На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за
ИмеНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за
страница8/12
Дата на преобразуване26.01.2013
Размер0.83 Mb.
ТипКонкурс
източникhttp://www.trambesh.eu/Aktualno/konkurs_new25.04.12.doc
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

В. ГРАФИК

В.1. График за осъществяване на проекта


В таблицата опишете графика за развитие на целия проект.
Дата на започване
(А)


Дата на приключ-ване
(Б)


Обща продължи-телност на дейността

 1. Прединвестицинно проучване

дд/мм/гггг

дд/мм/гггг
 1. Финансов /и икономически анализ

дд/мм/гггг

дд/мм/гггг
 1. Преценка от необходимостта за ОВОС

дд/мм/гггг

дд/мм/гггг
 1. ОВОС

дд/мм/гггг

дд/мм/гггг
 1. Оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони от мрежата НАТУРА 2000

дд/мм/гггг

дд/мм/гггг
 1. Преценка на вероятността за оказване на значително отрицателно въздействие на план/програма/проект или инвестиционно предложение върху защитените зони от мрежата НАТУРА 2000 ( в случай че не се провежда заедно с т. 4)

дд/мм/гггг

дд/мм/гггг
 1. Издаване на комплексно разрешително (ако се изисква)

дд/мм/гггг

дд/мм/гггг
 1. Издаване на разрешителни по Закона за водите (ако се изискват)

дд/мм/гггг

дд/мм/гггг
 1. Проектиране: (за всяка фаза на проектиране добавете отделен ред)

дд/мм/гггг

дд/мм/гггг
 1. Издаване на разрешително за строеж

дд/мм/гггг

дд/мм/гггг
 1. Закупуване/придобиване на земи / учредяване на ограничени вещни права върху земи

дд/мм/гггг

дд/мм/гггг
 1. Промяна предназначението на земята (ако е необходимо)

дд/мм/гггг

дд/мм/гггг
 1. Строителство7

дд/мм/гггг

дд/мм/гггг
 1. Въвеждане в експлоатация

дд/мм/гггг

Забележка: Приложете подробен времеви график на основните категории дейности - Гант диаграма.


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Свързани:

На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за iconНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за
За участие в избор на изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана с предмет
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за iconНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за
За участие в избор на изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана с предмет
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за iconНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет
Доставка на петролни продукти /бензин – а – 95 н и Дизелово моторно гориво 0,005 S/ за нуждите на
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за iconНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет
Доставка на бетонови тротоарни плочки за направа на тротоари в община Полски Тръмбеш“
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за iconНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за
Доставка на твърди горива за нуждите на община полски тръмбеш за отоплителен сезон 2012 -2013 Г. Включващ следните
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за iconДокументация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка
Преустройство на котелна и отоплителна инсталации в сградата на цоп гр. Птръмбеш- І етап”
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за iconДокументация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка
Ремонтни работи на улични и пътни настилки на територията на община полски тръмбеш”
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за iconДокументация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка
Ремонтни работи на улични и пътни настилки на територията на община полски тръмбеш”
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за iconДокументация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка
ЧЛ. 60, И чл. 61 От вътрешните правила за провеждане на процедури по възлагане и изпълнение на обществени поръчки, включително и...
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за iconДокументация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка
Конструктивно укрепване на носещата конструкция на сграда на Обществена минерална баня, намираща се в упи- хі”за баня и компресорна...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом