Решение №776
ИмеРешение №776
Дата на преобразуване26.01.2013
Размер10.81 Kb.
ТипРешение
източникhttp://www.sofiacouncil.bg/content/docs/c_f8246.doc
РЕШЕНИЕ №776


на Столичния общински съвет


от 12.10.2006 година


За провеждане на конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, представляващ водоем с площ от 67 000 кв.м., находящ се в с. Кривина – местност „Корията”, район „Панчарево”.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14 от Закона за общинската собственост и чл. 1, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси


СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕШИ:


1. Възлага на кмета на Столичната община да организира процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, представляващ водоем с площ от 67 000 кв.м., находящ се в с. Кривина – местност „Корията”, АОС № 2683 от 20.06.2006 г., район „Панчарево”, по реда на чл. 14 от Закона за общинската собственост и Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси.


Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 12.10.2006 г., Протокол №  89, точка 45 от дневния ред, по доклад № 08-23-194/07.08.2006 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по стопанска политика и общинска собственост на Столичния общински съвет.

Свързани:

Решение №776 iconРешение
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от змсма и като разгледа докладна записка на кмета на общината вх.№776-дз/06. 12. 2006г
Решение №776 iconАгенция митници регионална митническа дирекция софия митница аерогара софия
Уведомяваме Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящето съобщение, следва да се явите в митница Аерогара-София, отдел “апио”...
Решение №776 iconЛегкая атлетика назовите имя первого победителя античных Олимпийских игр, официально вошедшего в историю
Ответ: Корэб, повар из Элиды, в 776 г до н э он победил в беге на один стадий (192,27 м)
Решение №776 iconОбщина елена наредба
Решение№80/29. 12. 2005г.,Решение№6/31. 01. 2006г., Решение №36/27. 06. 2007 Решение№85/29. 08. 2008г.,Решение№9/29. 01. 2009г.,Решение№100/23....
Решение №776 iconЗа да се произнесе взе предвид следното
Производството пред бос е въззивно, по реда на Глава 21 нпк, и е образувано по жалба на адвокат П. С., от гр. Р.,в качеството му...
Решение №776 iconУказатель. Энциклопедии. Справочники. Словари.     А. С. Пушкин : Школьный энциклопедический словарь
А. С. Пушкин : Школьный энциклопедический словарь / Под ред. В. И. Коровина. М. Просвещение, 1999. 776 с ил. (В пер.) 170-00
Решение №776 iconЗатверджую затверджую
України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення та спрощення процедури державної реєстрації земельних...
Решение №776 iconОбщински съвет елена
Решение №6/27. 01. 2005 г., Решение №80/29. 12. 2005 г., Решение №6/31. 01. 2006 г., Решение №36/27. 06. 2007 г., Решение №85/29....
Решение №776 iconПредложение от Тодор Попов – Кмет на Община Пазарджик относно
Относно: Предложение за съгласие за изработване на проект за частично изменение на план за регулация и застрояване, относно терен...
Решение №776 iconОбщина елена наредба
Решение №11/30. 12. 2003 г., Решение №94/21. 12. 2004 г., Решение №6/27. 01. 2005 г., Решение №80/29. 12. 2005 г., Решение №6/31....
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом