябва да плати за допълнителния превоз. Цените за полети до такива места, за които има отказ, не се възстановяват.

4.4 Пътниците трябва да се явят за проверка на багажа от митническите служби или органите за сигурност при тяхно искане. Операторът не носи отговорност за щети, произтичащи от пропуски в спазването на приложимите разпоредби и норми.

4.5 Операторът не носи отговорност при отказ да превози пътник, ако доброжелателно е предположил и може да очаква, че нормативните разпоредби на съответните власти не разрешават такъв превоз.


5. УСЛУГИ НА БОРДА

5.1 В цената на полета по принцип са включени кейтъринг и безплатен бар. При специални изисквания, при които се надхвърля цената на стандартно предлаганите услуги, исканите услуги могат да се заплатят допълнително.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТАКСИ

6.1 Данъци, мита и други такси, които се събират от съответните държавни агенции и други органи и/или летищни власти, във връзка с пътниците или ползваните от тях услуги, се заплащат допълнително, дотолкова доколкото същите не са били включени в цената на полета. Тук изрично се посочват услугите, които не са включени в цената на полета: VIP обслужване, разходи за навигатор, допълнително начислени разходи за удължаване на пистата, допълнителни разходи за митническо обслужване и зареждане с гориво извън нормалното работно време.

Освен това в цената не се включват още:

- разходи за размразяване на самолета или за превантивно затваряне в хангар, доколкото това се отнася до безопасното опериране на заявен полет, включително и полети, за които впоследствие се налага пренасочване;

- разходи за помощни полети (транспортни самолети) поради недостиг на парко места на заявеното като дестинация летище.

7. АНУЛИРАНЕ И ОТМЯНА

7.1 Чартьорът може да анулира резервиран полет или договор по всяко време преди отлитането. За целта задължително се включва и времето, което е необходимо за входиране на отмяната на полета в офисите на оператора. Известието за отмяна на полета трябва да пристигне при оператора в писмена форма в рамките на нормалното работно време.

7.2 В случай на анулиране на полет операторът има право да наложи еднократна такса за отмяната на полета, която се калкулира на база договорената цена за полета, по следния начин:

При отмяна на полета

- до 48 часа преди излитане: 10% от цената на полета;

- до 24 часа преди излитане: 20 % от цената на полета;

- по-малко от 24 часа преди излитане: 30 % от цената на полета;

В случай, че пътниците трябва да се качат на друго летище, различно от това, в което е базата на оператора, и следователно се изисква полет за препозициониране на самолета, се прилагат следните условия в рамките на 24 часа преди излитане:

- в рамките на 24 часа, но не по-късно от 3 преди излитане на полета за препозициониране на самолета - 50% от цената на полета;

- в рамките на 3 часа преди излитане на полета за препозициониране на самолета - 75% от цената на полета;

- след като самолетът е излетял за препозициониране - 100% от цената на полета;

7.3 Операторът има право да прекрати договора без предизвестие в случай, че:

- пътниците не пристигнат в рамките на 1 час след уговореното време без да са предизвестили за това. В този случай се заплащат тарифите, посочени в чл. 7.2.

- чартьорът не плати цената на корпоративния полет на време и при договорените условия.

- форсмажорни обстоятелства реално възпрепятстват осъществяването на полета.

8. ПЛАЩАНЕ.

8.1 Общата сума на договорената цена на полета се нарежда по сметка на оператора, така както е посочена в договора за предоставяне на корпоративни полети, не по-късно от 1 работен ден преди осъществяване на полета и най-късно 6 часа преди излитане. Всички банкови разходи и комисионни, свързани със заплащането на цената на корпоративния полет, се поемат и са за сметка на Чартьора.

8.2 Чартьорът се задължава да възстанови на оператора всички разходи, които не са били включени в цената на полета и които са били извършени по искане на чартьора. Чартьорът трябва да плати дължимите суми в рамките на 5 /пет/ работни дни след получаване на фактурата.

8.3 Промените в цените, включени в общата цена на полета, които са настъпили поради обстоятелства, които са извън сферата на влияние на оператора, като например увеличаване на държавни такси, увеличение на цената на горивата с повече от 5% и увеличение на други мита, които са настъпили след подписване на договора за извършване на корпоративни полети и преди реализиране на превоза, дават право на оператора да увеличи общата цена на корпоративния полет със съответния процент.

9. ОТГОВОРНОСТИ

9.1 Операторът носи отговорност за надлежното извършване на полета в съответствие с Варшавската конвенция за превоз на пътници и багаж. Операторът не носи отговорност за допълнителни транспортни разходи, причинени от алтернативни кацания или отмяна и забавяне на полета, които се дължат на обстоятелства, върху които операторът не може да оказва влияние, като стачни действия, забрани за кацания и излитания, технически дефекти и форсмажорни обстоятелства.

9.2 Операторът не носи отговорност за щети и загуби, които не са били причинени от него.

9.3 Операторът не носи отговорност, когато може да докаже, че са били взети всички необходими мерки за предотвратяване на щети, или че не е било възможно вземането на каквито и да било мерки.

9.4 Чартьорът носи отговорност за всички щети върху самолета на оператора, които са били причинени от служители, представители и/или пътници на чартьора.

10. ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

10.1 Всички спорове, възникнали във връзка с договора за предоставяне на корпоративни полети, които не могат да бъдат решени чрез преки разговори между страните по договора, се уреждат по силата на българското законодателство.

10.2 В случай на несъответствия между българския и английския вариант на текста на тези общи условия, българският текст се приема за достоверен.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

“Анекс” е всяко допълнително споразумение, което представлява неразделна част от договора за предоставяне на корпоративни полети, в което се съдържа подробна информация за полетите, техните разписания и начините на плащане.

“Чартьорът” наема и запазва контингент места на борда на самолета на оператора и е страна по съответния договор за предоставяне на корпоративни полети.

“Договорът за предоставяне на корпоративни полети” е договорът, който служи като официална законова база за извършване на бизнес полети от Оператора и Чартьора.

“Оператор” и Венид Еър.

“Самолет” е въздухоплавателното средство, с което се извършва полета.

“Форсмажор” (vis major) се отнася до събития, които се извън сферата на влияние на оператора и не могат да се предвидят или избегнат чрез вземане на съответни мерки от страна на дружеството, като например военни действия, граждански размирици, природни бедствия, стачки във външни фирми, и т.н., които възпрепятстват извършването на корпоративния полет.Venid Air Page


Свързани:

Общи търговски условия с венид еър общи разпоредби iconОбщи търговски условия
Оттук можете да свалите Общите търговски условия, да ги запаметите и разпечатате
Общи търговски условия с венид еър общи разпоредби iconОбщи условия
По тези Общи условия могат да се застраховат само имущества, за които има валидна застраховка по Общи условия на “хди” зад за застраховка...
Общи търговски условия с венид еър общи разпоредби iconОбщи условия
Астраховател застрахова срещу плащане на застрахователна премия плащания по договори за продажба на стоки или предоставяне на услуги...
Общи търговски условия с венид еър общи разпоредби iconОбщи условия
Застраховател застрахова от свое име и за сметка на държавата срещу плащане на застрахователна премия плащания по договори за износ/изпращания...
Общи търговски условия с венид еър общи разпоредби iconОбщи условия на утб „УниКредит Джуниър ад
Общи условия за откриване и облсужване на разплащателни сметки за предоставянена платежни услуги по тях
Общи търговски условия с венид еър общи разпоредби iconОбщи условия
Обхват. Облигации на Р. България, които се придобиват, изплащат и търгуват по реда на Наредба №5 на мф и бнб, не са обект на разпоредбите...
Общи търговски условия с венид еър общи разпоредби iconОбщи условия за партньорство с уебсайта bgtitle. Com
При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение
Общи търговски условия с венид еър общи разпоредби iconОбщи условия за реклама през уебсайта bgtitle. Com
При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение
Общи търговски условия с венид еър общи разпоредби icon2012 общи положения раздел I. Общи разпоредби чл. 1
Чл с този правилник се урежда дейността на ег ”Бертолт Брехт” – гр. Пазарджик, ул. „Пирдоп“ 1
Общи търговски условия с венид еър общи разпоредби icon1. контекст на предложението на 6 октомври 2011 г. Комисията представи своето предложение за регламент за определяне на общи разпоредби за ефрр, есф
На 6 октомври 2011 г. Комисията представи своето предложение за регламент за определяне на общи разпоредби за ефрр, есф, Кохезионния...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом