Относно конкурса „Най-добър електронен учебен курс по учебен предмет от задължителната професионалната подготовка по професия
ИмеОтносно конкурса „Най-добър електронен учебен курс по учебен предмет от задължителната професионалната подготовка по професия
Дата на преобразуване10.10.2012
Размер22.23 Kb.
ТипКонкурс
източникhttp://193.192.57.240/po/courses/problemni/2009/elektronenKursPoProgramirane-1/Predstaviane_uche
До Министъра на образованието младежта и науката


Министерство на образованието младежта и науката


Дирекция “Политика в професионалното образование

и продължаващо обучение”


Относно конкурса „Най-добър електронен учебен курс по учебен предмет от задължителната професионалната подготовка по професия”


Г-жо Министър,

Желая да участвам в обявения от МОМН конкурс „Най-добър електронен учебен курс по учебен предмет от задължителната професионалната подготовка по професия” с електронен учебен курс “Програмиране – І част”.

Електронният учебен курс „Програмиране – І част” е предназначен за учениците от професия Програмист (код № 523090) специалности “Системно програмиране” (код № 5230902) и “Програмно осигуряване” (код № 5230901), от професионално направление код № 523 ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИЗАЦИЯ. Той е съобразен с изискванията на Учебната програма по задължителна професионална подготовка утвърдена със Заповед № РД 09 - 1502/ 01.10.2004 г. по учебен предмет и модул „Програмиране - I част ”.

Съдържанието на учебния курс дава възможност на учениците да получат основни знания за различните бройни системи, единиците за измерване на информацията и представянето й в компютрите, както и основни знания за работата на логическите схеми и основните алгоритмични структури. Учебното съдържание е структурирано в три раздела, в които са включени общо 15 теми.

Всяка тема завършва с въпроси и задачи, а след втори и трети раздел са предвидени три теста за самопроверка на знанията. В темите са включени схеми и таблици за нагледно представяне на отделните въпроси. В някои от темите е включена допълнителна информация и интересни исторически факти, свързани с развитието на бройните системи и др. В края на учебния курс са посочени очакваните резултати от обучението. Включен е и списък с използваната литература.

Учебният курс е представен като уеб съдържание с множество хипервръзки между отделните теми. Основната идея на курса е да се публикува в Интернет и да бъде достъпен за всички. Електронният учебник може да се ползва и без връзка с Интернет след стартиране на файла index.html.

Стартиране:

Учебния курс е представен на оптичен носител. При поставяне на компакт-диска се стартира браузъра с началната страница на проекта. Ако политиката за сигурност забранява автоматичното изпълнение (autorun.inf) от компакт-дискови устройства, трябва да се отвори от диска файла ‘index.html’. Съдържанието е предназначено за публикуване на web сървър. При локално използване на данните, за страниците, които съдържат програмен код, Internet Explorer иска потвърждение за използване на активното съдържание. При разглеждане на съдържанието, публикувано на web сървър, такова потвърждение не се изисква.

гр. Хасково

30.10.2009 г.

Автор на електронния учебен курс:

Веска Янкова Петкова

учител-методист по професионална подготовка

в ПГДС „Цар Иван Асен ІІ” гр. Хасково

E-mail: v__petkova@abv.bg

тел. 0878 55 80 49С уважение:

/В. Петкова/
Свързани:

Относно конкурса „Най-добър електронен учебен курс по учебен предмет от задължителната професионалната подготовка по професия iconЕлектронен учебен курс по икономическа информатика за XI клас от задължителната професионална подготовка по професия "икономист-мениджър"
Настоящият учебен курс е предназначен за подпомагане професионалното обучение по дисциплината Икономическа информатика в XI клас...
Относно конкурса „Най-добър електронен учебен курс по учебен предмет от задължителната професионалната подготовка по професия iconЕлектронен учебен курс по учебен предмет
Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6 от Закона за професионално образование и обучение
Относно конкурса „Най-добър електронен учебен курс по учебен предмет от задължителната професионалната подготовка по професия iconМинистерство на образованието и науката учебнапрограм а
Технология е учебен предмет от раздела Специфична професионална подготовка, раздел Задължителна професионална подготовка, в учебния...
Относно конкурса „Най-добър електронен учебен курс по учебен предмет от задължителната професионалната подготовка по професия iconДекан: ( ) индивидуален учебен план за подготовка на докторант
Посещение на лекции и упражнения по дисциплини от груповия учебен план за подготовка на докторанти
Относно конкурса „Най-добър електронен учебен курс по учебен предмет от задължителната професионалната подготовка по професия iconУчебна програма за задължителна професионална подготовка утвърдена със заповед № от г
Учебният предмет Електрозадвижване се изучава в 13 клас и е част от задължителната професионална подготовка на учениците от професионално...
Относно конкурса „Най-добър електронен учебен курс по учебен предмет от задължителната професионалната подготовка по професия iconПрограма, по домашна техника и икономика
Ако учениците проявяват интерес към този учебен предмет и училището е в състояние да осигури часове- от задължителноизбираемата подготовка...
Относно конкурса „Най-добър електронен учебен курс по учебен предмет от задължителната професионалната подготовка по професия iconЗа участие в професионален учебен курс по проектиране на нискоенергийни сгради
За тази цел ЕнЕфект, съвместно с Университета по архитектура, строителство и геодезия и Камарата на архитектите в България и със...
Относно конкурса „Най-добър електронен учебен курс по учебен предмет от задължителната професионалната подготовка по професия iconИнститут за ядрени изследвания и ядрена енергетика учебен център за специализирано обучение
Списък на кандидатите за курс специализирано обучение – трето ниво, период 29. 03 – 01. 04. 2010 г към Учебен център при ияияе
Относно конкурса „Най-добър електронен учебен курс по учебен предмет от задължителната професионалната подготовка по професия iconПроект! Министерство на образованието, младежта и науката
Учебната програма е предназначена за обучение по професия Дизайнер за всички специалности от професионално направление 214 Дизайн,...
Относно конкурса „Най-добър електронен учебен курс по учебен предмет от задължителната професионалната подготовка по професия iconМинистерство на образоването и науката учебнапрограм а
Учебният предмет Специални електрически машини се изучава в ХІІІ клас и е част от задължителната професионална подготовка на учениците...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом