Деф: (Х, ) – топ пр-во, ƹМХ, f: X→Y. Полагаме: а) f/м:= f iм: M→Y; f/м се нарича рерстрикция
ИмеДеф: (Х, ) – топ пр-во, ƹМХ, f: X→Y. Полагаме: а) f/м:= f iм: M→Y; f/м се нарича рерстрикция
Дата на преобразуване26.01.2013
Размер13.58 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://more2006.wikispaces.com/file/view/20.doc
20. Деф и Тв: Нека (Х, ) е топ. пр-во и ƹМÌХ. Полагаме :={UÇM|U}. Тогава е топология в М,която се нарича топ. в М индуцирана от или топ. на подпр-во. Под-вото (М,) се нарича подмн-во на (Х, ).

Тв: (Х,) – топ. пр-во. ƹМХ. Тогава: а) FM е затворено в (М,) Û$ G-затворено в (Х,): GÇM=F б) ако АМ, то А(М,/м)=А(Х,) ÇМ.

Деф: (Х,)- топ. пр-во ƹМХ. Полагаме iм:М→Х, iм(х)=х, "хM. iм се нарича влагане на М в Х.

Тв: iм: (М,)→(Х, ) е непрекъснато изображение.

Деф: (Х, ) – топ. пр-во, ƹМХ, f:X→Y. Полагаме: а) f/м:= f. iм:M→Y; f/м се нарича рерстрикция на f върху М. б) fм:М→f(M) дефинирано чрез fм (х)=f(х), "хM

Tв: f/м и fм са непрекъснати, ако и f е непрекъсната. ( e наклонена с човка надолу)

Деф: МХ и f:M→Y, a f’:X→Y: f/м’=f, то казваме, че f’ e продължение на f върху Х.

Т(Тилта-Урисоц): Нека (Х, ) е Т4 пр-во, F е затворено подмн-во на (Х, ) и f:F→I (съответно f:F→R) (R e мн-вото на реалните числа) е непрекъсната функ. Тогава f има непрекъсното продължение f’:X→I (съотв. f’:X→R)

Деф: Ако Р е топологично свойство, то Р се нарича наследствено свойство, ако от това,че (Х, ) има свойството Р, то и всяко негово подпр-во има св-тото Р.

Тв: Свойството “Х е Тi пр-во” i=0,1,2,3,3½,6 е наследствено свойство.

Тв: Свойството “Х е Т4 пр-во” е наследствено по затворените подмн-ва.

Деф: Едно топ. пр-во се нарича наследствено нормално,ако всяко негово подпр-во е нормално. Х се нарича Т5 пр-во,ако е наследствено нормално Т1 пр-во.

Т: Всяко Т6 пр-во е Т5.

Пр: 5 пр-во което не е Т6) (Х, х0) е Т5, но не е Т6.

Свързани:

Деф: (Х, ) – топ пр-во, ƹМХ, f: X→Y. Полагаме: а) f/м:= f iм: M→Y; f/м се нарича рерстрикция iconДеф. Нека (X,  ) e топ пр-во и X  X, а B(X) Í P(X). B(X) се нарича локална база
Х на (X,  ), ако  околност u на Х  V  B(X) : X  V í u и Х  W,  w  B(X). Ако  X  X е зададена лок база B(X) в т. Х, то фамилията...
Деф: (Х, ) – топ пр-во, ƹМХ, f: X→Y. Полагаме: а) f/м:= f iм: M→Y; f/м се нарича рерстрикция iconДеф. Едно топ пр-во (Х,) се нарича регулярно
Х, такова, че xÏF,  отв мн-ва u и V : UÇV=Æ, X  u и f  V. Пр.:  дискретно и анти дискр пр-во е регулярно
Деф: (Х, ) – топ пр-во, ƹМХ, f: X→Y. Полагаме: а) f/м:= f iм: M→Y; f/м се нарича рерстрикция iconT: Нека P=( Х, ≤) е cpo и f: P→P e монотонна функция. Тогава Fix(f) ¹Æ и Fix(f) има max елемент. Д-во
Деф: Нека Х е мн-во и f: X→X e ф-я. Полагаме Fix(f):={xX|f(X)=x}. Елементите на Fix(f) се наричат неподвижни точки на f
Деф: (Х, ) – топ пр-во, ƹМХ, f: X→Y. Полагаме: а) f/м:= f iм: M→Y; f/м се нарича рерстрикция iconДеф бюлетин дунавски екологичен форум
Бюлетинът е част от мисията на деф «Да защитим река Дунав и нейните притоци, тяхното биоразнообразие и извори чрез повишаване сътрудничеството...
Деф: (Х, ) – топ пр-во, ƹМХ, f: X→Y. Полагаме: а) f/м:= f iм: M→Y; f/м се нарича рерстрикция icon4. Топологични пространства
Г е тау навсякъде Топологични пространства. Деф: Нека Х е мн-во и Γ  Р(Х). Γ се нарича топология в Х, ако Γ удовлетворява следните...
Деф: (Х, ) – топ пр-во, ƹМХ, f: X→Y. Полагаме: а) f/м:= f iм: M→Y; f/м се нарича рерстрикция iconТоп груп оод система за управление
Топ груп оод е регистрирано по българското законодателство на 18. 01. 1994г със седалище в гр. София, ул. “Бистришко шосе” №17 Основната...
Деф: (Х, ) – топ пр-во, ƹМХ, f: X→Y. Полагаме: а) f/м:= f iм: M→Y; f/м се нарича рерстрикция iconТоп груп оод система за управление
В “Топ Груп” оод е въведена програма за запознаване и обучение на персонала с изискванията за поддържане на хигиена в обекта
Деф: (Х, ) – топ пр-во, ƹМХ, f: X→Y. Полагаме: а) f/м:= f iм: M→Y; f/м се нарича рерстрикция iconОбща характеристика на картите и плановете
Тази въображаема повърхнина се нарича нивоповърхнина, а геометричното тяло, ограничено от нея, се нарича геоид (от гръцкото "ge"...
Деф: (Х, ) – топ пр-во, ƹМХ, f: X→Y. Полагаме: а) f/м:= f iм: M→Y; f/м се нарича рерстрикция iconЛекции по курсу «Производные финансовые инструменты» Селищева А. С
А выдача опционов топ-менеджерам в России приложение а выдача опционов топ-менеджерам в США джеймс Бэндлер, Чарлз Форелл, Дженнифер...
Деф: (Х, ) – топ пр-во, ƹМХ, f: X→Y. Полагаме: а) f/м:= f iм: M→Y; f/м се нарича рерстрикция iconЛекция 4 Управление на човешките ресурси
Чрез анализа на работата се съставят два документа, като единият се нарича „описания на длъжността”, а другият се нарича „спецификация...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом