Крос с
ИмеКрос с
Дата на преобразуване26.01.2013
Размер129.08 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.york-bg.com/KROSS.doc
К Р О С С

(Клуб на решилите да овладяват стресовите ситуации)


Посещенията в клуба имат тренировъчно-образователен тип. Ползват се учебници и лекционен материал от световно известни автори в областите: психология на измамата, психология на оцеляването и психология на манипулирането. Занятията се водят от Т. Сент, рийдър-лектор с диплом от „Рижска мениджърска школа


Дисциплините са разделени в 4 модула, логично следващи един след друг по ниво на придобитите познания.


Модул І:

„НЕСТАНДАРТНИ НАЧИНИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ЕЖЕДНЕВНИ ПРОБЛЕМИ – прости, но ефективни стратегии за решаване на лични проблеми” – ноември и декември 2008г.


Факултативни (допълнителни) часове към Модул І: „НЕУРОСЕНСОРЕН ДВИГАТЕЛЕН ТРЕНИНГ за осигуряване на брилянтно физическо и психично здраве” – по един час след трите учебни часа на седмичното занятие от модула.


Модул ІІ:

„МОШЕНИЧЕСТВА, ОБИРИ, ИЗМАМИ, КАПАНИ – характеристика на явленията и как да се предпазим” – януари и февруари 2009г.


Факултативни (допълнителни) часове към Модул ІІ: „ОСЕМ ТЕСТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРИЧИНИТЕ за някои ваши неуспехи на основата на опознаване личностните си предпочитания” – по един час след трите учебни часа на седмичното занятие от модула.


Модул ІІІ:

„ОСНОВИ НА ОЦЕЛЯВАНЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА В ГРАДОВЕТЕ – оцеляване при повишена престъпност и психологическо оцеляване при опити за манипулиране” – март и април 2009г.


Факултативни (допълнителни) часове към Модул ІІІ: „ПСИХОЛОГИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА на демоничната личност и ПОВЕДЕНИЕ спрямо престъпна или демонична личност” – по един час след трите учебни часа на седмичното занятие в модула.


Модул ІV:

„ПРАКТИКУМ НА МАНИПУЛАТОРИТЕ – как да манипулираме другите и как да се предпазим да не манипулират нас” – май и юни 2009г.


Факултативни (допълнителни) часове към Модул ІV: „ПСИХОЛОГИЯ НА ИЗМАМАТА – предимства и загуби лично за нас” – по един час след трите учебни часа на седмичното занятие от модула.


П О Д Р О Б Н А П Л А Н – П Р О Г Р А М А


Модул І:

„НЕСТАНДАРТНИ НАЧИНИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ЕЖЕДНЕВНИ ПРОБЛЕМИ – прости, но ефективни стратегии за решаване на лични проблеми”


Занятие 1: Въведение в проблематиката (УПРАЖНЕНИЕ с връвчици!)

Психологическо УПРАЖНЕНИЕ – „Отвътре и отвън”

Теория: -как да се наслаждаваме на удоволствията

-как да се „измъкваме навън”

-как да се справим с нервното напрежение

-как да оставним болката в миналото

Занятие 2: Обучение от личен опит

Психологическо УПРАЖНЕНИЕ – „Вътрешно видео”

Теория: -как да репетираме успешните си действия

Психологическо УПРАЖНЕНИЕ – „Репетиция”

Занятие 3:Пътешествие във времето”

Теория: -как да изработим чувство за време

Психологическо УПРАЖНЕНИЕ – „Събуждане, чувство за време”

Теория: -стратегии за вземане на решения (например диети за отслабване)

-какво да правим, когато времето ни притиска

Психологическо УПРАЖНЕНИЕ – „Построяване „линия на времето”

Теория: -приливи и отливи на времето

Занятие 4: Въображение и действителност

Психологическо УПРАЖНЕНИЕ – „Справяне с лошите предчувствия”

Теория: -навиците

-промени в избора на цели

-избор на посока

Психологическо УПРАЖНЕНИЕ – „Избиране на посока”

Теория: -как да тръгнем към целите си

-как да степенуваме ценностите

Занятие 5: Непредвидени последствия

Психологическо УПРАЖНЕНИЕ – „Избягване на недоразумения”

Теория: -как да разговаряме със себе си

Психологическо УПРАЖНЕНИЕ – „Изучаване същността на вътрешния глас”

Теория: -какво да правим, когато нашият вътрешен глас ни обижда

Психологическо УПРАЖНЕНИЕ – „Общуване с вътрешния глас, който ни обижда”

Занятие 6: Страхове и тревоги

Теория: -как да се отърваваме от тревогите

-как да превръщаме тревогата в планиране на изход от ситуацията

Психологическо УПРАЖНЕНИЕ – „Справяне с тревогата”

Теория: -упреците

-как ние да упрекваме другите и да се оплакваме

Психологическо УПРАЖНЕНИЕ – „Изслушване на упреци”

Занятие 7: СТРЕСЪТ

Теория: -определение за стрес

Психологическо УПРАЖНЕНИЕ – „Как да преодолеем стрес”

Теория: -борбата с лошото настроение

-използване и борба със спомените

Психологическо УПРАЖНЕНИЕ – „Корелиране между разум и тяло, наблюдение”

Теория: -да бъдем винаги на мястото на събитието

Занятие 8: ТЕСТ за вземане на решения при справяне със стресова ситуация


Факултативни (допълнителни) часове към Модул І: „НЕУРОСЕНСОРЕН ДВИГАТЕЛЕН ТРЕНИНГ за осигуряване на брилянтно физическо и психично здраве”


Занятие 1: Въведение в подхода и методиката

Теория: определение на основните понятия

Сравняване на самочувствието в началото и в края на часа

Занятие 2: Изброяване на възможностите

Указания как да правим своите упражнения

УПРАЖНЕНИЕ: -за усещане и разглеждане на стъпалата

-за усещане движението на раменете

Сравняване на самочувствието в началото и в края на часа

Занятие 3: Промяна в отношението на нашето тяло към гравитацията

УПРАЖНЕНИЕ: -докосване с ръка, докосване до ръката

Сравняване на самочувствието в началото и в края на часа

Занятие 4: Определяне на усещанията

УПРАЖНЕНИЕ: -усещания „на върха на езика”

-обучение на мозъчните полукълба

Сравняване на самочувствието в началото и в края на часа

Занятие 5: Изследване на промяната в нашето настроение

УПРАЖНЕНИЕ: -изследване в промяната на нашето настроение

-саморегулация на мозъчните вълни

Сравняване на самочувствието в началото и в края на часа

Занятие 6: Емоционални възприятия

УПРАЖНЕНИЕ: -интегриране на емоционалните възприятия (с книгата!)

Сравняване на самочувствието в началото и в края на часа

Занятие 7: Анализ на прилагания метод и неговия потенциал

УПРАЖНЕНИЕ: -за поддържане на тялото в добро здраве

Сравняване на самочувствието в началото и в края на часа

Занятие 8: Анализ на резултатите

Теория: -анализ на резултатите

СЕРИЯ УПРАЖНЕНИЯ

за проверка на резултатите от метода


Модул ІІ:

„МОШЕНИЧЕСТВА, ОБИРИ, ИЗМАМИ, КАПАНИ – характеристика на явленията и как да се научим да се предпазваме”


Занятие 1: Определение и идентифициране на мошениците

-кой се крие под маската

-къде се крие основната опасност

-откъде иде техният талант

-какво именно търсят у своята жертва

-представлението започва

-кое няма да разпознаете у мошениците

-методи за сплашване на жертвата

-когато няма нужда дори от сплашване

Видове измами

-измами на гарата

-измами с карти

-лотарии и ротативки

-как да не се хванем на въдицата

-как да уловим лъжеца

-колко са бързи „бързите” пари

-циганска престъпност

Занятие 2: Видове измами

-измами с фалшиви пари

-джебчийства

-как се краде от кола

-великите „пирамиди”

-мултилевълмаркетинг и презентации

-доверчивите безработни

Занятие 3: Видове измами

-измами в сферата на търговията и услугите

-измами с недвижими имоти

-висши криминални психотехнологии

-частни случаи (етажна собственост)

Правни форми на защита на собствеността от посегателства

Занятие 4: Видове мошеничества, на които сами отваряме вратата

-част І

Занятие 5: Видове мошеничества, на които сами отваряме вратата

-част ІІ

Занятие 6: Как да не попадаме в капани – стратегии и методи

Занятие 7: Самоотбраната от гледна точка на Наказателния кодекс

Занятие 8: Как да си изработим морално-психическа устойчивост

-общи физически и дихателни упражнения – за мъже и за жени

-способи и резултати от въздействието върху човешкото тяло, видове удари


Факултативни (допълнителни) часове към Модул ІІ: „ОСЕМ ТЕСТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРИЧИНИТЕ за някои ваши неуспехи на основата на опознаване личностните си предпочитания”.


Занятие 1: ТЕСТ „Основни особености на темперамента”

Занятие 2 ТЕСТ „Емоционални потребности”

Занятие 3: ТЕСТ „Денонощен ритъм на организма и психиката”

Занятие 4: ТЕСТ „Степен на тактичност във взаимоотношенията”

Занятие 5: ТЕСТ „Имате ли развито въображение”

Занятие 6: ТЕСТ „Вродена склонност към риска”

Занятие 7: ТЕСТ „Хипохондрик или не”

Занятие 8: ТЕСТ „Чувството ви за хумор”


Модул ІІІ:

„ОСНОВИ НА ОЦЕЛЯВАНЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА В ГРАДОВЕТЕ – оцеляване при повишена престъпност и оцеляване при опити за манипулиране”


Занятие 1 Опасности и самоотбрана на улицата

-опасности на улицата

-заплаха от изнасилване

-средства за индивидуална самоотбрана

-опасности и самоотбрана в тълпа

-улична престъпност за наивници

-кучетата и техните стопани

Занятие 2: Опасности пред вратата на жилището

-възможни опасности пред и във входа

-опасности в асансьора

-заплахи в мазетата на блока

Опасности от крадци и взломаджии

-предпазни мерки

-връзка на мерките за предпазване н Наказателния кодекс

Защита при терористични действия

-взрив в сградата

-взрив на улицата

-взрив на оживени публични места

-вземане на заложници

Занятие 3: Безопасност в транспортните средства

-наземен транспорт: пожар, нападение, криминални прояви

-метро – пожар, нападение, терористичен акт

-влак – обичайни опасности, нападение с цел грабеж

Оцеляване при стихийни бедствия

-земетресение

-пожар

-средства за гасене на пожар

-наводнение

-гръмотевична буря

-радиационно и химическо заразяване

Оцеляване в зона на бойни действия

Занятие 4: Манипулиране и как да го предотвратим

-въведение в проблематиката

-смисълът и безсмислието

-кое е наистина проблемът

-намеренията спрямо нас

-да „излезеш от кожата си”

-онова „аз”, от което излизаме понякога

-вашата психична граница на издържливост

-доброволен отказ и принуда

-психичната травма

-как ни лишават от нашата индивидуалност

Занятие 5: Физически и психични травми

-натискът от страна на обществото

-някои резултати

-отразяване върху детето

Изкривяване на личността

-изкривяването на личността

-плодовете на въображението

-да се откажеш от себе си – най-тежкият случай

-неверният път

-когато четете прекалено много

Псевдоконтактите

-определение на понятието

-измисленият човек

Занятие 6: Илюзията на „плюшеното мече”

-що е илюзия на „плюшеното мече”

-„лоши очи” и „зли магии”

-история за царевицата

-история за двете жени

-подтискане на личността

Занятие 7: Взаимоотношения между деспот и жертва

-жертвата – характеристика

-„омагьосаният” човек

-безпомощният собственик

Занятие 8: ТЕСТ за справяне с екстремална ситуация – отвличане от терористи


Факултативни (допълнителни) часове към Модул ІІІ: „ПСИХОЛОГИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА на демоничната личност и ПОВЕДЕНИЕ спрямо престъпна или демонична личност”


Занятие 1: Независимост на личността

-как деспотичните хора смачкват вашата независимост

-неочаквани прояви на независимостта

-характеристики на деспотичната личност

-предпоставки за формиране на деспотична личност

-предписания за силния пол

Занятие 2: Страховете

-нуждата на човека винаги да излиза правият

-нуждата на човека да е по-добър от другите

-нуждата на човека винаги да печели

Техники за подтискане на психиката

-здравата хватка

-недооценяването

-изолацията

-оскърбленията: тактика за подтискане

-преследването

-търсене на конфликт с непознати

-фантазиите

Занятие 3: Когато става въпрос за близки отношения

-здраво укрепените групи

-нездравите групировки

-подкрепа и обединяване срещу някого

-страхът да не си различен

-предразсъдъците

-стереотипите

Единомислие и конформизъм

-менталната сбирщина

-сектата: троен контакт

Занятие 4: Одобреният от обществото деспотизъм

-бандите

-групировки на омразата

-екстремален контрол

-когато подтискат личността на детето

Занятие 5: Истинското общуване

Основният парадокс на манипулирането

Как да се измъкнем от това - примери

Занятие 6: Как да се противопоставим на деспотичната личност

Занятие 7: Примери и казуси

Занятие 8: К а к д а п о д а д е м ж а л б а д о Е в р о п е й с к и я с ъ д


Модул ІV:

„ПРАКТИКУМ ЗА МАНИПУЛАТОРИ – как да манипулираме другите и как да се предпазим да не манипулират нас”


Занятие 1: Въведение в проблематиката, основни видове манипулиране

-манипулиране на основата на ценности от висш порядък

-манипулиране на основата на лични ценности

Занятие 2: Видове манипулиране

-манипулиране на основата на лични ценности – продължение

-манипулиране със статуса на стоката като определяща вашите ценности

Занятие 3: Видове манипулиране

-манипулиране с имиджа и ролевото управление

-закрепване към обекта на манипулиране на определена роля

-отнасяне на потенциалната жертва към еталонен социум

-как да направим от обекта на манипулиране „свой” човек

-манипулиране с натрапен имидж

-обвързване на жертвата с негативни образи

-демонизиране на имиджа

-подчертаване на разликите

Занятие 4: Видове манипулиране

-манипулиране със статуса и ранга

-ролевата маскировка (имидж-маската)

-манипулиране на основата на позитивна мотивация

Занятие 5: Видове манипулиране

-манипулиране на основата на външни признаци

-скритата агресия (закамуфлирано манипулиране)

-провокиране и програмиране на постъпки

-как да тласнем партньора към провокирани постъпки

-интригите

Занятие 6: Видове манипулиране

-отсрочено и закамуфлирано манипулиране

-манипулиране на основата на личните качества на жертвата

-престорена загриженост

-престорена борба за справедливост

-манипулативно ласкателство

Занятие 7: Видове манипулиране

-псевдоалтруизъм (манипулиране на основата на мнима помощ)

-залагане на угодничеството

-диагноза на мотивите на другия (четене на мисли)

Занятие 8: Артистизъм

-уловката на артиста (гамбит)

-уловката на разминаването

-„двойно счетоводство” или „моралът на хотентотите”

Комбинации (системи) от манипулативни уловки

Общи препоръки по стратегии на защитата


Факултативни (допълнителни) часове към Модул ІV: „ПСИХОЛОГИЯ НА ИЗМАМАТА – предимства и загуби лично за нас ”


Занятие 1: Разпознаване на лъжата

Вирусът на лъженето

Брагородната лъжа

Занятие 2: Преднамерената лъжа

-лъжа за майтап

-лъжата в бизнеса

Какво трябва да знаем за лъжата, та да сме по-силни от нея

-кого лъжат

-принципи, които усилват имунитета срещу лъжата

-кои са хората, които никой не ги лъже

Занятие 3: Съмняванията

-защо съмняването в големи дози вреди

-как да използваме съмненията

-как да НЕ използваме съмненията

Изостряне на усещанията

Изразената „глухота” при измамната лъжа

-причини за разпространението

-индивидуалната истина

-истината, която си казваме един на друг

-истината, която крием един от друг

Занятие 4: Хроничната лъжа

Разновидност на хроничната лъжа, която поразява и паметта

Инфекциозната лъжа (общо разстройство във взаимоотношенията с другите)

-усложненията

Занятие 5: Най-трудно разпознаваемото разстройство: „При мен няма проблеми”

Вродената лъжа (общ недостиг на честност)

-„болен мозък” или дарба

-демонстративният (истероиден) тип личност

-предпазни мерки

Лъжата като причина за паралич на насочената жизнена активност

Занятие 6: Травматичната лъжа (чужди усещания в нашия живот)

-настройката и вирусът на лъжливите образи

-как вирусът на лъжливите образи поразява взаимоотношенията ни с хората

-вирусът и любовните разочарования

Занятие 7: Лъжата на великодушието (трикът с „прошката”)

Обидата – симптоми на тайнствената болест

-как започва явлението

-примери и профилактика

-„омагьосаният кръг”

-мерки за безопасност

Занятие 8: Търсенето на съкровища и здравето

Истината за нас

-какво мислят ближните

-какво казва нашето минало

-психологични тестове

-лекарство срещу лъжата

Какво получаваме накрая?


На успешно завършилите всички модули членове на КРОСС се издава СЕРТИФИКАТ за прослушан курс лекции, тренинги и тестове.
Свързани:

Крос с iconЗа провеждане на турнир по плуване и лекоатлетически крос по повод 8 декември
Турнирът по плуване и лекоатлетически крос се организира и провежда от Община Варна, Студентските съвети и Академичните звена отговарящи...
Крос с icon / Крос  Сергей  Станишев: Най-важният  икономически отрасъл  за Добричка област е земеделието 
Южен поток да мине през територията на Румъния. „Ако не мине през България, страната ни ще загуби бюджетни приходи и геостратегически...
Крос с iconПротокол от XIV варненска Универсиада Лекоатлетически крос

Крос с iconВалутен курс, крос курсове, практически платформи/, фалшификати на валутите, щатски валути, евро, британски паунд; Национални валути
Изпит: теоретична част 1/3 и 2-3 практически задачи /валутен курс, крос курсове, практически платформи/, фалшификати на валутите,...
Крос с iconДлш по планинско колоездене – крос кънтри маратон Купа Мургаш 09. 10. 2011г гр. Бухово протокол генерално класиране – маршрут А

Крос с iconДлш по планинско колоездене – крос кънтри маратон Купа Мургаш 09. 10. 2011г гр. Бухово протокол генерално класиране – маршрут а – мъже

Крос с iconСъбрание на Комисия по Парапланеризъм – дисциплина Крос-кънтри
Дедал” да бъде предложен за изключване от бнак поради оронване на престижа на федерацията
Крос с iconГодишен план За дейността на обединението през учебната 2012/ 2013 година
Участие в общоучилищните мероприятия – Лекоатлетически крос и колопоход „ Не на наркотиците ”
Крос с iconБългарски колоездачен съюз община Сапарева Баня Крос-кънтри 24. 10. 2010г гр. Сапарева Баня протокол мъже

Крос с iconЕвропейска комисия
Пис се идентифицира като една от седемте крос-секторни инициативи за новата индустриална политика на Европейския съюз. Стимулирането...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом