На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за
ИмеНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за
страница9/12
Дата на преобразуване26.01.2013
Размер0.83 Mb.
ТипКонкурс
източникhttp://www.trambesh.eu/Aktualno/konkurs_new25.04.12.doc
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Г. ФИНАНСОВИ АНАЛИЗИ


Настоящият раздел се разработва в съответствие с Националната методология за извършване на анализа на разходите и ползите (АРП), Методологията на Европейската комисия, и указанията в сектор „води”, посочени в поканата за кандидатстване и публикувани на електронната страница на ОПОС.

В допълнение към предоставената по-долу обобщена информация, към Формуляра се прилага и пълният текст на финансовия анализ(вкл. финансовия модел в електронен формат – Excel (незащитена версия за да могат да се проследят формулите).

За проектните предложения под прага, определен в чл. 39 на Регламент 1083/2006 г., не се изисква икономически анализ.

Г.1. Финансов анализ


Кратко описание на основните елементи от финансовия анализ.

Г.1.1. Кратко описание на методиката и направените допусканияГ.1.2. Основни параметри и елементи, използвани при финансовия анализ

Основни елементи и параметри

Стойност без сконтиране

Сконтирана стойност

(нетна сегашна стойност)

1

Период, за който се извършва анализа (години)2

Финансова дисконтова норма(%)8
(реална или номинална)3

Общи инвестиционни разходи9 –(в лв., без дисконтиране)4

Общи инвестиционни разходи –(в лв., дисконтирани)5

Остатъчна стойност (в лв., без дисконтиране)6

Остатъчна стойност (в лв., дисконтирана)7

Приходи (в лв., дисконтирани)8

Оперативни разходи (в лв., дисконтирани)Изчисляване на финансовия дефицит10

9

Нетен приход = приходи – оперативни разходи + остатъчна стойност (в лв., дисконтирана) = (7) – (8) + (6)10

Допустими разходи (чл. 55, ал. 2) = инвестиционни разходи – нетен приход (в лв., дисконтиран) = (4) – (9)11

Размер на финансов дефицит (%) = (10) / (4)[Съгласно методологията, приходните и разходните финансови потоци при изчисляване на финансовия дефицит се вземат без ДДС]

Г.1.3. Основни резултати от финансовия анализ
Без помощ от Общността

(FRR/C)

A

С помощ от Общността (FRR/K)

B11

  1. Финансова норма на възвръщаемост (FRR)

(%)
FRR/C
FRR/K

  1. Нетна настояща стойност (FNPV)

(лв.)
FNPV/C
FNPV/K

Г.1.4. Приходи, генерирани в рамките на експлоатационния период


Ако се очаква проектът да генерира финансови приходи чрез събиране на такси от потребителите, посочете подробности за тези такси (вид и размер на таксите, принципи или нормативни документи, въз основа на които са определени таксите).

а) Таксите покриват ли експлоатационните разходи и амортизациите по проекта?

б) Предвиждат ли се различни такси за различните категории потребители на инфраструктурата?

в) Таксите пропорционални ли са на:

1. Ползите от проекта/реалното потребление?

2. Замърсяването, причинявано от потребителите?

Ако не се предвиждат такси, как ще се покриват експлоатационните разходи и разходите за поддръжка?
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Свързани:

На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за iconНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за
За участие в избор на изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана с предмет
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за iconНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за
За участие в избор на изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана с предмет
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за iconНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет
Доставка на петролни продукти /бензин – а – 95 н и Дизелово моторно гориво 0,005 S/ за нуждите на
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за iconНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет
Доставка на бетонови тротоарни плочки за направа на тротоари в община Полски Тръмбеш“
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за iconНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за
Доставка на твърди горива за нуждите на община полски тръмбеш за отоплителен сезон 2012 -2013 Г. Включващ следните
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за iconДокументация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка
Преустройство на котелна и отоплителна инсталации в сградата на цоп гр. Птръмбеш- І етап”
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за iconДокументация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка
Ремонтни работи на улични и пътни настилки на територията на община полски тръмбеш”
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за iconДокументация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка
Ремонтни работи на улични и пътни настилки на територията на община полски тръмбеш”
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за iconДокументация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка
ЧЛ. 60, И чл. 61 От вътрешните правила за провеждане на процедури по възлагане и изпълнение на обществени поръчки, включително и...
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за iconДокументация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка
Конструктивно укрепване на носещата конструкция на сграда на Обществена минерална баня, намираща се в упи- хі”за баня и компресорна...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом