Съгласно чл. 43, ал. 3, т. 3 от зуо
ИмеСъгласно чл. 43, ал. 3, т. 3 от зуо
Дата на преобразуване26.01.2013
Размер15.7 Kb.
ТипРешение
източникhttp://plovdiv.riosv.com/files/_documents/09_DO_356_03.doc

Образец № 12


Съгласно чл. 43, ал. 3, т. 3 от ЗУОРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водитеРЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - гр. Пловдив


РЕШЕНИЕ№ 09-ДО-356-03 от 05.06.2012 г.


за прекратяване на действие на разрешение за дейности по отпадъците


Във връзка със заявление № УО-1339 от 01.06.2012 г.

на

„ТРАКИЯ КОМЕРС-ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ” ЕООД

и

и на основание чл. 43, ал. 3, т. 3 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО),


ПРЕКРАТЯВАМ ДЕЙСТВИЕТО


на Решение № 09-ДО-356-02 от 26.05.2010 г.

на

„ТРАКИЯ КОМЕРС-ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ” ЕООД

ЕИК: 115871170, седалище и адрес на управлението: област Пловдив, община Пловдив, гр.Пловдив, район »Северен», ул.”Георги Бенев” № 9, лице, управляващо дружеството: Цветан Рангелов Матански, адрес: област Пловдив, община Пловдив, гр.Пловдив, ул. ”Порто Лагос” № 17, ет.1, ап.3, сл. тел.: 032/95 20 15, факс032/95 20 15;


считано от 01.06.2012 г.


В срок до 20.06.2012.г. търговецът да върне разрешението на компетентният орган, издал решението.


Прекратяването на действието на решение № 09-ДО-356-02 от 26.05.2010 г., да се отрази в публичния регистър на закритите обекти и дейности, воден от министъра на околната среда и водите или оправомощеното от него лице.


Решението на Директора на РИОСВ гр. Пловдив може да се обжалва пред Министъра на околната среда и водите и/или административен съд Пловдив в 14-дневен срок от датата на съобщаването му на заинтересованите лица и организации по реда на АПК.


ДИРЕКТОР НА РИОСВ, гр.Пловдив .................................

/инж.В.Атанасова/
Свързани:

Съгласно чл. 43, ал. 3, т. 3 от зуо iconОбразец №1 Съгласно чл. 78, ал. 9 от зуо
На основание чл. 78, ал. 9 във връзка с чл. 35, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците (зуо) и във връзка със заявление № кпд-07-363...
Съгласно чл. 43, ал. 3, т. 3 от зуо iconОбразец №1 Съгласно чл. 78, ал. 9 от зуо
На основание чл. 78, ал. 9 във връзка с чл. 35, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците (зуо) и във връзка със заявление № уо-1860...
Съгласно чл. 43, ал. 3, т. 3 от зуо iconОбразец №3 Съгласно чл. 78, ал. 9 от зуо
На основание чл. 78, ал. 9, във връзка с чл. 35, ал. 3 и 5 от Закона за управление на отпадъците (зуо) и във връзка със заявление...
Съгласно чл. 43, ал. 3, т. 3 от зуо iconОбразец №3 Съгласно чл. 78, ал. 9 от зуо
На основание чл. 78, ал. 9, във връзка с чл. 35, ал. 3 и 5 от Закона за управление на отпадъците (зуо) и във връзка със заявление...
Съгласно чл. 43, ал. 3, т. 3 от зуо iconОбразец №1 Съгласно чл. 78, ал. 9 от зуо
На основание чл. 78, ал. 9 във връзка с чл. 35, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците (зуо) и във връзка със заявление вх.№...
Съгласно чл. 43, ал. 3, т. 3 от зуо iconОбразец №1 Съгласно чл. 78, ал. 9 от зуо
На основание чл. 78, ал. 9 във връзка с чл. 35, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците (зуо) и във връзка със заявление №1948...
Съгласно чл. 43, ал. 3, т. 3 от зуо iconОбразец №1 Съгласно чл. 78, ал. 9 от зуо
На основание чл. 78, ал. 9 във връзка с чл. 35, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците (зуо) и във връзка със заявление вх....
Съгласно чл. 43, ал. 3, т. 3 от зуо iconОбразец №2 на заявление по чл. 104, ал. 1 от зуо
Закона за управление на отпадъците (зуо) на брокер по смисъла на § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на зуо
Съгласно чл. 43, ал. 3, т. 3 от зуо iconОбразец №14 Съгласно чл. 52, ал. 1 от зуо
Регистрацията е валидна за извършване на дейности по събиране и транспортиране /Т/ на отпадъци, съгласно чл. 12, ал. 2, т. 3 и т....
Съгласно чл. 43, ал. 3, т. 3 от зуо iconІ. класификация на неопасните строителни отпадъци код на отпадъка съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 Зуо за класи­фикация на отпадъ­ците
Код на отпадъка съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 Зуо за класи­фикация на отпадъ­ците
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом